Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Свети владика Николај Велимировић - О СВЕТОМ САВИ

Свети владика Николај Велимировић - О СВЕТОМ САВИ

Ratings: (0)|Views: 34|Likes:

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: ГРОФ ОД НУГЛАШИЦЕ 888 on Jan 26, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/27/2014

pdf

text

original

 
СВЕТИ
 
ВЛАДИКА
 
НИКОЛАЈ
 
О
 
СВЕТОМЕ
 
САВИ
 
 ДРУГИ
 
О
 
СВЕТОМ
 
ВЛАДИЦИ
 
НИКОЛАЈУ
 
И
 
ИНОМ
 
Свети
 
владика
 
Николај 
 ( 
Велимировић
 )
Улаз
 
у 
 
 Дахау 
 
 
У
 
 једном
 
свом
 
прошлом
 
предавању
 
 ја
 
сам
 
истакао
 
ону
 
унутарњу
 
и
 
главну
 
покретну
 
силу
 
у
 
Светоме
 
Сави
,
која
 
 је
 
овога
 
Божјег
 
човека
 
и
 
народног
 
хероја
 
покретала
 
на
 
сва
 
она
 
велика
 
дела
,
која
 
 је
 
он
 
створио
,
и
 
која
 
потомство
 
његово
 
до
 
данашњег
 
дана
 
поседује
 
као
 
не
-
отуђиво
 
својину
.
Та
 
покретна
 
сила
 
у
 
Сави
 
била
 
 је
 
визи
-
онарска
 
вера
 
у
 
 живога
 
Христа
 
и
 
пламена
 
љубав
,
спо
-
 јене
 
уједно
 
као
 
што
 
 је
 
спојен
 
извор
 
са
 
реком
 
што
 
тече
 
из
 
свог
 
извора
.
Визионарска
 
вера
 
осветљавала
 
 је
 
цео
 
ум
 
Савин
 
и
 
потапала
 
све
 
мисли
 
његове
 
у
 
буктињу
 
вечитих
 
небеских
 
истина
 
а
 
пламена
 
љубав
 
обузимала
 
 је
 
цело
 
срце
 
Савино
 
и
 
својим
 
 жаром
 
сагоревало
 
у
 
њему
 
сва
 
друга
 
страсна
 
осећања
.
Ту
 
способност
,
да
 
 један
 
човек 
 
себе
 
толико
 
одземљи
 
и
 
онебеси
,
да
 
може
 
рећи
 
за
 
себе
:
не
 
 живим
 
 ја
 
него
 
Бог
 
 живи
 
у
 
мени
,
 ја
 
сам
 
назвао
 
азијском
 
способношћу
.
У
 
истини
 
многи
 
нам
 
примери
 
показују
,
како
 
прошли
 
тако
 
и
 
савремени
,
да
 
 је
 
то
 
по
 
преимућство
 
способност
 
великих
 
религијских
 
ли
-
чности
 
из
 
 Азије
.
 Ако
 
то
 
мисаоно
 
и
 
осећајна
 
савршенство
 
назовемо
 
бо
-
 жанским
 
одушевљењем
,
можемо
 
слободно
 
рећи
,
да
 
 је
 
њиме
 
Свети
 
Са
-
ва
 
уздигнут
 
у
 
прве
 
редове
 
божанских
 
људи
,
које
 
 је
 
 Азија
 
дала
 
човечан
-
ству
.
Но
 
људи
 
са
 
таквим
 
божанским
 
оду
-
шевљењем
 
обично
 
су
 
бегали
 
од
 
све
-
та
 
и
 
тражили
 
самоћу
,
тражили
 
само
-
тно
 
сунчање
 
под
 
врелим
 
зрацима
 
Сунца
 
Правде
,
вазда
 
чезнући
 -
према
 
 једној
 
индијској
 
речи
 -
да
 
убуду
 
и
 
увек 
 
пребуду
 "
усамљени
 
са
 
усамљеним
".
И
 
Свети
 
Сава
 
имао
 
 је
 
тај
 
неодољиви
 
нагон
 
за
 
самоћом
,
за
 
самотном
 
сун
-
чањем
