Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ORDIN 1616-2011- Model Intocmire CIM

ORDIN 1616-2011- Model Intocmire CIM

Ratings:
(0)
|Views: 9|Likes:
Published by Valentin Guse

More info:

Published by: Valentin Guse on Jan 21, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/12/2015

pdf

text

original

 
Ordin Nr.1616 din 02.06.2011
privind modificarea
ş
i completarea modelului-cadru al contractului individual de munc
ă
, prev
ă
zut în anexa la Ordinul ministrului muncii
ş
i solidarit
ăţ
ii sociale nr. 64/2003 ACT EMIS DE: Ministerul Muncii, Familiei
ș
i Protec
iei Sociale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 415 din 14 iunie 2011
Având în vedere prevederile art. 17 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat
ă
, În baza art. 12 din Hot
ă
rârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea
ş
i func
ţ
ionarea Ministerului Muncii, Familiei
ş
i Protec
ţ
iei Sociale, cu modific
ă
rile
ş
i complet
ă
rile ulterioare, Ministrul muncii, familiei
ş
i protec
ţ
iei sociale, interimar, emite urm
ă
torul
ORDIN
Art.l I Se modific
ă
 
ş
i se completeaz
ă
 modelul-cadru al contractului individual de munc
ă
, prev
ă
zut în anexa la Ordinul ministrului muncii
ş
i solidarit
ăţ
ii sociale nr. 64/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 4 martie 2003, cu modific
ă
rile ulterioare, dup
ă
 cum urmeaz
ă
: 1.
La litera A
 ,
sintagma „permis de munc
ă
“ se va înlocui cu sintagma „autoriza
 ţ 
ie de munc
ă
 /permis de
 ş
edere în scop de munc
ă
“.
 2.
La litera D
, punctul 1 se modific
ă
 
ş
i va avea urm
ă
torul cuprins:
1. Activitatea se desf 
ăş
oar 
ă
 la (sec
 ţ 
ie/atelier/birou/serviciu/ compartiment etc.) ........ ........ ......... din sediul social/punctul de lucru/alt loc de munc
ă
 organizat al angajatorului ........ ...............
3.
Dup
ă
 litera F
se introduce o liter
ă
 nou
ă
, litera F
1
, cu urm
ă
torul cuprins:
1
. Criteriile de evaluare a activit 
ăţ 
ii profesionale a salariatului:........ ................ ................ ................ ................ ................
4.
La litera G
, punctul 2 se modific
ă
 
ş
i va avea urm
ă
torul cuprins:
2. Activitatea prestat 
ă
 se desf 
ăş
oar 
ă
 în condi
 ţ 
ii normale/deosebite/speciale de munc
ă
 , potrivit  Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modific
ă
rile
 ş
i complet 
ă
rile ulterioare.
5.
La litera H
, punctul 2 se modific
ă
 
ş
i va avea urm
ă
torul cuprins:
2. O frac
 ţ 
iune de norm
ă
 de ...... ore/zi, ore/s
ă
 pt 
ă
mân
ă
 .......;
6.
La litera J
 punctul 2, dup
ă
 litera b) se introduc dou
ă
 noi litere, literele b
1
)
ş
i b
2
), cu urm
ă
torul cuprins:
b
1
) presta
 ţ 
ii suplimentare în bani .......; b
2
) modalitatea presta
 ţ 
iilor suplimentare în natur 
ă
 ...........;
7.
La litera L
, literele a)
ş
i c) se modific
ă
 
ş
i vor avea urm
ă
torul cuprins:
a)perioada de prob
ă
 este de .............. zile calendaristice; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... c)perioada de preaviz în cazul demisiei este de ........ zile lucr 
ă
toare, conform Legii nr. 53/2003, republicat 
ă
 , sau contractului colectiv de munc
ă
 aplicabil;
www.contabilitateafirmei.ro 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->