Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
150p. Gimnastica în kinetoterapie. Georgeta Niculescu – 2006. fara FOTO all BRUT

150p. Gimnastica în kinetoterapie. Georgeta Niculescu – 2006. fara FOTO all BRUT

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by VoicuGabi
depozitat materiale depozitat materiale depozitat materiale depozitat materiale depozitat materiale
depozitat materiale depozitat materiale depozitat materiale depozitat materiale depozitat materiale

More info:

Categories:Types, Graphic Art
Published by: VoicuGabi on Feb 02, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

 
Gimnastica în kinetoterapie
 /
Georgeta Niculescu –, 2006176 p., 20,5cmBibliogr.ISBN: 97!725!5"0!2796.":615.#25
UNIVERSITATEA
 SPIRU HARET 
$%&'()%)*% +* *+'&%I* $I-I& /I S)
Conf. univ. dr. GEORGETA NICUESCUGI!NASTICA"N #INETOTERA$IE
*+I)'% $'N+%I*I
 ROMÂNIA DE MÂINE 
Bucure3ti, 20065
CUVÂNT ÎNAINTE 
Gimnastica este componentă a sistemului educaţional  şi totodată şi componentă a sistemului social cucare interacţionează dinamic dispunând de un conţinut boat! di"ersi#icat! atracti"! de mi$loace! cu multiple"alenţe #ormati"e şi educati"e %n dez"oltarea ontoeneticăa omului&'copul acestei cărţi este să e"idenţieze importanţami$loacelor imnasticii de bază %n atinerea obiecti"elor educaţiei şi implicit ale imnasticii& (ucrarea este structurată pe opt capitole care prezintă in#ormaţii ample cu pri"ire la imnastica debază! o#erind posibilitatea apro#undării aspectelor teoretice %n cone)iune cu cele practice& *n capitolul %ntâieste prezentat un scurt istoric pri"ind apariţia şi e"oluţia imnasticii pe plan mondial şi naţional& *n capitolul al doilea sunt prezentate obiecti"ele! caracteristicile!mi$loacele! precum şi ramurile imnasticii! iar capitolul trei prezintă aspecte de terminoloie& *n capitolul patru sunt descrise noţiunile de bază %n imnastică şi+inetoterapie! precum şi poziţiile #undamentale şi
1
 
deri"ate! poziţiile şi mişcările sementelor corpului& *ncapitolele următoare sunt prezentate %n detaliumi$loacele imnasticii de bază structurate %n imnasticaoranizatorică! e)erciţii de dez"oltare #izică enerală şie)erciţii aplicati"e& Am acordat o mare atenţiee)erciţiilor de dez"oltare #izică enerală! pentru că elecontribuie la dez"oltarea #izică armonioasă a corpului! la
6
 #ormarea bazelor enerale ale mişcărilor! la pre"enireainstalării de#icienţelor #izice& ,rin conţinutul ei! cartea se adresează atât  studenţilor de la educaţie #izică! +inetoterapie! cât şi pro#esorilor de educaţie #izică şi +inetoterapeuţilor interesaţi %n apro#undarea imnasticii de bază& Autoarea
7I.
SCURT ISTORIC $RIVIN% A$ARI&IA 'I EVOU&IAGI!NASTICII $E $AN !ON%IA 'I NA&IONA
rigi4ea 3i eoluia gim4asticii este legat i48isolubil 8e8eoltarea societii rom4e3ti 8i4 cele mai ;48eprtate remuri 3i p4 ;4 pree4t.%cumul48 e<perie4, omul a i4e4tat, ;4 toate trepteleeoluiei sale, 8i=erite e<erciii, >ocuri, 8a4suri 3i toate sporturilee<iste4te. +ar, p4 la acest pas eoluti, e<erciiile 8e gim4asticsimple, 4aturale, aplicatie au =ost cele pe care le!a utiliat, la ;4ceputca mi3care spo4ta4, apoi cu u4 scop bi4e 8etermi4at, sub =orm 8ee<erciii =iice. utem a=irma c,
(imnastica de )a*+
, cu eleme4teleei cele mai simple, a =ost =orma 8e orga4iare cea mai ec?e ae8ucaiei =iice.+i4 pu4ct 8e e8ere istoric, gim4astica a strbtut etapele 8e=ormare 3i 8eoltare ale societii ome4e3ti.1.1.
Gimnastica în antichitate
E(iptu, antic.
*gipte4ii au creat o cultur 3i o ciiliaieimpu4toare ;4c 8i4 mile4iul I@ ;.e.4. icturile murale 3i baorelie=urile 8e la ta?!Aotep atest preocuprile egipte4ilor pe4tru
2
 
e8ucaia =iic. &elebrele =resce 8e la Be4i Aassa4 reprei4t omultitu8i4e 8e mi3cri cu caracter sporti 8i4 gim4astic, atletism,sporturi 8e lupt, =ii48 cel mai eloce4t ce atest 4ielul ati4s 8eco4ceptul 8e e8ucaie =iic.
India antic+
. oemul 
-edele.
reprei4t 
/artea s#ântă
C a?i48u3ilor, ;4 care se gsesc i4struciu4i pe4tru iaa 8e toate ilele 3i preocupri pe4tru e8ucaia =iic.*<erciiile =iice s!au co4stituit ;4tr!u4 sistem 4aio4al 8ee8ucaie =iic 8e4umit 
 ,rana0ama
C. Dai triu apare sistemul#
1oa
C, baat pe poiii prelu4gite, suspe48area respiraiei 3ime8itaie. Eoga este u4irea cu si4e, repree4t48 8rumul spreautoe8ucaie.
C-ina antic+.
$iloo=ul c?i4e &o4=ucius F551!"79 ;.e.4. asubli4iat pe4tru prima 8at importa4a e<erciiilor =iice, pe care le!ai4clus ;4 cele 3ase 
arte liberale
C care stau la baa e8ucaiei: muica,ceremo4ialul, caligra=ia, scrima, aritmetica 3i arta 8e a co48uce carul.Dai triu, me8icul Ho4g!$u prelu48 o parte 8i4 e<erciiilerespectie a creat u4 sistem 8e e8ucaie =iic me8ical ce a =osti4tro8us ;4 ritualul religios. %cest sistem se baa pe e<erciii 8erespiraie, ;4ti48ere 3i rela<are. *<erciiile respiratorii se e<ecutau 8i48i=erite poiii: st48, culcat, pe ge4u4c?i. &ombi448 aceste poiii8e ba, au aprut poiiile 8eriate, cu a>utorul crora se limitea, se=i<ea respiraia ;4 =u4cie 8e boala pe care urma s o i48ece.
Grecia antic+.
Grecii au acor8at cea mai mare importa4e<erciiilor =iice ca parte i4tegra4t a e8ucaiei, sistemul e8ucaticreat 8e ei a48 ca obiecti 8eoltarea trupului 3i a mi4ii.Grecii au creat cu4tul
(imnastica
, pe4tru a 8esem4a cu u44ume ge4eric 
totalitatea e)erciţiilor #izice practicate cu scopul de acontribui la %ntreţinerea sănătăţii! la %ntărirea corpului şi la%n#rumuseţarea "ieţii spirituale
C FHiriescu, &., 196".&o4cepia greac cu priire la e<erciiile =iice a eoluat ;4 trei8irecii: igie4ic militar
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->