,
за
 
пребивањем
 
усамљен
 
са
 
усамљеним
,
иу
 
томе
 
 је
 
он
 
сродан
 
свим
 
великим
 
 Азијатима
.
 Али
 
као
 
ро
-
ђени
 
Балканац
,
то
 
 јест
,
као
 
човек 
 
са
 
најбољом
 
синтезом
 
Истока
 
и
 
Запада
 
у
 
себи
,
Сава
 
 је
 
имао
 
 једно
 
преимућство
 
над
 
великим
 
и
 
генијалним
 
 Азијатима
 
у
 
томе
 
што
 
 је
 
могао
 
бити
 
активан
 
и
 
енергичан
 
на
 
општем
 
послу
 
до
 
савршености
 
 једног
 
великог
 
Европљанина
.
Најпре
 
најбољи
 
зидар
 
самога
 
себе
 
Сава
 
 је
 
по
 
том
 
био
 
најбољи
 
зидар
 
свога
 
народа
.
Најтрудољубивији
 
стваралац
 
свога
 
карактера
,
он
 
 је
 
по
 
том
 
био
 
најнеуморнији
 
стваралац
 
карактера
 
свога
 
народа
.
Најмарљивији
 
сабиратељ
 
духовне
 
и
 
моралне
 
снаге
 
у
 
себи
,
он
 
 је
 
по
 
том
 
био
 
највештији
 
изразитељ
 
те
 
снаге
 
на
 
широком
 
платну
 
народне
 
историје
.
Све
 
 је
 
код
 
Саве
 
ишло
 
у
 
нормалном
 
поретку
:
прво
 
Бог
 
па
 
човек 
,
прво
 
човек 
 
па
 
онда
 
свет
,
прво
 
просвећење
 
себе
 
па
 
онда
 
просвећење
 
других
,
прво
 
садржај
 
па
 
онда
 
израз
,
прво
 
карактер
 
па
 
онда
 
спољашња
 
култура
.
Ево
 
велике
 
и
 
корисне
 
опомене
 
нашем
 
поколењу
,
у
 
коме
 
многи
 
иду
 
наопако
 
путем
:
Играју
 
по
 
периферији
 
а
 
не
 
познају
 
центра
,
муче
 
се
 
да
 
изразе
 
но
 
немају
 
шта
 
да
 
изразе
,
трче
 
да
 
просвећује
 
а
 
сами
 
непросвећени
,
заглушује
 
виком
 
о
 
култури
 
а
 
не
 
брину
 
о
 
карактеру
,
траже
 
уређење
 
целога
 
свега
 
а
 
нису
 
уредили
 
своју
 
душу
 
ни
 
своју
 
кућу
.
Највећи
 
труд
 
који
 
 је
 
Свети
 
Сава
 
показао
 
после
 
труда
 
над
 
својом
 
душом
,
над
 
том
 
првом
 
њивом
 
Господњем
,
 јесте
 
труд
 
над
 
народом
 
својим
,
том
 
другом
 
њивом
 
Го
-
сподњом
.
Сав
 
тај
 
труд
 
његов
 
над
 
народом
 
српским
,
сву
 
ону
 
ужурбану
 
и
 
многоструку
 
активност
 
његову
 
као
 
правог
 
европејца
,
и
 
плодове
 
те
 
активности
,
 ја
 
ћу
 
назва
-
ти
 
Савиним
 
национализмом
.
Овај
 
Савин
 
национали
-
зам
 
обухвата
 
народну
 
цркву
,
народну
 
династију
,
наро
-
дну
 
државу
,
народну
 
просвету
,
народну
 
културу
 
и
 
на
-
родну
 
одбрану
.
Основу
 
и
 
центар
 
свега
 
Светосавског
 
национализма
 
чини
 
народна
 
црква
.
Она
 
 је
 
као
 
дух
 
који
 
оживљава
 
цео
 
народно
 
организам
,
осветљујући
,
загре
-
вајући
 
и
 
сједињујући
 
 једном
 
вером
,
 једном
 
надом
 
и
 
 једном
 
љубављу
.
Шта
 
означава
 
