Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
97Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Capitol 11- Vibratii Si Zgomote

Capitol 11- Vibratii Si Zgomote

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 6,659|Likes:
Published by razvanmihaip

More info:

Published by: razvanmihaip on Sep 28, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/21/2013

pdf

text

original

 
 
PARTEA a IV -a - VIBRA
Ţ
II
Ş
I ZGOMOTE
 
Principiul 11
 
 Ac 
ţ 
iuni unilaterale care afecteaz 
ă
mediul înconjur 
ă
tor vor fi evitate. M 
ă
suri privind mediul înconjur 
ă
tor, care implic 
ă
  probleme transfrontiere, sau probleme globale de mediu,vor fi, pe cât posibil, bazate pe consens interna
ţ 
ional.
 
(Declara
ţ 
ia de Rio 1992)
 
Capitolul 11. Surse de vibra
ţ
ii
ş
i zgomote
 
11.1
 
Considera
ţ
ii generale
 
11.2
 
Efecte ale zgomotelor 
ş
i vibra
ţ
iilor 
 
11.3
 
Metode
ş
i echipamente dezgomotelor 
ş
i vibra
ţ
iilor 
 
m
ă
surare a
 
11.4
 
Surse de vibra
ţ
ii
ş
i zgomote
 
 
 
Capitolul 11 Surse de vibra
ţ 
ii 
ş
i zgomote
 
11.1 Considera
ţ 
ii generale
 
Undele sonore sunt unde mecanice longitudinale, ce se pot propaga în solide, lichide
ş
igaze. Particulele materiale care transmit o astfel de und
ă
oscileaz
ă
în direc
ţ
ia de propagare a undei îns
ăş
i.
 
Undele longitudinale din aer, atunci când vin în contact cu urechea, dau na
ş
tere senza
ţ
iei de
sunet.
Deci, putem afirma c
ă
 
sunetul
reprezint
ă
vibra
ţ
ia acustic
ă
capabil
ă
s
ă
produc
ă
o senza
ţ
ieauditiv
ă
.
 
Urechea omeneasc
ă
este sensibil
ă
la undele din intervalul de frecven
ţă
situat întreaproximativ 20 - 20 000 Hz.
 
Subliniem c
ă
1Hz reprezint
ă
frecven
ţ
a unui fenomen periodic, a c
ă
rui perioad
ă
este de 1s.
 
Cele mai simple unde sonore sunt undele sinusoidale de frecven
ţă
 
ş
i amplitudine cunoscute.Când acestea ajung la ureche, provoac
ă
vibra
ţ
ia, cu aceea
ş
i frecven
ţă
 
ş
i amplitudine, aiparticulelor de aer din apropierea timpanului. Aceste vibra
ţ
ii pot fi descrise ca varia
ţ
ii ale
presiuniiaerului
din acel punct.
 
Un aspect esen
ţ
ial al propag
ă
rii undelor de toate felurile este transferul de
energie.
Intensitatea I a unei unde se define
ş
te ca media în timp a vitezei cu care energia este transportat
ă
 de c
ă
tre und
ă
prin unitatea de suprafa
ţă
perpendicular 
ă
pe direc
ţ
ia de propagare. Mai pe scurt,
intensitatea
este
puterea medie
transportat
ă
prin unitatea de suprafa
ţă
.
 
De exemplu intensitatea unei unde sonore având amplitudinea maxim
ă
tolerabil
ă
de urecheaomeneasc
ă
este de 1,06 • 10"
4
W/cm
2
,
 
Puterea total
ă
 
transportat
ă
printr-o suprafa
ţă
de c
ă
tre o und
ă
sonor 
ă
este egal
ă
cu produsuldintre intensitatea undei pe acea suprafa
ţă
 
ş
i aria suprafe
ţ
ei.
 
 
Deoarece urechea este sensibil
ă
la un interval larg de intensit
ăţ
i, scala logaritmic
ă
aintensit
ăţ
ilor este mai comod
ă
decât scala aritmetic
ă
. Deci,
nivelul de intensitate sonor 
ă
 
Ns alunui sunet va fi Ns = 10 log l/l
0
, unde l
0
este o intensitate arbitrar 
ă
de referin
ţă
considerat
ă
a fi 10"
12
 W/m
2
, ceea ce corespunde celui mai slab sunet care poate fi auzit.
 
