Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cronica de Stefan Dumitrescu la dictionarul POPASURI SCRIITORICEŞTI PE OLT SI OLTEŢ

Cronica de Stefan Dumitrescu la dictionarul POPASURI SCRIITORICEŞTI PE OLT SI OLTEŢ

Ratings:
(0)
|Views: 45|Likes:
Published by science2010
Dictionar de scriitori olteni de pe Olt si Oltet.
Dictionar de scriitori olteni de pe Olt si Oltet.

More info:

Published by: science2010 on Jan 22, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/31/2014

pdf

text

original

 
POPASURI SCRIITORICE
Ş
TI PE OLT SI OLTE
Ţ
 (ANTOLOGIE DIC
Ţ
IONAR AL SCRIITORILOR DE PE OLT
Ş
I OLTE
Ţ
) De Florentin Smarandache Când eram copil
ş
i ascultam sau citeam poezii îi divinizam pe poe
ţ
i… George Co
ş
 buc, Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri au fost pentru mine zei…În adolescen
ţă
 îi iubeam, m
ă
 gândeam la ei ca la culmi ale perfec
ţ
iunii umane
ş
i ale iubirii divine…Citindu-i pe Nichita St
ă
nescu, pe Ana Blandiana, pe Marin Sorescu, eu care tr 
ă
iam într-un târg de provincie, mi-i imaginam ferici
ţ
i, lumino
ş
ii, formând o familiei,
ă
când parte dintr-o lume „zeilor” (lumea scriitorilor ) edenic
ă
…Mai târziu în timpul facult
ăţ
ii când era un tân
ă
r poet cunoscut, în care se punea mari speran
ţ
e, am avut fericirea s
ă
-i v
ă
d, s
ă
-i cunosc personal, s
ă
 stau cu ei de vorb
ă
. Cu unii dintre ei am tr 
ă
it momente frumoase de comunicare
ş
i de prietenie,
ş
i am r 
ă
mas prieteni… Abia dup
ă
 mul
ţ
i ani mi-am dat seama c
ă
 aceast
ă
 lume a scriitorilor, pe care eu o vedeam ca pe olume a fericirii, edenic
ă
, în care scriitorii se iubesc
ş
i se pre
ţ
uiesc între ei, este o lume nefericit
ă
,olume a orgoliilor, forma din indivizi complexa
ţ
i, bolnavi de egoplasm, patologia, cancerulegoului, a lui eu s
ă
 fiu mare, eu sunt mare scriitor, ceilal
ţ
i sunt scriitori mici, de
ş
i acolo în str 
ă
fundul sufletului lor ei
ş
tiu foarte bine c
ă
 sunt mediocrit
ăţ
i….To
ţ
i atin
ş
i de rabia invidiei
ş
i în cea mai mare parte incon
ş
tien
ţ
i,
ă
ă
 perceperea realit
ăţ
ii tragice, a lumii bolnave în care tr 
ă
im. Mai târziu, urcând în v
ă
rsat
ă
, ap
ă
rându-mi c
ă
ţ
ile, am cunoscut
ş
i mai profund aceast
ă
 lume, din care
ă
ceam
ş
i eu parte acum, care la începuturile vie
ţ
ii mele mi se p
ă
ruse frumoas
ă
,
ş
i care cu trecerea anilor mi se dezv
ă
luia a fi din ce în ce mai urât
ă
Lumea scriitorilor (ca
ş
i a oamenilor de
ş
tiin
ţă
) fiind o lume a invidiei
ş
i a orgoliilor, este o lume dezbinat
ă
, atomizat
ă
. Fiecare d
ă
 din coate, folosind toate mijloacele, ca s
ă
 ajung
ă
 mai în fa
ţă
, s
ă
 fie mai mare…Mult mai târziu judecata necru
ţă
toare a timpului
ş
i a Istoriei literaturii române, alege dintre ei doar
ț
iva, restul c
ă
zând într-un anonimat des
ă
vâr 
ș
it… Tocmai pentru c
ă
 lumea scriitorilor este o lume a atomiz
ă
rii, a marginaliz
ă
rii, a însingur 
ă
rii gestul d-lui Florentin Smarandache de a-i aduna scriitorii da
ţ
i de spa
ţ
iul social
ş
i cultural al Olteniei de mijloc, spa
ţ
iul circumscris de râurile Olte
ţ
ului
ş
i Olt mi s-a p
ă
rut extraordinar…de frumos, de  binevenit. Mi s-a p
ă
rut o lec
ţ
ie foarte bun
ă
 pe care un om care tr 
ă
ie
ş
te departe, (sau mai bine zis Dumnezeu) ne-o d
ă
 nou
ă
 pentru a ne cunoa
ş
te mai bine pe noi, pentru a în
ţ
elege lumea bolnav
ă
 în care tr 
ă
im…Pentru a ne face mai buni ! De mul
ţ
i ani spun în lucr 
ă
rile mele c
ă
 Axiofagia (patologie a psihologiei poporului român care î
ş
i are r 
ă
d
ă
cina în subcon
ş
tientul
ş
i în codul genetic al nostru
ş
i care ne face s
ă
 ne urâm, s
ă
 ne marginaliz
ă
m, s
ă
 ne asasin
ă
m valorile) ne-a
ă
cut foarte mult r 
ă
u în istorie,
ş
i ne face
ş
i în  prezent…Datorit
ă
 acestor patologii ale psihologiei poporului român (pe care le tratez pe larg în lucrarea „Psihologia
ş
i pedagogia poporului român”), datorit
ă
 acestor patologii ale psihologiei  poporului daco-român am ajuns acum ca neam
ş
i ca na
ţ
iune pe fundul pr 
ă
 pastiei, în preziua dispari
ţ
iei noastre din istorie…S
ă
 ne zbatem, în s
ă
ă
cie, s
ă
 ne p
ă
ă
sim
ţ
ara, condamnându-ne copiii la suferin
ţă
 
