Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Acta 8 OCA

Acta 8 OCA

Ratings: (0)|Views: 8|Likes:

More info:

Published by: Organ Coordinador de l'Alumnat on Sep 28, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/28/2009

pdf

text

original

 
ACTA: 8ena reunió de l'O.C.A.
Assistents:
Ramon Aran, Gemma Domínguez, Sara Lema, Laia Nonell, DavidPalacios, Rubén Mato, Pol Bordàs, Sílvia Zambrana, Cristian Sànchez, PereMonguió, Míriam Calderón, Marc Assemblea, Assembleària, i els tres delegatsde 1r de periodisme del grup 01.
DATA:
20 de maigde 2009
HORA:
13.30h - 15h
LLOC:
Locald'Estudiants
Autor:
Guillem Casòliva i Cabana
1. Informació dels resultats electorals: anàlisi i conseqüències
En Cristian Sànchez ens va explicar les dades més importants referents a les eleccions delsrepresentants dels estudiants a la Junta de la Facultat que van tenir lloc el passat 7 de maig.En primer lloc, va detallar el repartiment de la següent manera: 17 representants per lacandidadura de JUNTS, 1 representant per l'Assemblea i 1 representant independent. Totseguit va contextualitzar aquestes dades mostrant que el representant de l'Assemblea era deperiodisme i l'independent era de documentac, mentre que els de JUNTS eren deperiodisme (11), Comunciació Audiovisual (3) i Publicitat i Relacions Públiques (3). Per últim,el mateix Cristian van comentar les dades de participació, les quals van passar d'un 11% aun 20% i que signifiquen una millora substancial. I ell va concloure que malgrat l'èxit assolit,cal esforçar-nos per seguir augmentant any rere any la participació.
Resolucions:· AEls estudiants presents a la reunió coincideixen en que s'ha de seguirfomentant la participacpolítica dels estudiants mitjançant el dret a vot i lapresentació de candidatures, ja siguin independents o col·lectives.· BAlguns estudiants també critiquen la poca difusió que va fer deganat sobreles eleccions i l'absència de dades electorals de comicis anteriors al web; i insten amillorar-ho en el futur.
2. Estat de la Facultat
2.1. Comissió Tècnica de Pla d'Estudis
En Pere Monguió, com a membre de la Comissió, va descriure la situació actual dels plansd'estudis. Segons ell, els plans d'estudis estan anant a bon ritme, la comissió ha estat capaçd'arribar a uns treballs bastatns definitius pel que fa a la síntesi de propostes en els plans decomunicació audiovisual i publicitat i relacions públiques, mentre que a periodisme anavenun xic més retardats. De totes maneres, en Pere ha subratllat que l'ambient de treball s'hacaracteritzat per un consens díficil que, en ocasions, ha conduït a vots particulars. Malgratai, en Pere qualifica els treballs com a un pas important que ha comptat amb laparticipació dels estudiants. (Cal recordar que aquesta comissió va estar creada a peticiódels estudiants per desbloquejar la situació anterior on hi havia 3 propostes de plansd'estudis diferents i confrontades). El secretari ha afegit que abans que s'enviïn els treballsd'aquesta comissió a la Comissió de Docència, s'haurien de fer públics perquè tots elsestudiants hi tinguessin accés i, aleshores, els representants electes a la Junta poguessindefensar les esmenes pertinents. El mateix secretari ha mostrat els plans d'estudisprovisionals per CAV i PiRP a tots els assistents.
Resolucions:· AEls participants de la reunió acorden que s'han de fer públics mitjaant elbloc -http://ocafcc.wordpress.com- els plans d'estudis de cadascuna de lestitulacions i recollir i defensar en Junta tots els suggeriments i esmenes que facin
 
