Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
47Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
evaziunea fiscala

evaziunea fiscala

Ratings:
(0)
|Views: 2,500|Likes:
Published by Chirica Victorina

More info:

Published by: Chirica Victorina on Sep 27, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/20/2015

pdf

text

original

 
EVAZIUNEA FISCALĂ
CUPRINS
I.
 NOŢIUNE………………………………………………………...4
II.
EVAZIUNEA FISCALĂ ÎNTRE RĂU EVIDENT ŞI RĂU NECESAR………………………………………………………..5
III.
CLASIFICAREA EVAZIUNII FISCALE……………………..6III.1EVAZIUNEA FISCALĂ LEGA…………………………7III.2EVAZIUNEA FISCALĂ FRAUDULOASĂ………………..7
IV.
CAUZELE EVAZIUNII FISCALE…………………………….9
V.
INFRACŢIUNILE PREVĂZUTE DE LEGEA PRIVIND PREVENIREA ŞI COMBATEREA EVAZIUNIIFISCALE………………………………………………………..10V.1INFRACŢIUNILE PREZUTE DE ART.3…………….11V.2INFRACŢIUNILE PREZUTE DE ART.4…………….13V.3INFRACŢIUNILE PREZUTE DE ART.5…………….14V.4INFRACŢIUNILE PREZUTE DE ART.6…………….16V.5INFRACŢIUNILE PREVĂZUTE DE ART.7 ALIN.(1)….18V.6INFRACŢIUNILE PREVĂZUTE DE ART.7 ALIN.(2)….19V.7INFRACŢIUNILE PREZUTE DE ART.8…………….20V.8INFRACŢIUNILE PREVĂZUTE DE ART.9 LIT.a)…….22V.9INFRACŢIUNILE PREVĂZUTE DE ART.9 LIT.b)…….24V.10INFRACŢIUNILE PREVĂZUTE DE ART.9 LIT.c)…….25V.11INFRACŢIUNILE PREVĂZUTE DE ART.9 LIT.d)…….26V.12INFRACŢIUNILE PREVĂZUTE DE ART.9 LIT.e)…….28V.13INFRACŢIUNILE PREVĂZUTE DE ART.9 LIT.f)……..29V.14INFRACŢIUNILE PREVĂZUTE DE ART.9 LIT.g)…….31
VI.
PREVENIREA ŞI COMBATEREA EVAZIUNII FISCALE.33
VII.
JURISPRUDENŢA……………………………………………..34BIBLIOGRAFIE……………………………………………................39
 
