Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Capitol 10

Capitol 10

Ratings: (0)|Views: 962|Likes:
Published by razvanmihaip

More info:

Published by: razvanmihaip on Sep 28, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/17/2013

pdf

text

original

 
 
Principiul 11
 
Statele vor promova efectiv legisla
ţ 
ia pentru mediul înconjur 
ă
tor. Standardele privind mediul înconjur 
ă
tor,obiectivele de management 
ş
i priorit 
ăţ 
i vor reflectacontextul de mediu înconjur 
ă
tor 
ş
i dezvoltare la care elese aplic 
ă
.
 
(Declara
ţ 
ia de la Rio -1992)
 
Capitolul 10. Controlul surselor de poluare a atmosferei
 
10.1 Metode
ş
i utilaje de re
ţ
inere a suspensiilor 
 
solide din gazele de ardere
 
10.2 Procedee de reducere a oxizilor de azot dingazele de ardere
 
10.3 Scheme tehnologice de desulfurare a gazelor de ardere
 
10.4 Controlul surselor de poluare mobile
 
 
Capitolul 10 
Controlul surselor de poluarea atmosferei 
 
 în cadrul localit
ăţ
ilor urbane (cu platforme industriale) unii din principalii poluan
ţ
i aiatmosferei se reg
ă
sesc în gazele de ardere ale centralelor termice.
 
Exist
ă
dou
ă
tipuri de noxe în gazele de ardere: praful
ş
i substan
ţ
ele gazoase. Praful saucenu
ş
a zbur 
ă
toare poate con
ţ
ine combustibil nears, cenu
şă
, precum
ş
i reactant, rezultat de iainstala
ţ
iile de desulfurare
ş
i reducere a oxizilor de azot.
 
Particulele con
ţ
inute în praf pot fi clasificate astfel:
 
- dup
ă
m
ă
rime: vizibile cu ochiul liber (prundi
ş
, pic
ă
turi, c
ă
rbune pulverizat, nisip topit);vizibile la microscopul optic (praf, cea
ţă
, cenu
ş
i zbur 
ă
toare); vizibile la microscopul electronic(fum, impurit
ăţ
i atmosferice permanente);- dup
ă
starea de agregare: solide
ş
i pic
ă
turi fine de lichid.Substan
ţ
ele gazoase cele mai importante care trebuie eliminate din gazele de ardere sunt:bioxidul de sulf, oxizii de azot
ş
i, de asemenea, în cantit
ăţ
i mai mici, acidul clorhidric
ş
i acidulfluorhidric.
 
 în general, metodele de eliminare a noxelor se refer 
ă
la primele dou
ă
, celelalte fiind încantit
ăţ
i infime.
 
10.1 Metode
ş
i utilaje de re
ţ 
inere a suspensiilor solide din gazele de
 
ardere
 
Func
ţ
ie de locui de amplasare fa
ţă
de sursele de emisie a bioxidului de sulf 
ş
i oxizilor deazot, pot fi alese urm
ă
toarele tipuri de aparate:
 
- camere de lini
ş
tire;- cicloane;- baterii de cicloane cu înalt
ă
eficien
ţă
;- filtre din materiale semipermeabile;- scrubere;- filtre electrostatice.
10.1.1 Camerele de lini 
ş
tire gravita
ţ 
ionale
 
Principiul acestor aparate impune trecerea gazelor printr-o camer 
ă
cu sec
ţ
iune foarte marecu o vitez
ă
foarte sc
ă
zut
ă
, unde, sub ac
ţ
iunea gravita
ţ
iei, particulele de dimensiuni mai mari sesepar 
ă
din gaz. Eficien
ţ
a acestor aparate este dependent
ă
în foarte mare m
ă
sur 
ă
de m
ă
rimea
ş
i
 
densitatea particulelor.
 
Având un volum mare
ş
i eficien
ţă
sc
ă
zut
ă
pentru particulele mici, au o utilizare limitat
ă
, doar  în procesele tehnologice de cur 
ăţ
are a gazelor industriale. Marea calitate a acestor aparate estesimplitatea lor constructiv
ă
.
 
10.1.2 Cicloanele
 
Eficien
ţ
a acestora este m
ă
rit
ă
în compara
ţ
ie cu cea a camerelor de lini
ş
tire. Din cauzaintroducerii tangen
ţ
iale, cu vitez
ă
mare a gazelor, acestea cap
ă
t
ă
o mi
ş
care elicoidal
ă
, iar particulele, sub ac
ţ
iunea for 
ţ
ei centrifuge, sunt separate lâng
ă
peretele ciclonului, dup
ă
care cad în partea inferioar 
ă
conic
ă
a acestuia, de unde se elimin
ă
.
 
Acest tip de aparat poate fi utilizat pentru prafuri uscate, dar nu se preteaz
ă
la materialeumede, cleioase, fum, sau praf cu o propor 
ţ
ie mare de particule fine. Pentru o m
ă
rire a eficien
ţ
ei
 
acestor aparate se utilizeaz
ă
 
bateriile de cicloane,
formate din mai multe cicloane mici legate atât în paralel (pentru mic
ş
orarea diametrului lor 
ş
i m
ă
rirea implicit
ă
a for 
ţ
ei centrifuge) cât
ş
i în serie
 
(pentru m
ă
rirea eficien
ţ
ei).
 
10.1.3 Filtrele din materiale semipermeabile
 
Gazele înc
ă
rcate cu praf sunt trecute printr-un mediu semiporos din materiale
ţ
esute saupâsl
ă
, care re
ţ
ine particulele de praf, gazul epurat trecând mai departe. Eficien
ţ
a de re
ţ
inere aacestor filtre este foarte ridicat
ă
, îns
ă
utillizarea lor este limitat
ă
la temperaturi
ş
i umidit
ăţ
i reduse.
 
Pentru o exploatare economic
ă
, materialul din care sunt confec
ţ
ionate aceste filtre trebuies
ă
aib
ă
un timp de utilizare rezonabil. Principalele materiale din care se fac în prezent filtrele sunturm
ă
toarele:
 
Materiale filtrante pentru purificarea gazelor 
 
Tabelul 10.1
 
Materialul
 
Rezisten
ţ
a la acizi
 
Rezistenta la baze
 
Valoarea
 
maxim
ă
a
 
temperaturii
 
Bumbac
 
slab
ă
 
foarte bun
ă
 
70° C
 
Acrii
 
excelent
ă
 
destul de bun
ă
 
120° C
 
Nylon
 
satisf 
ă
c
ă
toare
 
excelent
ă
 
80° C
 
Dacron
 
bun
ă
 
bun
ă
 
130° C
 
Nomex (aramid)
 
destul de bun
ă
 
foarte bun
ă
 
190° C
 
Teflon
 
excelent
ă
 
excelent
ă
 
270° C
 
Fibre de sticl
ă
 
destul de bun
ă
 
destul de bun
ă
 
270° C
 
 în general, din materialele filtrante sunt confec
ţ
iona
ţ
i saci, monta
ţ
i în baterii de filtre. Exist
ă
 dou
ă
faze importante pentru func
ţ
ionarea unui astfel de filtru: filtrarea propriu-zis
ă
 
ş
i cur 
ăţ
area. înfig. 10.1 se arat
ă
modul de func
ţ
ionare a filtrelor de acest fel.
 

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ioana Deac liked this
Ioana Deac liked this
IndianaJones2000 liked this
Iulian Jerca liked this
Ciobotaru Alina liked this
Bobby Bil liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->