Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Doktora tezi 571

Doktora tezi 571

Ratings:
(0)
|Views: 935|Likes:
Published by petsise

More info:

Published by: petsise on Sep 29, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/18/2011

pdf

text

original

 
 
POTASYUM SORBAT UYGULAMASININ VAKUMVE MOD
F
YE ATMOSFERDE AMBALAJLANMI
Ş
 GÖKKU
Ş
A
Ğ
I ALABALI
Ğ
I (
Oncorhynchus mykiss
)F
LETOLARININ RAF ÖMRÜ ÜZER
NE ETK
S
 Ay
ş
egül ÇARBA
Ş
 Doktora TeziSu Ürünleri Anabilim DalıProf. Dr. Telat YANIK2008Her hakkı saklıdır
 
 
ATATÜRK ÜN
VERS
TES
 FEN B
L
MLER
ENST
TÜSÜDOKTORA TEZ
 
POTASYUM SORBAT UYGULAMASININ VAKUM VE MOD
F
YEATMOSFERDE AMBALAJLANMI
Ş
GÖKKU
Ş
A
Ğ
I ALABALI
Ğ
I(
Oncorhynchus mykiss
) F
LETOLARININ RAF ÖMRÜ ÜZER
NEETK
S
 
Ay
ş
egül ÇARBA
Ş
 SU ÜRÜNLER
ANAB
L
M DALIERZURUM2008
Her hakkı saklıdır
 
 
ÖZET
Doktora Tezi
 POTASYUM SORBAT UYGULAMASININ VAKUM VE MOD
F
YE ATMOSFERDEAMBALAJLANMI
Ş
GÖKKU
Ş
A
Ğ
I ALABALI
Ğ
I (
Oncorhynchus mykiss
)F
LETOLARININ RAF ÖMRÜ ÜZER
NE ETK
S
 
Ay
ş
egül ÇARBA
Ş
 Atatürk ÜniversitesiFen Bilimleri EnstitüsüSu Ürünleri Anabilim DalıDanı
ş
man: Prof. Dr. Telat YANIKOrtak Danı
ş
man: Prof. Dr. Mükerrem KAYAAra
ş
tırma, potasyum sorbat (%0, %2, %4) uygulamasının vakum ve modifiye atmosferde (%40CO
2
+ %30 O
2
+%30 N
2
) ambalajlanan gökku
ş
a
ğ
ı alabalı
ğ
ı (
Oncorhynchus mykiss
)filetolarının raf ömrü üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmı
ş
tır. Filetolar 4±1°C’dedepolanmı
ş
ve depolamanın belirli günlerinde (0, 3, 6, 9, 12 ve 15. gün) mikrobiyolojik (toplamaerobik mezofilik bakteri, psikrotrofik bakteri,
Pseudomonas
, laktik asit bakterileri,Enterobacteriaceae, maya ve küf) ve kimyasal (pH, thiobarbituric acid reactive substans-TBARS, toplam uçucu baz azotu-TVB-N) analizlere tabi tutulmu
ş
tur. Potasyum sorbatınalabalık filetolarının toplam aerobik mezofilik bakteri, psikrotrofik bakteri,
Pseudomonas
,Enterobacteriaceae, maya ve küf sayıları ile TBARS ve TVB-N de
ğ
erleri üzerinde çok önemli(p<0,01) derecede etkili oldu
ğ
u, konsantrasyonunun artırılmasıyla antimikrobiyal etkinin arttı
ğ
ıve bunun sonucunda bakteriyel geli
ş
imin yava
ş
ladı
ğ
ı belirlenmi
ş
tir. Vakum ve modifiyeatmosferde ambalajlama arasında TBARS de
ğ
eri açısından istatistiki olarak önemli (p>0,05)bir farklılık olmadı
ğ
ı, ancak vakum ambalajlamanın modifiye atmosfere göre daha yüksekTVB-N de
ğ
eri verdi
ğ
i tespit edilmi
ş
tir (p<0,05). TBARS de
ğ
eri üzerinde potasyum sorbat xambalajlama interaksiyonu çok önemli (p<0,01) etkide bulunmu
ş
, vakum ambalajlama hem %2hem de %4 potasyum sorbat seviyesinde modifiye atmosfere göre daha dü
ş
ük TBARS de
ğ
erlerivermi
ş
tir. Depolama süresinin bakteri sayısı, pH, TBARS ve TVB-N de
ğ
erlerine önemli(p<0,01) etkileri olmu
ş
, depolama süresinin artmasına paralel olarak bütün de
ğ
erlerde artı
ş
 meydana gelmi
ş
tir. Filetoların pH de
ğ
erlerine potasyum sorbat uygulaması ve ambalajlamanınönemli bir etkisi olmamı
ş
tır (p>0,05). Potasyum sorbat uygulamasının (özellikle %4seviyesinin) vakum veya MAP ile ambalajlanan ve so
ğ
ukta muhafaza edilen filetolarınmikrobiyolojik ve kimyasal kalitesini daha uzun süre korumasına katkıda bulunabilece
ğ
isonucuna varılmı
ş
tır.
2008, 90 sayfa Anahtar Kelimeler:
Gökku
ş
a
ğ
ı alabalı
ğ
ı, potasyum sorbat, MAP, vakum, raf ömrü

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Emin Kaya liked this
cydkhn liked this
dgündüzcü liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->