Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
35Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pendekatan Psikologi Tangani Buli

Pendekatan Psikologi Tangani Buli

Ratings:

3.0

(1)
|Views: 2,349|Likes:
Published by olivia chrezteen
dicsuss psychological approach in reducing gangsterism and bullying
dicsuss psychological approach in reducing gangsterism and bullying

More info:

Published by: olivia chrezteen on Sep 24, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/31/2013

pdf

text

original

 
PENDEKATAN PSIKOLOGI DALAM MENGURANGKAN MASALAHGENGSTERISME DAN BULI DI SEKOLAH
1.0PENGENALANISU GENGSTERISME DAN BULI DI SEKOLAH DI MALAYSIA
Dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP), salah satu terasnyaadalah untuk membangunkan modal insan. Walaubagaimanapun, organisasipendidikan sering menghadapi masalah berkaitan disiplin seperti gengsterismedan buli. Dunia pendidikan dikejutkan dengan isu seperti ini pada masa lalu,sebagai contohnya kes Mohd. Farid Ibrahim dari Sekolah Menengah AgamaDatuk Kelana Petra Maamor, Negeri Sembilan yang meninggal dunia akibatdibelasah oleh pelajar-pelajar senior sekolah tersebut(Siang, 2005). Terbaru,antara yang menjadi kontrovesi adalah kes buli dan pukul budak berumur 13tahun , Mohd. Afiq Qusyairi, pelajar Tingkatan 1, Sekolah Menengah AgamaPadang Tengku di Kuala Lipis, Pahang. Isu pendidikan ini bukan saja menjadimasalah di Malaysia, malah telah menjadi isu yang perlu ditangani secara global.Mengikut kajian, hampir 30 peratus remaja di Amerika Syarikat (5.7 milion)dianggarkan terlibat dalam buli di sekolah. (). Pelbagai cara untuk mengatasimasalah gengsterisme dan buli ini telah dibuat, namun banyak yang tidakmemberi kesan. Antara teori-teori psikologi yang berpotensi dalam mengekangmasalah ini adalah seperti teori ‘behaviorisme’, ,teori pembelajaran sosial olehBandura, teori psikososial dan sebagainya.
2.0DEFINISI
2.1BULIMenurut Kamus Dewan (DBP, 2002, hlm 186) buli ditakrifkan sebagai,1.Perbuatan mendera, mempermainkan seseorang, supaya dapatmenyesuaikan diri dengan suasana baru.2.Mempermain-mainkan orang, biasanya orang lemah, dengan tujuan untukmenggertak atau menakutkan orang berkenaan.“A person who is habitually cruel or overbearing, especially to smaller orweaker people” mengikut definisi yang diberikan oleh The AmericanHeritage @ Dictionary.2.2GENGSTERISME
 
Menurut Kamus Dewan gengster diklasifikasikan kepada kategori jenissalah laku jenayah seperti berjudi, mencuri, melawan guru, melawan pengawas,vandalisme, memeras ugut, buli, pelacuran, meliwat, menyalahgunakan dadah,membawa senjata merbahaya, mencabul kehormatan, mengutip dan membayaryuran keahlian dan membunuh ( Kamus Dewan, 1994).Gengsterism ataupun kongsi gelap pula didefinisikan sebagaiperkumpulan sulit dalam sesuatu kegiatan untuk maksud atau kegiatan jenayah.(, 1996).Menurut Spergel (1985) gengsterisme bermaksud sekumpulan kanak-kanak dewasa atau remaja bersama-sama dalam kumpulan melakukankesalahan salah laku dan anti sosial seperti keganasan, dadah, membawasenjata tajam, membawa senjata api dan mengganggu ketenteraman awamkhususnya di kawasan atau daerah kumpulan tersebut wujud.
3.0PENDEKATAN PSIKOLOGI YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGATASIMASALAH GENGSTERISME DAN BULI
Pelbagai langkah dan strategi telah diambil pihak bertanggungjawabuntukmengekang masalah ini, namun masalah ini belum dapat diatasi sepenuhnyahinggamembimbangkan kerajaan, pihak sekolah ibu bapa dan masyarakat. Kebanyakanmasalahkhususnya gengsterisme dan buli di kalangan remaja ini adalah disebabkan olehtekananserta permasalahan yang wujud di dalam persekitaran. Oleh itu pendekatanpsikologiharuslah digunakan untuk mengatasi masalah ini. Pelbagai kaedah, teknik,modelpembelajaranan teori-teori berkaitan haruslah digunakan bagi menanganimasalah yangsemakin meruncing di kalangan remaja zaman sekarang.Berikut adalah langkah-langkahyang disokong oleh beberapa teori psikologi untuk mengatasi masalahgengsterisme danbuli :i.Teori Pembelajaran Sosial oleh Bandura
 
