Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De Wiskunde Om Een Inflatieperiode Te Overleven - De volgende afrit is de laatste oase

De Wiskunde Om Een Inflatieperiode Te Overleven - De volgende afrit is de laatste oase

Ratings: (0)|Views: 3 |Likes:
Published by jwr47
De ware wiskunde (wetenskunde1) wordt op scholen en universiteiten niet geleerd. Het woord wetenskunde ontbreekt in de van Dale. In andere talen zoals Duits en Engels bestaat het woord wiskunde niet eens. Daar is het weten tamelijk nietszeggend beperkt tot de rekenkunde “mathematiek”. Simon Stevin heeft in de 17e eeuw het Nederlandse woord wisconst (de beheersing van het “gewisse”, dat wat men zeker weet) gedefinieerd. In de naburige landen heeft men dat idee echter niet overgenomen.

Veel wiskunde (“wetenskunde”) hebben wij in het leven eigenlijk niet nodig. In feite volstaan een paar regels wisconst om te begrijpen, wat er om ons heen gebeurt en hoe wij de ons bedreigende onkunde en “waanzin” moeten omzeilen.
Enkele tientallen jaren heb ik de wiskunde bestudeerd en het omgaan met de integralen, differentialen en singulariteiten geleerd. In de loop der jaren bleek het meeste daarvan overbodig te zijn. Het was een rekenkunde, die ik geleerd heb en met de ware wisconst slechts weinig gemeen heeft.
Vervolgens kwamen de inflatie, gevolgd door de stagflatie en meer van dat soort kwalitatieve en kwantitatieve geld wisseltrucs. Na een paar jaar had ik begrepen, dat er een nieuwe wiskundetak moest komen, een tak, die wij nodig hebben om een decade der komende geldreformaties te overleven.

Neem voor het gemak eens aan, dat je een extreem heet woestijngedeelte betreedt, waarvoor je een zevendaagse, eenzame voettocht moet maken en elke dag een liter drinkwater nodig hebt. Dan moet je dus zeven liter water meenemen.
Je start in een oase, waar je nog zoveel water kunt tappen als je dragen kunt en je zult aankomen in een even goed van water voorziene oase.
Het probleem wordt gevormd door het aantal flessen, dat je kunt dragen. De oase biedt je slechts een beperkte keuze aan flessen, die elk met een vrij te kiezen hoeveelheid water kunnen worden gevuld:
twee onbreekbare 5 liter thermoskannen uit edelstaal met een leeggewicht van 2 kilogram. Deze flessen zijn in goede staat en wegen vol gevuld 7 kilogram.
Vier poreuze plastikflessen voor elk 3 liter, die bijna niets wegen, maar vrij veel water verliezen. Zij zullen per dag een ½ liter verliezen. Vol gevuld wegen deze plastiekflessen 3 kilogram.
Neem nu eens aan, dat je leven op het spel staat, dat je in je zwakke conditie slechts 10kg kunt dragen en een liter water 1 kilogram weegt.
Hoeveel flessen en welke flestype moet je dan uitkiezen om deze woestijntocht te overleven? Bereken je wiskundige opdracht op een bierviltje of een ander stukje papier voordat je de oplossing op de volgende pagina bekijkt...
De ware wiskunde (wetenskunde1) wordt op scholen en universiteiten niet geleerd. Het woord wetenskunde ontbreekt in de van Dale. In andere talen zoals Duits en Engels bestaat het woord wiskunde niet eens. Daar is het weten tamelijk nietszeggend beperkt tot de rekenkunde “mathematiek”. Simon Stevin heeft in de 17e eeuw het Nederlandse woord wisconst (de beheersing van het “gewisse”, dat wat men zeker weet) gedefinieerd. In de naburige landen heeft men dat idee echter niet overgenomen.

Veel wiskunde (“wetenskunde”) hebben wij in het leven eigenlijk niet nodig. In feite volstaan een paar regels wisconst om te begrijpen, wat er om ons heen gebeurt en hoe wij de ons bedreigende onkunde en “waanzin” moeten omzeilen.
Enkele tientallen jaren heb ik de wiskunde bestudeerd en het omgaan met de integralen, differentialen en singulariteiten geleerd. In de loop der jaren bleek het meeste daarvan overbodig te zijn. Het was een rekenkunde, die ik geleerd heb en met de ware wisconst slechts weinig gemeen heeft.
Vervolgens kwamen de inflatie, gevolgd door de stagflatie en meer van dat soort kwalitatieve en kwantitatieve geld wisseltrucs. Na een paar jaar had ik begrepen, dat er een nieuwe wiskundetak moest komen, een tak, die wij nodig hebben om een decade der komende geldreformaties te overleven.

