Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
An_III_sem_I_Curs ID - Dreptul Mediului 2012

An_III_sem_I_Curs ID - Dreptul Mediului 2012

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by Andreea Popescu
dreptul mediului facultatea de drept universitatea bucuresti
dreptul mediului facultatea de drept universitatea bucuresti

More info:

Published by: Andreea Popescu on Jan 31, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/31/2014

pdf

text

original

 
UNIVERSITATEA DIN BUCURE
Ş
TI
FACULTATEA DE DREPT
DREPTUL MEDIULUI
- Înv
ăţă
mânt la distan
ţă
 -
Asist. univ. dr. Maria-Cristina Petre
 
2012
 
 2
 
 
 3
 INTRODUCERE
 Dreptul mediului
 este constituit din ansamblul normelor juridice care reglementeaz
ă
 rela
ţ
iile ce se stabilesc între oameni privind atitudinea lor fa
ţă
 de mediu în  procesul folosirii în scopuri economice, sociale
ş
i culturale a componentelor sale biotice
ş
i abiotice, precum
ş
i rela
ţ
iile legate de protec
ţ
ia conservarea
ş
i dezvoltarea lor durabil
ă
. Dreptul mediului se impune prin importan
ţ
a deosebit
ă
 a valorilor pe care le ocrote
ş
te, reprezentând o disciplin
ă
 de actualitate, în condi
ţ
iile în care criza ecologic
ă
 cunoa
ş
te o acutizare f 
ă
ă
 precedent, precum
ş
i în contextul politicii active a Uniunii Europene de protec
ţ
ie a mediului, politic
ă
 implementat
ă
 
ş
i în România. În cadrul acestei discipline se studiaz
ă
 atât aspecte generale ale materiei, cât
ş
i speciale, privind conservarea, dezvoltarea
ş
i protec
ţ
ia componentelor naturale ale mediului, raporturile juridice privind protec
ţ
ia factorilor crea
ţ
i prin activitatea uman
ă
,
ă
spunderea juridic
ă
 în dreptul mediului. Disciplina
 Dreptul mediului
 ofer 
ă
 studen
ţ
ilor posibilitatea cunoa
ş
terii reglement
ă
rilor juridice privind protec
ţ
ia mediului pe plan intern
ş
i interna
ţ
ional, a în
ţ
elegerii importan
ţ
ei
ş
i rolului Dreptului mediului în raport cu alte ramuri de drept, a regulilor de aplicare a normelor privind protec
ţ
ia mediului, a raportului dintre reglementarea interna
ţ
ional
ă
, regimul instituit la nivelul Uniunii Europene
ş
i dreptul intern în materia protec
ţ
iei mediului, a îmbin
ă
rii cuno
ş
tin
ţ
elor teoretice cu abilitatea de a le aplica în practic
ă
, a analizei normelor care au ca obiect conservarea, dezvoltarea
ş
i  protec
ţ
ia factorilor naturali
ş
i a celor crea
ţ
i prin activit
ăţ
i umane, a interpret
ă
rii normelor care au ca scop protec
ţ
ia mediului potrivit finalit
ăţ
ii acestora
ş
i a principiilor dreptului mediului, a manifest
ă
rii unei atitudini responsabile fa
ţă
 de preg
ă
tirea continu
ă
 
ş
i aplic
ă
rii corespunz
ă
toare a legisla
ţ
iei în vigoare
ş
i a jurispruden
ţ
ei în domeniul protec
ţ
iei mediului. Studierea disciplinei prezint
ă
 importan
ţă
 mai ales din punct de vedere practic, fiind necesar 
ă
 preg
ă
tirea de speciali
ş
ti cu cuno
ş
tin
ţ
e juridice în domeniu, mai ales c
ă
, în

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->