Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CR 1-1-3 2012 Actiunea Zapezii

CR 1-1-3 2012 Actiunea Zapezii

Ratings: (0)|Views: 12|Likes:
Published by paul_ciobi
CR 1-1-3 2012 Actiunea Zapezii
CR 1-1-3 2012 Actiunea Zapezii

More info:

Published by: paul_ciobi on Jan 21, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/21/2014

pdf

text

original

 
 
PROIECT
COD DE PROIECTARE EVALUAREA AC
Ţ
IUNII Z
Ă
PEZII ASUPRA CONSTRUC
Ţ
IILOR
Indicativ CR 1-1-3/2012
 
 
2
Cuprins
1. Elemente generale.......................................................................................................3
 
1.1 Scop
ş
i domeniu de aplicare..........................................................................................3
 
1.2 Proiectarea asistat
ă
 de încerc
ă
ri.....................................................................................3
 
1.3 Referin
ţ
e normative........................................................................................................4
 
1.4 Defini
ţ
ii...........................................................................................................................4
 
1.5 Simboluri utilizate..........................................................................................................5
 
2. Situa
ţ
ii de proiectare...................................................................................................6
 
3. Înc
ă
rcarea din z
ă
pad
ă
 pe sol.......................................................................................7
 
3.1 Valoarea caracteristic
ă
 a înc
ă
rc
ă
rii din z
ă
pad
ă
 pe sol..................................................7
 
4. Înc
ă
rcarea din z
ă
pad
ă
 pe acoperi
ş
...............................................................................9
 
4.1 Valoarea caracteristic
ă
 a înc
ă
rc
ă
rii din z
ă
pad
ă
 pe acoperi
ş
.........................................9
 
4.2 Alte valori reprezentative ale înc
ă
rc
ă
rii din z
ă
pad
ă
 pe acoperi
ş
...............................12
 
5. Coeficien
ţ
i de form
ă
 pentru înc
ă
rcarea din z
ă
pad
ă
 pe acoperi
ş
...............................13
 
5.1 Acoperi
ş
uri cu o singur
ă
 pant
ă
....................................................................................14
 
5.2 Acoperi
ş
uri cu dou
ă
 pante...........................................................................................14
 
5.3 Acoperi
ş
uri cu mai multe deschideri...........................................................................15
 
5.4 Acoperi
ş
uri cilindrice...................................................................................................16
 
5.5 Acoperi
ş
uri adiacente sau apropiate de construc
ţ
ii mai înalte..................................17
 
6. Efecte locale..............................................................................................................20
 
6.1 Aglomerarea de z
ă
pad
ă
 pe acoperi
ş
uri cu obstacole..................................................20
 
6.2 Z
ă
pada atârnat
ă
 de marginea acoperi
ş
ului..................................................................21
 
6.3 Înc
ă
rcarea din z
ă
pad
ă
 pe panouri de protec
ţ
ie
ş
i alte obstacole de pe acoperi
ş
uri...21
 
7. Coeficien
ţ
i de form
ă
 pentru aglomer
ă
ri excep
ţ
ionale de z
ă
pad
ă
 pe acoperi
ş
..........23
 
7.1. Acoperi
ş
uri cu mai multe deschideri..........................................................................23
 
7.2 Acoperi
ş
uri adiacente sau apropiate de construc
ţ
ii mai înalte...................................24
 
7.3 Înc
ă
rcarea din z
ă
pad
ă
 pe acoperi
ş
uri cu obstacole
ş
i parapete..................................25
 
7.3.1 Acoperi
ş
uri cu obstacole (altele decât parapetele)......................................25
 
7.3.2 Acoperi
ş
uri cu parapete...............................................................................27
 
Anexa A (normativ
ă
) - Zonarea înc
ă
rc
ă
rii din z
ă
pad
ă
 pe sol.......................................28
 
Anexa B (normativ
ă
) - Intervalul mediu de recuren
ţă
 al înc
ă
rc
ă
rii din z
ă
pad
ă
 pe sol.32
 
Anexa C (informativ
ă
) - Greutatea specific
ă
 
a z
ă
pezii.................................................33
 
 
 
