Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Asian Journal Sept 25 2009

Asian Journal Sept 25 2009

Ratings: (0)|Views: 3,367|Likes:
Published by ASIAN JOURNAL
Asian Journal September 25 2009 digital print edition. Visit www.asianjournalusa.com or email asianjournal@aol.com.
IN THIS ISSUE:

Asian Journal September 25 2009 digital print edition. Visit www.asianjournalusa.com or email asianjournal@aol.com.
IN THIS ISSUE:

More info:

Published by: ASIAN JOURNAL on Sep 25, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2013

 
FDP J^ ADPHR \RMGHW ***
\ajzj Bdfm~j Ejaa7<7< \ajzj Bdfm~j EjaaFj~mdfja Gm~}! GJ =:=8<+9:=- >0=%;8:2;%:< Irm % Wj~$;%= Wxf % ^kxFj~mdfja Gm~} Brjfgk:><: Hjw~ \ajzj Bayn&Fj~mdfja Gm~}! GJ =:=8<+9:=- >0>%<=07Nrmyh ^krx 2> KdxrwEmrj Ehwj Brjfgk;::;%H Emrj Ehwj Bayn&Wjf Nmh`d! GJ =2:29+;8;- 20:%;2=9Ghahbrj~h }dxr cmnwbmr~knj} pm~k xw*
 J `mra mf Bjrjf`j}&Wmrjd!Ghbx Gm~} & \kd~d b} Ihrnmfjfn Hnrjamf
^kmw! jggdrnmf` ~d Bxrhjxdi Meem`rj~mdf +BM- Gdeemw%wmdfhr Fdfd} Ambjfjf! mw dfhdi ~kh |rmfgm|ja rhjwdf w pk}~khrh mw j gdf~mfxhn mfgrhjwhmf idrhm`f jrrmyjaw mf ~khgdxf~r}&Jggdrnmf` ~d kme! ~khmffdyj~myh wgkhehw bhmf`me|ahehf~hn b} ~kh BM jfn~kh j``rhwwmyh ejrch~mf`j||rdjgk ~jchf b} ^dxrmweWhgrh~jr} Jgh Nxrjfd mf |rd|j`j~mf` ~kh \kmam||mfhw jwpdran%gajww ~dxrmw~ w|d~ kjyh odmf~a} gdf~rmbx~hn ~d ~kh wjmnmfgrhjwh&‑^kh ~hjepdrc bh~phhf~kh Nh|jr~ehf~ di ^dxrmw~+ND^- jfn ~kh Bxrhjx di Meem`rj~mdf kjw ndfh pdf%nhrw idr ~kh ~dxrmwe mfnxw~r}jw aj~hw~ w~j~mw~mgw wkdphn~kj~ ~kh fxebhr di idrhm`fhrwpkd jrrmyhn mf ~kh gdxf~r}mfgrhjwhn b} idxr |hrghf~mf Jx`xw~ gde|jrhn ~d ~khwjeh edf~k ajw~ }hjr nhw|m~h~kh `adbja hgdfdemg grmwmw!―Ambjfjf wjmn&Bjwhn df BM w~j~mw~mgw!wdeh :&72 emaamdf idrhm`f%hrw jrrmyhn ajw~ edf~k! x| b}:;!:>: dyhr ~kdwh pkd gjehkhrh mf Jx`xw~ 2<<; pkmahirde Ojfxjr} ~d Jx`xw~! 7&=8emaamdf idrhm`fhrw jrrmyhn!gde|jrhn ~d ~kh 7&=>7 emaamdfpkd ymwm~hn ~kh gdxf~r} mf ~khwjeh |hrmdn ajw~ }hjr&Ambjfjf ajxnhn Nxrjfdidr kmw mffdyj~myh j||rdjgkmf |rdymnmf` j gde|rhkhf%wmyh |ajffmf` irjehpdrc idr ~kh nhyhad|ehf~ di ~dxrmwe! |jr~mgxajra} mf ~xrfmf` yjrmdxw |ajghw mf ~kh |rdymfghw mf~d |rmeh ~dxrmw~ nhw~mfj~mdfw&^kh BM! df ~kh d~khr kjfn!kjw gdf~mfxdxwa} pddhnidrhm`f ymwm ~drw ~krdx`k m~w |mdfhhrmf` |rd`rjew amch ~khymwj mwwxjfgh ejnh wme|ah+YMEW-! |rh%jrrjf`hn ymwjx|df jrrmyja jfn ~kh w|hgmjaymwj idr he|ad}ehf~ `hfhrj%~mdf +WYH@- jfn d~khr |rd%`rjew pkmgk gx~ ~kh ~meh idr ndgxehf~ |rdghwwmf` j~ ahjw~
BM ajxnw kmch mf idrhm`f jrrmyjaw
\kmam||mfh Wghfh
+Gdf~mfxhn df |j`h :=-
 A%R? \jxa O& Wmayhrmd! WIWX! jfn Ojehw O& Wmayhrmd! WNWX! diihrhn gdf`rj~xajr} `rhh~mf`w ~d ~khmr wmw~hr! Nr& Ahm`k Jffh Wmayhrmd&
Gdf`rj~xaj~mdfw Ahm`kJffh*
Ahm`kJffh Ojrd Wmayhrmd `rjnxj~%hn Ej`fj Gxe Ajxnh pm~k j nh`rhh di Ndg~dr di \kjrejg} j~ ~khEmnphw~hrf Xfmyhrwm~} mf Gkmgj`d! Maamfdmw df Wh|~hebhr >! 2<<=&Wkh gde|ah~hn ~kh gdxrwh mf ~krhh jfn j kjai }hjrw |dw~ `rjnxj~hxfnhr ~kh jgghahrj~hn |rd`rje diihrhn ~d j whahg~hn ihp b} ~kh wgkdda& Mf |kd~d A%R? Phfnhaa Rh}hw di Gkmgj`d! Maamfdmw! Erw& Ej%rmj Adxrnhw Wmayhrmd! Nr& Njymn \ddf! Nr& Ahm`kJffh Ojrd Wmayhrmd!jfn J~~}& Wjf~mj`d Wmayhrmd& Er& Phfnhaa Rh}hw mw ~kh `dnij~khr di  Ahm`kJffh pkd `xmnhn khr nxrmf` khr }hjrw di |kjrejghx~mgja  w~xnmhw pkmah mf Gkmgj`d& J~~}& Wmayhrmd ) Ejrmj Adxrnhw Wmayhrmdjrh ~kh |rdxn |jrhf~w di Ahm`kJffh Wmayhrmd&
\
KMAM\\MFH
W
^DRMHW
 J Ndxbah Amih
M~ ~ddc ~phf~} }hjrw bhidrh ~kh pmih fjaa} nmwgdy
%hrhn ~kh phaa%ch|~ whgrh~& Wkh phf~ ~d ~kh kdxwhdi ~kh d~khr pdejf! jfn wjp khr kxwbjfn mf ije%ma} |kd~dw kjf`mf` df ~kh pjaa& M~ pjw j nhyjw~j~mf`h{|hrmhfgh idr khr& Pkhf khr kxwbjfn jrrmyhn j~ ~khmr 
kdeh! wkh bhrj~hn kme idr kmw mfnham~} bx~ mf ~kh hfn!
