Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Standardul International de Contabilitate 17

Standardul International de Contabilitate 17

Ratings: (0)|Views: 3 |Likes:
Published by Andreea Popescu
ias 17
ias 17

More info:

Published by: Andreea Popescu on Jan 31, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/31/2014

pdf

text

original

 
IAS – 17
1
Standardul Internaţional de Contabilitate nr. 17 (IAS 17) Leasing
A. Obiectiv
Obiectivul acestui Standard este de a stabili, pentru locatari şi locatori, politicile contabile corespunzătoare şi elementele ce trebuie evidenţiate cu privire la leasingul financiar şi operaţional.
B. Aria de aplicabilitate
Acest standard trebuie aplicat în contabilizarea tuturor tranzacţiilor de leasing, cu excepţia celor de mai jos!a" leasing#uri privind explorarea sau utilizarea mineralelor, petrolului, gazelor şi altor resurse non# regenerabile$ şi!b" contracte de acordare a licenţei pentru bunuri ca filme cinematografice, înregistrări video, piese de teatru, manuscrise, brevete şi drepturi de autor.Standardul nu se aplică ca pentru evaluareaa" de către locatari a investiţiei imobiliare deţinute în baza unui contract de leasing financiar !a se vedea %AS &' (%nvestiţii imobiliare)" b" de către locatori a investiţiei imobiliare înc*iriată în baza unui contract de leasing operaţional !a se vedea %AS &' (%nvestiţii imobiliare)"c" de către locatari a activelor biologice deţinute în baza unui contract de leasing financiar !a se vedea %AS &+ (Agricultura)"d" de către locatori a activelor biologice înc*iriate în baza unui contract de leasing operaţional !a se vedea %AS &+ (Agricultura)"
C. Deiniţii
easingul este un acord prin care
locatorul
 cedează
locatarului
, în sc*imbul unei plăţi sau serii de plăţi, dreptul de a utiliza un bun pentru o perioadă convenită de timp.easingul financiar este operaţiunea de leasing
care transer!" #n $are $!sur!" toate riscurile %i avanta&ele aerente dreptului de proprietate asupra bunului
. -itlul de proprietate  poate fi transferat, în cele din urmă, sau nu.easingul operaţional este operaţiunea de leasing ce nu intră în categoria leasingului financiar.easingul irevocabil reprezintă operaţiunea de leasing care este revocabilă doar!a" dacă survine un eveniment contingent a cărui producere era puţin probabilă$!b" cu permisiunea locatorului$
 
IAS – 17
2
!c" în cazul în care locatarul contractează cu acelaşi locator un nou leasing privind acelaşi  bun sau unul ec*ivalent$ sau!d" în momentul plătirii, de către locatar, a unei sume suplimentare, astfel înct, la începutul contractului de leasing, continuarea lui este certă, într#o măsură rezonabilă./nceputul contractului de leasing reprezintă cea dinti dată dintre data contractului de leasing sau data angajamentului părţilor de a respecta principalele prevederi ale leasingului. a această datăa"leasingul este clasificat ca operaţional sau financiar$ b"în cazul leasingului financiar, sunt determinate sumele ce vor fi recunoscute la data începerii duratei contractului de leasing.0ata începerii duratei contractului de leasing este data de la care locatarul îşi poate exercita dreptul de folosinţă al bunului. 1ste data recunoaşterii iniţiale a contractului de leasing.0urata contractului de leasing reprezintă perioada de timp irevocabilă pentru care locatarul a contractat bunul în leasing şi orice alte termene suplimentare pentru care locatarul are opţiunea de a continua utilizarea bunului în regim de leasing, cu sau fără plată suplimentară, opţiune a cărei exercitare de către locatar este certă, într#o măsură rezonabilă, la începutul contractului de leasing.2lăţile minime de leasing sunt acele plăţi de#a lungul duratei contractului de leasing pe care locatarul trebuie sau poate fi obligat sa le efectueze, excluznd c*iria contingentă, costurile serviciilor şi impozitele pe care locatorul le va plăti şi care se vor rambursa acestuia, împreună cu!a" în cazul locatarului # orice sume garantate de locatar sau de o parte afiliată locatarului$ sau!b" în cazul locatorului # orice valoare reziduală garantată locatoruluifie de către!i" locatar$!ii" o parte afiliata locatarului,. sau!iii" o terţa parte independentă, capabilă din punct de vedere financiar să satisfacă aceasta garanţie.-otuşi, dacă locatarul are o opţiune de a cumpăra bunul la un preţ estimat a fi suficient de scăzut faţă de valoarea justă la data la care operaţiunea devine exercitabilă, înct, la începutul contractului de leasing, există certitudinea rezonabilă ca opţiunea va fi exercitată, atunci plăţile minime de leasing includ plăţile minime plătibile pe durata contractului de leasing şi plata necesară  pentru exercitarea acestei opţiuni de cumpărare.3aloarea justă este suma la care poate fi tranzacţionat un activ sau decontată o datorie, de  bună voie, între părţi aflate în cunoştinţă de cauza, în cadrul unei tranzacţii în care preţul este determinat obiectiv.0urata de viaţă economică este fie!a" perioada de#a lungul căreia se estimează ca un bun este utilizabil economic de către unul sau mai mulţi utilizatori$ fie
 
