Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Caiet Practica - Primaria Comunei Ion Neculce

Caiet Practica - Primaria Comunei Ion Neculce

Ratings: (0)|Views: 43|Likes:
Published by Luchian Oana-Maria

CUPRINS :


CAP. I Structura si atributiile compartimentului financiar-contabil
I.1. Prezentarea obiectului de activitate si domeniul in care se incadreaza
I.2. Organizarea interioara a institutiei
I.3. Functionalitatea la Primaria Ion Neculce
I.4. Relatii cu exteriorulCAP. II Conducerea activitatii financiare prin bugete
II.1. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2006
II.2. Modul de calcul si semnificatia indicatorilor specifici de reflectare a activitatii institutie publice
II.3. Modul de fundamentarea a indicatorilor financiari(venituri si cheltuieli) si analiza acestoraCAP. III Finantarea institutiei
III.1. Surse de finantare
III.2. Finantarea bugetara a Primariei comunei Ion Neculce
III.3. Finantarea din venituri proprii si din alte surse a Primariei comunei Ion Neculce. Fluxuri informationale generate de finantarea institutiei.Cap.I Structura si atributiile comportimentului financiar-contabilI.1 Prezentarea obiectului de activitate si domeniul in care se incadreaza

Administratia publica in unitatile administrativ teritoriale se organizeaza si functioneaza in temeiul autonomiei locale, descentralizarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor adminis - tratiei publice locale, legalitatii si al consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale, de interes deosebit .
Prin autonomie locala se intelege dreptul si capacitatea efectiva a autoritatilor administratiei publice locale de a solutiona si de a gestiona in numele si in interesul colectivitatii locale pe care le reprezinta, treburile publice, in conditiile legii .
Acest drept se exercita de catre consiliile locale si primari, autoritati ale administratiei publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat .
Competentele si atributiile autoritatilor administratie publice locale se stabilesc numai prin lege .
Autoritatile administratiei publice locale administreaza sau, dupa caz, dispun de resursele financiare, precum si de bunurile proprietate publica sau privata a comunelor, in conformitate cu principiul autonomiei locale .
Controlul administrativ si controlul financiar al activitatii autoritatilor publice locale se executa in limitele si conditiile prevazute de lege .
Comunele sunt persoane juridice de drept public. Acestea au patrimoniu propriu si capacitate juridica deplina .
Autoritatile administratiei publice locale prin care se realizeaza autonomia locala in comuna sunt consiliile locale comunale ca autoritati deliberative si primarii ca autoritati executive. Consiliile locale si primarii se aleg in conditiile prevazute de legea privind alegerile locale .
Alesii locali sunt primarul si consilierii locali .
Consiliile locale si primarii functioneaza ca autoritati ale administratiei publice locale si rezolva treburile publice din comuna in conditiile legii .
Mandatul primarului si consiliului local este de 4 ani si se exercita in conditiile legii .
In scopul asigurarii autonomiei locale autoritatile administratiei publice locale au dreptul sa instituie si sa perceapa impozite si taxe locale, sa elaboreze si sa aprobe bugetele de venituri si cheltuieli ale comunelor, in conditiile legii .
Consiliul local are initiativa si hotaraste in conditiile legii in toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati publice locale sau centrale .
Dintre atributiile principale ale consiliului local stabilite prin Legea nr. 215/2001 - Legea administratiei publice locale , amintim :
- alege din randul consilierilor viceprimarul; stabileste in limitele normelor legale, numarul de personal din aparatul propriu;

CUPRINS :


CAP. I Structura si atributiile compartimentului financiar-contabil
I.1. Prezentarea obiectului de activitate si domeniul in care se incadreaza
I.2. Organizarea interioara a institutiei
I.3. Functionalitatea la Primaria Ion Neculce
I.4. Relatii cu exteriorulCAP. II Conducerea activitatii financiare prin bugete
II.1. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2006
II.2. Modul de calcul si semnificatia indicatorilor specifici de reflectare a activitatii institutie publice
II.3. Modul de fundamentarea a indicatorilor financiari(venituri si cheltuieli) si analiza acestoraCAP. III Finantarea institutiei
III.1. Surse de finantare
III.2. Finantarea bugetara a Primariei comunei Ion Neculce
III.3. Finantarea din venituri proprii si din alte surse a Primariei comunei Ion Neculce. Fluxuri informationale generate de finantarea institutiei.Cap.I Structura si atributiile comportimentului financiar-contabilI.1 Prezentarea obiectului de activitate si domeniul in care se incadreaza