народна
 
црква
?
Оз
-
начава
 
 једну
 
самосталну
 
црквену
 
организацију
,
са
 
својом
 
централном
 
влашћу
 
из
 
народа
 
и
 
у
 
народу
;
са
 
на
-
родним
 
свештенством
,
народним
 
 језиком
 
и
 
народним
 
обичајним
 
изра
-
зом
 
своје
 
вере
.
На
 
супрот
 
таквој
 
на
-
родној
 
цркви
 
стоји
 
ненародна
 
или
 
интернационална
 
црква
,
са
 
цен
-
тралом
 
изван
 
народа
,
са
 
свештен
-
ством
 
одасвуда
,
са
 
 језиком
 
туђим
 
и
 
са
 
уједначеним
,
униформисаним
,
изразом
 
своје
 
вере
.
Шта
 
 је
 
при
-
родније
 
и
 
корисније
?
Несумњиво
 
на
-
родна
 
црква
.
Она
 
има
 
своје
 
оправ
-
дање
 
у
 
Јеванђељу
.
Сам
 
Спаситељ
 
 је
 
заповедио
 
апостолима
 
Својим
:
идите
 
и
 
научите
 
све
 
народе
.
1)
Тим
 
речима
 
Он
 
 је
 
признао
 
народе
 
као
 
природне
 
 јединице
 
Своје
 
Васељенске
 
цркве
.
И
 
кад
 
 је
 
послао
 
Духа
 
Свог
 
Светог
 
на
 
апостоле
,
апостоли
 
су
 
почели
 
говорити
 
разним
 
 језицима
;
не
,
дакле
,
само
 
 јеврејским
,
или
 
ла
-
тинским
,
или
 
грчким
,
него
 
 језицима
 
свију
 
народа
:
Парћана
 
и
 
Миђана
 
и
 
Египћана
 
и
 
Римљана
 
и
 
 Арапа
 
и
 
свих
 
осталих
.
И
 
кад
 
су
 
апостоли
 
постављали
 
стареши
-
не
 
црквене
 
у
 
 једном
 
народу
 
они
 
су
 
се
 
трудили
 
да
 
их
 
узимају
 
из
 
тог
 
самог
 
народа
.
Отуда
 
 је
 
Савина
 
народна
 
црква
 
 јеванђелска
 
и
 
апо
-
столска
.
Такву
 
народну
 
цркву
 
 желео
 
 је
 
од
 
увек 
 
сваки
 
хришћански
 
народ
 
под
 
сунцем
.
Но
 
ни
 
до
 
данашњег
 
да
-
на
 
многи
 
хришћански
 
народи
 
нису
 
успели
 
да
 
имају
 
сво
-
 ју
 
самосталну
 
народну
 
цркву
,
са
 
централном
 
влашћу
 
унутра
 
у
 
својој
 
земљи
,
са
 
свештенством
 
својим
,
и
 
са
 
 језиком
 
својим
 
народним
.
 А
 
Свети
 
Сава
 
 је
 
придобио
 
ту
 
драгоцену
 
тековину
 
пре
 
седам
 
векова
.
Црквени
 
центар
 
ССС
ВЕТИВЕТИВЕТИ
 
ВВВ
ЛАДИКАЛАДИКАЛАДИКА
 
ННН
ИКОЛАЈИКОЛАЈИКОЛАЈ
 
ВВВ
ЕЛИМИРОВИЋЕЛИМИРОВИЋЕЛИМИРОВИЋ
 
НАЦИОНАЛИЗАМ
 
СВЕТОГА
 
САВЕ
 
НАЦИОНАЛИЗАМ
 
СВЕТОГА
 
САВЕ
 
НАЦИОНАЛИЗАМ
 
СВЕТОГА
 
САВЕ
 
Свети
 
Сава
 
 
за
 
српски
 
народ
,
дотле
 
далеко
 
у
 
Цариграду
,
створен
 
 је
 
у
 
Жичи
;
грчке
 
епископе
 
и
 
свештенике
 
заменили
 
су
 
епископи
 
и
 
свештеници
 
Срби
;
грчки
 
 језик 
 
уступио
 
 је
 
ме
-
сто
 
српском
 
 језику
.
Народна
 
црква
 
изискује
 
народну
 
династију
 
у
 
држави
.
Кад
 
су
 
људи
 
из
 
самог
 
народа
 
духовне
 
вође
,
онда
 
и
 
државне
 
вође
 
