Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
98Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Definisi Kaedah Penyelidikan

Definisi Kaedah Penyelidikan

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 11,156 |Likes:
Published by hanif_uum

More info:

Published by: hanif_uum on Sep 28, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/30/2014

pdf

text

original

 
Pendahuluan
Penyelidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan samada secara individu atau berkumpulan bagi menyelesaikan sesuatu permasalahan yang ingin di kaji. Namun begitu penyelidikan yang ingin difahami adalah bergantung kepada ruang lingkup atau bidang yangdiceburi oleh seseorang penyelidik itu. Penyelidik yang baik adalah mereka yangmenggabungkan semua teknik yang ada di dalam ilmu penyelidikan khas bagi memastikan setiap jawapan atau jalan penyelesaian adalah bertepatan dan sesuai untuk digunapakai para pengkajilain pada masa hadapan.Bagi penyelidik yang ingin memastikan setiap hasil mereka adalah tepat, maka beberapa perkara perlu diikuti agar tidak tersasar dengan jauh, dan teknik penyelidikan juga perlulah bersesuaian dengan keadaan semasa samada teknik secara kualitatif atau kuantitatif. Apa yang penting dalam proses pengendalian penyelidikan ini adalah teknik, kos dan hasil dapatan keranagabungan semua item ini akan member markahan lebih,dipercayai serta akan member kesankepada para penyelidik lain di masa hadapan.Di bawah ini di nyatakan definisi beberapa orang penulis terhadap apa yang dimaksudkanmengenai penyelidikan bergantung kepada bidang dan ruang tugas yang mereka sedang alamiserta pengertian sebenar yang berbeza latar belakang di antara penulis ini.
Definisi Kaedah Penyelidikan Mengikut Pandangan Penulis
1
 
 Izham Ibrahim. (2004). Konsep Asas Penyelidikan dan Statistik dalam Praktis Kesihatan. Penerbit Universiti Sains Malaysia.
Penyelidikan atau kajian merupakan sebarang aktiviti yang dilakukan untumeningkatkan pengetahuan seseorang. Penyelidikan dilaksanakan untuk mengembangkan ilmu,menguji teori atau mendapatkan maklumat baru tentang sesuatu topik. Penyelidikan jugadijalankan bagi menilai atau membangukan sesuatu dasar. Hal tersebut, merupakan suatu penelitian atau siasatan secara sistematik mengenai sesuatu masalah, isu ataupun persoalan.Seseorang penyelidik mungkin ingin mencari hubungkait antara faktor-faktor tertentu,menentukan jika terdapat perbezaan antara kumpulan-kumpulan subjek yang dikaji, membuatramalan ataupun mencari dan mencipta suatu hasil atau benda baru. Penyelidikan boleh ijalankansama ada di dalam makmal seperti dalam bidang farmakologi, bioteknologi, mikrobiologiataupun di luar makmal (kajian lapangan) seperti dalam aspek dasar kesihatan dan ubat-ubatanatau farmakoepidemologi.
Penyelidikan adalah tatacara yang teratur yang digunakan oleh manusia untuk menambahilmu pengetahuan baru. Semua penyelidikan berorientasikan satu atau dua matlamat; pengembangan ilmu pengetahuan dan penyelesaian sesuatu masalah.
2
 
Penyelidikan adalah tatacara yang teratur yang digunakan oleh manusia untuk menambahilmu pengetahuan baru. Semua penyelidikan berorientasikan satu atau dua matlamat; pengembangan ilmu pengetahuan dan penyelesaian sesuatu masalah. Penyelidikan hendaklahmempunyai kebolehpercayaan dan sistematik.
 Ahmad Fauzi dan Ahamad Tarmizi. (1997). Tamadun Islam; Penerbit Universiti Putra Malaysia.
Penyelidikan adalah merupakan suatu kaedah yang saintifik berdasrkan formula-formulatertentu yang digunakan oleh para pengkaji atau penyelidik secara teratur dan disiplin tertentu. Iadilakukan bagi menyelesaikan sesuatu masalah dan juga di jadikan sebagai kaedah pembelajaranuntuk menambahkan kemahiran sebagai penyelidik. Bagi penyelidik yang ingun melakukan proses penyelidikan ini, mereka perlu berteraskan kepada dua matlamat yang berperanan dalammembentuk penyelidik yang baik iaitu pengembangan dalam ilmu pengetahun dan juga penyelesaian dalam sesuatu masalah yang timbul atau dihadapi atau dikaji.
 Ed Neukrug. (2008). Theory, Practice, And Trends In Human Services; An Introduction,Fourth Edition; The Thomson Corporation.
Penyelidikan merupakan suatu jawapan kepada suatu pertanyaan “sejauhmana perkarayang kita lakukan pada hari ini akan member kesan kepada masa depan?”. Best dan Kahn (2006)menhuraikan mengenai penyelidikan sebagaimana suatu yang sistematik dan mempunyai analisisyang berobjektif serta merakamkan pemerhatian yang dikawal yang mana mampu bolehmengetuai pengembangan generasi, peraturan atau teori. Dalam kata lain setiap penyelidik 
3

Activity (98)

You've already reviewed this. Edit your review.
Komashri Arasu liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Raf Panic liked this
Maszenah Alan liked this
Lee Elaine liked this
Siti Khadijah liked this
arepgcad liked this
mohd nazar liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->