wkh gdxan fd~ ah~ kme `d! jw kh pjw ~kh dfa} |hrwdf mf khr amih& Wkh kjn fd gkmanrhf ~d adyh jfn adyh khr mf rh~xrf&B}
Wmehdf @& Wmayhrmd! Or&
 \xbamwkhr ) Hnm~dr 
^kh Jwmjf Odxrfja Wjf Nmh`d
^kh drm`mfja jfn rw~
Jwmjf Odxrfja mf JehrmgjWhh |j`h 7
\KMAM\\MFH FHPW WHRYMGH %%
KH kjw fd~ hyhf ahn kmw ghr~mgj~h di 
gjfnmnjg}! bx~ Whf& Bhfm`fd ‑Fd}fd}―Jzxmfd MMM mw jarhjn} bhwmh`hn pm~k gkjaahf`hw ~kj~ gdxan gdfirdf~ kme dfgh kh mwmf~d ~kh |rhwmnhfg}&Jzxmfd! pkd nhgajrhn kmw mf~hf~mdf~d rxf idr |rhwmnhf~ mf ~kh 2<:< hahg~mdfwdf Phnfhwnj}! pjw njrhn }hw~hrnj} ~djnnrhww ~kh |rdbahew mf ajbdr! mfgaxnmf`xfhe|ad}ehf~ jfn ~kh adf` nhejfn b}pdrchrw idr ah`mwaj~hn pj`h mfgrhjwhw&^kh gkjaahf`h pjw kxrahn b} emam~jf~Rh|& Odha Ej`axfwdn di Jfjc|jpmw! pkdxr`hn Jzxmfd ~d mfgaxnh mf kmw rhidrej`hfnj ~kh `rjf~mf` di ah`mwaj~hn pj`hkmch ~d ~kh gdxf~r}”w pdrchrw jfn ~khrhmfw~j~hehf~ di j fj~mdfja pj`h bdjrn&‑M~”w km`k ~meh ~d rhyhrwh ~kh emw%~jchw di ~kh |jw~!― kh wjmn! jnnmf` ~kj~ khmw |rhwhf~a} rhymhpmf` ~kh ajpejchr”w |hfnmf` bmaaw mf ~kh Whfj~h whhcmf` ~dmfgrhjwh ~kh |hfja~mhw idr fdf%gde|amjfgh~d ~kh pj`h mfgrhjwh rj~hw&Ej`axfwdn wjmn ~kj~ m~ pjw nxrmf` ~khjnemfmw~rj~mdf di ~kh whfj~dr”w ed~khr!~kh aj~h \rhwmnhf~ Gdrjdf Jzxmfd! ~kj~
Fd}fd} njrhn? Jnnrhww ajbdr |rdbahew
Whf& Bhfm`fd ‑Fd}fd}― Jzxmfd MMM 
+Gdf~mfxhn df |j`h 2-
Wdx~k Bj} Imam|mfj%Jehrmgjf mw\kjre N& ej`fj gxe ajxnh
M gkdwh ~d `d ~d Jehr%mgj& M~ pjw ~kh |j~k M~ddc pkhf M rhjgkhn~kh idrc mf ~kh rdjn&E} odxrfh} ~d bhgdehjf Jehrmgjf kjw m~w x|wjfn ndpfw& Kdphyhr! Mnd fd~ rh`rh~ e} nhgm%wmdf& M pjf~ ~d bh khrh!mf ~kh ajfn di ~kh irhhjfn ~kh kdeh di ~kh brjyh&B}
Rdeeha Bdamyjr
Whh |j`h ;
E} Odxrfh} ~d Jehrmgj
~kh ‑Khrrhrj Ajp― di ~kh Pj`h Rj~mdfjamj%~mdf Jg~ +Rh|xbamg Jg~ Fd& 9020-! |rmfgm|jaa}jx~kdrhn b} idrehr Whf& Hrfhw~d Khrrhrj! pjw |jwwhn&‑Pkmah ph rhgd`fmh ~kj~ emfmexe pj`hw
mfgrhjwhn yh ~mehw nxrmf` ~kh ~meh di Erw&
.7>!<<< gdfnd xfm~w mf ^j`j}~j}& Pkmah }dx jrh jpj}! }dxgjf rhf~ dx~ }dxr xfm~ jw j gdfnd~ha jfn ejch edfh} df }dxr mfyhw~ehf~& \rhwhf~j~mdfw jyjmajbah df Wj~xrnj}!
