Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
22Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Panduan Temuduga Pengesahan Jawatan

Panduan Temuduga Pengesahan Jawatan

Ratings: (0)|Views: 957|Likes:
Published by suping84

More info:

Published by: suping84 on Sep 26, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2010

pdf

text

original

 
PANDUAN TEMUDUGA PENGESAHAN JAWATAN(DIPEIK DARI SPP)
TERAS PENDIDIKAN NEGARARukun NegaraFalsafah Pendidikan KebangsaanWawasan 2020Islam HadhariKEMENTERIANKementerian Pelajaran MalaysiaKementerian Pengajian TinggiSEJARAH PERKEMBANGAN PELAJARAN MALAYSIAPerkembangan Dasar & Kemajuan Sistem Pelajaran KebangsaanPerkembangan Pelajaran Masa KiniSISTEM PELAJARAN MASA KINIPendidikan Pra SekolahPendidikan RendahPendidikan MenengahPendidikan KhasProgram Pendidikan KhasSekolah SukanSekolah SeniPembestarian SekolahPendidikan Pasca Menengah & Institusi Pengajian TinggiPendidikan SwastaPelan Induk PendidikanKURIKULUMTeori PendidikanKurikulum PrasekolahKurikulum Baru Sekolah RendahKurikulum Bersepadu Sekolah MenengahKurikulum Kursus Perguruan Lepasan IjazahPengurusan KurikulumProgram JQAFKia2MPROGRAM SOKONGAN DAN HAL EHWAL MURIDAsramaSkim Pinjaman Buku TeksBiasiswa dan PinjamanProgram Bersepadu Sekolah SihatProgram Pemakanan SekolahBimbingan dan KaunselingMalaysia Teacher StandardPIBGSkim Baucer Tuisyen
 
PROGRAM KHAS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAGerak Kerja KokurikulumSekolah Harapan NegaraHari GuruProjek NilamMajlis Sukan Sekolah-Sekolah MalaysiaMajlis Sukan dan Kebudayaan Perkhidmatan PelajaranMalaysian Teacher Standard MTSURUSAN PERKHIDMATANPerintah-Perintah AmPeraturan-Peraturan Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam 1993Arahan PerbendaharaanPanduan Perbendaharaan Tatacara Pengurusan Stor Arahan PerkhidmatanAkta Acara KewanganPeraturan-Peraturan Pegawai AwamFAKTOR-FAKTOR PENILAIANCalon-calon akan dinilai dari aspek-aspek berikut :-Cara Penyampaian/Berkomunikasi.Kemahiran berhujah dan kemampuan menyampaikan buah fikiran dan maksud denganrasional, logik, jelas, tepat dan padat adalah faktor utama ke arah kejayaan seseorangguru profesional. Adalah menjadi andaian asasi bahawa guru-guru terlatih adalah fasih,cekap dan terampil dalam menggunakan Bahasa Melayu. Oleh itu, calon-calon yangdidapati tidak cekap dan tidak fasih dalam penggunaan Bahasa Melayu akan gagal dalamtemuduga. Guru-guru yang tidak prihatin dalam pengucapan bahasanya sehingga selalukabur atau memesongkan maksud yang hendak disampaikan akan diberi penilaian yangnegatif. Perawakan Dan Penampilan Diri.Calon-calon dikehendaki hadir temuduga dengan berpakaian kemas dan sopan. Calon-calon lelaki dikehendaki memakai baju kemeja berlengan panjang dan bertali leher,manakala calon-calon wanita memakai pakaian yang bersopan.Pengetahuan Ikhtisas.Adalah menjadi harapan Lembaga Temuduga bahawa guru-guru terlatih yang ditemudugamempunyai pengetahuan yang wajar dan mempunyai kemahiran berbincang secaracanggih (intelligent discussion) mengenai perkara-perkara berikut :-a) Sejarah pembentukan dan perkembangan Sistem Pendidikan Negara dari segi dasar,
 
 pengurusan dan pentadbiran, sistem persekolahan, kurikulum dan sistem penilaian.Adalah diharapkan calon-calon telah membaca, mengkaji dan menerapkan fakta-fakta penting di dalam Penyata Razak (1956), Laporan Rahman Talib (1960), Akta pendidikan1961 dan Laporan Kabinet mengenai perlaksanaan Dasar Pelajaran (1979); b) Struktur dan sistem pengurusan dan pentadbiran negara pada peringkat pusat, negeri,daerah dan sekolah.c) Falsafah Pendidikan Negara, khasnya dari segi perlaksanaannya di sekolah dan dalam bilik darjah.d) Pengetahuan yang mendalam mengenai Dasar Pembangunan Negara/Wawasan 2020dan hubungkaitnya dengan pendidikan dari segi falsafah dan amalannya.e) Pengetahuan akademik yang wajar berkaitan dengan matapelajaran yang diajar opsyen/matapelajaran pengkhususan di institut/ maktab perguruan/ universiti.f) metodologi dan perkaedahan matapelajaran yang diajar dengan tumpuan khas kepadaaplikasinya di dalam bilik darjah.g) Konsep, teori dan prinsip pedagogi dan psikologi dengan tumpuan khas kepadaaplikasinya di dalam bilik darjah.h) Falsafah dan konsep mengenai kurikulum dan perkembangan kurikulum dengantumpuan khas kepada KBSR dan KBSM dan hubungkaitnya dengan matapelajaran yangdiajar dan matapelajaran opsyen/pengkhususan di Institut/maktab perguruan/ universiti.Pengetahuan Semasa/Am.Pengetahuan semasa/am dikaitkan dengan aspek celik budaya. Celik Budaya diertikansebagai kepekaan, keprihatinan dan daya ingin tahu terhadap alam persekitaran hidup darisegi fizikal, sosial, ekonomi, pentadbiran dan politik. Seseorang yang celik budayamempunyai pengetahuan dan maklumat asas mengenai alam persekitarannya dan dapat berbincang secara canggih mengenainya dari berbagai-bagai sudut pandangan dan perspektif.Laporan Nilaian Prestasi.Laporan nilaian prestasi adalah juga diambilkira dalam pemilihan seseorang calon itu.Penilaian ini dibuat oleh Pegawai Penilai masing-masing dengan berpandukan kepadaformat borang yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Antara aspek-aspek yangdinilai ialah dengan memerhatikan guru berkenaan mengajar di dalam kelas ataumembimbing murid-murid di dalam aktiviti-aktiviti ko-kurikulum.

Activity (22)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Lim Su Ping liked this
Yatie Yusak liked this
Joje Jojee liked this
zaki hebat liked this
stare liked this
Joan E Ling liked this
tadpole_21 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->