Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword or section
Like this
58Activity
×
P. 1
WinXP administracija

WinXP administracija

Ratings:

4.85

(39)
|Views: 54,277|Likes:
Published by cicko

More info:

Published by: cicko on Jan 30, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

12/16/2012

pdf

text

original

 
 
AdministracijaWindows XP Professional-a
avgust 2005.
 
č
2
 
Administracija WindowsXP Professional-a
INSTALACIJA
Minimalna konfiguracija potrebna da bi se na ra
č
unaru mogao instalirati operativnisistem Windows XP Professional je procesor P233MHz ili ekvivalentan, 64MB radnememorije i 1.5GB prostora na hard disku. Preporu
č
eni hardverski zahtevi su procesor PIIna 300MHz ili ekvivalentan, 128MB radne memorije i 2GB prostora na hard disku.Windows XP Professional podržava veliki broj ure
đ
aja. Spisak hardverskih ure
đ
aja,koji su testirani možete na
ć
i na adresiwww.microsoft.com/hcl. HCL zna
č
i hardwarecompatibility list.Sa operativnih sistema Win98, Win Me, Win NT3.51 ili WinNT4 i Win2000Professional mogu
ć
e je izvršiti nadogradnju na WindowsXP Professional. Pogodnost kodovakve instalacije je mogu
ć
nost deinstalacije i povratka na prethodni operativni sistem.Instalacija WindowsXP Professional-a na jednom ra
č
unaru traje oko 30 minuta, a predstavlja problem ako je treba izvesti na velikom broju ra
č
unara. U tom slu
č
aju sekoriste:
 
daljinska instalacija,
 
instalacija bez prisustva,
 
instalacija kloniranjem hard diska.
 
 preinstalacija
Daljinska instalacija
Da bi se sprovela daljinska instalacija, tj. instalacija preko mreže potrebno je da umreži bude aktivan RIS (Remote Installation Services) server na kome postoji \i386direktorijum (distribucioni direktorijum), a da bi pristup RIS serveru bio mogu
ć
mrežamora imati DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) server, DNS (Domain NameSystem) server i Active Directory. Klijent na kome se instalira mora posedovati PXE(Pre-Boot Execution Environment) mrežnu karticu.
Instalacija bez prisustva
U toku “obi
č
ne” instalacije traži se unos odre
đ
enih podataka: product key, imera
č
unara, administratorska lozinka, naziv bar jednog korisni
č
kog ra
č
una itd., a to zahteva prisustvo korisnika. Na instalacionom disku WindowsXP Professional-a postoji alatSetup Manager pomo
ć
u kojeg možemo kreirati odgovore (“answer file”), snimiti ih nadisketu i oni
ć
e automatski biti iskoriš
ć
eni u toku instalacije.Prona
đ
ite na instalacionom CD-u, u direktorijumu \SUPPORT\TOOLS, fajlDeploy.cab. Iskopirajte ga na hard disk i kad ga raspakujete dobi
ć
ete, izme
đ
u ostalog,izvršni fajl setupmgr.exe. Nakon pokretanja program
ć
e Vas voditi i zatražiti potrebne3

Activity (58)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
dacabuba liked this
Милица Л. liked this
MiryAnn liked this
almir82 liked this
Midhat liked this
Midhat liked this
corovics liked this
irikal liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->