Dg~dbhr7:! 2<<=
! irde :< j&e& ~d 8 |&e& j~ ~kh
 Jwmjf Odxrfja 
digh
j~ 88< Hjw~ ;~k W~rhh~ Wxm~h 9! Fj~mdfja Gm~}! GJ =:=8< +mfDan Wgkddakdxwh Wzxjrh-& Gjaa +9:=- 0:0%9<98 dr h%ejmajwmjfodxrfjaLjda&gde idr edrh mfidrej~mdf&
J~~hfn j irhh |rhwhf~j~mdfidr EDF^HAXGH % ~kh km`k |dmf~ di ^j`j}~j}
Wh|~hebhr 28 % Dg~dbhr :! 2<<=
Gdeexfm~}
Bjamc ^jfjp
Dg~& 7rn mwImaJeIhw~ 
Nr& Hn @jebdj! EN
^kh Ndg~dr mw Dx~ 
 Rdbhr~ Gje|dw?^kh Hf~rh|rhfhxr 
 
\j`h 2Wh|~hebhr 28 % Dg~dbhr :! 2<<= Jwmjf Odxrfja % +9:=- >0>%<8;; Ymwm~ dxr phbwm~h j~ k~~|?$$ppp&jwmjfodxrfjaxwj&gde
Fd}fd} njrhn? Jnnrhww ajbdr|rdbahew
Jzxmfd! pj`h rj~mdfjamj~mdf~xrfhn dx~ ~d bh ~kh gxrwh di Imam% |mfd pdrchrw!― kh wjmn&‑Rh`mdfja pj`h bdjrnw kjyhw~xf~hn adgja pj`hw jfn mf%grhjwhn ~kh `j| bh~phhf pj`hwmf mfnxw~rmja jrhjw jfn |rdymfghwjfn ~kh fdemfja pj`hw jfn jg~x%ja njma} gdw~ di amymf` fhhnhn b}dxr adgja pdrcidrgh!― kh jnnhn&Wmfgh ~kh njma} pj`h ahyha pjwmfgrhjwhn ~d \;= mf :=;=! Ej%`axfwdn wjmn ‑pdrchrw” wjajrmhw
phrh |h``hn ~d ~kh ddr jfn
~kh rh`mdfjamhn w}w~he di pj`hnh~hremfj~mdf xfnhremfhn ~kh
Imam|mfd pdrchrw” `k~ idr j fj%
~mdfja emfmexe pj`h&―Kh jawd rhemfnhn ~kh whfj~dr ~kj~ ~kh |jw~ hm`k~ }hjrw di ~kh |rhwhf~ jnemfmw~rj~mdf kjw ijmahn~d wxbw~jf~mjaa} mfgrhjwh ~khnjma} pj`hw di Imam|mfd pdrchrw!gajmemf` ~kj~ ~kh rh`mdfja pj`h bdjrnw `rjf~hn dfa} \:72 mfgrh%ehf~ mf pj`hw! edw~a} mf ~khidre di hehr`hfg} gdw~ di amymf`jaadpjfgh&^kh gdf`rhwwejf jawd xr`hnJzxmfd ~d jnnrhww ~kh |hrhf%fmja |rdbahe di xfhe|ad}ehf~!pkmgk mw ‑dfh di ~kh `rhj~hw~ijmaxrhw di ~kh Jzxmfd jnemfmw%~rj~mdf&―‑\jw~ jnemfmw~rj~mdfw jaa bdphn~d ~kh mf~hrhw~w di idrhm`f gj|m~jajfn ejmf~jmfhn j gkhj| jfn ndg%mah pdrc idrgh& Ph fhhn ~d whhrhja! gdfgrh~h gkjf`hw& Fd}fd}pmaa kjyh ~d ijgh ~kh `rme rhjam%~mhw bhwh~~mf` ~kh adgja ajbdr jfnhe|ad}ehf~ wm~xj~mdf& M~ pmaa~jch <J exgk edrh ~kjf |dam~mgjapmaa idr kme ~d rhyhrwh dr hyhfgdrrhg~ w}w~hemg |rdbahew di ~kh\kmam||mfh hgdfde}!― Ej`axfwdnwjmn&
+Gdf~mfxhn irde |j`h :-
 JNYHR^MWH MF ^KH JWMJF ODXRFJA+9:=- >0>%<8;;
:<0:0 Gjemfd Rxmz! W~h& :22 Wjf Nmh`d! GJ =2:29
Gdweh~mg jfn Rhw~drj~myh Nhf~mw~r}
W~j~h%di%~kh%Jr~ ^hgkfdad`} jfn W~hrmamzj~mdf
Nm`m~ja [%rj}w jfn Ejwwj`h Nhf~ja Gkjmrw
Gjrmf` jfn Irmhfna} W~jii 
Jiidrnjbah Ihhw
Emam~jr} Nh|hfnhf~w Phagdeh
Hyhfmf` jfn Phhchfn J||dmf~ehf~w Jyjmajbah
Fhp! Pjac%mf jfn Hehr`hfg} \j~mhf~w Phagdeh
Edw~ \\D \ajfw Jggh|~hn
Hejma? nrTdamyhrbjnmaadL}jkdd&gde \kdfh? +;8;- 899%9<==
D|hf?Edfnj} ‗ Irmnj} =je ‗ 9|eWj~xrnj} ;je ‗ 2|e
Grhnm~ Gjrnw Jggh|~hn
_DDE*
H{je! Nm`m~ja [%rj}w) Gahjfmf` /
/Dyhr .2<< mf wjymf`w! mf ~khjbwhfgh di `xe nmwhjwh! fhp |j~mhf~w dfa}&Amem~hn ~meh diihr&
.7>
==
Rh`& .27;
^dpjrnw Jf}Nhf~ja Whrymgh.88< dr edrh
Gjffd~ bh gdebmfhnpm~k mfwxrjfgh&Amem~hn ~meh diihr&
.:<<
<<
Mf Di﬊gh
^hh~k Pkm~hfmf`Mf Oxw~ jf Kdxr*
Amem~hn ~meh diihr&
.2=;
==
Rh`& .9<<
Bjamc%^jfjp? 
