Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
6. dn. reda

6. dn. reda

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jan 29, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/29/2014

pdf

text

original

 
- 1 -
 
 
Hrvatska Lutrija d.o.o. – Godišnji plan poslovanja za 2010. godinu
- 2 -
UrBroj:IZOS-03/2-3-2009/10271 Zagreb, 23. prosinca 2009. ( PRIJEDLOG )
GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA
 
HRVATSKE LUTRIJE d.o.o. ZA 2010. GODINU
SADRŽAJ Str. UVOD..................................................................................................................................................3 I. UKUPNO PLANIRANI PROMETI I PRIHODI OD PRIRE
 Đ
IVANJA IGARA NA SRE
Ć
U, TE OD PRODAJE ROBA ZA 2010. GODINU..................................................14 II. PLAN PROMETA, PRIHODA I RASHODA HRVATSKE LUTRIJE d.o.o. ZA 2010. GODINU ...........................................................................15 1. PROMET LUTRIJSKIH IGARA NA SRE
Ć
U.....................................................................................15 2. PROMET OD KLADIONI
Č
KIH IGARA.............................................................................................17 3. PRIHODI OD IGARA NA SRE
Ć
U U CASINIMA I AUTOMAT KLUBOVIMA...................................18 4. PLAN UKUPNOG PRIHODA, RASHODA I DOBITI HRVATSKE LUTRIJE d.o.o. ZA 2010. GODINU.............................................................................19 4.1. Ukupan prihod..........................................................................................................................19 4.2. Rashodi.....................................................................................................................................21 5. PLAN KADROVA I POLITIKA PLA
Ć
A.............................................................................................29 6. PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU MATERIJALA ZA PRIRE
 Đ
IVANJE IGARA NA SRE
Ć
U, TE ZA NABAVU ROBA I USLUGA U 2010.. GODINI.........30 III. OBVEZE HRVATSKE LUTRIJE U KORIST PRORA
Č
UNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2010. GODINU..................................................................................38 IV. PLANIRANA SREDSTVA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA ORGANIZACIJA PREMA
Č
l. 8. ZAKONA O PRIRE
 Đ
IVANJU IGARA NA SRE
Ć
U I NAGRADNIH IGARA......................................................................................39
 
 
Hrvatska Lutrija d.o.o. – Godišnji plan poslovanja za 2010. godinu
- 3 -
UVOD
Hrvatska Lutrija d.o.o. Zagreb
, Ulica grada Vukovara 72, je društvo s ograni
č
enom odgovornoš
ć
u za organiziranje i prire
đ
ivanje igara na sre
ć
u, te zabavnih igara. Sukladno Uredbi o osnivanju Hrvatske Lutrije d.o.o. (NN 12/92) jedini osniva
č
 Hrvatske Lutrije d.o.o. je Republika Hrvatska. Predsjednica Uprave Hrvatske Lutrije d.o.o. je g
đ
a. Vesna Bakran, a predsjednik Nadzornog odbora gospodin Branko Vukeli
ć
.
 Temeljni kapital, upisan kod trgova
č
kog suda iznosi 50.000.000,00 kn,
 Banka: Privredna banka Zagreb,
 Žiro ra
č
un: 2340009-1100010651,
 Mati
č
ni broj: 3278069
 OIB: 27905228158
 Broj
č
ana oznaka pravno ustrojstvenog oblika: 92
 Broj
č
ana oznaka razreda:9200
 Djelatnost NKD 2002:92710,
 Broj stvarno zaposlenih na dan 30. studenog 2009. godine:1443
HRVATSKA LUTRIJA d.o.o. organizirana je u tri Ureda: 1. Ured Uprave 2. Ured za igre 3. Ured za podršku
VIZIJA Biti vode 
ć 
i na tržištu igara na sre 
ć 
u. Prire 
đ 
ivati igre odgovorno, pouzdano, zabavno za igra 
č 
e i korisno za društvo. MISIJA Bogatim asortimanom svojih proizvoda, inovativnoš 
ć 
u, primjenom suvremenih tehnoloških dostignu 
ć 
a i kvalitetnom uslugom nadmašiti o 
č 
ekivanja igra 
č 
a. Prire 
đ 
ivanjem igara na sre 
ć 
u na kontroliran i društveno odgovoran na 
č 
in generirati više sredstava za društveno korisne djelatnosti i humanitarne aktivnosti. Kontinuiranim poboljšanjem radnih uvjeta, poticanjem osobnog razvoja i primjerenim sustavom nagra 
đ 
ivanja stvoriti motiviraju 
ć 
e radno okruženje koje
ć 
e biti temelj poslovnog uspjeha.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->