Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Indicativ NP 112-2012

Indicativ NP 112-2012

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:
Published by Heni Ioan

More info:

Published by: Heni Ioan on Jan 22, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/22/2014

pdf

text

original

 
0
NORMATIV privind PROIECTAREA FUNDA
Ţ
IILOR DE SUPRAFA
ŢĂ
 Indicativ NP 112-2012
 
Redactarea II
 
2012
 
 
1
CUPRINS
Pag.
GENERALITATI
4
PARTEA I. PROIECTAREA GEOTEHNICA
 
A FUNDA
Ţ
IILOR DE SUPRAFA
ŢĂ
 
4 I.1 Scop
ş
i domenii de aplicare 4 I.2 Defini
ţ
ii, nota
ţ
ii
ş
i simboluri 5 I.3 Bazele proiect
ă 
rii geotehnice 10 I.3.1 Cerin
ţ
e generale 10 I.3.2 Situa
ţ
ii de proiectare 11 I.3.3 Durabilitate 12 I.4 Proiectarea geotehnic
ă 
 prin calcul 12 I.4.1 Generalit
ăţ
i 12 I.4.2 Ac
ţ
iuni 13 I.4.3 Parametrii geotehnici 13 I.4.4 Date geometrice 14 I.4.5 St
ă 
ri limit
ă 
 ultime 14 I.4.6 St
ă 
ri limit
ă 
 de exploatare 16 I.4.7 Abord
ă 
ri de calcul 17 I.5 Etapele preliminare ale proiect
ă 
rii geotehnice 18 I.5.1 Stabilirea adâncimii de fundare 18 I.5.2 Alegerea tipului de funda
ţ
ie 18 I.5.3 Alegerea metodei de calcul 19 I.5.3.1 Criterii privind construc
ţ
ia 19 I.5.3.2 Criterii privind terenul de fundare alc
ă 
tuit din p
ă 
mânturi 20 I.5.3.3 Criterii de alegere a metodei de calcul 20 I.6 Calculul la st
ă 
ri limit
ă 
 ultime 20 I.6.1 Capacitatea portanta 22 I.6.1.1 Principii generale 22 I.6.1.2 Aria comprimat
ă 
 a bazei funda
ţ
iei 23 I.6.1.3 Aria efectiv
ă 
 (redus
ă 
) a bazei funda
ţ
iei 23 I.6.1.4 Metoda prescriptiv
ă 
 23 I.6.1.5 Metoda direct
ă 
 25 I.6.1.6 Metoda indirect
ă 
 26 I.6.2 Rezisten
ţ
a la lunecare 26 I.6.3 Stabilitatea general
ă 
 27 I.7 Calculul la starea limit
ă 
 de exploatare normal
ă 
 28 I.7.1 Generalit
ăţ
i 28 I.7.2 Deplas
ă 
ri
ş
i deforma
ţ
ii 29 I.7.2.1 Tasarea absoluta 29 I.7.2.2 Deplas
ă 
ri
ş
i deforma
ţ
ii posibile 29 I.7.2.3 Deplas
ă 
ri
ş
i deforma
ţ
ii limit
ă 
 29 I.7.3 Înc
ă 
rcarea transmisa la teren 30 I.8 Calculul la vibra
ţ
ii 30 I.9 Funda
ţ
ii pe roci 30
PARTEA II. PROIECTAREA STRUCTURAL
Ă
 A FUNDA
Ţ
IILOR DE SUPRAFA
ŢĂ
 
30 II.1 Scop
ş
i domenii de aplicare 30 II.2 Defini
ţ
ii, nota
ţ
ii
ş
i simboluri 31 II.3 Cerinte generale privind proiectarea infrastructurilor 34
 