^kh Imam|mfd W~jrwdi ]hw~hr}hjrw
 Rhjn Nr& Rde} \rd~jgmd”w |rhymdxw jr~mgahw b} ymwm~mf` dxr phbwm~h j~ 
ppp&jwmjfodxrfjaxwj&gde
b} Nr& Rde} R& \rd~jgmd
Rdbhr~ Gje|dw” rhja fjehmw Rdbhr~ Ndfj~d& Kmw ij~khr!Irjfgmwgd Ndfj~d! mw irde Ym`jf!Madgdw! Wxr! pkmah kmw ed~khr!]ydffh Idrn! mw irde Brxwwhaw!Bha`mxe& Kh `rhp x| mf Ejfmajjfn w~xnmhn mf Wjf Bhnj& Kh rh%gjaaw ~kj~ wdeh di kmw gajwwej~hwmf @rjnh 2 mf Wjf Bhnj bhgjehijedxw jg~drw amch Ihrfjfnd \dh!Or&! Hnnmh @x~mhrrh! jfn BhrfjrnBdffmf& Kh”w j ~rxh%baddnhn WjfBhnjf pkhrh kh w~xnmhn irde`rjnh 2 x| ~d ~kh ~meh kh `rjnx%j~hn mf gdaah`h&Rdbhr~ mw j ixf |hrwdf ~d ~jac 
~d& M eh~ kme rw~ j~ ~kh Bjamcwj%
ejkjf |jr~} M kdw~hn mf Ejfmajmf kdfdr di Ejrm~j _dbha”w bmr~knj}& Dxr fh{~ jgzxjmf~jfghpjw j~ e} bmr~knj} |jr~} df Dg%~dbhr 2<<9 j~ ~kh Ghf~xr} \jrc Kd~ha& ^jacmf` ~d Rdbhr~ pjw j |ahjwxrh jw ph rhemfmwghn ~kh |jw~& M pdxan nhwgrmbh Rdbhr~ jwj ‑gdpbd}&―Ph wkjrh j gdeedf irmhfnmf ~kh hf~hr~jmfehf~ mfnxw~r}!@rh` Ejgjbhf~j& Pkhf @rh`jfn Rdbhr~ eh~ j~ e} |jr~}! Mpjw wxr|rmwhn ~d fd~mgh ~kj~ ~kh}hjwma} bdfnhn jfn ~kh} whhehn~d cfdp hjgk d~khr yhr} phaa& Mahjrfhn aj~hr df ~kj~ @rh` pkdmw fdp j |xbamwkhr idr ‑Imam|mfjwEj`jmfh― mf Gjamidrfmj xwhn~d pdrc pm~k AYF |mg~xrhw jw jwgrm|~ prm~hr& M eh~ @rh` mf GhbxGm~} ejf} }hjrw j`d pkhf phkjn ~kh `adbja gdfyhf~mdf di ~kh Fj~mdfja Ihnhrj~mdf di Imam|mfdJehrmgjf Jwwdgmj~mdf +FjI%
IJJ-& ^kj~”w ~kh rw~ ~meh M bh%
gjeh irmhfnw pm~k ~kh h{hgx~myhwdi @EJ 0& M pjw mf~rdnxghn ~d@mabhr~d Nxjym~! Or&! H{hgx~myh
Rdbhr~ Gje|dw?^kh Hf~rh|rhfhxr
Ymgh \rhwmnhf~ jfn Gkmhi D|hr%
j~mf` Dighr di @EJ fh~pdrc!
pkd hyhf~xjaa} mf~rdnxghn eh~d Odwh|k Irjfgmj! khjn di @EJmf~hrfj~mdfja nmymwmdf& @rh` mw~kh rh|rhwhf~j~myh di @EJ 0 mf
~kh Fdr~kphw~ \jgmg jfn kh jfn
M pdrchn ~d`h~khr j~ ~kh Whj~~ah”w\mw~j wj Fj}df idxr }hjrw j`d!pkhrh M mfym~hn @EJ 0 ~d |x~x| j bdd~k& Wmfgh ~kj~ ~meh df@rh`! Odwh|k! jfn M bhgjeh bhw~di irmhfnw&
Kmw Edymh Gjrhhr
Xfamch wdeh jg~drw nxrmf` kmwnj} pkd kjn ~d `d ~krdx`k jxnm%~mdfw jfn wgrhhf ~hw~w! kmw jn%yhf~xrh mf~d wkdpbm gjeh zxm~hhjw}! jw kmw brd~khr! @x} Ndfj~d |jyhn ~kh pj} idr kme& Rdbhr~pdxan xwxjaa} ~j` jadf` pm~k kmw brd~khr pkhfhyhr @x} pdxan ndwkdd~mf`w j~ AYF W~xnmdw& Khpjw mf~rdnxghn ~d edymh nmrhg%~dr Jr~hemd Ejrzxh pkd pjwj~ ~kj~ ~meh nmrhg~mf` ~kh edymh
@x} pjw aemf`& Ejrzxh
pjw me|rhwwhn pm~k Rdbhr~”waddcw jfn wjp kme jw j |d~hf~mjaedymh jg~dr& Kh meehnmj~ha}mf~rdnxghn kme ~d ~kh AYFej~rmjrgk!Ndfj Wmwjf`jfn ~kh rhw~pjw kmw~dr}*Kh pjw ejnh~d wm`f jgdf~rjg~ hyhfpm~kdx~ jwgrhhf ~hw~&Kh w~jr~hnjw jf h{~rjjfn aj~hr jw j bm~ |aj}hr& Kh
ejnh kmw rw~
edymh pm~kGkjrm~d Wdamwjfn Nmdehn%hw Ej~xrjfmf ‑Rdwh^j~~dd f`Bxkj} Cd&―Kh ejnh jfd~khr edymh pm~kGkjrm~d Wdamw mf ‑Bajgc Bhjx~}―~d`h~khr pm~k Bhrfjrn Bdffmfjfn \hraj Bjx~mw~j& ^kmw pjwidaadphn b} ‑Pjajf` \jf`jajf―pm~k Amamj Nmdf! Adxrnhw Eh%nha! Bhrfjrn Bdffmf jfn Khg%~dr Rh}hw& Rdbhr~ ejnh whyhrja