IAS – 17
3
!b" numărul unităţilor de producţie sau al unităţilor similare care se estimează a se obţine  prin utilizarea bunului de către unul sau mai mulţi utilizatori.0urata de viaţă utilă este perioada estimată care rămne, de la începutul duratei contractului de leasing, fără a fi limitată la acesta, pe parcursul căreia se aşteaptă ca beneficiile economice încorporate în bun să fie consumate de către întreprindere.3aloarea reziduală garantată este!a" în cazul locatarului, acea parte a valorii reziduale ce este garantată de locatar sau de o  parte afiliată acestuia !valoarea garanţiei constituind valoarea maximă ce devine plătibilă, în orice situaţie"$ şi!b" în cazul locatorului, acea parte a valorii reziduale ce este garantată de locatar sau de o terţă parte neafiliată locatorului ce este capabilă, din punct de vedere financiar, să onoreze obligaţiile asumate prin garanţie.3aloarea reziduală negarantată reprezintă acea parte din valoarea reziduală a bunului în regim de leasing, a cărei realizare, de către locator, nu este sigură sau este garantată numai de o parte afiliată locatorului.4osturile directe iniţiale sunt costurile suplimentare direct atribuibile negocierii contractului de leasing, cu excepţia costurilor apărute în cazul producătorilor şi dealerilor de leasing.%nvestiţia brută în leasing este suma plăţilor minime de leasing aferente unui leasing financiar, din punctul de vedere al locatorului, şi orice valoare reziduală negarantată acumulată în contul locatorului.%nvestiţia netă în leasing este investiţia bruîn leasing, actualizacu rata de dobndă implicită a contractului de leasing.3enitul financiar nerealizat reprezintă diferenţa dintre!a" investiţia brută în leasing!b" investiţia netă în leasing.5ata implicită a dobnzii din contractul de leasing este
rata de actuali'are
 care, la începutul contractului de leasing, determină ca valoarea actualizată cumulată !a" a plăţilor minime de leasing şi !b" a valorii reziduale negarantate sa fie egala cu valoarea justa a bunului în regim de leasing şi costurile iniţiale directe ale locatorului.5ata dobnzii marginale a locatarului este rata dobnzii pe care locatarul ar trebui o  plătească pentru un leasing similar sau, dacă aceasta nu este determinabilă, rata pe care, la începutul contractului de leasing, locatarul ar trebui să o suporte pentru a împrumuta, pentru aceeaşi perioadă, şi cu o garanţie similară, fondurile necesare pentru ac*iziţionarea bunului.4*iria contingentă este acea parte a plăţilor de leasing care nu are o valoare determinata, dar este stabilită în funcţie de un factor, altul dect trecerea timpului !de exemplu, un procentaj din vnzări, gradul de utilizare, indici de preţ, ratele dobnzilor practicate pe piaţă".
D. Aspecte principale 1. Clasiicarea leasingului

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->