2 II.3.1 Cerin
ţ
e privind proiectarea funda
ţ
iilor 34 II.3.2 Cerin
ţ
e privind proiectarea substructurilor 34 II.3.3 Cerin
ţ
e privind proiectarea infrastructurilor 34 II.4 Eforturi transmise infrastructurilor 35 II.4.1 Prevederi generale 35 II.4.2 Eforturi transmise infrastructurilor în gruparea de înc
ă 
rc
ă 
ri care con
ţ
ine ac
ţ
iunea seismic
ă 
 36 II.5 Materiale utilizate la funda
ţ
ii 37 II.6 Proiectarea funda
ţ
iilor izolate 38 II.6.1 Funda
ţ
ii pentru stâlpi
ş
i pere
ţ
i de beton armat monolit 39 II.6.1.1 Funda
ţ
ii tip talp
ă 
 de beton armat 39 II.6.1.2 Funda
ţ
ii tip bloc
ş
i cuzinet 42 II.6.2 Funda
ţ
ii pentru stâlpi de beton armat prefabricat 45 II.6.2.1 Dimensiunile sec
ţ
iunilor de beton 46 II.6.2.2 Pahare cu pere
ţ
i amprenta
ţ
i 47 II.6.2.3 Pahare cu pere
ţ
i netezi 48 II.6.3 Funda
ţ
ii pentru stâlpi din o
ţ
el 52 II.7 Proiectarea funda
ţ
iilor continue sub stâlpi sau pere
ţ
i 55 II.7.1 Domeniul de aplicare 55 II.7.2 Eforturi transmise funda
ţ
iilor de stâlpii
ş
i pere
ţ
ii structurali de beton armat 56 II.7.3 Dimensionarea bazei funda
ţ
iilor 56 II.7.4 Calculul eforturilor sec
ţ
ionale 56 II.7.5 Funda
ţ
ii continue sub stâlpi 57 II.7.5.1 Sec
ţ
iunea de beton 57 II.7.5.2 Armarea funda
ţ
iilor 58 II.7.6 Funda
ţ
ii continue sub pere
ţ
i structurali de beton armat 59 II.7.7 Funda
ţ
ii continue sub pere
ţ
i structurali de zid
ă 
rie 60 II.7.7.1 Prevederi generale de alc
ă 
tuire 60 II.7.7.2 Funda
ţ
ii la cl
ă 
diri amplasate pe teren de fundare favorabil, în zone cu seismicitate
a
g
 
 0,15
g
 60 II.7.7.3 Funda
ţ
ii la cl
ă 
diri amplasate pe teren de fundare favorabil, în zone cu seismicitate
 a
g
 > 0,15
g
 63 II.7.7.4 Dimensionarea funda
ţ
iilor 63 II.7.7.5 Solu
ţ
ii de fundare la pere
ţ
i nestructurali 67 II.7.5.6 Racordarea în trepte a funda
ţ
iilor având cote de fundare diferite 68 II.7.7.7 Funda
ţ
ii la rosturi de tasare 69 II.7.7.8 Funda
ţ
ii cu desc
ă 
rc
ă 
ri pe reazeme izolate 69 II.8 Proiectarea radierelor de beton armat 70 II. 8.1 Alc
ă 
tuire general
ă 
 
ş
i domenii de aplicare 70 II.8.2 Elemente de proiectare a radierelor 71 II.8.3 Elemente constructive 74 II.8.4 Rosturi de turnare
ş
i m
ă 
surile care trebuie prev
ă 
zute în proiectare din punctul de vedere al rezisten
ţ
ei
ş
i tehnologiei de execu
ţ
ie 75 II.9 Infrastructuri 77 II.9.1 Probleme generale 77 II.9.2 Tipuri de infrastructuri 79 II.9.2.1 Infrastructuri alc
ă 
tuite doar din funda
ţ
ii 79 II.9.2.2 Infrastructuri alc
ă 
tuite din unul sau mai multe subsoluri
ş
i din funda
ţ
ii 79 II.9.3 Determinarea eforturilor pentru calculul infrastructurii 79 II.9.4. Indica
ţ
ii privind calculul eforturilor în elementele infrastructurii 80 II.9.5 Dimensionarea elementelor infrastructurii 80

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->