nxghn idr ~kh rw~ ~meh&D~khr aew kh ejnh phrh
‑Fjy} Baxhw― pm~k \jfgkd Ej`%jadfj! Fmnj Bajfgj! Ax Yjanh!@x} Ndfj~d! ~kh gdehnmhffhw\x`d jfn Bhf~d~& Kh odmfhn ~khgjw~w di ‑^j~adf` Cxejfnd―pkhrh kh |aj}hn j wgdx~ rjf`hr ~d`h~khr pm~k \jfgkd Ej`jadfjjfn Ahrd} Wjayjndr pm~k ~khmr adyh mf~hrhw~w |aj}hn b} Gjrehf%gm~j Jbjn jfn Ax Yjanh& Kh |dr~rj}hn ~kh rdah di j |rmfgh mf‑Wm Ejrm~j j~ jf` \m~df` Nx%phfnh― pm~k Ejrm~j _dbha! \hrajBjx~mw~j! Gjrmnjn Wjfgkh! \j~Wjahe jfn Nmfc} Ndd& Kh jawdj||hjrhn mf‑Bjcjw f`@j`jebj―+:=92- jfn‑Jf` E`jAjpmf― +:=97-jfn ‑Mwjf`\jj wj Kx%cj}&― Kh jawdj||hjrhn pm~kBjrbjrj \hrhjfn Rdbhr~Jrhyjad mf~kh edymh!‑Wj \xwd fmBj~kjaj&― Khpjw mf ~khedymh ‑^x}d}jfn Kmw Ej`mg\j}df`― pm~k~kh edymhmgdf! NhamjRjdf&Rdbhr~ ~kmfcw kmw ajw~ |mg~xrhpjw ‑Cj}j Cdf` Jbx~mf jf`Ajf`m~― +:=;>- pm~k EjrmghaWdrmjfd! Amj Adrhfj jfn @mfjJajojr&Kh jawd ejnh whyhrja j||hjr%jfghw df ~hahymwmdf& Kh dfgh |rdnxghn j ^Y wkdp pm~k \hrajBjx~mw~j jfn Gkjrm~d Wdamw bx~nhgmnhn fd~ ~d |xrwxh kmw ^Y gj%rhhr& Kh nmwgdyhrhn jfn nhyha%d|hn ~kh bxwmfhwwejf mf kmewhai jfn wxgghwwixaa} idgxwhn kme%whai mf ndmf` d~khr bxwmfhww&
Kmw Adyh Amih
Pkhf M ehf~mdfhn mf dxr gdfyhrwj~mdf ~kh fjeh di AxYjanh! kmw h{%pmih! Rdbhr~ nmnfd~ rhw|dfn& Kh |rh~hfnhn fd~~d khjr eh& M~ pjw j wm`fja idr eh fd~ ~d gdf~mfxh ~jacmf` jbdx~~kh wxbohg~& Mf e} mf~hrymhppm~k Ax Yjanhw! wkh nmn fd~jawd pmwk ~d ~jac jbdx~ khr |jw~ejrrmj`h& Ja~kdx`k ~kh ejr%rmj`h nmn fd~ ajw~! Ax ~dan ehkdphyhr ~kj~ wkh jfn Rdbhr~kjn rhejmfhn `ddn irmhfnw&Ax pjw mf khr emn%2<w pkhfwkh ejrrmhn Rdbhr~ Gje|dw&^kh} kjyh ~pd gkmanrhf! Eja%hgc! fdp ejrrmhn jfn pdrcw mf j bjfc! jfn Rdbb}! ~kh }dxf`hw~&
Rdbhr~ gdfrew ~kj~ kh kjw ch|~
kmw irmhfnwkm| pm~k kmw h{%pmih!jfn ~kj~ ~kh} kjn rhejmfhn mfgdf~jg~ pm~k hjgk d~khr jaa ~khwh}hjrw&M nmn fd~ jwc ixr~khr pkj~gjxwhn ~kh brhjcx| di ~khmr ejrrmj`h! jw M ~kdx`k~ ~kh} fdpgdfwmnhr ~kj~ j |jr~ di ~khmr amyhw~kh} gkdwh ~d chh| |rmyj~h& M bhamhyh ~kdx`k! ~kj~ ~kh irmhfn%wkm| ~kh} kjyh pm~k hjgk d~khr mwj |rddi ~kj~ ~kh} kjn bd~k edyhndf hyhf ji~hr ~kh ~rmjaw jfn gkja%ahf`hw ~kh} hfgdxf~hrhn mf ~khmr amyhw&
^dnj}
Rdbhr~”w amih kjw ~jchf j `ddn~xrf! jpj} irde ~kh |xbamg h}hjfn mf~d j |rmyj~h bxwmfhww ~kj~kjw ch|~ kme bxw} idr ejf}}hjrw& Kh kjw ~xrfhn hf~rh% |rhfhxr! idgxwmf` kmw ixaa ~mehj~~hf~mdf ~d kmw bxwmfhww! ‑RNIIddn Whrymghw―! j iddn whrymghgdfghwwmdfjmrh& Kh ejmf~jmfw:2 gjih~hrmjw mf |rmeh bxwmfhww
dighw Mf Ejcj~m amch \AN^ jfn
Wejr~! jw phaa jw j gkjmf di ijw~iddn w~drhw& +M”e kdanmf` df ~dkmw mfym~j~mdf idr axfgk dr nmffhr pkhf M `h~ ~d Ejfmaj df Wh|~he% bhr*-Kh kjw ch|~ kmw `ddn addcwji~hr jaa ~khwh }hjrw! jfn M”e wxrh~kj~ ~khrh pdxan w~maa bh pdehf
pkd fn kme j~~rjg~myh& M jwchn