ş
i la…exil. Florentin Smarandache a cunoscut exilul în toat
ă
 am
ă
rala lui,
ş
i poate c
ă
 acest fapt este unul din argumentele care l-a f 
ă
cut s
ă
-i adune la un loc pe scriitorii l
ă
sa
ţ
i acas
ă
. În subcon
ş
tientul lui îi era dor de acas
ă
, s
ă
tul de singur 
ă
tate printre str 
ă
ini îi era dor s
ă
 retr 
ă
iasc
ă
 „starea de împreun
ă
 cu ai lui”. Prin aceast
ă
 Antologie - Dic
ţ
ionar a scriitorilor din spa
ţ
iul din care vine el se întoarce într-un mod metaforic
ş
i suflete
ş
te acas
ă
, ca s
ă
 fie împreun
ă
 cu ai lui.
 
 
Ş
i într-adev
ă
r, acum dup
ă
 ce am lecturat aceast
ă
 carte frumoas
ă
, necesar 
ă
 
ş
i de aceea binevenit
ă
,  parc
ă
 noi, cei care suntem personaje ale ei, care facem parte din ea, suntem mai boga
ţ
i suflete
ș
te, suntem mai mul
ţ
i, mai puternici. Acum vedem
ş
i mai bine cât de talenta
ţ
i suntem, acum vedem cu to
ţ
ii truda noastr 
ă
 de-o via
ţă
 obiectivat
ă
 în c
ă
ţ
ile
ş
i lucr 
ă
rile care ne-au ap
ă
rut. NU NE MAI SIM
Ţ
IM SINGURI ACOLO ÎN LOCURILE UNDE NE-A ARUNCAT SOARTA. Tr 
ă
im cu to
ţ
ii starea de împreun
ă
 !
Ş
i spa
ţ
iul geografic
ş
i spirituala din care veneam ne apare acum ca mai  bogat spiritual, ca un substrat cu o putere creatoare uimitoare. De aceea, subliniem acest lucru, trebuie s
ă
-i mul
ţ
umim profesorului Florentin Smarandache, acest atlet al meridianelor
ş
i al
ş
tiin
ţ
ei matematice pe to
ţ
i coclaurii planetei, pe toate  paralele
ş
i meridianele, ( fiind prin aceasta un ambasador al culturii, al
ş
tiin
ţ
ei
ş
i literaturii române în lume, un ambasador care face imaginea Românie mai frumoas
ă
 în spa
ţ
iul universal) c
ă
 a avut ideea de a-i aduna pe scriitorii da
ţ
i de acest spa
ţ
iu geografic
ş
i cultural, bogat, spunem noi, circumscris celor dou
ă
 râuri, Oltul
ş
i Olte
ţ
ul, zon
ă
 folcloric
ă
 veche, profund
ă
, cu un specific aparte. Cu r 
ă
d
ă
cini ontologice puternice înfipte în subcon
ş
ientul colectiv daco – românesc, cu deschideri
ş
i proiec
ţ
ii spirituale greu de imaginat în viitor. Aceast
ă
 carte fiind de fapt oglinda
ş
i harta cultural
ă
 a Olteniei de mijloc.  Nu putem s
ă
 nu ne aducem aminte cu recuno
ş
tin
ţă
 c
ă
 Vâlcea a mai dat doi asemenea oameni genero
ş
i, d
ă
rui
ţ
i culturii vâlcene, oameni care au trudit toat
ă
 via
ţ
a ca s
ă
 pun
ă
 în valoare bog
ăţ
ia crea
ţ
iei spirituale a acestui spa
ţ
iu geografic
ş
i cultural str 
ă
vechi, valorile lui. Este vorba despre oamenii minuna
ţ
