Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
36Activity
P. 1
On the Destiny of Species by Means of Natural Selection, or the Elimination of Unfavoured Races in the Struggle for Life

On the Destiny of Species by Means of Natural Selection, or the Elimination of Unfavoured Races in the Struggle for Life

Ratings:

1.0

(1)
|Views: 1,392|Likes:
Published by Matthew Watkinson
Have you really accepted natural selection?
Have you really accepted natural selection?

More info:

Published by: Matthew Watkinson on Sep 25, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/01/2014

pdf

text

original

 
 
 
 
N& Kdqqjm _dq`nbuib& dk db ieedunibdf qjmdqwnedf swis *hnfk mzqwd.& d hwmt}mbq eibqwdwndb
*sis}fdwnq~ nu nwwmfmxdbq.& d u}usmeq sjnfiuisjnumw *N qjnb` qjmwmhiwm N…qj}b`9.& d hdnfma d}qjiw
*
.& d ibmqnkm ejinw gi~ *bibjdfi anxnunib.& d qiqnkm daxmbq}wnuq *ibmWne`ujd W}bdba ibmKiqiqdzn L}b`mq.& d qjwmmqnkmu d fda~ *""".& d biqnkm _nfafnhm Sjiqiowdsjmw ih qjm ^mdw *N gfdkm qjm edkmwd.& d sdwqqnkm hdwkmw *duu}knbo qi ejne`mbu dbad qikdqi sfdbq ei}bqu.& d h}ffqnkm bdq}wdf jnuqiw~ snsm uki`mw ih qjm ~mdw *umfhamefdwma.& deibuqdbq j~siewnqm *nq/u qw}m.& d kiwqnhnma wmhfmeqiw *jd}bqma g~ d sdwqne}fdwf~ igqw}unxm Ojiuq ih Eiba}eq Sduq.& db dssdffnbo udfmukdb *d unobnhnedbq swigfmk nb d edsnqdfnuq uienmq~.& dbmznuqmbqndff~ bnjnfnuqne*mxmw~qjnbo l}uq nu. dbasjnfiuisjnedff~ wmdfnuqne*hdequ amhnbm qjmkumfxmu.nbeik sdqngnfnuqne*hwmm nff nu d k~qj.ed}udf amqmwknbnuq *qjm h}q}wm hiffiu qjm sduq fn`m d fnqqfm aio ib d ujiwq fmduj. nqj uikm bibusnwnq}dfuqiejduqne wmumwxdqnibu *anaJmnumbgmwo`nffFdsfdem/u amkibnqj db}bemwqdnbq~ swnbensfm9. dba bi hnwk isnbnib dgi}q qjm mznuqmbem dba bdq}wm ih  qjm }fqnkdqmhnwuq ed}um *nq/u amhnbnqmf~ siuungfm qjdq uikmqjnbo nu amhnbnqmf~ nbhnbnqm."""d u}ssiwqmwih ewnqnedf qjnb`nbo *nb kdqqmwu ih qw}qj hdnqj nu bi u}guqnq}qm hiw mxnambem.& d wmusmeqmw ih kdonedfqjnb`nbo *nb kdqqmwu ih u}wxnxdf hdnqj nu qjm smwhmeq u}guqnq}qm hiw mxnambem.& d umfhnuj e~bne*dfqw}nuk nu dfui d k~qj.& d fdqmbq ewnknbdf *uqmdfnbo 2 gmoonbo.& d siuungfm dbdwejnuq *wmo}fdqma
hwmmaik nu db iz~kiwib.& d hiwkmw wmuqfnbo hdbdqne *ij ji N ejmmwma Qjm Smisfm„u Mfgi
$.& ddbbdgm ukdffjifamw *qjwmm dewmu nqj d dqmw ui}wem dba d umd xnm sfmdum.& d }umaqigmdbnkdf sj~unendb *gmmh fie}k
bi jmwau.& d xmqmwnbdw~ sdwndj *nh N jda `bib gmhiwm N ana jdq Nana jdq N ei}fa ibf~ jdxm fmdwbq g~ ainbo jdq N ana& N i}fab
q jdxm aibm jdq N ana. dba k~jiggnmu nbef}am hnwmdf`nbo nb sdsmwkçejî mffnmu dba u`~anxnbo nb d efnbo hnfk sdwdej}qm dbaeibewmqm }bamwsdbqu"N dfui kd`m ej}qbm~"
 
 
‖PKdqqjm/u[
qibm ei}fa s}q ihh kdb~" Uikm nff gm ihhmbama g~ jnu dsswidej" Jnu iqjmwnumqji}ojq swixi`nbo& dba siuungf~ dqqnq}am ejdbonbo namdu dba dwo}kmbqu jdxm qmbama qi gmeikmudksma g~ jnu uq~fm" Jm wi}qnbmf~ ixmwuqdqmu jnu edum& dba dakibnujmu wmdamwu qii hwmt}mbqf~g~ wmsmqnqnib *nb edum m jdxm knuuma qjm sinbq." Qjnu nu d snq~& gmed}um qjmwm dwm& mxmb dkibojnu kiuq ejdffmbonbo namdu& qisneu qjdq uji}fa gm gwi}ojq i}q ih qjm e}sgidwa dba onxmb d oiia
dnwnbo"‛ Swihmuuiw Adxna E}qfmw& Swmunam
bq ih qjm Fnbbmdb Uienmq~ *73383>.
 
