Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Multiculturalism Si Educatie Interculturala

Multiculturalism Si Educatie Interculturala

Ratings: (0)|Views: 10 |Likes:
Published by stefanlnt
Multiculturalism, educatie interculturala, interculturalitate
Multiculturalism, educatie interculturala, interculturalitate

More info:

Published by: stefanlnt on Jan 21, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/21/2014

pdf

text

original

 
Multiculturalism i educaie intercultura
ș ț
 Leonte tefan, master interdisciplinar, anul II
Ș
 
1. Interculturalitate i multiculturalism
ș
Interculturalitatea este termenul ce denumeşte contactul dintre culturi, existenţa unui dialog între acestea şi nu în ultimul rând interacţiunea şi influenţa pe care o primesc reciproc. Pe planpersonal, din punctul de vedere al domnului ucos onstantin, nu se poate vor!i de identitate de sinefără raportarea la altul sau la evoluia noastră în timp. "untem ceea ce suntem ca individualitate i prin
ț ș
#lipsa$ pe care o căutăm sau o găsim în alteritate. %ltul este un prile& de descoperire i contienti'are a
ș ș
realei identităi. ăci, în căutarea celuilalt, ne desluim pe noi înine, ne m seama de ceea ce
ț ș ș
suntem, sperăm, merităm. Putem aplica acest rationament si in ceea ce priveste contactul dintrediferite culturi. omunitatile multiculturale sunt comunitati unde exista diverse grupuri etnice si culturale ceconvietuiesc in armonie insa, care, rareori de'volta relatii decooperare intre mem!rii acestora învederea de'voltarii comunitatii ca tot unitar, fiind concentrati asupra promovarii propriei culturi sitraditii. omunitatile interculturale repre'enta comunitati caracteri'ate de un grad semnificativ decola!orare intre mem!rii diverselor grupuri etnice i culturale de pe teritoriul lor. %ceasta cola!orare
ș
re'ulta in produse i servicii ela!orate in mod participativ ce raspund nevoilor tuturor mem!rilor 
ș
grupurilor etnice si culturale, dar i în promovarea propriei lim!i, culturi i traditii cu desc(idere si
ș ș
prietenie fata de celelalte grupuri. Interculturalitatea este un model de punere în letuinter)individuală şi colectivă a diversităţii culturale. Pe plan politic, dialogul intercultural este re'ultatulaşteptat al gestionării diversităţii culturale. *ialogul intercultural este definit de onsiliul +uropei drept
1
un sc(im! desc(is de păreri, respectuos şi !a'at pe înţelegerea reciprocă, între indivi'i şi grupuricare au origini şi un patrimoniu etnic, cultural, religios şi ligvistic diferit. +l are loc la toate nivelurile - înmi&locul societăţilor, între societăţile europene şi între +uropa şi restul lumii..  %ceastă trecere la modelul intercultural tre!uie să fie înţeleasă ca o încercare de a răspunde laun mediu în sc(im!are. +uropa tre!uie să răspundă provocărilor pe care le aduc, mai ales, mo!ilitateapersoanelor, fluxurile migratorii, fa'ele succesive ale extinderii şi noile te(nologii care permit legăturile între indivi'i. %ceste provocări ridică între!ări privitoare la traiul împreună şi la valorile comune şi cele împărtăşite, în întregul spaţiu european. aracterul intercultural al unui fapt este tocmai accentul perelaţia reciprocă dintre elementele constitutive ale sc(im!urilor. Lim!a constituie accesul privilegiat laorice cultură. /ntr)o vreme în care vi'iunea dominantă a mondiali'0rii tinde spre monopolul uneisingure lim!i de comunicare instrumentali'ată, este necesar s0 afirm0m superioritatea unuiplurilingvism !a'at pe lim!ile cu tradiţie culturală. Lim!ile neputând fi separate de cultur0, identitatea
1
«Cartea albă privind dialogul intercultural «Să trăim împreună, în mod egal, cu demnitate», lansată de Miniştrii  Afacerilor Externe din Consiliul Europei la cea dea !!"a sesiune ministerială a lor# Strasbourg, mai $%%"
1
 