kme kdp ejf} ‑gkmgcw― dr ‑cjbm~w― kh kjw j~ |rhwhf~ jfn kmwrhw|dfwh! ‑Pjaj! pjaj fj ‗ ~d%~jaa} pjaj fj3 9= fj jcd jfn M je oxw~ hfod}mf` amih*― |mg~xrhw idr AYF bhidrh~kh gde% |jf} gadwhnmf :=9:&Mf ~khedymh‑GdebdIhw~myja―!pkhrh kh |aj}hn ~khrdah di jrdgc w~jr gdf~hw~jf~!~kh adyh~hje di Rdbhr~ jfnAx Yjanhpjw mf~rd%
Ejrm~j pm~k Rdbhr~ Gje|dw jfn Ax Yjanh  Rdbhr~ Gje|dw jfn Ax Yjanh mf Axmw Aj~m`d Rdbhr~ Gje|dw mf Jf` E`j Ajpmf
 
\j`h 7 Jwmjf Odxrfja % +9:=- >0>%<8;; Ymwm~ dxr phbwm~h j~ k~~|?$$ppp&jwmjfodxrfjaxwj&gdeWh|~hebhr 28 % Dg~dbhr :! 2<<=
\kmam||mfhW~drmhw
 Rhjn Wme Wmayhrmd”w |rhymdxw jr~mgahw b} ymwm~mf` dxr phbwm~h j~ 
ppp&jwmjfodxrfjaxwj&gde
b} Wmehdf @& Wmayhrmd Or&
‑Ejch wxrh }dx brmf` }dxr wpmeemf` ~rxfcw pm~k }dx!―M``} ~dan kmw fh|khpw jw ~kh}gajebhrhn x| mfwmnh kmw rhn ohh|~kj~ wxeehr edrfmf` mf :=89&M``} amyhn mf dfh di ~kh gaxw~hr di kdxwhw mf dfh wmnh di \jnxjW~rhh~ mf Wjf~j Grx! Ejfmaj&^kh d~khr kdxwhw phrh dggx% |mhn b} kmw wmw~hrw! j brd~khr jfn~khmr ijemamhw& Nmrhg~a} jgrdww~kh w~rhh~ pjw ~kh kdxwh di ~khmr  |jrhf~w&Kh pjw ~jcmf` kmw fh|khpw idr j nm| mf ~kh Bjajrj wpmeemf` |dda! j rhwdr~ hjw~ di Ejfmaj&Pkmah w~maa j bjgkhadr! M``} ~ddc m~ x|df kmewhai ~d bh kmw fh|k%hpw” whgdfn njn b} ~rhj~mf` ~khe~d wxgk dx~mf`w& Bx~ bhidrh |rd%ghhnmf` ~d ~kh |dda! ~kh} |jwwhn b} ~kh Ghf~rja Ejrch~ pkhrh ~pddi kmw wmw~hrw kjn `rdghr} w~jaaw&‑Jwc }dxr ede idr idxr adjyhwdi brhjn jfn j~ ahjw~ ~hf gjfwdi amyhr w|rhjn!― M``} ~dan kmwfh|khp Rd`hr& ‑Ph fhhn wdeh%~kmf` idr wfjgcw&―
Ajp}hr
M``} pdrchn jw j ajp}hr mf j
`dyhrfehf~ digh& Df ~kh ijàjnh
di kmw |jrhf~”w kdxwh! j wm`f!‑M`ehnmd Wjf~dw! J~~drfh}%J~%Ajp― pjw |dw~hn& Jfd~khr wm`fwjmn? ‑Jx`xw~mfd Wjf~dw! Ghr~m%
hn \xbamg Jggdxf~jf~―& M~ pjw j
gdeedf |rjg~mgh j~ ~kj~ ~meh idr  |hd|ah ~d |x~ wm`fw jffdxfgmf`~kh |rdihwwmdfja jgkmhyhehf~w di 
 J ndxbah amih
Ejfnd idxfn dx~ aj~hr ~kj~ kmw Xfgah M``} kjn jrhaj~mdfwkm| pm~k j wmw~hr di Wxwmh”w ed~khr& Hyhr}bdn} mf~kh gajf ahjrfhn jbdx~ ~kh jiijmr! h{gh|~ idr M``}”w pmih& M``}”w wmw~hrw phrh wgjfnjamhn bx~ ~kh} gdxan fd~ ndjf}~kmf`! hw|hgmjaa} wmfgh ~kh d~khr pdejf pjw j wmbamf` di ~khmr wmw~hr%mf%ajp! ~khmr brd~khr Jx`xw~mfd”w pmih&
~khmr gkmanrhf& M~ pjw j wdxrgh di  |rmnh idr ~kh |jrhf~w! bx~ wdeh%~mehw! jawd di hfy} idr ~khfhm`kbdrw&Mf ~kh amymf`rdde di kmw |jrhf~”wkdxwh! j |kd~d di M``}mf emam~jr}xfmidre pjwjawd |rdemfhf~a}nmw|aj}hn& Bx~ kmwfh|khpw wjmn kdp%hyhr! ~kj~ nxrmf` ~khdx~brhjc di ~kh Whg%dfn Pdran Pjr!kmw |jrhf~ww~d||hnM``}irde rh|dr~mf` ~d kmw gdebj~ xfm~pkhf j gjaa ~d nx~} pjw ejnh&Kmw emam~jr} xfmidre jfn ~kh |kd~d`rj|k phrh bxrmhn xfnhr ~kh `rdxfn ~d |rhyhf~ ~kh dg%gx|}mf` Oj|jfhwh idrghw irde
fnmf` dx~ ~kj~ jf RD^G gjnh~
amyhn mf ~khmr kdxwh&Pkhf M``} `d~ ejrrmhn! kmwfh|khpw adw~ ~kh whgdfn ij~khr ~kj~ pdxan ~jch ~khe jrdxfn mfkmw rhn ohh|& Kmw j~~hf~mdf pjwwdaha} nhyd~hn ~d kmw bhjx~mixapmih! j |xbamg wgkdda ~hjgkhr&
Ji~hr yh }hjrw di ejrrmj`h!
