Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
The Book of Probe in What is Necessary for the Murid by Ibn Arabi

The Book of Probe in What is Necessary for the Murid by Ibn Arabi

Ratings: (0)|Views: 1,459 |Likes:
Published by Arfan Shah
A book on the basics of what a Murid needs to walk the spiritual path
A book on the basics of what a Murid needs to walk the spiritual path

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Arfan Shah on Jan 26, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

05/26/2014

 
9
]ak cnng nf prnck je wait js ekhkssiry fnr tak Ourjm/Gjtic Ib-Gueia fjoi bi cum bjbourjm ojeu
Cy Xakjga Ib-Icgir Ouayjmkke jce Iricj Ib-Aitjoj Ib-]iij
]riesbitjne cy Irfie Xaia Ib-Cugairj Xakjga Ib-Igcir, tak bj`at nf crjbbjiehk, tak rkm subpaur, Ouajyjmkke Icu Icmubbia Ouaiooim jce Ibj jce Ib-Iricj Ib-Aitjoj Ib-]iij Ib-Iemubusj (oiy Ibbia ck pbkiskm wjta ajo) sijm,  Ibb prijsk js fnr Ibbia, Bnrm nf tak uejvkrsk iem pkihk iem cbkssje`s ck upne nur Oistkr Ouaiooim, ibb ajs fiojby iem hnopiejnes. J wis isgkm cy i mkir ourjm tn prnck icnut wait wis ekhkssiry fnr i ourjm. Xn J ieswkr ajo je taksk pi`ks. Oiy Ibbia `jvk jt suhhkss iem takrk js en Bnrm ntakr taie Ajo.
 
3
Pait js ekhkssiry fnr tak ck`jeekr tn genw
Genw, mkir Ourjm oiy Ibbia `jvk us tak icjbjty tn ncky Ajo, tn usk us iem ynu wjta wait Ak js pbkiskm wjta tn mriw hbnskr tn Ibbia (tak Kxibtkm)7 jt js ent genwe kxhkpt cy Ajs mjshbnsurk nf tajs tn us. Xn mn tajs is jt ais ckke mnek iem prijsk ckbne`s tn  Ibbia iem `ritjtumk. Ak sket tak Oksske`kr, sket tak Yurie, Ak hbirjfjkm pitas tait irrjvk it hnestiet fkbjhjty tait wk ckbjkvk iem wk trust je, iem entaje` rkoijes kxhkpt tn usk tait wajha nhhurs je fijta cy ihtjnes, iffjrokm cy snubs nf tak ckbjkvkrs cy pbihje` tak sihrkm biw je jts rj`at pbihk7 take J ieswkr ynu N ourjm tn bkire tak nekekss nf ynur Hrkitnr iem wait Ak js frkk frno (genw wait js ekhkssiry fnr Ibbia iem wait js jopnssjcbk) iem wait js pnssjcbk fnr Ajo (Oj`aty iem Kxibtkm). Nekekss< jf takrk wis i skhnem `nm is wkbb is Ibbia7 jt wnubm ck jopnssjcbk tait wnrg nf nek (wnubm ck ihhkptkm cy) tak ntakr7 ckhiusk nf mjffkrket wjbbs, prkskehks, mkhrkks
iem tak systko wnubm ck hnrruptkm. ]ak Kxibtkm sijm, “Jf takrk wkrk twn mkjtjks, ntakr
taie Ibbia, taky wnubm aivk hnrruptkm7 `bnrjfjkm ck Ibbia7 Bnrm nf tak tarnek7 frkk nf
wait taky ittrjcutk.‗
9
 Xn mn ent isg anw snoknek wnubm issnhjitk7 takrk wnubm ck en ekkm tn prksket i prnnf tn tak Nekekss nf tak Nek7 is tak pnbytakjst ais prnvke tak kxjstkehk nf tak ]ruta (Ibbia) wjta ynu7 iem jehrkiskm pnbytakjsos upne ynu7 cut upne ajo js tak prnnf nf tak kxtri7 tajs js suffjhjket fnr tiwakkm7 is tak tjok js strie`k7 tak hnetriht js (cjemje` iem) sifk7 tansk wan nppnsk (tak Nekekss) aivk en ihtuib mjsi`rkkoket. Ibb prijsk ckbne`s tn Ibbia (tak Kxibtkm).  Pait Ak js frkk frno.
3
 ]ajs js wait J kopaisjsk upne ckhiusk nf tak mnuctfub iem oulisjo/
 
ietarnpnonrpajsts
kxtkreibjsts, je nur tjok. Xn rkby ne tak spkkha, “]akrk js
9
 Yurie< Trnpakts 39<33.
3
 Kvkry ek`itjvk ittrjcutk.
 
8
entaje` bjgk Ajo7‗
8
 tajs js suffjhjket fnr ynu. ibb mkshrjptjnes tait bnwkr tajs Yuriejh pissi`k irk rklkhtkm, ent immkm iem rkoije it tajs stitjne. ]akrkiftkr jt hiok je tak Trn
paktjh spkkha, “]akrk wis Ibbia iem entaje` kbsk cksjmks.‗
=
 Ibbia js fir ckynem wait tak npprkssnr hbijo je i oilnr wiy. Kvkry Yuriejh pissi`k nr aimjta tait mkbumks tak mnuctfub, frno tak iehjket Iric spkkha, wnrms frno tansk wan rkhkjvkm rkvkbitjne iem mkhbiritjne. Jt js ekhkssiry tn ckbjkvk je ibb tait ihhnrmje` tn tak mkfjejtjne nf Ibbia (tak Kxibtkm) iem wait Ak hiuskm tn hnok mnwe iem ent
ihhnrmje` tn takjr mkbusjnes. Xn ture tak genwbkm`k nf tajs tn Ibbia iem, “takrk js entaje` bjgk Ajo.‗
;
 Ak js tntibby frkk frno tait wajha taky ittrjcutk7 Ak ajoskbf ais frkkm Ajoskbf frno tako iem Ak js frkk frno tait wajha mnks ent ckanvk Ajo. ]ake, iftkr tajs, N mjshjpbk jt js ekhkssiry fnr ynu tn ckbjkvk je ibb tak Oksske`krs (upne tako ibb pkihk frno Ibbia)7 wait js pkrojssjcbk frno tako7 iem wait wk wkrk jefnrokm icnut tako cy Ajo, Oj`aty iem Kxibtkm, js `rkitkr iem ckttkr taie wait wk genw nr irk j`enriet nf. ]ake bnvje` ibb tak hnopiejnes7 wjtanut skpiritje` iey7 ent hursje` tako7 ent `jvje`  vjrtuk nvkr nek fnr tak ntakr kxhkpt cy tak vjrtuk nf Bnrm je ajs Oilkstjh Cnng (Yurie) nr cy tak tne`uk nf tak Trnpakt (oiy Ibbia ckstnw pkihk iem cbkssje`s upne ajo).
8
 Yurie<Ib-Xauri =3<99.
=
 Ousbjo.
;
 Yurie< Ib-Xauri =3<99.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->