Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ABC-Ul Betonului 2

ABC-Ul Betonului 2

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by cornel_neagu
ABC-ul Betonului 2
ABC-ul Betonului 2

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: cornel_neagu on Jan 28, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/28/2014

pdf

text

original

 
Asigurå-te cå cimentul este în perioada devalabilitate citind data livrårii inscripÆionatå pesac çi pe documentele de certificare a calitåÆii(DeclaraÆie de Conformitate “CS”). Cimenturile de tip CEM II au perioada devalabilitate 60 zile de la data livrårii.La execuÆia lucrårilor de micå anvergurå,pentru uçurinÆa manipulårii çi dozårii, esterecomandabil så te aprovizionezi cu ciment însaci.Asigurå-te la aprovizionare cå cimentul esteomogen, cå nu are bulgåri çi cå nu s-apietrificat în saci.Adaptarea dozajelor de ciment saumodificarea tipului de ciment faÆå deprevederile proiectului se pot face numai cuacordul proiectantului.
1.4. Reguli minime de manevrare, transportçi depozitare a cimentului în saci
Sacii vor fi feriÆi de umezealå pe timpultransportului çi depozitårii;
Sacii vor fi feriÆi de lovituri, înÆepåturi,tåieturi etc. La manipulare nu trânti sacul;
Depoziteazå sacii de ciment în încåperi închise, uscate çi ventilate;
Depoziteazå sacii pe paleÆi de lemnde înålÆime min. 15 cm (fårå contact cupardoseala);
Dispune sacii la mai mult de 60 cmde pereÆii exteriori;
Nu depozita mai mult de 10 saci într-o stivå;
Nu låsa produsul la îndemâna copiilor;
Cimentul este iritant. Evitå contactul cumâinile çi ochii. În caz de contact cu ochii,spalå-te cu apå çi consultå medicul.
1.5. Alegerea agregatelor. CondiÆii minimeimpuse agregatelor
Respectå specificaÆiile agregatelor çidiametrul maxim al granulei de agregat posibila fi folositå. Acest lucru este prevåzut prin proiectul deexecuÆie.
Beton
13
B e t  on  çi  m o t  a
 
Agregatele pe sorturi recomandate laprepararea betoanelor pentru lucråri în regieproprie sunt:
Nisip: granule cu diametrul cuprins între 0 çi 3 mm sau între 0 çi 7 mm;
Pietriç: granule cu diametrul cuprins între 7 çi 16 mm sau între 16 çi 31 mm;
Balast - amestec natural de nisip çipietriç: granule cu diametrul cuprins între 0 çi 31 mm.
Pentru prepararea betoanelor îÆirecomandåm utilizarea nisipului çi pietriçului(ca materiale sortate çi spålate în balastierå).Nu aproviziona çantierul cu agregate cugranule mari pentru a nu fi necesarå ooperaÆie ulterioarå de cernere. Granulele maride agregat îÆi pot crea probleme la turnareabetonului. Sunt frecvente segregårile çi lipsa stratului deacoperire datorate prezenÆei în masabetonului a granulelor mari de agregat.ConsecinÆele segregårilor ("cuiburilor" depietriç) sunt: porozitatea accentuatå a zoneicu segregare, rezistenÆe reduse la îngheÆ-dezgheÆ repetat, lipsa protecÆiei armåturiloretc. În tabelele urmåtoare sunt expuse condiÆiileminime impuse agregatelor pentru a putea fiutilizate în compoziÆia betonului.
Nisip-sort 3-7
Beton
Pietriç-sort 16-31Nisip-sort 0-3Pietriç-sort 7-16
14
 
Mod simplu de verificare
Trebuie så fie aspru la pipåit.Trebuie så nu conÆinå argilå.Trebuie så nu conÆinågranule de cårbune.Trebuie så nu conÆinåparticule de micå.Trebuie så nu fie extrasdin zona litoralului (så nu conÆinå såruri).Granulele mari så nu fieacoperite cu argilå.Asupra formei generale,aspectului çi duritåÆii granulelor. Trebuie så nu conÆinå påmânt(argilå), impuritåÆi organice, etc.Trebuie så nu conÆinåhumus, reziduuri petrolieresau resturi vegetale.
CondiÆii impusenisipuluiMod simplu de verificareCondiÆii impusepietriçului
Balastul reprezintå un amestec natural de nisip cu pietriç.Se vor vedea condiÆiile impuse nisipului çi pietriçului
CondiÆii impusebalastului
Beton
Freacå nisipul între degete. El trebuie så fie colÆuros çi aspru.Priveçte nisipul - acesta trebuie så nu aibå aspect påmântos. Când este frecat în palme nu trebuie så murdåreascå. Nisipul trebuie så se scurgå uçor printre degete.Priveçte îndeaproape nisipul. Nu orice granulå de culoare neagrå este granulåde cårbune. Selecteazå granulele de culoare neagrå çi freacå-le pe o hârtiealbå. Dacå laså urme, acestea sunt granule de cårbune.Priveçte îndeaproape nisipul. El nu trebuie så aibå granule plate (foiÆe,plåcuÆe) strålucitoare. ConÆinutul de humus se determinå cu soluÆie de hidroxid de sodiu printr-ometodå standardizatå. PrezenÆa celorlalte impuritåÆi se determinå prinobservare cu lupa sau simplu prin frecarea nisipului între palme. Acesta nutrebuie så te murdåreascå çi så se scurgå uçor printre degete.Intereseazå-te de unde a fost extras nisipul. Utilizarea nisipului extras dinmare se face numai pe bazå de prescripÆii speciale çi numai dupå spålareasårurilor pe care le conÆine.Priveçte îndeaproape granulele de pietriç. Ele nu trebuie så fie acoperite de opeliculå aderentå de argilå (påmânt). Granulele trebuie så aibå formå rotunjitå çi nu aplatizatå. Granulele nu trebuie så prezinte alteråri de suprafaÆå. Granulele nu trebuie så se spargå uçor la lovire cu ciocanul.Vizual, så nu se observe bulgåri de påmânt (argilå) sau praf, cårbune, paie,resturi vegetale, material lemnos etc.
15
B e t  on  çi  m o t  a

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->