i ai V
ă
lcii, dl Petre Petria, plecat de curând dintre noi, autor al mai multor dic
ţ
ionare din care nu lipse
ş
te niciun creator care a l
ă
sat în urma lui o lucrare, nici un nume, care s
ă
 cad
ă
 prad
ă
 uit
ă
rii,
ş
i marele Istoric
ş
i iubitor de oameni, dl Corneliu Tama
ş
, figuri culturale marcante ale spa
ţ
iului vâlcean care ar trebui pre
ţ
ui
ţ
i mult mai mult ! C
ă
rora societatea, partea aceasta de lume
ş
i noi, oamenii de cultur 
ă
 le suntem foarte datori. Fie ca Domnul s
ă
-i binecuvânteze în Împ
ă
ăţ
ia Lui ! ! Cum scriitorii, arti
ş
tii, în general, sunt da
ţ
i de substratul cultural al unui popor, de substratul social
ş
i cultural al unei regiuni, al unui spa
ţ
iu spiritual, ei fiind expresia spiritual a acelui spa
ţ
iu, num
ă
rul lor, dar mai ales valoarea lor vorbesc tocmai de bog
ăț
ia
ş
i de puterea creatoare a acelui spa
ţ
iu cultural. Este ceea ce ne reveleaz
ă
 cartea editat
ă
 de Florentin Smarandache. Faptul c
ă
, a
ş
a cum vedem din Antologia-Dic
ţ
ionar a scriitorilor din spa
ţ
iul Olteniei de mijloc, ( „Popasuri scriitorice
ş
ti pe Olt
ş
i Olte
ţ
”, Volum Antologc, Editura Sitech din Craiova
ş
i Editura Publisher, 1313 Chesapeake, Clumbus, Ohio) acest spa
ţ
iu geografic
ş
i cultural circumscris râurilor Cerna
ş
i Olte
ţ
ul, a dat un mare num
ă
r de scriitori, mul
ţ
i dintre ei de valoare, ne spune tocmai acest lucru c
ă
 acest spa
ţ
iul geografic
ş
i cultural, cu tradi
ţ
iile, cu specificul s
ă
u are o mare putere creatoare, o vitalitate
ş
i expresivitate inconfundabile. Îmi aduc aminte un cântec popular din acest spa
ţ
iu al Cernei
ş
i al Olte
ţ
ului, care a fost prelucrat  pentru cor de domnul profesor de muzic
ă
 Zid
ă
roiu, (o alt
ă
 mare figur 
ă
 cultural
ă
 a B
ă
lce
ş
tiului, de care ne amintim cu dragoste
ş
i respect!) ale c
ă
rui versuri începeau a
ş
a: „Între Cerna
ş
i Olte
ţ
 / A crescut un nucule
ţ
”. Parafrazând cântecul popular, dup
ă
 lectura c
ă
ţ
ii întocmite
ş
i editate de Florentin Smarandache, spunem
ş
i noi c
ă
 „Între Cerna
ş
i Olte
ţ
, sau Pe Cerna
ş
i pe Olte
ţ
 / Au
ă
s
ă
rit mul
ţ
i poe
ţ
i”. Este pentru prima dat
ă
 când cineva scoate o Antologie a scriitorilor da
ţ
i de acest spa
ţ
iul geografic
ş
i spiritual, fapt absolut benefic
ş
i merituos…Pân
ă
 mai de curând era încet
ăţ
enit
ă
 o  prejudecata c
ă
 Moldava este spa
ţ
iul care a dat cei mai mul
ţ
i
ş
i cei mai mari scriitori. Cartea de fa
ţă
 vine s
ă
 demonstreze c
ă
 