треба
 
да
 
су
 
људи
 
из
 
самог
 
народа
.
Па
-
ралела
 
 је
 
овде
 
и
 
логична
 
и
 
у
 
пракси
 
неизбежна
.
Ује
-
динивши
 
народну
 
цркву
 
Свети
 
Сава
 
 је
 
почео
 
уређива
-
ти
 
народну
 
државу
.
Најважнији
 
његов
 
акт
 
у
 
уређењу
 
државе
 
 јесте
 
утврђење
 
народне
 
династије
.
Он
 
 је
 
кру
-
нисао
 
Стевана
 
за
 
краља
 
не
 
зато
 
што
 
му
 
 је
 
Стеван
 
био
 
брат
 
него
 
за
 
то
 
што
 
 је
 
био
 
православни
 
Србин
 
и
 
уз
 
то
 
законити
 
носилац
 
државне
 
власти
.
Да
 
 је
 
место
 
Стевана
 
ма
 
ко
 
други
 
био
 
законити
 
носилац
 
државне
 
власти
 
и
 
уз
 
то
 
православни
 
Србин
,
Сава
 
би
 
га
 
крунисао
 
за
 
краља
 
и
 
тиме
 
утврдио
 
његову
 
династију
 
у
 
народној
 
држави
.
За
 
Саву
 
 је
 
главно
 
било
 
и
 
његово
 
лично
 
сродство
 
са
 
династијом
 
него
 
сродство
 
династа
 
са
 
народом
.
То
 
сродство
 
са
 
народом
 
морало
 
 је
 
бити
 
потпуно
 
и
 
по
 
крви
 
и
 
по
 
 језику
 
и
 
по
 
отаџбини
 
и
 
по
 
вери
,
духу
,
моралу
 
и
 
обичајима
.
И
 
тако
 
 је
 
било
 
до
 
данас
.
Светосавски
 
идеал
 
народне
 
династије
 
српски
 
народ
 
 је
 
гледао
 
у
 
стварности
 
кроз
 
сву
 
своју
 
светосавски
 
историјску
 
прошлост
 
до
 
данас
.
Од
 
Светога
 
Саве
 
до
 
данас
 
никада
 
у
 
слободи
 
није
 
над
 
српским
 
народом
 
владала
 
некаква
 
страна
 
династија
,
чак 
 
никада
 
ниједан
 
странац
,
сем
 
можда
 
Је
-
рина
,
коју
 
 је
 
народ
 
прозвао
 
проклетом
 
Јерина
.
За
 
срп
-
ски
 
народ
 
као
 
ваљда
 
ни
 
за
 
 један
 
други
 
у
 
свету
 
народна
 
династија
 
постала
 
 је
 
тако
 
природна
 
ствар
,
да
 
му
 
 је
 
непојмљиво
 
како
 
неки
 
народи
 
могу
 
узимати
 
туђине
 
за
 
своје
 
владаре
,
а
 
неподношљива
 
и
 
сама
 
помисао
 
да
 
њему
 
у
 
његовој
 
слободној
 
држави
 
туђин
 
буде
 
владар
.
Народна
 
држава
 
за
 
Светога
 
Саву
 
значила
 
 је
 
отаџбину
,
земљу
 
отаца
 
наших
,
у
 
којој
 
 живи
 
 један
 
и
 
исти
 
народ
.
Не
 
иде
 
народна
 
држава
 
докле
 
мач
 
може
 
ићи
,
него
 
мач
 
сме
 
ићи
 
само
 
до
 
граница
 
 једне
 
народне
 
државе
,
то
 
 јест
 
отаџбине
.
 Ако
 
се
 
дозволи
 
да
 
се
 
држава
 
простре
 
докле
 
мач
 
може
 
досегнути
,
онда
 
Земља
 
престаје
 
бити
 
на
-
родна
,
престаје
 
бити
 
отаџбином
 
и
 
постаје
 
империјом
.
У
 
том
 
случају
 
држава
 
добија
 
територијално
 
али
 
губи
 
морално
;
добија
 
у
 
материјалним
 
димензијама
 
али
 
губи
 
у
 