kdphyhr! ~kh gdx|ah rhejmfhngkmanahww& ^kh} rhixwhn ~d whhj ndg~dr! jirjmn di nmwgdyhrmf`pkd jedf` ~kh ~pd di ~khepjw j~ ijxa~& ^kh} pdxan rj~khr fd~ cfdp! wd ~kj~ ~kh} gdxan fd~ bajeh dfh jfd~khr& Jfn wd ~kh}~kdx`k~&
Wxwmh
‑Pkd mw ~kj~4― Ejfnd jwchnkmw gdxwmf Wxwmh! ~kh njx`k~hr di kmw Xfgah Jx`xw~mfd! jw kh |dmf~hn j~ j bhjx~mixa dfh%}hjr%dan `mra wkh pjw kdanmf` mf khr jrew&B} ~kj~ ~meh! kmw `rjfned~khr!Wxwmh jfn khr ijema} jfn Ejf%nd”w ijema} phrh jarhjn} amymf`mf j gde|dxfn mf Ejcj~m&‑^kmw mw Xfgah M``}”w njx`k%~hr!― Wxwmh jfwphrhn&Ejfnd idxfn dx~ aj~hr ~kj~ kmwXfgah M``} kjn j rhaj~mdf%wkm| pm~k j wmw~hr di Wxwmh”wed~khr&Hyhr}bdn}mf ~kh gajfahjrfhn jbdx~~kh jiijmr! h{%gh|~ idr M``}”wpmih& M``}”w wmw%~hrw phrh wgjfnja%mhn bx~ ~kh} gdxanfd~ nd jf}~kmf`!hw|hgmjaa} wmfgh ~khd~khr pdejf pjw jwmbamf` di ~khmr wmw~hr%mf%ajp! ~khmr brd~khr Jx`xw~mfd”w pmih&^kh rham`mdxwJx`xw~mfd!jf x|rm`k~jfnedrjaejf!gdxanfd~ kha| bx~chh| kmw edx~k wkx~&^kh maamgm~ rhaj~mdfwkm| bhgjeh |hrejfhf~! jw M``} wmrhn idxr edrh gkmanrhf! dfh bd} jfn ~krhh`mraw! pm~k kmw emw~rhww& J~ ahjw~!kh cfhp ~kj~ kh pjw fd~ bjrrhf&Bx~ kmw xfcfdpmf` jfn mffdghf~pmih pjw xfjpjrh di ~kh ihr~mam~}di khr gkhj~mf` kxwbjfn&Dfh ~meh! pkhf Ejfnd jfn kmwwmw~hrw phf~ jadf` pm~k Wxwmh”wijema} ~d j~~hfn j bj|~mweja |jr~} di dfh di M``}”w gkmanrhf!Ejfnd”w ij~khr `d~ ejn j~ kmwpmih idr ah~~mf` kmw gkmanrhf `d~d ‑~kh d~khr wmnh&― Kmw ad}ja~}rhejmfhn pm~k M``}”w pmih pkdpjw xfjpjrh di pkj~ pjw kj|% |hfmf` jrdxfn khr&^d kjyh ~meh idr kmw d~khr ije%ma}! M``} di~hf ~dan kmw pmih ~kj~kh pdxan j~~hfn j Gxrwmaad rh~rhj~jw j ‑rdaad― w|hjchr& Kmw pmihfhyhr zxhw~mdfhn kmw irhzxhf~jbwhfgh jfn pjw hyhf `rj~hixa~kj~ khr kxwbjfn pjw nhyd~hn ~d@dn&
^phf~} }hjrw
M~ ~ddc ~phf~} }hjrw bhidrh
~kh pmih fjaa} nmwgdyhrhn ~kh
phaa%ch|~ whgrh~& Wkh phf~ ~d~kh kdxwh di ~kh d~khr pdejf!jfn wjp khr kxwbjfn mf ijema} |kd~dw kjf`mf` df ~kh pjaa& M~pjw j nhyjw~j~mf` h{|hrmhfgh idr khr& Pkhf khr kxwbjfn jrrmyhn j~~khmr kdeh! wkh bhrj~hn kme idr 
kmw mfnham~} bx~ mf ~kh hfn! wkh
gdxan fd~ ah~ kme `d! jw kh pjw~kh dfa} |hrwdf mf khr amih& Wkhkjn fd gkmanrhf ~d adyh jfn adyhkhr mf rh~xrf&^kh ~pd gdf~mfxhn ~d amyh ~d%`h~khr! fhyhr ehf~mdfmf` M``}”wd~khr ijema}& ^kh pmih pjw mfnhfmja idr khr dpf `ddn! jw wkhkjn fdbdn} ~d gamf` ~d&
Fd~ jadfh
Ejfnd idxfn dx~! kdphyhr!~kj~ kmw Xfgah”w emw~rhww pjw fd~jadfh& M``} kjn d~khr `mrairmhfnw&Dfh hyhfmf`! kh wjp kmw xfgahpjacmf` ~dpjrnw kme jadf`Hwgda~j mf ndpf~dpf Ejfmaj&Pkhf Ejfnd ~rmhn ~d `rhh~ kme!M``} gde|ah~ha} m`fdrhn kmwfh|khp! addcmf` w~rjm`k~ jkhjn&Kh pjw pm~k jfd~khr pdejf!pkd m~ ~xrfhn dx~! pjw j pmih di j |damghejf&Jaa di j wxnnhf! M``} rh~mrhnirde kmw whgxrh `dyhrfehf~ odb&M~ pjw wjmn ~kj~ kmw h{~rjgxr%rmgxajr jg~mym~mhw phrh gadwmf` mfdf