Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ambtenaar 2.0 artikel in personeelsblad CBP, september 2009

Ambtenaar 2.0 artikel in personeelsblad CBP, september 2009

Ratings: (0)|Views: 1,659|Likes:
Published by Pascal Van Hecke
"Een jaar of 4 geleden bedacht de Amerikaanse uitgever en congresorganisator Tim O’Reilly de naam “Web 2.0”. De man schreef er een uitgesponnen essay (http://j.mp/timweb20) over wat die “nieuwe versie van het internet” volgens hem allemaal inhield, maar de betekenis die vooral is blijven hangen is het idee dat internetgebruikers niet alleen maar passief consumeren, maar zelf actief deelnemen op het web.

Vroeger waren de middelen om te publiceren schaars en duur (drukpers, radio en televisie) - en dus voorbehouden voor grote organisaties. Nu kan nu iedereen haar of zijn verhaal kwijt (via weblogs, twitter en online video) en potentieel een groot publiek bereiken.

De “tradionele media” hebben het in elk geval geweten. In de afgelopen jaren zijn miljarden aan advertentie-euro’s met onze oogballen mee verhuisd van papier en “broadcast” naar online – maar vooral naar zoekmachines en zgn “user-generated content” in plaats van betaalde journalistiek. En sinds Obama heeft iedereen door welke rol internet en sociale netwerken kunnen spelen in campagnevoeren.

Als Tim O’Reilly zijn reputatie als meester-trendspotter waar blijft maken, dan zijn nu de ambtenaren aan de beurt: de man houdt zich in het nieuwe Obama-tijdperk bezig met publiceren en het organiseren van congressen over “government 2.0”. Maar ook in Nederland wordt er nagedacht over een “Overheid 2.0”. MinBZK bestelde vorig jaar het TNO rapport “Naar een User-Generated State” (http://j.mp/ugsTNO) waarin werd onderzocht wat nieuwe media konden betekenen voor de relatie tussen overheid en de burger. In de bibliotheek vind je het boekje “Op weg naar Toezicht 2.0” van Albert Meijer van de Universiteit Utrecht over de rol van burgers in het werk van toezichthouders. En over het iniatief en het boek “Ambtenaar 2.0” lees je meer in de kaderstukken. Allemaal ijdele speculatie? Tja, dat vonden platenmaatschappijen en krantenuitgevers ook 5 jaar geleden...

Laat ik eens heel provocerend onze organisatie langs de Web 2.0 lat leggen, aan de hand van een paar thema’s die je ook in het “Ambtenaar 2.0” boek vindt uitgewerkt… "
"Een jaar of 4 geleden bedacht de Amerikaanse uitgever en congresorganisator Tim O’Reilly de naam “Web 2.0”. De man schreef er een uitgesponnen essay (http://j.mp/timweb20) over wat die “nieuwe versie van het internet” volgens hem allemaal inhield, maar de betekenis die vooral is blijven hangen is het idee dat internetgebruikers niet alleen maar passief consumeren, maar zelf actief deelnemen op het web.

Vroeger waren de middelen om te publiceren schaars en duur (drukpers, radio en televisie) - en dus voorbehouden voor grote organisaties. Nu kan nu iedereen haar of zijn verhaal kwijt (via weblogs, twitter en online video) en potentieel een groot publiek bereiken.

De “tradionele media” hebben het in elk geval geweten. In de afgelopen jaren zijn miljarden aan advertentie-euro’s met onze oogballen mee verhuisd van papier en “broadcast” naar online – maar vooral naar zoekmachines en zgn “user-generated content” in plaats van betaalde journalistiek. En sinds Obama heeft iedereen door welke rol internet en sociale netwerken kunnen spelen in campagnevoeren.

Als Tim O’Reilly zijn reputatie als meester-trendspotter waar blijft maken, dan zijn nu de ambtenaren aan de beurt: de man houdt zich in het nieuwe Obama-tijdperk bezig met publiceren en het organiseren van congressen over “government 2.0”. Maar ook in Nederland wordt er nagedacht over een “Overheid 2.0”. MinBZK bestelde vorig jaar het TNO rapport “Naar een User-Generated State” (http://j.mp/ugsTNO) waarin werd onderzocht wat nieuwe media konden betekenen voor de relatie tussen overheid en de burger. In de bibliotheek vind je het boekje “Op weg naar Toezicht 2.0” van Albert Meijer van de Universiteit Utrecht over de rol van burgers in het werk van toezichthouders. En over het iniatief en het boek “Ambtenaar 2.0” lees je meer in de kaderstukken. Allemaal ijdele speculatie? Tja, dat vonden platenmaatschappijen en krantenuitgevers ook 5 jaar geleden...

