Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
9781490804460

9781490804460

Views: 0 |Likes:
Published by WestBow Press

More info:

Published by: WestBow Press on Jan 28, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reservedISBN:9781490804460

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
Visibility:Private
See more
See less

04/22/2014

128

9781490804460

pdf

text

original

 
 
*
*
*
***
 
***
*
*
*
 @fbvfjhy _eljs
 EEE
@fbvfjhy _eljs
 EEE
V._. Fblhf Abhhs
 Cfh Lbnhf 
 
 
Okpyrel`t © >42? ny Cfh Lbnhf  Bhh rel`ts rfsfrvfm. \rettfj pfrcessekj cust nf sfourfm arkc t`f but`kr tk usf kr rfprkmuof bjy pbrt ka t`es nkki, fxofpt akr nrefa quktbtekjs ej oreteobh rfvefws kr brteohfs 
.
^fqufsts akr pfrcessekj s`kuhm nf bmmrfssfm tk t`f but`kr bt 
7
2240 ?> 
jm 
 _trfft Ot. J\ Lel @brnkr, \B 50??6  Fcbeh7 cfh.lbnhfDyb`kk.okc
\fstNkw Trfss nkkis cby nf krmfrfm t`rkul` nkkisfhhfrs kr ny okjtbotejl7
\fstNkw Trfss  B Mevesekj ka ]`kcbs Jfhskj 211? Henfrty Mrevf Nhkkcejltkj, EJ =<=4? www.wfstnkwprfss.okc 2-(011) 5>0-2>=4
 
E_NJ7 
 
5<0-2-=5-404==6-? (so) E_NJ7 5<0-2-=5-404==1-4 (f)
Henrbry ka Okjlrfss Okjtrkh Jucnfr 
 
>42?52=056 
 Nfobusf ka t`f myjbceo jbturf ka t`f Ejtfrjft, bjy wfn bmmrfssfs kr hejis okjtbejfm ej t`es nkki cby `bvf o`bjlfm sejof punheobtekj bjm cby jk hkjlfr nf vbhem. ]`f vefws fxprfssfm ej t`es wkri brf skhfhy t`ksf ka t`f but`kr bjm mk jkt jfofssbrehy rfahfot t`f vefws ka t`f punhes`fr, bjm t`f punhes`fr `frfny mesohbecs bjy rfspkjsenehety akr t`fc.
Thbjft bjm _tbr Teoturfs7
 JB_B pkheoy stbtfs t`bt ‘JB_B cbtfrebh es jkt prktfotfm ny okpyrel`t.–
LJV Ecblfs7
Tfrcessekj es lrbjtfm tk okpy, mestrenutf bjm kr ckmeay LJV cbrifm ecblfs ujmfr t`f tfrcs ka t`f 
 
LJV Arff Mkoucfjtbtekj Heofjsf 
. T`ktks & Cbps7
OOB_B
 -
Orfbtevf Okcckjs Bttrenutekj-_`brf Bheif ?.4 Lfjfreo Heofjsf 
 _tbr Cbp Teoturfs7
 Okcputfr Lfjfrbtfm usejl ‘_tbrry Jel`t– _katwbrf ka _ecuhbtekj Ourreouhuc Okrp.
Okvfr ]kp7
_wkrm ej t`f @fbvfjs ‟ Okcejl Gumlcfjt (Okcft ‘O/>42> _2–- \bs`ejltkj M.O. >42?)
 Okvfr Nkttkc7
Okjstfhhbtekj ka Hfk ‟ _ycnkhs ka Lkm―s \rbt` (]ktbh Fohepsf ka Vjetfm _tbtfs ‟ ]bokcb, \B >42<)
Nboi Okvfr7
^fm _pemfr Jfnuhb ej t`f Okjstfhhbtekj ka _blettbreus @unnhf ]fhfsokpf (JB_B) Trejtfm ej t`f Vjetfm _tbtfs ka Bcfreob 
 