+uropei este dată de culturile şi lim!ile sale. +uropa nu poate prin urmare s0 existe f0r0 respectarealim!ilor care se vor!esc pe teritoriul ei /n sc(im!, existenţa unei singure lim!i de comunicareinternaţională nu este nici pe departe garanţia înţelegerii reciproce şi a cunoaşterii celuilalt. +ducaţia înperspectiva desc(iderii către valori multiple repre'intă un demers pe deplin &ustificat, întrucât vi'ea'ă o mai !ună inserţiea individului într)o lume spirituală polimorfă şi dinamică. %cest demers formativ vine atât în întâmpinarea de'ideratelor individualităţii, prin valori'area unor trăsături particulare, unice, ce merită a fi recunoscute sau amplificate, cât şi în profilulsocietăţii, asigurându)i un anumit grad de coerenţă, solidaritate şi funcţionalitate. "olidaritatea comunitară este potenţatăprin felul cum se gestionea'ă reproducerea marilor sim!oluri în interiorului spaţiului socio)cultural respectiv, dar şi prinmodul cum este reglată desc(iderea spre alte formaţiuni socioculturale.
. +ducaia multi i interculturală
ț ș
2oţiunea de educaţie multiculturală desemnea'a totalitatea programelor educaţionale ce răspund necesităţilor impuse de coexistenţa într)un mediu multietnic. "copul educaţiei multiculturale este de a facilita acomodarea grupurilor etnoculturale minoritare şi, în aceeaşi măsură, acomodarea şi desc(iderea societăţii ma&oritare la modelurile culturalespecifice grupurilor minoritare.Programele educaţionale multiculturale sunt fundamentate pe principiul diversităţii culturale şi a desc(ideriisocietăţii contemporane3 educaţia şi predarea interculturala sunt menite să concentre'e atenţia elevilor spre propriaidentitate, cât şi spre valorile umane universale, egalitatea oportunităţilor educaţionale pentru toate grupurile din interiorulsocietăţii. +ducaia multiculturală este considerată a fi, prin demersurile antirasiale, antixenofo!e, antidiscriminative şi de
ț
relativi'are a culturilor existente, garantul unei societăţi multiculturale via!ile, factor de sta!ilitate democratică şi dediminuare a conflictualităţii. +ducaţia interculturală presupune o nouă a!ordare a ori'ontului valorilor. Pro!lemele care se pun acum suntcele legate de negocierea valorilor, de interpretarea lor, de &uxtapunerea şi complementaritatea lor. *in recunoaştereaegalităţii valorice a culturilor nu tre!uie trasă conclu'ia că toate sunt la fel şi că dispar unele diferenţe sau c(iar divergenţe.4coala tre!uie să releve şi să cultive aceste diferenţe, revalori'ând noile expresii culturale în contextul mai larg, alcomunităţii în care fiecare îşi găseşte locul potrivit. 5!iectivul principal al educaţiei interculturale re'idă pregătireapersoanelor pentru a percepe, accepta, respecta şi experimenta alteritatea. % face educaţie interculturală presupune ca însuşi procesul educional să se reali'e'e într)un mediu interacţional, prin punerea alături sau fă în faţă a purtorilounor expresii culturale diferite. Multiculturalismul european este o !ogăţie potenţială cu condiţia să nu diminue'e sau săanule'e identitate fiecărei culturi, şi se poate converti într)un verita!il interculturalism. Politicle educative şi culturale se cer a fi desc(ise nu numai în ceea ce priveşte valorile naţionale, ci şi cele internaţionale, căci cooperarea economică şipolitica a devenit imposi!ilă dacă nu se alia'ă cu spiritul de compre(ensiune şi cooperare în domeniile culturii şieducaţiei. 5 educaţie aptă să se fonde'e pe diferenţă şi să se desc(idă în faţa diverselor valori este singura capa!ilă să
2

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->