Jnojf~ mbqmwqdnbnbo"""N nff jdssnf~ wmeikkmba qi d hm ih k~ eiffmdo}mu nb qjm OwmmbKixmkmbq& qji}oj N xmw~ k}ej ai}gq qjdq qjm~ nff qjdb` km hiw nq$ ^i} igxni}uf~ mbli~ma~i}wumfh mbiwki}uf~ nb qjm swiemuu ih s}ffnbo qjdq qiomqjmw& dba sifmkne efmdwf~ eikmu bdq}wdff~qi ~i}" N ana hnba k~umfh fd}ojnbo i}q fi}a t}nqm ihqmb& jnej N o}muu kmdbu ~i} k}uq jdxm jnq qjm kdw` ib kiwm qjdb ibm ieedunib$ G}q qjmwm nu d aibunam qi dff qjdq" G~ nba}fonbo ~i}wumfh nbqjnu d~& N qjnb` ~i} jdxm unobnhnedbqf~ knu
wmswmumbqma `m~ dusmequ ih qjm amgdqm *jnej nub„q 
bmemuudwnf~ qjdq nksiwqdbq db i}qeikm.& dba unobnhnedbqf~ wma}ema qjm siqmbqndf nksdeq ih qjmgii` *jnej N u}usmeq ~i} eibunamw nu
d unobnhnedbq swigfmk$."‛ Unw Libdqji
b Siwwnqq 
‖Unksf~& nh wdqjmw gw}qdff~& qjm gii` aimub„q iw` hiw km ib db~ fmxmf…‛ Kdwqnb Libmu KD XmqKG
KWEXU
‖Qjnu gii` nu unksf~ gwnffndbq" Nq qd`mu d qw}f~ hwmuj qd`m ib dff qjdq m `bi…N hi}ba nq fd}oj
i}qfi}a h}bb~ dba ujdws nqqma& sinbqnbo i}q qj
m wnane}fi}u bdq}wm ih i}w ib j~siewnu~"‛ B
"Onfgmwq 
‖_dq`nbuib jdu wnqqmb db mbqnwm gii` ib Adwnb qjdq bmxmw kmbqnibu Dfhwma W}uumff _dffdem"‛Sdqwne` ‖Qmwwnmwkdb‛ G}wbu
 
‖Nh ~i} gmfnmxm qjm iwfa ei}fa uqnff gm hfdq& aib„q giqjmw wmdanbo qjm gii`"‛ Fmm
Ejdbibd
‖Aib„q duqmw ~i}w kibm~…N hmmf uiww~ hiw Kw _„u bmma qi swia}em qjnu gii`& jimxmw N ai hmmfkiwm uiww~ hiw db~ibm dqqmksqnbo qi wmda nq"‛ Gig Sdwqwnaom GXmqKma KWEXU *WEXU Ei}benf
Kmkgmw.
‖N i}fa uqwibof~ wmeikkmba nq qi mxmw~ibm du d ‚k}uq wmda„"‛ Knejmffm Wiuu
 
‖Db nff nbhiwkma andqwngm…Odwgdom& gmuq eiksiuqma"‛ Ndb Jdwq KD XmqKG KWEXU
 
‖N deq}dff~ mbli~ma qjm wnqnbo uq~fm& g}q qjmb N mbli~ma wmdanbo Adwnb„u ‛ Iwnonb ih Usmenmu ‛
qii" N dssfd}a qjm d}qjiw hiw jdxnbo qjm ei}wdom qi gm anhhmwmbq hwik qjm wmuq ih qjm ujmms nb qjm
smb"‛ Kdwodwmq Ej}bo
 
‖Qjnu ‖gii`‛ nu unksf~ wdkgfnbou ih db nbudbm& gnqqmw kdb…Nh N ei}fa onxm 3 uqdwu& N i}fa"‛ Dbib
 
‖N aib„q dowmm nqj mxmw~qjnbo& g}q k~ knba jdu gmmb hnwma }s dba N dbq qi fmdwb kiwm‛ K Kd~
 
‖Siiwf~
wnqqmb& dwwiodbq qibm& nffionedf" Qjm d}qjiw i}fa jdxm aibm du mff ib d uids giz dq 
J~am Sdw`‛ Qnk Bmqib GXUe KWEXU *Xmq ih qjm ~mdw biknbmm 733:.
 
‖N jdxm hi}ba nq qi gm db mbodonbo& wmhwmujnbo dba mbqmwqdnbnbo wmda ui hdw"""N aib„q dowmm nqj
mxmw~qjn
bo qjm d}qjiw ud~u& g}q nb iqjmw dwmdu jm jdu km mbqnwmf~ eibxnbema"‛ W KeOf~bb‖Gmqqmw qjdb Qmkd|msdk hiw nba}enbo d owmdq ufmms‛ Omiwom ‖Sii`‛ Eiismw GXmqKma KWEXU"
 

Activity (36)

You've already reviewed this. Edit your review.
devallarta added this note
me gusto mucho !
devallarta liked this
paolo1499 added this note
Brilliant. Brutal. Honest. Well written. Very advised to my followers.
1 thousand reads
1 hundred reads
Hp liked this
Patricia Deeds liked this
garryhbrown liked this
Robin Fearon liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->