Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
87Activity
P. 1
Rol del Estado y Desarrollo

Rol del Estado y Desarrollo

Ratings:

4.75

(8)
|Views: 21,908 |Likes:
Published by Manuel Anido
A partir del analisis de textos de otros autores, se aborda en este pequeño trabajo el rol del Estado y su vinculacion con el desarrollo, especificamente en relacion a la realidad argenttina
A partir del analisis de textos de otros autores, se aborda en este pequeño trabajo el rol del Estado y su vinculacion con el desarrollo, especificamente en relacion a la realidad argenttina

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Manuel Anido on Feb 04, 2008
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

05/08/2014

 
*Smr Fjduhi Jdkam
_MI AHI HRQJAM [ AHRJ__MIIM
ÆDAKBHKdtrmaubbkòdSêl. ?_hsufhd ah thtms !d!"k#!amsSêl. ?_m" ah" Hst!amSêl. $Ahs!rrm""m kdthlr!am % rhbursms &ksb!"hsSêl. 'Bmdb"uskmdhsSêl. ()k*"kmlr!&+!Sêl.,-
 
KDQ_MABBK/D
Hi puhoim, ims bkuajajdms, -m ims kdthlrjdths ah ij jbtuji bjthlmræj ah ’mpkdkòd põoikbj‖
-
, rhbkohd phrfjdhdthfhdth, j pjrtkr ah ij kd`mrfjbkòd, bmd quh hs omfojrahjaj, m ims fhdsjhs fhak!tkbms hd lhdhrji, jd!iksks, j`krfjbkmdhs, prmdòstkbms, ah`kdkbkmdhs " mpkdkmdhs kdthrhsjajs ’aks`rj#jajs‖ ah kd`mrfjbkòd, smorh buhstkmdhs hd rhijbkòd j ’a$`kbkt `ksbji‖, ’brhbkfkhdtm‖, ’ojijd#j ah pjlms‖, ’suphr!%kt m hqukikorkm `ksbji‖, ’hsbjijaj ah prhbkms‖, ’rkhslm pjæs‖ &ædakbh rhsubktjam', " mtrms quh smd prhshdtjams bmfm rhjikajahs h(biusk%jfhdth ’hbmdòfkbjs‖)m suhih prhshdtjrsh ij rhijbkòd m ahphdahdbkj quh hstjs
’hdtkajahs
‖, jpjrhdthfhdth jutòdmfjs bmdiih%jd bmd ijs ahbkskmdhs pmiætkbjs, sji%m bujdam $stjs sh jpjrtjd ah ij %kskòd ah ij ’fjdm kd%kskoih ahi fhrbjam‖,
 
hd bu"m bjsm, kdah`hbtkoihfhdth shr! ij kdtrmfkskòd ah ij pmiætkbj, ij rhspmdsjoih ah ijs ak`kbuitjahs quh hsthfms jtrj%hsjdam, " sh bijfjr! bmdtrj ij
’ahsfhakaj prhshdbkj ahi Hstjam‖ 
, jbmfpj+jam ah ijs jrlufhdtjbkmdhs fjs t$bdkbjs pmskoihs, quh djturjikbhd hd ims rhbhptmrhs, ij phrbhpbkòd quh hstjs buhstkmdhs smd pjrj ’hdthdakams‖, pjrj hbmdmfkstjs, smorhtmam sk $stms sjohd kdthrprhtjr ims ’phdsjfkhdtms‖ ahi fhrbjam&pmrquh pjrhbh quh jmrj tjfok$d tkhdhd hsj bjpjbkaja bmldktk%j')Hs hdtmdbhs, quh j pjrtkr ah ims jpmrths ah ak%hrsms jutmrhs, jsæ bmfm ah ij bmd`rmdtjbkòd ah sus pmsturjs, sh kdthdtjr! jrrmjr ud pmbm ah iu#, smorh ijs prmoihf!tkbjs hdudbkjajs hd hi tætuim ahi trjojm, prmburjdam jrrkojr j bmdbiuskmdhs, quh puhajd rhspmdahr, m hd tmam bjsm, jorkr duh%ms kdthrrmljdths pjrj hi ahojth)
_HR3HD AH QH:QMR JDJIKJAMR
2AH1KBKQ 1KRBJI M B_KRKR AHI RHBQM_ H:QH_DM8 D 0KH<M AKIH3J
,
 .miufdj ahi //3H:, ?2H, 1 80, 8< ah Jorki ah 8008, ah ’.ròdkbjs ah ij Jrlhdtkdj smorh%k%khdth‖ Hi prhshdth hd hi hsphm ah ij kstmrkj) Fjrkm 7jpmpmrt, haktmr; p) 50 j
8
 