EVAZIUNEA FISCALA VOAIDES RADUI.
NOŢIUNE
Codul penal, precum si orice lege, trebuie sa admită si sa sancţionezeorice incalcare a prevederilor sale imperative. In domeniul fiscal raportul fiscal este definitiv statornicit si este izvorât dindreptul pe care îl are statul, persoana juridica, de a obliga alte persoane fizice sau juridice la o prestaţie, imediata siviitoare, dar fara o contraprestaţie imediata si echivalenta. In cadrul raportului fiscal are loc o transmisiune de proprietatidin proprietate a unei persoane in patrimoniul statului, cu caracter obligatoriu si gratuit, fara insa a avea caracter de penalizare sau expropriere.
1
Cheltuielile publice prezintă interes fie pentru comunitatea naţionala, in ansamblul ei, in măsura in care privescsarcinile financiare generale ale statului, fie pentru comunităţile autohtone administrativ-teritoriale daca se refera lacheltuielile ce se afla in grija administraţiei publice locale.Contribuţia cetăţenilor la cheltuielile publice se realizează prin plata de impozite si taxe.Dispoziţia constituţionala potrivit căreia se instituie obligativitatea stabilirii numai prin lege a impozitelor, taxelor si a altor venituri care susţin bugetul de stat, cat si bugetul asigurărilor sociale de stat, constituie o implicita garantare adreptului de proprietate a averii tuturor cetăţenilor.Mai precis, trebuie subliniat ca subiectele plătitoare de impozite si taxe sunt atât persoanele fizice, cat si persoanele juridice.Pornind de la evoluţia de ansamblu a criminalităţii economico-financiare promovarea unei noi legi (Legeanr.241/2005) pentru prevenirea si combaterea cu mai multa eficienta a acestor categorii de infracţiuni s-a impus cunecesitate.Aceasta lege are o dubla destinaţie, pe de o parte de a aviza contribuabilii- persoane fizice si juridice straine-despre obligaţia de a contribui, prin impozite si taxe, la suportarea cheltuielilor publice si de a preveni asupraconsecinţelor sancţionatorii la care se expun in cazul sustragerii frauduloase de la îndeplinirea îndatoririlor fiscale, iar pede alta parte, de a constitui instrumentul juridic in temeiul căruia sa fie angajata răspunderea penala a celor cu rea-credinţa, incalca prevederile legii.Comparativ cu Legea nr.87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, in noua Lege nr.241/2005 se prevede patruelemente principale de noutate: se consacra faptul ca noua lege stabileşte si masuri de prevenire a evaziunii fiscale; s-auinstituit noi sancţiuni denumite infracţiuni in legătura cu infracţiunile de evaziune fiscala; s-au incriminat mai multe fapteca infracţiuni de pericol; s-au definit mai mulţi termeni folosiţi in lege pentru o mai mare precizie.Infracţiunea de evaziune fiscala reprezintă, in materialitatea ei,o infracţiune de prejudiciu, dar si de pericol si se poate realiza in una din următoarele forme in scopul sustragerii de laîndeplinirea obligaţiilor fiscale: ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile; omisiunea, în tot sau în parte, aevidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate; evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni realeori evidenţierea altor operaţiuni fictive; alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor detaxat ori de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor; executarea de evidenţe contabile duble,folosindu-se înscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor; sustragerea de la efectuarea verificărilor financiare, fiscalesau vamale, prin nedeclararea, declararea fictivă ori declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate; substituirea, degradarea sau înstrăinarea de către debitor ori de către terţe persoane a bunurilor sechestrate în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală şi ale Codului de procedură penală.
II.
EVAZIUNEA FISCALĂ ÎNTRE RĂU EVIDENT ŞI RĂU NECESAR 
Evaziunea fiscala este unul din fenomenele economico-sociale complexe de maxima importanta cu care statele deastăzi se confrunta si ale cărui consecinţe nedorite caută sa le limiteze cat mai mult, eradicarea fiind, practic, imposibila.Efectele evaziunii fiscale se repercutează direct asupra nivelurilor fiscale, conduce la distorsiuni in mecanismul pieţii si poate contribui la inechitati sociale datorate „accesului” si „înclinaţieidiferite la evaziunea fiscala din parteacontribuabililor. Daca nu ar fi decât aceste „rele” aduse de evaziunea fiscala, dar ele nu se rezuma la atât, si statul ar trebuisa se preocupe sistematic si eficient de preîntâmpinarea si limitarea fenomenului evaziunii fiscale.
1
C. Voicu, Al.Boroi – “Dreptul penal al afacerilor”, Ediţia 3, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2006, pag.138
2
 