ş
i spa
ţ
iul vâlcean, substratul geografic
ş
i spiritual circumscris râurilor Olt
ş
i Olte
ţ
 a dat multe
ş
i mari valori culturale…Dac
ă
 am num
ă
rat bine, cu aproxima
ţ
ie num
ă
rul
 
lor dep
ăş
e
ş
te suta de creatori în arta cuvântului (am num
ă
rat
ş
i personalit
ăţ
ile culturale enumerate în subcapitolele „Alte personalit
ăţ
i din Tetoiu, Vâlcea”, ( Bogdan Amaru, nefericitul scriitor din perioada interbelic
ă
, Bure
ţ
ea Emilian, cercet
ă
tor, Calota Emil, poet, Cârloganescu Marcel, poet
ş
i dramaturg, Diaconu Mircea, cercet
ă
tor, Guran Maria, cercet
ă
tor
ş
tiin
ţ
ific, Ionescu Alexandru, publicist, Iordache Martin, publicist, Mitrana Dumitru, Istoric
ş
i critic literar, folclorist, Pârâianu Ion, publicist, Petre Emil, cercet
ă
tor, Petre Nicolae, cercet
ă
tor, publicist, Popa Liciu,  publicist, Pop Mar 
ţ
ian, Al, actor, Vlad Ion, cercet
ă
tor) „Alte personalit
ăţ
i din Valea Mare”, (Nicolae N Magereanu, General, cavaler al ordinului „Mihai Viteazul cu e
ș
arf 
ă
), Gheorghe
Ş
tefan,  profesor universitar, istorie, Ion N Vasilescu, Profesor, publicist, Aurel Sturzu, Prof universitar, inginer, Alexandru Magereanu, Poet, publicist, colonel, Paul Grigoriu, Profesor, cercet
ă
tor
ş
tiin
ţ
ific, Miu Filipoiu, profesor, Ion V Totu, Prof univ, Economie, ministru, Aurel Dicu, publicist, cercet
ă
tor, Nicolae G B
ă
rbu
ţ
, Inginer, Colonel, Dumitru B
ă
ă
itaru, Prof, poet, Ioan
Ş
t Popa,  profesor, poet)„Alte personalit
ăţ
i din B
ă
lce
ş
ti-Vâlcea”, (Alexandru Oprea, scriitor, critic literar, Florentin Smarandache, prof univ, matematic
ă
, New Mexico, cercet
ă
tor, scriitor, Gheorghe  Neagoe, acad, doctor în
ş
tiin
ţ
e medicale, Dinc
ă
 N Alexandru, cercet
ă
tor, informatician, Adriana Iliescu, prof univ, Filologie, Traian Diaconescu, prof universitar, filologie, Ia
ș
i, dr Aurel Popescu B
ă
lce
ş
ti, medic primar, scriitor de monografii medicale, Victor Chiri
ţă
, istoric, arhivist, cercet
ă
tor, Cârstoiu Ion) „Alte personalit
ăţ
i din Rus
ă
ne
ş
ti-Jude
ţ
ul Vâlcea”, „Al
ţ
i scriitori din Bulze
ş
ti” (Dan Constantin Marinescu, poet, profesor,
Ş
tefan Sorescu, versificator popular, Nicoli
ţ
a Sorescu - a scris poezii, Nicolae Sorescu, a publicat trei volume de versuri, Sorina Sorescu, conf dr Facultatea de litere, Craiova, Grigore Sorescu, a semnat mai multe articole de critic
ă
 literar 
ă
, profesor, Victor Viorel R 
ă
ducan, a scris basme, literatur 
ă
 pentru copii), „Personalit
ăţ
i din jude
ţ
ul Vâlcea, B
ă
 beni-V
ă
lcea” ( Drago
ş
 Vrînceanu, poet, eseist, critic, traductor, Drago
ş
 Serafim, medic, scriitor, Butoi Gheorghe, prof universitar, Economie, Vasilescu Dumitru, profesor universitar, inginer, Nacea Cristiana, lector unv, Universitatea Constantin Brâncoveanu, Râmnicul Vâlcea), „L
ă
de
ş
ti-Vâlcea” ( Virgil Ierunca, critic literar, redactor la Radio Europa liber 
ă
, Gheorghe Neamu, geograf, Lixandru Benone, conf univ.), „Am
ă
ăş
ti-V
ă
lcea” (Marin Iliescu, scriitor, Ion Abagiu, scriitor, Marin Popa, folclorist, Emil I Palanca, publicist, Marin I. R. Popescu, Gheorghe I Costeanu, Prof. unv, dr, chimist de renume, Nicole D Costeanu, prof, doctor docent, Nicolae Oi
ţă
, farmacist, autor de  brevete de inven
ţ
ie, Paulian Abagiu, peste 300 de lucr 
ă
ri în domeniul medicinii, Alexandru Cet
ăţ
eanul, scriitor, domiciliat în Canada)… etc.. Autorul acestei Monografii literare a spa
ţ
iului vâlcean, c
ă
ci putem s
ă
 o numim
ş
i a
ş
a, îi aminte
ş
te pe cei mai însemna
ţ
i oameni, autori de lucr 
ă
ri
ş
tiin
ţ
ifice
ş
i literare da
ţ
i de satele acestei zone binecuvântat cu har de Dumnezeu, prezentându-le Fi
ş
a biografic
ă
, Lista referirilor critice despre fiecare personalitate
ş
i fragmente din operele lor, astfel c
ă
 ne putem fac o imagine de ansamblu asupra fiec
ă
rei personalit
ăţ
i prezentate
ş
i a operei ei... Dup
ă
 lectura c
ă
ţ
ii ai un sentiment ciudat de bog
ăţ
ie sufleteasc
ă
 
