Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
5. - 4

5. - 4

Ratings:
(0)
|Views: 2|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jan 30, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/31/2015

pdf

text

original

 
 
Vlada Republike Hrvatske  PROGRAM BORBE PROTIV SIROMAŠTVA  I SOCIJALNE ISKLJU 
Č 
 ENOSTI (Prijedlog)  Kolovoz, 2002.
 
 
S A D R Ž A J
1. UVOD ............................................................................................................................................ 2 2. KONCEPTI SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJU
Č
ENOSTI ................................................. 7 3. POKAZATELJI OBJEKTIVNOG I SUBJEKTIVNOG SIROMAŠTVA TE NEJEDNAKOSTI U HRVATSKOJ ........................................................................................ 10 4. PRIKAZ POSTOJE
Ć
EG STANJA ................................................................................................ 19 4.1. Politika pla
ć
a i radno zakonodavstvo ........................................................................... 20 4.2. Politika zapošljavanja i zaštita od nezaposlenosti ......................................................... 24 Politika zapošljavanja ................................................................................................... 24 Zaštita od nezaposlenosti .............................................................................................. 27 4. 3. Porezna politika ............................................................................................................ 31 4.4. Mirovinski sustav .......................................................................................................... 33 4.5. Zdravstvena zaštita ........................................................................................................ 37 4.6. Obiteljska politika ......................................................................................................... 40 4.7. Stanovanje ..................................................................................................................... 43 4.8. Obrazovanje .................................................................................................................. 47 4.9. Socijalna skrb i pomo
ć
 .................................................................................................. 50 Zaštita osoba s invaliditetom .................................................................................. 52 Pomo
ć
 za uzdržavanje ............................................................................................ 55 Jednokratna pomo
ć
 ................................................................................................ 59 Pomo
ć
 za podmirenje troškova stanovanja ............................................................ 60 4. 10. Skrb o izbjeglicama i povratnicima ............................................................................ 60 4. 11. Civilno društvo ........................................................................................................... 63 5. PRIJEDLOZI MJERA .................................................................................................................... 67 5.1. Programi zapošljavanja ................................................................................................. 68 5.2. Pla
ć
e i radno zakonodavstvo ......................................................................................... 70 5.3. Zdravstvo ...................................................................................................................... 70 5.4. Obrazovanje .................................................................................................................. 71 5.5. Socijalno stanovanje ...................................................................................................... 72 5.6. Obiteljska politika ......................................................................................................... 73 5.7. Podru
č
 ja od posebnog interesa i skrb o izbjeglicama i povratnicima ............................ 73 5.8. Socijalna pomo
ć
 i skrb ................................................................................................... 74 5.9. Civilno društvo .............................................................................................................. 77 6. PRA
Ć
ENJE PODATAKA RELEVANTNIH ZA MJERENJE SIROMAŠTVA ........................................................................................................ 78 7. PRA
Ć
ENJE PROVEDBE MJERA U BORBI PROTIV SIROMAŠTVA I ISKLJU
Č
ENOSTI ............................................................................................. 80 Literatura ............................................................................................................................................. 81
 
2
1. UVOD
Siromaštvo je trajan i globalan problem. On je vidljiv na svjetskoj razini. Usprkos poboljšanju na pojedinim podru
č
 jima životnog standarda (dostupnost osnovne zdravstvene zaštite i temeljnog obrazovanja, smanjenje nepismenosti i dje
č
 je smrtnosti, duži životni vijek itd.), broj siromašnih u svijetu ne smanjuje se. Siromaštvo je pretežito rasprostranjeno u seoskim podru
č
 jima, me
đ
utim, prognoze govore da
ć
e u budu
ć
nosti prevladati urbani siromasi, koji
ć
e živjeti u još nepovoljnijem uvjetima (u pogledu osnovne infrastrukture i zadovoljenja bazi
č
nih potreba). Nije stoga iznena
đ
uju
ć
e da glavne me
đ
unarodne organizacije (prije svega, UN, ali i Svjetska banka) posve
ć
uju veliku pažnju ublažavanju siromaštva. U tom smislu treba posebice spomenuti Svjetski summit o društvenom razvoju u Kopenhagenu iz 1995. godine (Declaration and action programme of the world summit on social development, 1995.), koji je u prvi plan stavio tri klju
č
na socijalna problema: siromaštvo, nezaposlenost i socijalnu isklju
č
enost. Jedan od ciljeva Programa akcije, usvojenog na ovom summitu, bio je iskorjenjivanje siromaštva. Program isti
č
e da je u tom pravcu važno usmjeriti napore na izradu nacionalnih strategija radi reduciranja siromaštva (posebice apsolutnog), razviti metode mjerenja siromaštva i osigurati podmirenje osnovnih potreba stanovništva. U borbi protiv siromaštva zna
č
ajan doprinos trebaju dati civilne organizacije, privatni resursi i istraživa
č
ke sveu
č
ilišne institucije. Suzbijanje siromaštva implicira zadovoljavanje osnovnih
č
ovjekovih potreba, u koje ulaze prehrana, zdravlje, obrazovanje, zaposlenje, stanovanje i sudjelovanje u društvenom i kulturnom životu. Generalna skupština UN proglasila je razdoblje od 1997.-2006. desetlje
ć
em iskorjenjivanja siromaštva. Osim toga, summit u Kopenhagenu insistira na ostvarenju “društva za sve”, u kojem
ć
e pojedinci imati prava i obveze i gdje
ć
e biti dokinuta marginalizacija i socijalna isklju
č
enost pojedinih skupina. Srednjoro
č
na strategija UNESCO-a za 2002.-2007. tako
đ
er ima kao svoju glavnu okosnicu iskorjenjivanje siromaštva. Strategija nakon analize konteksta siromaštva naglašava tri osnovna cilja: doprinijeti ja
č
anju me
đ
unarodnih i nacionalnih strategija borbe protiv siromaštva, uspostaviti efikasniju suradnju me
đ
u nacionalnim strategijama borbe protiv siromaštva te stvoriti okvire za nacionalne politike borbe protiv siromaštva.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->