\fstNkw Trfss rfv. mbtf7 0/45/>42?
B MEQE_EKJ KA ]@KCB_ JFH_KJ
 
 
2
 Boijkwhfmlcfjt
E wkuhm heif tk t`bji Ukhbjmb _`erhfy, cy sestfr, akr t`f jucfrkus `kurs spfjt o`foiejl bjm rfo`foiejl t`es cbjusorept. ]`es ejohumfs ykur vbhubnhf ejput bjm ejsel`t ejtk w`bt `bs nffj wrettfj. \et`kut ykur ejput, t`es nkki wkuhm jkt nf bs fbsy tk ujmfrstbjm kr bs ejtfrfstejl tk t`f rfbmfrs. Ukur mfmeobtekj kj t`f fmetejl prkofss  wbs vfry mesofrjejl.  Ukur kj-lkejl fjokurblfcfjt kj b meaaeouht sungfot wbs vfry prfoekus tk cf. E ijkw t`es nkki wehh nf cbrifm ny okjtrkvfrsy. ]`es okjtrkvfrsy fxests nfobusf bstrkhkly bjm jkt Nenheobh bstrkjkcy `bs tbejtfm t`f cejms ka O`restebjs. Nut, Lkm `bm cbmf bjm mfseljfm t`f `fbvfjs akr seljs tk t`f jbtekjs. Iejl Mbvem ujmfrstkkm t`fsf seljs ej t`f `fbvfjs bjm nkwfm mkwj bjm `ucnhfm `ecsfha w`fj t`fy wfrf sffj ej t`f siefs kvfr Gfrusbhfc.  ]`es cft`kmkhkly ka rfbskjejl sffcs tk nf bj bjoefjt bjm hkst bpprkbo` tk okjaercejl Lkm―s seljs bjm  wbrjejls tk t`f jbtekjs. E wkuhm heif tk blbej t`bji yku akr ykur wkrms ka fjokurblfcfjt. E―c vfry bpprfoebtevf ka t`f okujthfss `kurs yku spfjt. ]`f p`kjf obhhs wfrf ejvbhubnhf tk mesouss t`f cbtfrebh t`bt wfjt ejtk fbo` o`bptfr. Ukur speretubh wkrms bjm prbyfrs wfjt b hkjl wby ej mfvfhkpejl t`f sfrefs ka nkkis fjtethfm ‘
@fbvfjhy _eljs 
.– _byejl ‘
]`bji Uku 
– cby sffc b ‘
Hetthf ]`ejl 
– nut, E cust sby blbej bjm blbej cbjy t`bjis akr t`f tecf t`bt yku pfrskjbhhy spfjt kj t`es nkki. E wehh bhwbys o`fres` t`f speretubh fjhel`tfjcfjt yku lbvf cf. Uku brf, wet`kut b mkunt, cy ohksfst speretubh arefjm. E―c ejmfntfm tk yku akrfvfr.
Hkvf arkc ykur Nrkt`fr
Okvfr Teoturf 
 
Nkttkc Okvfr Ecblf7
 B tktbh fohepsf ka t`f suj es b okbst-tk-okbst fvfjt kvfr t`f Vjetfm _tbtfs ej >42<. Et es okjsemfrfm b nbm kcfj. Et rfprfsfjts mbrijfss bjm weoifmjfss ej t`f hbjm w`frf et es vefwfm. ]k t`f jkrt` ka t`f tktbh fohepsf hejf brf t`f okbstbh stbtfs w`eo` `bvf cbmf et hbwauh akr sbcf-sfx cbrreblfs. Mkcfsteobtfm skmkcy es bj bnkcejbtekj ej Lkm―s sel`t. ]`f hbst tecf b okbst-tk-okbst tktbh fohepsf koourrfm kvfr t`f V._. wbs ej 2520.  \f sfjt 24,444 trkkps b mby ejtk \krhm \br E bjm t`fj b mfobmf hbtfr et wbs akhhkwfm ny t`f Lrfbt Mfprfssekj.  ]`es fohepsf ej >42< es ej t`f Okjstfhhbtekj ka Hfk, t`f Hekj. ]`f Hekj ej t`f Nenhf rfprfsfjts t`f Hekj ka Gumb` bjm Lkm―s \rbt`. Es et tecf akr Lkm―s Gumlcfjt kj t`f Vjetfm _tbtfs ka Bcfreob;
_kmkc bjm Lkckrrb` ej Ckmfrj ]ecfs7
 ]`frf brf t`ksf w`k nfhefvf t`f Fjm ]ecfs rfahfot Lfjfses rujjejl ej rfvfrsf krmfr. ]`f Vjetfm _tbtfs es jkw hevejl ej t`f tecf ka _kmkc bjm Lkckrrb`. ]`f Gusteofs ka t`f V._. `bvf cbmf et hbwauh tk mk w`bt es sffj bs bj bnkcejbtekj ny Lkm. ]`f mfstruotekj ka _kmkc koourrfm ?04 yfbrs batfr Jkb`―s Ahkkm. ]`f Ahkkm rfhbtfs tk t`f oksceo mesturnbjofs ej t`f `fbvfjs murejl t`f kpfjejl ka t`f _ext` _fbh ej ^fvfhbtekj. Trekr tk t`f Ahkkm, Fjko` wbs trbjshbtfm bjm tbifj tk `fbvfj. ]`es rfhbtfs tk t`f ^bpturf ka @es Nremf arkc t`es fbrt`. ]`es wehh nf akhhkwfm ny Lkm―s aejbh _fvfj ]rucpft Gumlcfjts bjm @es Cehhfjjebh ^felj upkj t`es fbrt`. ]`es es bjbhklkus tk Lkm wbhiejl ej t`f Lbrmfj ka Fmfj wet` Bmbc bjm Fvf nfakrf sej  wbs prfsfjt.

Activity (0)

You've already reviewed this. Edit your review.
No activity yet

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->