Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Racionalizam i empirizam

Racionalizam i empirizam

Ratings: (0)|Views: 1,208|Likes:

More info:

Published by: Jenny-from-the-block on Sep 24, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2012

pdf

text

original

 
РАЦИОНАЛИЗАМ1.Рене Декарт
-
Снови
: ако снови делују толико стварно, а ипак непоказују стварност, онда је могуће да се варамо у своја чула(у чулно искуство).-Cogito ergo sum = Мислим,односно Јесам.*кад се ослободим свих веровања исадржаја свести добијеног преко чула,неослобађам се самог мишљења јер је сумња= 1 његов облик, тј. Док сумњам -јамислим.
-
Cogito ergo
sum
 
*али шта?
(открива штаство)*
онај који мисли
(res cogitans , мислећаствар, откриће супстанције која је сама узрок свогпостојања,
causa sui 
, а то је
мишљење
.*
а шта мисли?
(открива да је мишљењеинтенционално; самосвесни субјекат)*
мисли самог себе
(откриће самосвести!)Самосвест надаље себе открива као затечену, имао је самог себе као затечен предмет,а није га стварао.Res cogitans открива себе као датост (није сама свој Творац). *унутар самосвести је принципкаузалитета
мора да нађе узрок себе; ,,Бог је мој Творац.''
-Урођене идеје
:
У људском уму 
=самостални садржаји,вечне истине, урођене идеје. Ум = гл.извор и критеријумзнања, независно од искуства. Мишљење је заједничко свимљудима, дакле има опште важење, а истине које откривамопомоћу мишљења имају општи,објективан смисао, те су таквеидеје = урођене идеје.-
Узрок опажаја
: 1) Ја? Не,јер су Ја и спољни светнезависне супстанције
 
2) Бог? Не,јер чула варају,а Бог нас необмањује.3) Спољашњи свет +2.Барух де Спиноза
-био искључен из јеврејске и хришћанске цркве.
-
Дефиниције (8)
: Оно што је узрок самог себе (
causasui
) не зависи ни од чека другог у свом постојању, нити семоже сазнати на осн. било чега другог. Ако би то биломогуће,супстанција не би била самостална, што противречињеном појму. А ако је супстанција бесконачна,онда нисумогуће две бесконачне супстанције. (бог не делује споља насвет него делује
у
свету)-
Атрибути
(одређења): пошто је супстанцијабесконачна, дакле има их бесконачно много,али ограничениљудски разум схвата само два:1)мишљење2)простирањеДекарт:
Али,ово су две различите супстанције!!!
Спиноза : Сваки атр.се под посебним условимаразвија у бесконачно много одређења. Нпр.
мишљење
убесконачно много идеја
м атеријална природа
у многоприродних тела,космос.-
Модуси
= појединачне ствари у свету,али о коначнимстварима у својој врсти
одређење 1е ствари = негацијадруге!
*Determinatio negatio est*
 ЈЕР,КОНАЧНА СТВАР У ОКВИРУ1ОГ АТРИБУТА МОЖЕ СТЕЋИОДРЕЂЕЊА ЈЕДИНО НАОСН.ОГРАНИЧЕЊА, КОЈА ПОТИЧУ
 
ОД ПОЈЕДИНАЧНИ СТВАРИ ИСТОГАТРИБУТА. А СВАКО ОДРЕЂЕЊЕ =ОГРАНИЧЕЊЕ.
Спиноза : бог садржи атрибуте који су бесконачни јер је и бог апсолутно бесконачан. Сваки од њих изражавасуштину у целости,у супротном не би ни било бесконачно.Бог је афирмација која не подразумева никакву негацију.-
Бесконачни модус мишљења
= бесконачни ум иуређеност космоса.-
Коначни модус мишљења
= поједини умови,појединачне мисли,идеје.
*Декарт : res cogitns & res extensa = створене су,нисуапсолутне*
-
Пантеизам
 
 јер бог му је res extensa , видимо да његовбог има
*тело
у неком преносном смислу.
*(=свет,космос)
3.Готфрид Вилхелм Лајбниц
-Монада
: истинска јединица, духовни атом, физичкинеразорив јер не може да се дели (јер би била мноштвена),неможе природно ни настати ни нестати; не постоји уфиз.простору. Недељива је и свака је свет за себе. Нисувечне,бог их је створио,бог их и уништава.=појединачна људска душа, не заузима простор алиипак постоји!
*
 
слаже се са Аристотелом
 
све супстанције морају бити
субјекти
- све монаде су душе
**
Све што у свету Јесте,састоји се од монада; оне субескрајно мале супстанције духовног порекла
**
Међу монадама нема додира; оне не могу да делују 1ана другу,
немају прозоре
кроз које би нешто моглоући
/
изаћи; али оне складно делују
*
Престабилна хармонија
= савршена усклађеностмонада која указујена некога ко је успоставио тухармонију

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Senka Nenadov liked this
Vjenco Janjic liked this
2505985491501 liked this
duspis liked this
shonex0 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->