Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Albert Camus -- Sacma Ve İntihar

Albert Camus -- Sacma Ve İntihar

Ratings:

4.5

(4)
|Views: 1,032 |Likes:
Camus ile felsefe üzerine
Camus ile felsefe üzerine

More info:

Published by: www.batakklik.wordpres.com on Feb 02, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2014

pdf

text

original

 
ALBERT CAMUSSAÇMA VE
İNTİHAR
Yalnızca gerçekten ciddi bir tek sorun var: İntihar.Yaşamın yaşanmaya değip değmediğini düşünmek, fel-sefenin temel sorusunu yanıtlamaktır. Dünyanın üç bo-yutlu olması, zihnin dokuz ya da on iki kategorisi ol-ması
gibi
sorunlar sonra
gelir.
Bunların hiç önemi yok.Yanıtlamak gerek önce. Nietzsche'nin de
söylediği gibi,
bir filozof
saygıdeğer
olabilmek için özüyle sözü birolmak zorundaysa, bu durumda yanıtın önemi ortayaçıkar, çünkü yanıt kesin davranışı önceler. Bunlar yü-rekte kendini gösteren apaçıklıklardır, ama onları zi-
hinde
aydınlık kılabilmek için derinleştirmek gerekir.Şu sorunun öbüründen daha öncelikli oluşunun ne-ye
bağlı
olduğunu kendi kendime sorduğumda, yüküm-lendiği eylemlere göre diye yanıt verebilirim.
Varlık-
bilimsel bir kanıt için ölen insan görmedim. Önemli birbilimsel doğruyu bulan Galilei, yaşamını tehlikeye sok-tuğu anda bulgusunu kolaylıkla yalanlamıştır. Bir an-lamda iyi de yaptı. Bu doğru diri diri yakılmaya değ-mezdi. Dünya güneşin çevresinde ner yoksa gü-neş mi dünyanın çevresinde döner, hiç önemli değilbu. Ne olursa olsun bu önemsiz bir sorundur. Bunakarşılık yaşamın yaşanmaya değmediğini düşünerek ölenbirçok insan gördüm. Kendilerine yaşama nedeni
sağla-
yan fikirler ve yanılgılar için çelişkili bir tutumla ölen in-sanlar da gördüm. (Bu yaşama nedeni denen şey aynı za-
manda
eşsiz
bir ölme nedenidir). Bu durumda, yaşamınanlamısorunların en önceliklisidir diyorum. Buna nasıl
62
 
bir yanıt bulunabilir? Tüm temel sorunlar üzerinde
-bununla
öldürmek tehlikesine düşenleri ya da yaşam
tutkusunu
çoğaltanları anlıyorum- iki düşünce yöntemiolmalıdır, La Palisse'inkiyle Don Quichotte'unki. Heye-
cana
ve açıklığa aynı zamanda erişmemizi slayanşey apaçıklığın ve lirikliğin dengesidir. Hem alçakgö-nüllü olan hem duygu yükü taşıyan bir konuda bilge-
liğe
dayanan
klasik
diyalektik yerini hem sağduyuya hemde duygu yakınlığına dayanan daha ılımlı bir düşünce
tutumuna
bırakmalı.
İntihar
hiçbir zaman toplumsalbir olgu olarak incelenmedi. Tersine, burada, başlan-gıçta,
kişisel
düşünceyle intihar arasındaki
ilişki
söz-kcnusudur. yle bir davranış yüreğin
sessizliğh.ae
bir yapıt
gibi
hazırlanır, insanın kendisi bile bilmez
cnu.
Bir akşam tetiği çeker ya da suya dalar. Bir gün
bana,
beş yıl önce kızını yitiren bir bina yöneticisin-
den
sözettiler, adamın o zamandan beri çok değtiği-
ni,
bu olayın onu için için kemirdiğini söylediler.
İçin
için
kemirmekten daha uygun bir sözcük bulunamaz-
dı.
Düşünmeye başlamak için için kemirilmeye başla-maktır. Toplum bu başlangıçlarda çok büyük
şeyler
bul-
maz.-Kurt
insanın yüreğindedir. Onu orada aramak gere-kir. Varoluşun karşısındaki apaçıklıktan ışıkların öte-sine kaçışı getiren ölümoyunu izlemek ve anlamakgerekir.Bir intiharın pek çok nedeni vardır, genel bir bi-
çimde
en göze çarpanlar en etkilileri değildir. İnsanındüşünerek intihar ettiği pek görülmez (yine de bu var-sayım çürütülmemiştir). Bunalımı başlatan şey hiçbir
zaman
denetlenemez. Gazeteler sık sık «derin üzüntü-ler»den ya da «onulmaz hastalıklardan sözeder. Buaçıklamalar geçerlidir. Ama bir kötü gün dostunun bilegün gelip onunla kayıtsız bir biçimde konuştuğu ol-maz mı? O suçludur işte. Çünkü bu da askıda bulunan
63
 
tüm
kinleri ve tüm yorgunlukları ortaya dökmeye ye-
ter.
Ama en kesin anı belirlemek güçse de, şünce-
nin
ölümle sözleştiği incelikli gelişimi belirlemek güç-se de, bunun getireceği sonuçları davranışın kendisin-
den
çıkarmak kolaydır. Kendini öldürmek, bir anlam-
da,
melodramda olduğu
gibi
içini kmektir. Yam
tarafından
aşıldığını ya da anlaşılmadığını bildirmektir.
Yine
de bu benzerlikler üzerinde çok durma-yıp alışılmış sözcüklere dönelim. Bu yalnızca«yaşamın değmez olduğunu» bildirmektir.
Yaşa-
mak
elbette hiç kolay değildir. Yamın buyurdu-ğu davranışlar gerçekleştirilir durmadan, bunun bir-çok nedeni vardır, ilk nedeni de alışkanlıktır. İsteye-rek ölmek, içgüdüsel bile olsa alışkanlığın gülünç öz-yapısmı, tüm derin yaşama nedeninin yokluğunu, gün-lük çalkantının anlamsız özyapısını ve acının boşluğunukabullenmeyi gerektirir.Bu durumda zihni yaşam için gerekli uykudan yok-sun bırakan hesaba gelmez duygu nedir? Kötü neden-lerle bile açıklanabilen bir dünya içten bir dünyadır.Tersine yanılgılardan ve ışıklardan birdenbire yoksunkalan bir dünyada insan kendini yabancı duyar. Bu sür-gün uzak bir ülkenin anılarından ya da adanmış bir top-rağın umudundan yoksun kaldığı in çaresizdir. İnsanlayaşamı arasındaki kopuş, oyuncunun dekorundan ko-puşu gibidir, bu da tam olarak saçmanın duygusudur.
Tüm
sağlıklı
insanlar kendi intiharlarını düşündükle-
rinde,
çokça açıklamaya girişmeden bu duyguyla hiç-
Iİ.İ
irteme arasında dolaysız bir bağ olduğu anlaşılabi-lecektir.Bu denemenin konusu, açıkça saçmayla intihar"asındaki ilintidir, intiharın saçma için tam oîaral:hangi ölçüde bir çözüm olduğudur. Şunu ilke olarak
64

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
votkalimon liked this
quickwalker liked this
Ayşe Yılmaz liked this
darklife1234 liked this
y_bahtiyar liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->