Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ferrini Paul Iubire Fara Conditii

Ferrini Paul Iubire Fara Conditii

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:
Published by Loredana Costea
Ferrini-Paul-Iubire-fara-conditii
Reflectii ale mintii christice
Ferrini-Paul-Iubire-fara-conditii
Reflectii ale mintii christice

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Loredana Costea on Jan 27, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/27/2014

pdf

text

original

 
PAUL FERRINI
IUBIRE FĂRĂ CONDIŢII
Reflecţii ale Minţii Christice
Traducere Toni Kiihn 
Ediţia în limba engleză Copyright ©1994
Love Without Conditions. Reflections of the Christ Mind
- Paul Ferrini1
 
Cuvinte e a!reciere la aresa c"rţil#r lui Paul Ferrini$
„Cea mai importantă arte pe are am itit-o !reodată" # $tudiez a pe o biblie%&
Elisa%eth &u%ler'R#ss
" autoare a ăii
Despre moarte şi muribunzi.
„'e$te u!inte întruhipează toleranţa( $piritul uni!er$al( iubirea )i ompa$iunea - pietre de hotar ale în!ăţăturilor 'de!ărate" Ele ne întor atenţia în$pre înăuntru( ătre ade!ărata noa$tră natură di!ină( în lo de a o di$trage în$pre în a*ară" Paul Ferrini e$te un +ahlil ,ibran modern - poet( mi$ti( !izionar( mărturi$itor al ade!ărului"&
Larr( D#sse(
" autor al ărţii
Cuvinte care vindecă !uterea ru"ăciunii şi practicarea medicinii.
„Paul Ferrini ne ondue u măie$trie )i ura dinolo de ru)ine( în!ino!ăţire )i ata)ament( în$pre rănile noa$tre )i ad.nurile iertării de $ine" Cu!intele $ale trebuie itite în mod obligatoriu de ătre ei are $unt gata -)i preia re$pon$abilitatea propriei lor !indeări"&
)#hn Brasha*
" autor al ărţii
#ecrete de familie.
„# adiere de aer proa$păt într-un domeniu ade$ea în!ehit )i aglomerat" Cu bl.ndeţe( limpezime )i $implitate $untem ălăuziţi în$pre ade!ărul din interiorul no$tru" Cite$ aea$tă arte ori de .te ori mă îndeamnă inima( iar a-e$t luru $e înt.mplă *oarte de$"&
Pat R#e+ast
" autor al !olumelor /( // )i /// din
Cartea lui $manuel.
„0rierile lui Paul Ferrini $unt autentie( plăute )i înţelepte" Ele îl reo-neteape ititor la 0piritul /nterior( la ael lounde $e pot !indea p.)i nile noa$tre ele mai pro*unde"&
)#an B#r(sen,#
" autoare a ărţii
%ina ne este &nvă'ătorul( iubirea este răspunsul.
„0imt ă aea$tă lurare !ine dintr-o prietenie neîntreruptă u partea ea mai pro*undă a 0inelui" 'm înredere în înţelepiunea ei"&
C#le-an Bar,s
" poet )i traduător"„inunatele ărţi ale lui Paul Ferrini ne arată um $ă pă)im u)or )i u buurie pe planeta m.nt"&
.eral)a-!#ls,(
" autor al ăii
Dra"ostea &nseamnă a renun'a la frică.
„Paul Ferrini ne ondue într-o ătorie bl.n$pre ade!ărata noa$tră $ur$ă de buurie )i *eriire - ea dinăuntrul no$tru"&
&en &e(es/ )r/
 autor al ărţii
&ndreptar pentru o conştien'ă mai &naltă.
2
 
Prefaţa aut#rului
u toa!.l!a $t.rniîn urul *enomenului „tran$mi$iunilor& 3hannelling( e important $ă preizez din apul loului ă nu e$te !orba de$pre o arte „tran$mi$ă&"
C
')adar( in*ormaţia din ea nu pro!ine de la o „entitate& $au per$oană $eparade mintea a$ultătorului" 5e *apt( ea e$te rezultatul unui proe$( în are un a$ultător $-a ontopit u intea Chri$tiă( din are el )i dumnea!oa$tră $unteţi părţi e$enţiale"'-6 g.ndi pe /i$u$ a *iind în a*ara minţii tale )i independent de ea în$eamnă $ă pierzi e$enţialul" Pentru ă în ea ni $e adre$ează /i$u$" El ne e$te el mai intim prieten are ne !orbe)te( uneori in u!inte( alteori *ără u!inte" Comuniarea )i omuniunea u el $unt e$enţiale pratiării în!ăţăturii $ale" 7rebuie preizăm ă /i$u$ nu are un lo $au o poziţie e8lu$i!ă în intea Chri$tiă" +ri$na( uddha( oi$e( ahomed( 6ao 7zî )i mulţi alţii $unt în mod on)tient uniţi u el aolo( $au( mai prei$( „aii&" 5aă !ă e mai u)or $ă !ă adre$aţi lui uddha $au lui +ri$na( !ă rog $ă o *aeţi" /i$u$ nu $e !a $imţi o*en$at" 5impotri!ă( $e !a buura( deoaree îi urmaţi în!ăţătura non-$eparării"Cu toţii $untem în omuniune )i omuniare u intea Chri$tiă 3$au intea uddhiă $au rahman $au 0*.ntul 5uh( daă a)a pre*eri( a$ta( pentru ă $untem u toţii uniţi u intea lui 5umnezeu" 5aă n-ar *i a)a( traiul no$tru ar *i omplet întuneat )i lip$it p.nă )i de *ăgăduinţa m.ntuirii $au ră$umpărării"Fieare dintre noi are în el o miă $.nteie de lumină e iluminează întuneriul lip$ei noa$tre de on)tien" E$te $.nteia di!ia on)tientei( are pă$trează !ie legătura noa$tră u 5umnezeu" 'ea$tă $.nteie ne onetează u în!ăţătorul di!in din tradiţia noa$tră )i u E$enţa di!ină dinăuntrul *raţilor )i $urorilor noa$tre"')a um /i$u$ aentuează în artea de *aţă( daă noi am !edea $.nteia de lumină a*lată în *ieare dintre noi( tot întuneriul din per-epţia )i din e8perienţa noa$tră $-ar de$trăma( iar lumea( a)a um o )tim( ar di$părea" /ată um e in$taurată iubirea în inima noa$tră )i în inimile $emenilor no)tri":u *aeţi gre)eala de a rede ă !reuna dintre re*letările iii Chri$tie aută alte!a de.t in$taurarea ;egalităţii
1
 iubirii în minţile )i inimile noa$tre"'e$ta e$te $ingurul ei ţel" <ntru aea$ta lurează aha!iri( lurează
1
 
=om tradue în ontinuare „+ingdom> u termenul tradiţional „împărăţie&( adăug.nd ă( în ae$t onte8t( u!.ntul „;egalitate& - mai ur.nd o alitate )i o $tare( de.t un topo$ - ar *i mai potri!it( 3n" trad"
?

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->