3
1. Elemente generale
1.1 Scop
ş
i domeniu de aplicare
(1) Codul cuprinde principiile, regulile de aplicare
ş
i datele de baz
ă
 necesare pentru stabilirea  înc
ă
rc
ă
rilor din z
ă
pad
ă
 în România, armonizate cu standardul SR EN 1991-1-3, cu luarea în considerare a informa
ţ
iei meteorologice privind maximele anuale ale înc
ă
rcarilor din z
ă
pad
ă
. (2) Codul stabile
ş
te situa
ţ
iile de proiectare
ş
i distribu
ţ
iile de înc
ă
rcare din z
ă
pad
ă
 pentru proiectarea structural
ă
 a cl
ă
dirilor
ş
i structurilor. (3) Codul se utilizeaz
ă
 pentru proiectarea cl
ă
dirilor
ş
i structurilor situate în amplasamente cu altitudinea mai mic
ă
 sau egal
ă
 cu 1500 m fa
ţă
 de nivelul m
ă
rii. (4) Codul nu se refer
ă
 la urmatoarele cazuri speciale: -
 
 înc
ă
rc
ă
ri date de impactul z
ă
pezii care alunec
ă
 de pe un acoperi
ş
 pe altul; -
 
modificarea înc
ă
rc
ă
rilor din vânt care ar putea rezulta din modificarea formei sau dimensiunii construc
ţ
iei datorit
ă
 depunerii de z
ă
pad
ă
 sau de ghea
ţă
; -
 
 înc
ă
rc
ă
ri din z
ă
pad
ă
 în zonele în care exist
ă
 c
ă
deri permanente de z
ă
pad
ă
; -
 
 înc
ă
rc
ă
ri datorate ghe
ţ
ii; -
 
 înc
ă
rc
ă
ri laterale datorate z
ă
pezii aglomerate; -
 
 înc
ă
rc
ă
ri din z
ă
pad
ă
 pe poduri. (5) În cod sunt indica
ţ
i coeficien
ţ
ii de expunere
ş
i coeficien
ţ
ii de form
ă
 pentru înc
ă
rcarea din z
ă
pad
ă
 pe acoperi
ş
uri cu forme uzuale. (6) Înc
ă
rcarea din z
ă
pad
ă
 este o înc
ă
rcare static
ă
 pe metru p
ă
trat de proiec
ţ
ie orizontal
ă
 a acoperi
ş
ului
ş
i este fix
ă
 (are o pozi
ţ
ie fix
ă
 
ş
i o distribu
ţ
ie fix
ă
 pe construc
ţ
ie). (7) În conformitate cu prevederile CR 0, ac
ţ
iunea z
ă
pezii asupra construc
ţ
iilor (cladiri
ş
i structuri) este considerat
ă
 ca ac
ţ
iune variabil
ă
 
ş
i, în cazurile de aglomerare excep
ţ
ional
ă
 a z
ă
pezii (Capitolul 7), ca ac
ţ
iune accidental
ă
. (8) Prevederile codului se adreseaz
ă
 investitorilor, proiectan
ţ
ilor, executan
ţ
ilor de lucr
ă
ri, precum
ş
i organismelor de verificare
ş
i control (verificarea
ş
i/sau expertizarea proiectelor, verificarea, controlul
ş
i/sau expertizarea lucr
ă
rilor, dup
ă
 caz).
1.2 Proiectarea asistat
ă
 de încerc
ă
 ri
(1) Pentru proiectarea construc
ţ
iilor la ac
ţ
iunea z
ă
pezii pot fi utilizate teste/încerc
ă
ri experimentale
ş
i metode numerice recunoscute
ş
i/sau validate pentru determinarea înc
ă
rc
ă
rii din z
ă
pad
ă
. (2) Pentru fiecare proiect în parte, proiectarea asistat
ă
 de încerc
ă
ri se realizeaza cu acordul clientului
ş
i al autorit
ăţ
ilor competente. (3) În cazul construc
ţ
iilor cu acoperi
ş
uri cu forme neincluse în cod se pot utiliza prevederi din alte prescrip
ţ
ii de specialitate
ş
i/sau se pot determina experimental coeficien
ţ
ii de form
ă
 pentru înc
ă
rcarea din z
ă
pad
ă
 pe acoperi
ş
, cu acordul autorit
ăţ
ilor competente.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->