Administratia publica in unitatile administrativ teritoriale se organizeaza si functioneaza in temeiul autonomiei locale, descentralizarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor adminis - tratiei publice locale, legalitatii si al consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale, de interes deosebit .
Prin autonomie locala se intelege dreptul si capacitatea efectiva a autoritatilor administratiei publice locale de a solutiona si de a gestiona in numele si in interesul colectivitatii locale pe care le reprezinta, treburile publice, in conditiile legii .
Acest drept se exercita de catre consiliile locale si primari, autoritati ale administratiei publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat .
Competentele si atributiile autoritatilor administratie publice locale se stabilesc numai prin lege .
Autoritatile administratiei publice locale administreaza sau, dupa caz, dispun de resursele financiare, precum si de bunurile proprietate publica sau privata a comunelor, in conformitate cu principiul autonomiei locale .
Controlul administrativ si controlul financiar al activitatii autoritatilor publice locale se executa in limitele si conditiile prevazute de lege .
Comunele sunt persoane juridice de drept public. Acestea au patrimoniu propriu si capacitate juridica deplina .
Autoritatile administratiei publice locale prin care se realizeaza autonomia locala in comuna sunt consiliile locale comunale ca autoritati deliberative si primarii ca autoritati executive. Consiliile locale si primarii se aleg in conditiile prevazute de legea privind alegerile locale .
Alesii locali sunt primarul si consilierii locali .
Consiliile locale si primarii functioneaza ca autoritati ale administratiei publice locale si rezolva treburile publice din comuna in conditiile legii .
Mandatul primarului si consiliului local este de 4 ani si se exercita in conditiile legii .
In scopul asigurarii autonomiei locale autoritatile administratiei publice locale au dreptul sa instituie si sa perceapa impozite si taxe locale, sa elaboreze si sa aprobe bugetele de venituri si cheltuieli ale comunelor, in conditiile legii .
Consiliul local are initiativa si hotaraste in conditiile legii in toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati publice locale sau centrale .
Dintre atributiile principale ale consiliului local stabilite prin Legea nr. 215/2001 - Legea administratiei publice locale , amintim :
- alege din randul consilierilor viceprimarul; stabileste in limitele normelor legale, numarul de personal din aparatul propriu;

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: Luchian Oana-Maria on Jan 21, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2014

pdf

text

original

 
C
AIET
 P
RACTICA
P
RIMARIA
 
COMUNEI
 I
ON
 N
ECULCE
 Anul
: II
 
- 2006 -
 
Practica Finante – An 2
CUPRINS :CAP. I Structura si atributiile c!"arti!entului #inanciar-cntabil I.$. Pre%entarea biectului &e acti'itate si &!eniul in care se inca&rea%aI.2. Or(ani%area interiara a institutiei I.). *unctinalitatea la Pri!aria In Neculce I.+. Relatii cu e,terirulCAP. II Cn&ucerea acti'itatii #inanciare "rin bu(eteII.$. u(etul &e 'enituri si celtuieli "e anul 2006II.2. M&ul &e calcul si se!ni#icatia in&icatrilr s"eci#ici &e re#lectare a acti'itatii institutie "ubliceII.). M&ul &e #un&a!entarea a in&icatrilr #inanciari/'enituri si celtuieli si anali%a acestra CAP. III *inantarea institutiei III.$. Surse &e #inantare III.2. *inantarea bu(etara a Pri!ariei c!unei In NeculceIII.). *inantarea &in 'enituri "r"rii si &in alte surse a Pri!ariei c!unei In Neculce. *lu,uri in#r!atinale (enerate &e #inantarea institutiei.
2
 
Practica Finante – An 2
Ca".I Structura si atributiile c!"rti!entului #inanciar-cntabil
 
I.$ Pre%entarea biectului &e acti'itate si &!eniul in care se inca&rea%a
 Administratia publica in unitatile administrativ teritoriale se organizeaza si functioneaza in temeiul autonomiei locale, descentralizarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor adminis - tratiei publice locale, legalitatii si al consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale, de interes deosebit . Prin autonomie locala se intelege dreptul si capacitatea efectiva a autoritatilor administratiei publice locale de a solutiona si de a gestiona in numele si in interesul colectivitatii locale pe care le reprezinta, treburile publice, in conditiile legii . Acest drept se exercita de catre consiliile locale si primari, autoritati ale administratiei publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat . Competentele si atributiile autoritatilor administratie publice locale se stabilesc numai prin lege . Autoritatile administratiei publice locale administreaza sau, dupa caz, dispun de resursele financiare, precum si de bunurile proprietate publica sau privata a comunelor, in conformitate cu principiul autonomiei locale . Controlul administrativ si controlul financiar al activitatii autoritatilor publice locale se executa in limitele si conditiile prevazute de lege . Comunele sunt persoane juridice de drept public. Acestea au patrimoniu  propriu si capacitate juridica deplina . Autoritatile administratiei publice locale prin care se realizeaza autonomia locala in comuna sunt consiliile locale comunale ca autoritati deliberative si primarii ca
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->