EVAZIUNEA FISCALA VOAIDES RADU
Cu toate acestea, statul prin puterile publice, poate si sa incite la evaziune fiscala urmărind, in principal, douascopuri:
a)
un scop „pozitiv” argumentat de dorinţa de a stimula formarea capitalului si
 b)
un scop „negativ” reflectat in sprijinirea unor grupuri de interese, de multe ori de tip mafiot, cu tot cortegiulde consecinţe.De aici desprindem chiar rolul evaziunii fiscale ca element, dorit saunu, al politicii fiscale, decurgând direct din cel al fiscalităţii, in general.
2
Unul din secretele japonezilor in ce priveşte formarea capitalului esteevaziunea fiscala care este încurajata oficial. In mod legal un japonez adult este scutit de taxe pentru un cont de economiimedii. Japonia are de cinci ori mai multe conturi de acest fel decât numărul populaţiei, inclusiv copiii. Din aceasta cauzaau rata cea mai mare de formare a capitalului. Astfel orice tara care vrea sa fie competitiva intr-o era antreprenorialatrebuie sa-si construiască un sistem de impozite de tipul celui japonez care, printr-o atitudine de ipocrizie semioficiala,încurajează formarea capitalului.
3
„Intervenţia” statului in menţinerea unui anumit grad de evaziune fiscala, trebuie analizata prin prisma raportuluidintre efect (formarea capitalului) si eforturi (o mare risipa de resurse, bugetare sau nu, crearea de inechitate in venituriledisponibile ale contribuabililor, etc.). De asemenea trebuie sa se tina seama ca „Efectul benefic al intervenţiei statului, inspecial sub raportul legislativ direct, imediat si, ca sa spunem aşa vizibil, in timp ce efectele ei nefaste sunt treptate siindirecte, neperceptibile.
4
Unul din aceste efecte este fenomenul corupţiei care este practic inevitabil însoţitor al evaziuniifiscale.Deşi nu se ştie care sunt efectele fraudei, putem considera frauda fiscala ca fiind şansa sistemelor fiscale ca ele sadevina viabile.Departe de a fi contrara democraţiei, frauda fiscala nu este, din contra, decât manifestarea bruta a vitalităţii sale.De aceea, tocmai in interesul democraţiei, este necesara o „lupta” permanenta si bine condusa pentru prevenirea sicombaterea evaziunii fiscale.
III.CLASIFICAREA EVAZIUNII FISCALE
Multitudinea obligaţiilor pe care legile fiscale le impuncontribuabililor ca si, sau mai ales, povara acestor obligaţii au făcut sa stimuleze, in toate timpurile, ingeniozitateacontribuabililor in a inventa procedee diverse de eludare a obligaţiilor fiscale.Evaziunea fiscala a fost întotdeauna in special activa si ingenioasa pentru motivul ca fiscul lovind indivizii inaverea lor, ii atinge in cel mai sensibil interes: interesul bănesc.In funcţie de modul cum poate fi savarsita, evaziunea fiscala cunoaşte doua forme de manifestare: evaziune care poate fi realizata la adăpostul legii (evaziune legala) si evaziune care se realizează cu incalcarea legii, fiind, deci, ilicitasau frauduloasa.
III.1 Evaziunea fiscală legală
Evaziunea fiscala realizata la adăpostul legii permite sustragerea unei parţi din materia impozabila fara ca acestlucru sa fie considerat contravenţie sau infracţiune. Evaziunea legala este posibila deoarece legislaţia din diferite tari permite scoaterea de sub incidenta impozitelor a unor venituri, parţi de venituri, componente ale averii ori a anumitor actesi fapte care, in condiţiile respectării riguroase a cerinţelor principiilor generalităţii si echitaţii impunerii, nu ar trebui sascape de la impozitare.In practica, faptele de evaziune fiscala, bazate pe interpretarea favorabila a legii (evaziune fiscala legala), suntdiversificate si numeroase, in funcţie de invetivitatea contribuabililor si largheţea legii. Metodele cele mai frecventfolosite sunt următoarele:
Investirea unei parţi din profitul realizat in achiziţii de maşini si utilaje pentru care statul acorda reduceri laimpozitul pe profit;
Folosirea prevederilor legale privind donaţiile filantropice, indiferent daca acestea au avut loc sau nu;
2
N.Hoanta – “Evaziunea Fiscala”, Editura Tribuna Economica, Bucureşti, 1997, pag.205
3
P.E.Drucker – “Inovaţia si sistemul antreprenorial”, Editura Enciclopedica, Bucureşti, 1993, pag.171
4
N.Hoanţa – “Evaziunea Fiscala”, Editura Tribuna Economica, Bucureşti, 1997, pag.206
3

Activity (47)

You've already reviewed this. Edit your review.
Cezara Cezaraa liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Adriana Mariana Dobrotescu liked this
Craiova Med liked this
Badea Nicoleta liked this
corinamiki liked this
Diana Catalina Vieriu liked this
Giura Maria Daniela liked this
Ancuta Lupau liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->