Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
_Ribot Theodule. MEMORIA Si Patologia Ei

_Ribot Theodule. MEMORIA Si Patologia Ei

Ratings: (0)|Views: 97 |Likes:
Published by ana_cons

More info:

Published by: ana_cons on Sep 29, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
Coordonatorul colecţiei:
dr. LEONARD GAVRILIU
Redactor de carte: MĂRIA STANCIUConcepţia grafică a copertei colecţiei: VENIAMIN &VENIAMIN
MICA BIBLIOTECĂ DEPSIHOLOGIE
THEODULE RIBOT
MEMORIA
SI PATOLOGIA EI
 Traducere, eseu introductiv şinote de
dr. LEONARDGAVRILIU
ISBN
973-97627-8-6EDITURA
IRI
Bucureşti, 1998
 
 jperta reproduce: R. Magritte -
Memoria
CUPRINS
 Traducerea s-a făcut după volumul
 Les maladies de la memoire
 par Th. Ribot,Virigt-sixieme edition, Felix Alean, Paris,1920
©
 Toate drepturile pentru traducerea în limba română
suntrezervate Editurii IRI
Memoria, condiţia princeps a psihicului,
eseuintroductiv de dr. LEONARD GAVRILIU...............................................................................9Cuvânt înainte...............................................................................17Capitolul I:
MEMORIA CA FAPT BIOLOGIC (•
Memo
ria este esenţialmente unfapt biologic, iar în mod accidentalun fapt psihic • Despre memoriaorganiSediul memoriei. Modificări ale elementelornervoase; asociaţii dinamice întreaceste elemente • Despre memoriaconştientă: intensitate, durată Cerebraţia inconştientă • Acţiuneanervoasă este condiţiafundamentală a evenimentului;cotiia nu este det cevaacceso
riu. • D
espre localizarea întrecut sau „recunoaştere"
Mecanismul acestei operaţii •Recunoaşterea nu esteun act simplu şi instantaneu, ci constădin aditiunea destări de conştiinţă secundare la stareade conştiinţă principală • Memoria este o viziune înt
imp • Localizare
teoretică şi practică • Puncte dereper • Prin ce seaseamănă şi prin ce se deosebeştelocalizarea în viitor de
localizarea în trecut • Orice memorie este oiluzie
Uitarea, condiţie a memoriei:memoria conştientăredevine încetul cu î 
ncetul automatism)19
 
Capitolul II:
 AMNEZIILE GENERALE 
(. Clasificareamaladiilor memoriei • Amnezii temporare • Epilepticii
Uitarea anumitor perioade de viaţă Exemple dereeducare Reamintiri lente şi reamintiribruş
te•Cazuri de memorie provizorie • Amnezii periodice
sau intermitente • Formarea a două memoriitotal sauparţial distincte • Cazuri studiate de Maenish,de Azam,de Dufay (memoria celor hipnotizaţi) •Amneziiprogresive; importanţa lor: ele ne dezvălu
ielegea care
guvernează distrugerea memoriei •
 Legearegresiei:
enunţul acestei legi • în ce ordine are locdisoluţiamemoriei • Contraprobă: ordinea inversă în care
memoria se reface • Exemple • Amnezii congenitale
Memoria fenomenală a unor idioţi)
.............63Capitolul III:
 AMNEZIILE PARŢIALE
(• Reducereamemoriei la unele sectoare ale ei • Cauzele anatomice
şi fiziologice ale memoriilor parţiale Amnezia nume
relor, a numelor, a figurilor etc. •Amnezia semnelor •Natura sa: este o pierdere a memoriei motorii • Exa
minarea acestei probleme • Amneziaprogresivă a semnelor verifică total legea regresiei • Ordinea încare areloc disoluţia: nume proprii, nume comune,verbe şiadjective, interjecţii şi limbajul senti
mentelor,gesturi
Raportul dintre această disoluţie şi evoluţialimbilorindo-europene • Contraprobă: reamintireasemnelor înordine inversă)
.....................................................109Capitolul IV:
EXALTĂRILE MEMORIEI SAUHIPER
MNEZIILE 
(Suscitări generale Suscitări parţiale
•Revenirea amintirilor pierdute • Reamintirea limbilor uitate • Reducerea acestui fapt la legea regresiei
Cazuri de falsă memorie • Exemple şi încercare deexplicaţie)
...........................................................139
CONCLUZIE 
( • Raporturile dintre conservarea amin-
tirilor şi nutrie
Raporturile dintrereproducerea
amintirilor şi circuliasanguină generală şi locală
Influenţa cantităţii şi calităţii sângelui •Exemple
•Legea regresiei decurge dintr-un principiu fiziologic
şi dintr-un principiu psihologic • Rezumat)
................................................................................ 153INDICE DE NUME163

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
sicran liked this
johnny54 liked this
crestin ion liked this
Adriana Munteanu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->