 Tingkah laku gengsterisme tidak dapat dinafikan merupakan sebahagiandaripadatingkah laku yang agresif. Teori pembelajaran sosial sangat relevan dalammenyelesaikan tingkah laku agresif dan keganasan. (Yusoff Boon, 2009) Teori pembelajaran sosial didefinisikan sebagai satu pembelajaran yangberlakudengan memerhati orang lain melakukan sesuatu atau menjadikan seseorangsebagai model bertingkah laku. Bandura (1986) menyatakan seseorang individuakan memerhatikan sesuatu tingkah laku daripada orang lain dan menyimpanmaklumat yang diperhatikan secara kognitif dan seterusnya mempersembahkantingkah laku tersebut. Di dalam Teori Pembelajaran Sosial Bandura, setiapindividu terutama kanak-kanak akan menilai sesuatu perkara berasaskanperkara yang pernah dilihat oleh mereka daripada persekitaran. Banduramendapati kanak-kanak akan mencontohi tingkah laku agresif selepas menontonfilem yang berunsur agresif (Yusoff Boon, 2009). Tingkah laku agresif bolehdibahagikan kepada dua bentuk iaitu fizikal dan verbal (Yusoff Boon, 2009). Tingkah laku agresif termasuklah ugutan secara fizikal atau kekerasan,menendang, merosak harta benda dan mengambil dan memusnahkan barangmilik orang lain serta vandalisme. Manakala tingkah laku agresif yangmelibatkan verbal merujuk kepada perbuatan mencemuh, mencaci, mengejek,panggilan nama yang tidak disukai, membuat gangguan bising semasa prosespengajaran dan pembelajaran (Beckom, 1990).Oleh itu, guru berperanan sebagai role-model di sini. Pengajaran-pembelajaranyang digunakan oleh guru haruslah menarik dan jelas agar pelajarnya bolehmenirunya dengan mudah dan tepat. Guru juga berperanan dalam mengajarnilai-nilai murni serta meminta kerjasama ibubapa supaya tidak membenarkananak mereka terdedah dengan media yang memaparkan aksi-aksi ganas. Olehitu, sekiranya guru menjadi role model yang baik kepada pelajar, maka pelajarakan mencontohi perilaku guru tersebut. Ini seterusnya dapat mengelakkandaripada masalah disiplin seperti gengsterisme ataupun buli berlaku.ii.Teori Pelaziman OperantModel ini diguna pakai dengan tujuan untuk melihat bahawa tingkahlakusebenarnya adalah akibat daripada suatu rangsangan. Kawalan peneguhan keatas sesuatu rangsangan itu pula akan mengubah tingkah laku. Pendekatan inimenggunakan prinsip pelaziman operan dan pengukuran sama ada berkesannya

Activity (35)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Baht Ibrahim liked this
nur syahira liked this
Maya Hanamichi liked this
Maya Hanamichi liked this
Maimunah Din liked this
MiNH Hayat liked this
Sekotak Mancis Sebatang Rokok liked this
nur syahira liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->