arribar els estudiants. Aimateix, es planteja la necessitat de facilitar elsdocuments en la propera reunió de l'O.C.A. a tots els assistents.2.2. Separació dels departaments
El secretari, Guillem Casòliva, informa que la situació actual en el conflicte dels departamentscondueix amb tota seguretat cap a la creació de dous nous departaments. Amb d'altresparaules, es pot dir que els dos grups promotors de les escissions han assolit els seusobjectius i tindran un departament cadascú. Així doncs, a la Facultat hi haurà 4departaments. No obstant això, la problemàtica no s'ha acabat ja que el conflicte delsdepartaments està lligat estretament amb els plans d'estudis, el nou reglament de la facultati el futur de Deganat. El secretari explica que la informació que està transmetent prové deles tres principals fonts -catedràtics, Deganat i Rectorat- i, per tant, està contrastada.Segons Rectorat, el calendari establert per la solució del conflicte departamental serà elsegüent: 28 de maig Consell de Govern on es presenten les memòries de cada departament-inclosos els nous- i 7 de juliol aprovació oficial de la creació dels dos nous departaments,prèvia presentació de sengles reglaments interns.
2.3. Futur de deganat
El secretari continua explicant la situació de la facultat i es centra amb la relació entre elsfutur de Deganat i el problema dels departaments. Ell resumeix en el fet que el Deganatactual ha recoltzar fermament les escissions departamentals -vegeu en el seu programaelectoral- i, per aquest motiu, els catedràtics que van reunir-se amb la Rectora per abordarel tema de la separació, van expressar la necessitat imperiosa de renovació al Deganatactual per poder assolir un clima de pau. Ells opinaven que la direcció actual obstaculitzava icreava grans tensions que impedien arribar al consens. Sembla ser que la Rectora acceptaaquesta premissa i hores d'ara està negociant amb Deganat el seu relleu i la substitució peruna Gestora de Consens -Deganat Provisional- que seria avalada per la Junta. El secretariinforma que per l'esmentat motiu es convocarà una Junta imminentment -la setmanasegüent, tanmateix les dates concretes es desconeixen encara.
Resolucions:· AEls participants estan d'acord a instar que totes les parts implicadesrespectin el reglament de la Facultat a l'hora de solucionar el conflicte i que nomenystinguin la veu de l'alumnat.
3. La figura del DELEGAT com a transmissor de l'opindelsestudiants
En Ramon Aran ha estat l'encarregat de recordar la importància de la figura del delegat en lainformació i mobilització dels estudiants de la nostra Facultat. Ha subratllat que els delegatshaurien d'assistir a les reunions de l'OCA ja que s'hi informa de temes facultatius. I són elsdelgats que han d'actuar de transmissors d'aquesta informació als seus companys de classe.De la mateixa manera, el delegat pot fer arribar els problemes i dubtes de la seva classe al'OCA. Alguns dels assistents es queixen de la falta de presència de delegats. Aleshores, elsecretari lamenta que no hi siguin però planteja la perspectiva que a la reunió hi ha presentsdelegats de tots els grups de primer -excepte CAV- i aquesta és una dada molt positiva pelfutur de l'OCA, ja que indica que la seva consolidació s'està produint satisfactòriament.
Resolucions:· A(A petició del secretari i en relació al punt seent, s'inclou aquestaresolució) Tenint en compte actes d'anteriors reunions es proposa la redacció delManual per a Delegats on hi ha de constar els seus drets i deures; i que s'hauria derepartir a l'inici del curs.
 
4 . Propostes dels Juntaris
En Rubén Mato ha estat l'encarregat de recordar les projectes electorals que comparteixenla majoria d'estudiants respresentants a la Junta de facultat.
1.Aula d'ordinador d'ús lliure: Consecució d'una aula d'ordinadors que no es dediqui ala docència, i que, per tant, estigui disponible tot el dia per a estudiants.2.Inclusió dels col·lectius de la facultat a la Guia de l'estudiant 
3.
Comissió de Necessitats Especials: Creació d'una comissió destinada a valorar lesdiferents infraestructures, accessos i tota mena d'aspectes que puguin dificultar lavida als estudiants amb necessitats estudiants. Aquesta comissió també proposaràsolucions al respecte.
4.
Franja alliberada de 2h per tots els estudiants: E 
laboració del Pla Docent perquè elcurs vinent o l'altre sigui possible tenir un franja alliberada de docència per tots elsestudiants.
5.
Manual del Delegat: Elaboració
un document base per aclarir les tasques del Delegati així potenciar aquest figura.Després de l'exposició en Rubén ens ha explicat que molts d'aquesta projectes ja s'hauriencomençat a implamentar sinó fos pel clima de profunda inestabilitat de la facultat, tal com haexplciat el secretari. Per aquest motiu, en Rubén ha dit que les gestions necessàries per tirarendavant aquestes propostes hauran de fer-se esperar fins que la facultat torni a lanormalitat i sàpiguem a qui ens hem d'adreçar per assolir les nostres peticions.
5. Reimpulsar i consolidar el projecte d'organitzar l'OCA encomissions
El secretari ha comentat el projecte d'organitzar l'OCA en comissions de treball peraconseguir els diferents projectes apuntats, així com altres com les Festes o les Beques.Tanmateix i tenint en compte les cirumstàncies actuals, s'ha deixat per més endavant lacreació de les comissions.
Resolucions:· AEls estudiants decideixen posposar la creacde les comissions.
6. Afers de tràmit
· UMANINUM: El secretari ha presentat el projecte del col·lectiu UMANINUM pel qualdemanen una subvenció a l'OCA. Alguns assistents han proposat que s'enviés ladocumentació d'aquest projecte per e-mail per poder ser estudiada, ja que era força llargaper poder-la llegir a la reunió.
Resolucions:· AEls estudiants acorden posposar la votació per concedir l'ajut ecomic alcol·lectiu UMANINUM fins ala propera trobada perquè els assistents puguindocumentar-se degudament.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->