Neem voor het gemak eens aan, dat je een extreem heet woestijngedeelte betreedt, waarvoor je een zevendaagse, eenzame voettocht moet maken en elke dag een liter drinkwater nodig hebt. Dan moet je dus zeven liter water meenemen.
Je start in een oase, waar je nog zoveel water kunt tappen als je dragen kunt en je zult aankomen in een even goed van water voorziene oase.
Het probleem wordt gevormd door het aantal flessen, dat je kunt dragen. De oase biedt je slechts een beperkte keuze aan flessen, die elk met een vrij te kiezen hoeveelheid water kunnen worden gevuld:
twee onbreekbare 5 liter thermoskannen uit edelstaal met een leeggewicht van 2 kilogram. Deze flessen zijn in goede staat en wegen vol gevuld 7 kilogram.
Vier poreuze plastikflessen voor elk 3 liter, die bijna niets wegen, maar vrij veel water verliezen. Zij zullen per dag een ½ liter verliezen. Vol gevuld wegen deze plastiekflessen 3 kilogram.
Neem nu eens aan, dat je leven op het spel staat, dat je in je zwakke conditie slechts 10kg kunt dragen en een liter water 1 kilogram weegt.
Hoeveel flessen en welke flestype moet je dan uitkiezen om deze woestijntocht te overleven? Bereken je wiskundige opdracht op een bierviltje of een ander stukje papier voordat je de oplossing op de volgende pagina bekijkt...

More info:

Published by: jwr47 on Jan 25, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/25/2014

pdf

text

original

 
De wiskunde om een inflatieperiode te overleven
 De volgende afrit is de laatste oase
De ware
 (
wetenskunde
1
 )
 wordt op scholen en universiteiten niet geleerd. Het woord
wetenskunde
 ontbreekt in de van Dale. In andere talen zoals Duits en Engels bestaat het woord wiskunde niet eens. Daar is het weten tamelijk nietszeggend beperkt tot de rekenkunde “mathematiek”. imon tevin hee!t in de "#e eeuw het $ederlandse woord
wisconst 
 (de beheersing van het “gewisse”% dat wat men zeker weet& gede!inieerd. In de naburige landen hee!t men dat idee echter niet overgenomen.
Lessen om te overleven
'eel wiskunde (“
wetenskunde
”& hebben wij in het leven eigenlijk niet nodig. In !eite volstaan een  paar regels
wisconst 
 om te begrijpen% wat er om ons heen gebeurt en hoe wij de ons bedreigende onkunde en “waanzin” moeten omzeilen. Enkele tientallen jaren heb ik de wiskunde bestudeerd en het omgaan met de integralen% di!!erentialen en singulariteiten geleerd. In de loop der jaren bleek het meeste daarvan overbodig te zijn. Het was een rekenkunde% die ik geleerd heb en met de ware
wisconst 
 slechts weinig gemeen hee!t.'ervolgens kwamen de in!latie% gevolgd door de stag!latie en meer van dat soort kwalitatieve en kwantitatieve geld wisseltrucs. $a een paar jaar had ik begrepen% dat er een nieuwe wiskundetak moest komen% een tak% die wij nodig hebben om een decade der komende geldre!ormaties te overleven.
Het beeld van een monetaire woestijn
 $eem voor het gemak eens aan% dat je een etreem heet woestijngedeelte betreedt% waarvoor je een zevendaagse% eenzame voettocht moet maken en elke dag een liter drinkwater nodig hebt. Dan moet  je dus zeven liter water meenemen.)e start in een oase% waar je nog zoveel water kunt tappen als je dragen kunt en je zult aankomen in een even goed van water voorziene oase. Het probleem wordt gevormd door het aantal !lessen% dat je kunt dragen. De oase biedt je slechts een beperkte keuze aan !lessen% die elk met een vrij te kiezen hoeveelheid water kunnen worden gevuld*
twee onbreekbare + liter thermoskannen uit edelstaal met een leeggewicht van , kilogram. Deze !lessen zijn in goede staat en wegen vol gevuld # kilogram.
'ier poreuze plastik!lessen voor elk - liter% die bijna niets wegen% maar vrij veel water verliezen. ij zullen per dag een / liter verliezen. 'ol gevuld wegen deze plastiek!lessen - kilogram.  $eem nu eens aan% dat je leven op het spel staat% dat je in je zwakke conditie slechts "0kg kunt dragen en een liter water " kilogram weegt.Hoeveel !lessen en welke !lest1pe moet je dan uitkiezen om deze woestijntocht te overleven2 3ereken je wiskundige opdracht op een bierviltje o! een ander stukje papier voordat je de oplossing op de volgende pagina bekijkt...
"
 'Kunde
4 beschrij!t de beheersing van een werktuig. De wiskunde is dus de beheersing van ons “weten” 5 de wetenschap.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->