ş
i de nostalgie. Autorii  prezenta
ţ
i
ş
i lectura biografiei
ş
i a fragmentelor din operelor autorilor antologa
ţ
i construiesc în mintea lectorului o Viziune de ansamblu, o Fresc
ă
 literar 
ă
 complet
ă
 a acestui important spa
ţ
iu geografic al României. Obiectivul
ş
i a
ş
tept
ă
rile autorului care a conceput acest Dic
ţ
ionar-Antologie literar 
ă
 au fost realizate pe deplin. „Se urm
ă
re
ş
te evolutiv parcursul scriitorilor, care-
ş
i aga
ţă
 ispitele suflete
ş
ti de vaierul vorbelor purtate pe aripi de timp. Dubla determinare, trecut
ş
i viitor, d
ă
ruie
ş
te oamenilor
ş
i locurilor în care au tr 
ă
it în
ţ
elepciunea
ş
i diversitatea preocup
ă
rilor”, scrie poetul Florentin Smarandache în prefa
ţ
a c
ă
ţ
ii… Pentru prima dat
ă
 avem o hart
ă
 hagiografic
ă
 a spa
ţ
iului cultural al Olteniei de mijloc. Cartea le  prilejuie
ş
te oamenilor tr 
ă
itori pe aceste locuri s
ă
-
ş
i cunoasc
ă
 scriitorii, oamenii creatori pe care

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->