Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Teolog Lazar Alexandru Sfantul Grigorie Teologul, ierarhul ancorat in Hristos

Teolog Lazar Alexandru Sfantul Grigorie Teologul, ierarhul ancorat in Hristos

Ratings: (0)|Views: 117|Likes:
Published by Alexandru Lazar
Viata Sfantului Grigorie Teologul
Viata Sfantului Grigorie Teologul

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Alexandru Lazar on Jan 29, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/02/2014

pdf

text

original

 
 Teolog Lazar Alexandru
Coord: Pr. Prof. Dr. Nicolae Topircean
 
Sfântul Grigorie de Nazianz, atletul lui Hristos
 
 
 Sfântul Grigorie Teologul a fost stor prin excelenă a tur!ei "ncredinate din  Nazianz. După uni istorici Grigorie s#a născut "n $%& la Nazianz' locul "n care a (i a !urit.  Nu!ele părinilor au fost Grigorie (i Nonna. La na(terea lui Grigorie a fost o !inune. De(i  Nonna' !a!a sa' a născut la )ătrânee o fiică' pe Gorgonia. Nonna se ruga lui Du!nezeu ca să#i dăruiască "n curtea ei un )ăiat (i a făgăduit că "l *a "nc+ina Lui. Acesta !inune s#a "ntâ!plat: ,-ătrână dea' Nonna' "n *ârstă de aproape // de ani a a*ut un *is "n care i s#a arătat totul' cu !ultă claritate. 0ra prin anul $%1 sau $%&. A *ăzut "n so!n că *a na(te. A *ăzut cu! arăta copilul. A*ea să fie )ăiat (i a*ea să "i pună nu!ele Grigorie. Plină de recunostiinta' !ulu!ea ne"ncetat lui Du!nezeu (i a(tepta. 2e!eia "n*ârsta a*ea să de*ină fată tânără. A(a si!ea. S#a pregătit pentru *enirea lui Grigorie' care a*ea să de*ină !arele Teolog al -isericii3
4
. Grigorie s#a tras dintr#o fa!ilie de păgâni: ,0l făcuse anterior parte dintr#o sectă cunoscută ai cărei !e)rii erau nu!ii +ipsistarianii. 0i *enerau focul ca fiind sacru (i ineau sa)atul. 5nfuriată de con*ertirea acestuia la cre(tinis!' !a!a acestuia "l dez!o(tenise3
%
. Prin !ulte se!ne Du!nezeu le arată părinilor că tânărul Grigorie era destinat să "!plinească o !isiune deose)ită "n -iserică. Tatăl lui Grigorie "l "n*aă să scrie' iar !a!a lui "l "n*aă !ulte rugăciuni. Grigorie a studiat pri!a dată "n Diocezareea' situată la $1 de 6ilo!etrii de Nazianz unde a "n*ăat de la unc+iul său' A!filo+ie. 7icul Grigorie a pri!it darul "nelepciunii de la Du!nezeu' iar setea lui de "n*ăătură nu a*ea sfâr(it. Părinii lui au dorit ca fiul lor să "n*ee "ntr#o (coală *estită a(a că au +otărât să "l tri!ită la studii "n *estita Cezareea' capitala Capadociei. 5n Cezareea' Grigorie l#a cunoscut pe 8asile' care "n anul $9 *a de*eni !itropolit al Cezareei (i *a ră!âne "n istorie cu nu!ele de ,8asile cel 7are3. Cei doi tineri s#au cunoscut "n Cezareea' unde studiau' dar con(tiina (i prietenia lor se *or adânci !ai târziu "n Atena' câi*a ani !ai târziu. Studiile superioare pe care le#a urnat "n Cezareea Palestinei' Alexandria' Atena i#au adus tânărul Grigorie nu!eroase cuno(tiinte atât "n teologie cât (i "n filosofie. ,A luat tot ceea
4
 Stelianos Papadopoulos'
Vulturul rănit 
'
Viaţa Sfântului Grigorie Teologul 
' 0ditura -izantină' -ucure(ti' %%'  p. 4;.
%
 <an -ernardi'
Grigorie din Nazian, Teologul şi epoca sa
' traducere de Cristian Pop' 0ditura Deisis' Si)iu' %%' p. 1%.
 