Laat ik eens heel provocerend onze organisatie langs de Web 2.0 lat leggen, aan de hand van een paar thema’s die je ook in het “Ambtenaar 2.0” boek vindt uitgewerkt… "

More info:

Published by: Pascal Van Hecke on Sep 25, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/06/2009

pdf

text

original

 
2
En, hoe 2.0 ben jij?
Een jaar of 4 geleden bedacht de Amerikaanse uitgever en congresorganisator Tim O’Reilly de naam ‘Web 2.0’. De man schreef er eenuitgesponnen essay (http://j.mp/timweb20) over wat die ‘nieuwe versie van het internet’ volgens hem allemaal inhield, maar debetekenis die vooral is blijven hangen is het idee dat internetgebruikers niet alleen maar passief consumeren, maar zelf actief deel-nemen op het web.
heb je nu veel meer online publicaties (voor elke denkbare niche inoverheids- of privésector): ook het karakter van die publicaties ver-andert. Misschien is dat éne weblog die advocaat of journalist in deavonduren bijhoudt wel véél invloedrijker binnen de sector waarin jewerkt. Geruchten via twitter, of een parodiërend Youtube-filmpjekunnen voor meer reputatieschade zorgen dan een zurig opiniestuk inde weekendbijlage van Volkskrant.Elk van de medewerkers bij het CBP kent haar of zijn sector goedgenoeg om te weten welke communicatiekanalen impact hebben. Maarvoor die CBP-woordvoerder van wacht is dat gewoon niet bij tehouden. Je kan ervoor kiezen om die nieuwe media te negeren, maar dan verlies je gaandeweg meer impact op de maatschappelijke discussie – en de beeldvorming over je organisatie. Of je kan medewerkers meer auto-nomie geven om vanuit hun eigen expertise te spreken, en het risico opuitschuivers voor lief nemen. Heel veel organisaties worstelen op ditmoment met de keuze tussen ‘command en control’ of ‘empowermentvan de medewerkers’. Een antwoord is meestal genuanceerd en situatie-afhankelijk. Een poging om een aantal principes te formuleren vooronlineactiviteiten als ambtenaar vind je op http://handreiking.ambtenaar20.nl/
Van een Read-only naar een Read-Write intranet?
Een intranet waarop alleen maar door een select aantal mensen wordtgepubliceerd, is net zo nuttig als een koffiehoek waar alleen maaringestudeerde speeches worden gehouden.Zoals het Web2.0 ‘beschrijfbaar’ is geworden, hoort ook het intranet datte zijn. Intranet-toepassingen worden net zo normaal als e-mail – enzijn voor veel taken ook veel geschikter. Een forum is veel makkelijkerom overzicht te houden van verschillende standpunten in een discus-sie, of een wiki geeft de laatste stand van zaken weer in een dossier ofover een onderwerp. Veel handiger dan dat iedereen moet gaan zittengraven in de eigen mailfolders naar (vaak gefragmenteerde ofverouderde) informatie: ‘email is where knowledge goes to die’.Niet alles wat werkt op het internet kan je zomaar verplaatsen naar hetintranet. Bedenk bijvoorbeeld even dat de helft van alle Wikipedia- artikelen geschreven zijn door 0,7% van alle gebruikers. Een recept datwerkt voor heel veel gebruikers, werkt niet noodzakelijk als je het inVroeger waren de middelen om te publiceren schaars en duur (druk-pers, radio en televisie) - en dus voorbehouden voor grote organisaties.Nu kan iedereen haar of zijn verhaal kwijt (via weblogs, twitter en on-linevideo) en potentieel een groot publiek bereiken.De ‘tradionele media’ hebben het in elk geval geweten. In de afgelopen jaren zijn miljarden aan advertentie-euro’s met onze oogballen meeverhuisd van papier en ‘broadcast’ naar online – maar vooral naarzoekmachines en zgn ‘user-generated content’ in plaats van betaalde journalistiek. En sinds Obama heeft iedereen door welke rol internet ensociale netwerken kunnen spelen in campagnevoeren.Als Tim O’Reilly zijn reputatie als meester-trendspotter waar blijftmaken, dan zijn nu de ambtenaren aan de beurt: de man houdt zich inhet nieuwe Obama-tijdperk bezig met publiceren en het organiserenvan congressen over ‘government 2.0’. Maar ook in Nederland wordter nagedacht over een ‘Overheid 2.0’. MinBZK bestelde vorig jaar hetTNO rapport ‘Naar een User-Generated State’ (http://j.mp/ugsTNO)waarin werd onderzocht wat nieuwe media konden betekenen voor derelatie tussen overheid en de burger. In het kenniscentrum vind je het boekje ‘Op weg naar Toezicht 2.0’ van Albert Meijer van de UniversiteitUtrecht over de rol van burgers in het werk van toezichthouders.En over het iniatief en het boek ‘Ambtenaar 2.0’ lees je meer in de kader-stukken. Allemaal ijdele speculatie? Tja, dat vonden platenmaatschap-pijen en krantenuitgevers ook 5 jaar geleden...Laat ik eens heel provocerend onze organisatie langs de Web 2.0 latleggen, aan de hand van een paar thema’s die je ook in het boekAmbtenaar 2.0 vindt uitgewerkt…
Communicatie: iets voor de hele organisatie?
Externe communicatie bij de overheid, ook het CBP, is specialisten-werk. Alles wat naar buiten gaat in naam van de organisatie, gaat doorde handen van de woordvoering, die voortdurend afstemt met de top.Als toezichtsorganisatie wil je controle houden over uitspraken waar jelater op gepakt kan worden. Maar is die manier van werken houdbaarin een 2.0-wereld? De media zijn al lang niet meer dat drietal televisie-stations en handjevol kranten, dàt was nog (net) te volgen. Niet alleen
 