Nivelul de intensitate sonor 
ă
 
se m
ă
soar 
ă
cu decibeli, a zecea parte dintr-un bel, acesta fiindunitate adimensional
ă
pentru compararea valorilor puterilor (respectiv intensit
ăţ
ilor).
 
Nivelul unei intensit
ăţ
i sonore Ns de 1
bel
corespunde unei puteri medii de 10~
11,9
W/m
2
.
 
Dac
ă
intensitatea unei unde sonore este egal
ă
cu l
0
respectiv 10"
12
W/m
2
, nivelul ei deintensitate sonor 
ă
este de 0 dB. (Ns = 10log l
0
/lo)
 
Intensitatea maxim
ă
pe care o poate suporta urechea, de aprox. 1W/m
2
, corespunde unuinivel de intensitate sonor 
ă
de 120dB, numit
prag de durere.
 
Din diferite studii s-a observat c
ă
urechea are sensibilitatea maxim
ă
fa
ţă
de frecven
ţ
elesituate între 2000
ş
i 3000 Hz, unde pragul de audibilitate, cum este numit, este de aproximativ 5dB.
 
Nivelul de t 
ă
rie.
Introducerea unei sc
ă
ri de m
ă
sura pentru evaluarea subiectiv
ă
a intensit
ăţ
ii
 
sunetului se bazeaz
ă
pe legea fiziologic
ă
a lui Weber-Fechner. Potrivit acesteia, senza
ţ
iasubiectiv
ă
fiind propor 
ţ
ional
ă
cu logaritmul zecimal al excita
ţ
iei, dac
ă
se atribuie nivelului de referin
ţă
 al intensit
ăţ
ii acustice senza
ţ
ia zero, atunci nivelul intensit
ăţ
ii exprimat în B reprezint
ă
o m
ă
sur 
ă
 potrivit
ă
 
ş
i pentru nivelul de t
ă
rie acustic
ă
.
 
Pe baza a numeroase cercet
ă
ri efectuate cu metoda compara
ţ
iei subiective s-au stabilit nivelulde t
ă
rie corespunz
ă
toare domeniului de audibilitate (fig.11.1).
 
în
ă
ţ 
imea sunetelor.
 în ceea ce prive
ş
te în
ă
l
ţ
imea sunetului, care este corelat
ă
cu frecven
ţ
a,cercet
ă
rile au ar 
ă
tat c
ă
pentru frecven
ţ
ele situate sub 500 Hz, urechea efectueaz
ă
o analiz
ă
defrecven
ţă
în benzi de l
ă
rgime absolut constante de 100 Hz
ş
i abia peste 500 Hz, benzile de treceredevin procentual constante
ş
i egale cu 1/3 octava. Dac
ă
acestor intervale, denumite grupe defrecven
ţă
, li se atribuie o anumit
ă
scar 
ă
a senza
ţ
iei de în
ă
l
ţ
ime, se verific
ă
 
ş
i aici legea iui Weber-
 
Fechner, dar numai pentru valori ale frecven
ţ
elor ce dep
ăş
esc 500 Hz.
 
 
Pe aceast
ă
linie se accept
ă
ca defini
ţ
ie a no
ţ
iunii de „zgomot" orice sunet care dep
ăş
e
ş
te
 
limita de circa 35-40 dB, provocând disconfort subiec
ţ
ilor.
 
 
fig. 11.1 Curbele de acela
ş
i nivel de t
ă
rie corespunz
ă
toare domeniului de audibilitate
 11.2 Efecte ale zgomotelor 
ş
i vibra
ţ 
iilor 
 
11.2.1 Efectele zgomotelor 
ş
i vibra
ţ 
iilor asupra organismului uman
 
Omul civiliza
ţ
iei tehnice actuale are ca înso
ţ
itor permanent zgomote de diverse provenien
ţ
ecare, în func
ţ
ie de nivelul lor de t
ă
rie, genereaz
ă
efecte de natur 
ă
 
ş
i gravitate diferite, (fig. 11.2)'[6]
 

Activity (97)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Andrei Bubu liked this
Vali Gheorghisor liked this
Luly Lu liked this
Toma Izabel liked this
evo2005_2006 liked this
Sere liked this
Iulain Rcv liked this
menniky liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->