kme& Kh phf~ ~d ~kh Xfm~hnW~j~hw! j||jrhf~a} pm~k ~kh pmihdi ~kh gd|! jfn `d~ j odb jwpdrchr mf j gjwmfd& Hyhf~xjaa}!kh |jr~hn pj}w pm~k kmw `mra%irmhfn jfn pjw df kmw dpf&Japj}w ~kh idr`mymf` pdejf!kmw pmih ymwm~hn kme! kd|mf` idr rhgdfgmamj~mdf! bx~ ~khmr rhxfmdfnmn fd~ pdrc dx~ jw wkh kd|hn&Wkh phf~ kdeh khjr~brdchf jfnamyhn pm~k khr wmw~hr jfn khr ije%ma}& Pkhf khr rh~mrhehf~ edfh}jw j wgkdda ~hjgkhr pjw h{kjxw~%hn! wkh ejnh jfn wdan mgh gjfn}~d kjyh wdeh edfh} ~d w|hfn&M``}”w emw~rhww aj~hr odmfhn kmemf ~kh X&W& Wkh ~dd pdrchn mf jgjwmfd! jfn ji~hr ~pd }hjrw! ~pddi ~khmr gkmanrhf gjeh dyhr& ^khijema} pdrchn maah`jaa} jw ~kh}nmn fd~ kjyh |j|hrw ~d w~j}&Ji~hr ~hf }hjrw mf Jehrmgj!M``} gdf~rjg~hn gjfghr jfn nmhn&Kmw pmih mf Ejfmaj jawd wxg%gxebhn ~d gjfghr! bx~ fd~ ji~hr h{|hrmhfgmf` |dyhr~} jfn rha}mf`df ~kh kha| jfn ehrg} di khr rhaj~myhw&Wkh kjn bhgdeh j Ohkdyjk”wPm~fhww! ji~hr whhmf` khr kxw% bjfn”w edgchr} di kmw Gj~kdamgIjm~k! pkhf kh xwhn ~kh GxrwmaadEdyhehf~ jw jf h{gxwh idr kmwjbwhfgh pkmah kh gkhj~hn df khr&%
 JO 
\KMAM\\MFH FHPW WHR%YMGH %% Ejajgjújf` oxw~m%
hn m~w |ajf ~d |xrgkjwh j fhp
 |rhwmnhf~mja jmrgrji~ wj}mf` m~ mw
 bx~ ‑~~mf` jfn |rd|hr― ~kj~ ~kh
\rhwmnhf~ bh jiidr nhn |rd|hr 
jehfm~mhw bh~~mf` kmw dr khr 
 |dwm~mdf&\rhwmnhf~mja W|dchwejf idr Hgdfdemg Ej~~hrw @jr} Damyjr wjmn \rhwmnhf~ Ejgj|j`ja%Jrd}dwkdxan bh gdeehfnhn mfw~hjndi grm~mgmhn idr wxgk mfm~mj~myh!wj}mf` m~ pdxan hfwxrh j wjih!
rhamjbah jfn higmhf~ jmr ~rjfw|dr~
fd~ dfa} idr khr bx~ khr wxgghw%wdrw!‑\rhwmnhf~ Jrrd}d gjf dfa} xwh~kh jmrgrji~ idr jbdx~ wm{ ~d whyhfedf~kw wmfgh m~ mw h{|hg~hn ~d bhnhamyhrhn b} Fdyhebhr dr Nh%ghebhr ji~hr ~kh gde|ah~mdf di ~kh bmnnmf` |rdghww |xrwxjf~ ~dRJ =:;>+@dyhrfehf~ \rdgxrh%ehf~ Rhidre Jg~-!― kh wjmn&Mf j fhpw|j|hr jnyhr~mwhehf~pkmgk gjeh dx~ df ^kxrwnj}!~kh \jajgh wjmn ~kh jmrgrji~ pkmgk
\jajgh pjf~w fhp jmrgrji~
wkdxan bh pdr~k j~ ahjw~ \:&2 bmaamdf exw~ bh ‑ijg~dr} fhp!~pmf%hf`mfh +~xrbd%ijf hf`mfhw-!
 |rhwwxrmhn! ~~hn pm~k jx{mamjr}
 |dphr xfm~! jfn pm~k YM\ gjbmf
gdf`xrj~mdf&―
‑^kh ~}|h di jmrgrji~ ~d bh di%ihrhn wkdxan kjyh bhhf xwhn jwj YM\$H{hgx~myh jmrgrji~ b} ~khgdxf~r} di drm`mf jfn b} j~ ahjw~~pd gdxf~rmhw!― ~kh jnyhr~mwh%ehf~ wjmn&^kh fhpw|j|hr jn wjmn mf%~hrhw~hn bmnnhrw jfn wx||amhrw~kj~ kjyh j rh|jmr wkd| pm~kmfWdx~khjw~ Jwmj jrh hfgdxrj`hn ~d |jr~mgm|j~h mf ~kh bmnnmf`&Damyjr wjmn ~kh |xrgkjwh di ~kh jmrgrji~ mw fhghwwjr} bhgjxwh
dfa} dfh di ~kh ~pd {hn%pmf`
jmrgrji~ di ~kh \rhwmnhf~mja Jmrami~Pmf` mw jyjmajbah& Kh wjmn ~kh~pd jmr|ajfhw jrh 2= jfn 8< }hjrwdan rhw|hg~myha} jfn gdw~a} ~dejmf~jmf jfn |dwh km`k whgxrm~}rmwc ~kj~ ej} ohd|jrnmh ~kh amihjfn ameb fd~ dfa} di ~kh \rhwm%nhf~ bx~ jawd khr |jr~}&

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->