ce#i puteau da profesorii de aici. Spiritul lui era totdeauna flă!ând de cuno(tiinte. A)sor)ea totul ca un crater fără fund3
$
. După aproape 4 ani de studii teologice "n diferite pări ale Asiei (i 0uropei' tânărul Grigorie se "ntorcea la casa părintească. 5n anul $;%' la dorina co!unităii cre(tine din Nazianz' dar contrar *oi sale' a fost +irotonit preot de tatăl său. 5naintea +irotoniei' fiul de e!oie' tea!ă' dar (i de )ucurie a rostit "ntr#o cu*ântare ur!ătoarele cu*inte: ,Din ce pricină să ză)o*esc !ai !ult= 7ă a*ei "ntre *oi' o+' preoilor (i "!preună sluitorilor> 7ă ai "n !ilocul tău' o' tur!ă sfântă' (i tu' ar+ipăstor *rednic al lui ?ristos> Tu să !ă ai "n faa ta' )iruit pentru totdeauna (i supus legilor lui ?ristos !ai !ult decât legilor lu!ii. @i#a! arătat ascultare' dă#!i )inecu*ântare> 5ndru!ă#!ă de !ână cu  )inecu*ântările tale' "nsoe(te#!ă cu cu*ântul' spriină#!ă cu du+ul3
' căci: ,)inecu*ântarea tatălui "ntăre(te casele fiilor3 B 5nelepciunea lui sus Sira+ $$ E. Si!ind că această acesta sluire este grea' a fugit la prietenul său' 8asile' aflat la !ănăstire' dar nu peste !ult ti!p s#a "ntors la tatăl său' "n Nazianz' pentru a#l auta la  păstorirea epar+iei acesteia. Preotul Grigorie la autat pe tatăl său resta)ilească unitatea fer!ă "n Frtodoxie. 5n anul $9' Sfântul 8asile a fost ales ar+iepiscop al Cezareei' iar "n anul $9% Grigorie a fost ales episcope de Sasi!a. 5n toată acti*itatea sa de ierar+' Sfântul erar+ Grigorie de Nazianz a a*ut#o pe !a!a lui alături' atât ca (i !a!ă )iologică' cât (i !a!ă du+o*nicească pentru cea care: ,"l născuse (i du+o*nice(te prin "n*ăătura credinei3
/
.Niciodată nu a uitat truda ei du+o*nicească (i' astfel' scria: ,ugăciunea !a!ei !#a făcut preot iu)it de Du!nezeu (i !âna dreaptă a episcopului' tatăl !eu3
;
. Centrul teologie Sfântul erar+ Grigorie de Nazianz este ?ristos. Datorită "nelepciunii sale ui!itoare' Sfântul Grigorie a fost nu!it de -iserică ,Teolog3 alături de Sfântul oan 0*ang+elistul (i Sfântul Si!eon Noul Teolog. La fel ca (i 7ântuitorul ?ristos' fa!ilia Sfântului Grigorie (i c+iar Sfântul Grigorie a a*ut o atitudine de!nă de luat "n considerare faă de cei săraci a*ând "n !inte cu*intele lui ?ristos: ,Ade*ărat *ă zic *ouă: 5ntrucât ai făcut unuia dintr#acesti frai ai 7ei' 7ie 7i#ai făcut 3 B 7atei %/  E. Sfântul Grigorie a
$
 Stelianos Papadopoulos'
op. cit.
' p. %1
 Atanasie . S6ar!og+iani'
 Mamele eroine ale Sfinţilor Trei Ierari
' 0ditura 0gu!enia' Galai' %4%' pp. 419#411.
 
/
 Sfântul Grigorie Teologul'
!u"ânt apologetic despre fuga din #ont,
4$' 0' P' 0' 4' 4&&.
;
 
 Idem
'
 #oemul $ despre sine,
sti+urile $#' 0' P' 0' 4' %&.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->