интезивности
 
духовне
 
и
 
моралне
 
снаге
;
 јер
 
постаје
 
мешавином
 
крви
,
 језика
 
и
 
расположења
,
а
 
таква
 
меша
-
вина
 
производи
 
страх
,
немир
,
себичност
,
грабеж
,
и
 
осећање
 
сталне
 
несигурности
.
Од
 
Светога
 
Саве
 
до
 
Душана
 
српски
 
народ
 
 је
 
имао
 
народну
 
државу
.
Душан
 
се
 
удаљио
 
од
 
Светосавског
 
идеала
,
створио
 
 је
 
империју
,
и
 
тиме
 
припремио
 
пропаст
 
отаџбини
,
то
 
 јест
 
народној
 
држави
.
Империја
 
 је
 
и
 
код
 
нас
 
упропастила
 
отаџбину
,
народну
 
државу
,
као
 
што
 
 је
 
био
 
често
 
случај
 
у
 
историји
.
Покорити
 
или
 
покорен
 
бити
 
подједнако
 
 је
 
катастрофално
 
за
 
националну
 
државу
.
Отац
 
наше
 
народне
 
просвете
 
Свети
 
Сава
 
 је
 
схватао
 
просвету
 
као
 
знање
 
и
 
вежбање
.
Пре
 
свега
 
као
 
знање
 
врлина
 
и
 
вежбање
 
у
 
врлинама
.
Отуда
 
 је
 
народна
 
про
-
света
 
у
 
органској
 
и
 
нераскидљивој
 
вези
 
са
 
народном
 
црквом
.
Јер
 
Црква
 
 је
 
најбогатија
 
ризница
 
знања
 
о
 
врли
-
нама
 
и
 
метода
 
вежбања
 
у
 
врлинама
.
Школа
 
није
 
за
 
то
 
да
 
да
 
многа
 
знања
 
него
 
да
 
одучи
 
омладину
 
од
 
злоупотребе
 
знања
.
Јер
 
није
 
тако
 
тешко
 
стећи
 
знање
 
као
 
не
 
злоупотребити
 
га
.
Знање
 
се
 
може
 
стећи
 
и
 
ван
 
школе
.
Но
 
школа
 
 је
 
вежбаоница
 
у
 
врли
-
нама
 
 јаког
 
карактера
,
вежбаоница
 
у
 
употреби
 
стеченог
 
знања
,
на
 
добро
 
своје
 
и
 
свога
 
народа
.
Несумњиво
 
да
 
васпитање
 
Светосавско
 
има
 
веома
 
 јаку
 
спартанску
 
одлику
 
али
 
само
 
у
 
духу
 
 јеванђелски
 
неприсиљености
 
и
 
благости
.
До
 
данашњег
 
дана
 
такав
 
идеал
 
просвећења
 
и
 
васпитања
 
лежи
 
дубоко
 
утиснут
 
у
 
народној
 
души
.
Отац
 
народне
 
просвете
 
Свети
 
Сава
 
 је
 
у
 
исто
 
време
 
и
 
отац
 
народне
 
културе
.
Култура
 
 је
 
спољашњи
 
уметни
-
чки
 
израз
 
народног
 
ума
 
и
 
осећања
.
Свети
 
Сава
 
 је
 
неуморан
 
био
 
у
 
стројењу
 
и
 
стварању
.
И
 
све
 
што
 
 је
 
он
 
постројио
 
и
 
створио
 
представља
 
савршен
 
уметнички
 
израз
:
било
 
да
 
 је
 
то
 
грађевина
,
као
 
што
 
су
 
Хилендар
 
и
 
Жича
,
или
 
народни
 
обичај
 
као
 
прослављање
 
крсне
 
славе
,
или
 
одабраност
 
 језика
 
којим
 
 је
 
он
 
говорио
 
и
 
писао
.
По
 
његовом
 
примеру
 
и
 
надахнућу
 
народ
 
 је
 
срп
-
ски
 
успео
 
да
 
сазда
 
своју
 
савршену
 
националну
 
кул
-
туру
,
то
 
 јест
 
да
 
да
 
савршен
 
својствен
 