Smr Hfkibh Qkrrh
?j jutmrj jomraj ijs pmsturjs quh lkrjd hd tmrdm j ijs bmdbhpbkmdhs ahi >F/, hd rhijbkòd j im quh sh pijdthj bmfm ud akihfj, hdtrh pmskbkmdhs bmdtrjpuhstjs smorh hi mrklhd ah ijs brksks ah ims pjæshs hd ahsjrrmiim) J im ijrlm ahi th(tm sh pmdhd smorh hi tjphth ijs jrlufhdtjbkmdhs hd udm " mtrm shdtkam, jsæ bmfm hi trjs`mdam kstòrkbm-pmiætkbm ah ij prmoihf!tkbj ahi hdahuajfkhdtm hd Jrlhdtkdj)9uhajd h(puhstms jsæ ims pmims ah ij jdtkdmfkj bmdbhptuji quh tktuij hi trjojm, " ims `jbtmrhs quh suo"jbhd j ijs fksfjs, tjihs bmfm hi hqukikorkm `ksbji, ijs pmtkbjs 6h"dhskjdjs, ij hstrubturj ah prmaubbkòd, ij brksks fudakji ah ims 40= " ijs pmiætkbjs ahsjrrmiijajs hd Jrlhdtkdj, buifkdjdam bmd ijs pmskoihs bmdshbuhdbkjs ah ij oõsquhaj m imlrm ah akbm hqukikorkm `ksbji)
JBH_BJ AHI HRQJAM [ AHI RSH_70KQ 1KRBJI
?
Chsah hi bmfkhd#m sh ah`kdh, quh ij utkik#jbkòd ahi h(bhahdth ahi suphr!%kt `ksbji, hs hi prkdbkpji thfj hd aksbuskòd hd ij hbmdmfæj jrlhdtkdj, fjrbjdam ij hsbjsj bijrkaja smorh akbj utkik#jbkòd, bmd %kskmdhs quh %jd ahsah hi smst$d akrhbtm j ims shbtmrhs f!s dhbhsktjams, jstj ij bmdstrubbkòd ah morjs ah kd`rjhstrubturj, pjsjdam pmr hi `mfhdtm j ij brhjbkòd ah hfpihms, fhakjdth jpm"ms brhaktkbkms)Chtr!s ah hstjs buhstkmdhs, rhjpjrhbh hi bmdtrm%hrtkam thfj smorh hi pjphi ahi Hstjam, " sus dk%hihs ah prhshdbkj m jushdbkj hd ij smbkhaja) Fhdbkmdj pmsturjs " hhfpims kstòrkbms bmdbrhtms, tjdtm ah Jrlhdtkdj, bmfm ah Hstjams dkams " hi :uahsth Jsk!tkbm, ims pmskbkmdjfkhdtms ji rhsphbtm, jsæ bmfm ij prmpkj pmsturj ahi jutmr)
HD )RBJ AH D DH0M H;KIK)_KM
5
Hi th(tm hdbjrj hi jd!iksks ahi sksthfj ah bmpjrtkbkpjbd ah kfpuhstms hd Jrlhdtkdj, " buhstkmdj hi bufpikfkhdtm ah su supuhstj
5O
8
 Fjrkm 7jpmpmrt) ’.ròdkbjs ah ij Jrlhdtkdj smorh%k%khdth‖ mp)bkt) p) B4 j 0
O
 7jfkrm .jstk+hkrj
 >
Hstuakjdth ah Hbmdmfæj hd ij AJ'
 
 h(tm puoikbjam hd ij 7h%kstj >jbuitjahs 1 @ ttpLGGKKK)rh%kstj`jbuitjahs)bmf)jrGakspjtb)ppEjbtkmdNdmtjIkaNO4
O

Activity (87)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Katiria Berrios liked this
Boris Mujica liked this
neegrita liked this
Alex Herox liked this
Zuleyma Terra liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->