nummer 16
 
§
 
september 2009het Oogpunt
 Heel veel organisatiesworstelen op dit moment met de keuze tussen‘command en control’ of ‘empowerment van demedewerkers’.
3
een kleine groep uitzet. Discussiefora en wiki’s zijn ook werkbaar bijkleinere groepen mensen mits er genoeg focus is – op een bepaaldproject of actueel topic bijvoorbeeld. Prettig bijeffect dat de issues en deopgebouwde kennis wordt gearchiveerd voor medewerkers die er later bijkomen. Overheidsorganisaties halen momenteel hun achterstand inop de private sector in het gebruik van deze tools: er zijn projectengaande bij overheidsorganisaties van elk niveau en schaalgrootte.Social network-achtige intranets dan weer hebben pas nut bij grotereorganisaties – IBM heeft er één, maar ook de Nederlandse Belastingdienst(BDplaza).De vraag welke tools nuttig inzetbaar zijn voor welke organisatie en inwelke context, is een vaak terugkerend onderwerp op het Ambtenaar2.0-discussieforum.
Samen beleid maken
Als je op zoek gaat naar kennis over de Wbp in Nederland, dan kom jeuiteraard bij het CBP terecht. Maar zijn we de enige plek met expertise?En vooral: weten we wel voldoende over de bijzonderheden vangegevensverwerking in elke sector waar we toezicht houden?Het klinkt misschien vreemd, maar ook als toezichtsorganisatie kunnenwe beroep doen op kennis en talent buiten de organisatie. We doen hetook al: de signalen via Mijnprivacy helpen om prioriteiten mee te bepalen. Richtsnoeren bieden we ter consultatie aan – maar dan wel ophet moment dat ze al in een min of meer definitieve vorm gegoten zijn.In een vroeger stadium feedback vragen (of zelfs vooraf, zoals de BritseNMA onlangs deed, zie http://j.mp/BritseNMA) kan blinde vlekkenvermijden – of een uitkomst die niet werkbaar blijkt in de praktijk.Sommige organisaties laten buitenstaanders meeschrijven aan concept-teksten op een publieke website – maar dat lukt meestal niet zonder dat je eerst een ‘community’van experts hebt opgebouwd.
Oogpunt 2.0
En wat denk jij? Wil je niks liever dan een weblog over BCR’s? Wil je eencommunity- en kennisuitwisselingssite oprichten voor FG’s? Wil je Jacob liever volgen via Twitter in plaats van zijn wekelijkse Keek (eigen-lijk een weblog in Word-formaat!).We horen het graag, maar bij gebrek aan discussieforum op Joost moet jewachten tot het volgende Oogpunt om je reactie te zien verschijnen ;-).
Pascal Van Hecke
 
§

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->