израз
 
свога
 
ума
 
и
 
срца
 
у
 
зидарији
,
у
 
везу
 
и
 
тканини
,
у
 
песми
 
и
 
причи
,
у
 
резба
 
и
 
боји
,
у
 
неисцрпној
 
мудрости
,
у
 
красота
 
обичаја
 
и
 
у
 
отмености
 
понашања
.
 Ако
 
се
 
све
 
то
 
назове
 
 једна
 
примљеном
 
речју
 
култура
,
онда
 
 је
 
Свети
 
Сава
 
творац
 
и
 
надахнитељ
 
свеколике
 
наше
 
богате
 
народне
 
културе
.
Свети
 
Сава
 
није
 
био
 
војсковођа
 
ни
 
организатор
 
војске
,
али
 
 је
 
он
 
био
 
определитељ
 
смисла
 
и
 
циља
 
српске
 
вој
-
ске
.
Војска
 
мора
 
бити
 
народна
,
да
 
би
 
имала
 
своје
 
мо
-
рално
 
оправдање
 
и
 
благослов
 
цркве
.
Пре
 
свега
 
наро
-
дна
 
војска
 
састоји
 
се
 
из
 
синова
 
народа
 
а
 
не
 
из
 
робова
 
или
 
плаћеника
,
као
 
што
 
 је
 
случај
 
у
 
империјама
.
Сле
-
деће
,
народна
 
војска
 
има
 
за
 
циљ
,
само
 
и
 
 једино
 
да
 
брани
 
народ
 
и
 
народну
 
државу
 
а
 
никако
 
да
 
напада
 
друге
 
народе
 
и
 
руши
 
туђе
 
државе
.
Најбоље
 
име
 
овак 
-
вој
 
војсци
 
 јесте
 
народна
 
одбрана
.
Но
 
ни
 
као
 
народна
 
одбрана
 
војска
 
се
 
не
 
употребљује
 
ни
 
у
 
 једном
 
спору
 
са
 
суседним
 
народима
 
докле
 
се
 
претходно
 
не
 
исцрпе
 
сва
 
средства
 
за
 
мирно
 
решење
 
спора
.
То
 
 је
 
Свети
 
Сава
 
примером
 
својим
 
показао
.
Док 
 
 је
 
краљ
 
Стеван
 
држао
 
војску
 
у
 
приправности
 
да
 
брани
 
свој
 
народ
 
од
 
мађар
-
ског
 
краља
 
 Андреје
 
и
 
од
 
одметника
 
Стреза
,
Свети
 
Са
-
ва
 
се
 
претходно
 
лично
 
упутио
 
њима
,
да
 
их
 
одврати
 
од
 
рата
,
у
 
чему
 
 је
 
и
 
успео
.
Но
 
и
 
свештеници
 
који
 
су
 
приче
-
стили
 
на
 
Косову
 
војску
 
Лазареву
 
и
 
прота
 
који
 
 је
 
благословио
 
устанике
 
у
 
Орашцу
 
духовни
 
су
 
синови
 
Светога
 
Саве
,
и
 
чинили
 
су
 
оно
 
што
 
би
 
и
 
Свети
 
Сава
 
чинио
 
на
 
њиховом
 
месту
.
Јер
 
се
 
одбрана
 
отаџбине
 
и
 
борба
 
за
 
ослобођење
 
робља
 
не
 
противи
 
вољи
 
Божијој
.
Вољи
 
Божијој
 
противи
 
се
 
напад
 
на
 
туђу
 
отаџбину
 
и
 
империјалистички
 
завојевање
 
туђе
 
земље
.
II
И
 
тако
 
творац
 
српске
 
народне
 
цркве
 
следствено
 
 је
 
био
 
творац
 
свуколиког
 
национализма
 
српског
.
Све
 
гране
 
на
-
родног
 
 живота
 
органски
 
 је
 
он
 
спојио
 
 једну
 
с
 
другом
,
тако
 
да
 
се
 
не
 
може
 
 једна
 
од
 
њих
 
засећи
 
или
 
одсећи
 
а
 
да
 
све
 
остале
 
не
 
осете
 
бол
.
Страна
 3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->