Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
MNCK 2014edit by AP

MNCK 2014edit by AP

Ratings:
(0)
|Views: 167|Likes:
Published by Adri Paul

More info:

Published by: Adri Paul on Feb 03, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2014

pdf

text

original

 
1.
Vznik a vývoj cestovních kanceláří a cestovních agentur. Emigrační kanceláře. Thomas Cook a jeho
 
přínos pro organizovaný cestovní ruch. Vývoj CK v Československu mezi světovými válkami.
 
Stornovací podmínky CK.
 
 
Cestovná kancelária
 ( skratka CK ; tourop
erátor ) je podľa zákona 159 / 1999
 Z. z .
organizácia
 
, ktorá
 
 ponúka
 , rezervuje a
 predáva
 
vlastné zájazdy
 ,
zájazdy pripravené inými CK 
 a
ďalšie služby CR
 
individuálnym záujemcom a iným CK 
 .
CK teda kombinuje jednotlivé služby CR do " balíčka služieb " ,
 
ktorý vytvára podľa dopytu na trhu , alebo aj podľa konkrétnych želaní klientov .
 
 
►Emigračné kancelárie
 -p
rvé organizácie poskytujúce služby sprostredkovania a organizácie
 -
začali
vznikať začiatkom 19.
S
toročia
 -p
ôvodne poskytovali služby emigrantom ce
st
ujúcim za prácou do Ameriky
,
 predávali cestovné lístky a obstarávali cestovné doklady . V druhej polovici 19. storočia už existovalo veľa emigračných kancelárií , ktoré
-
predávali cestovné lístky na zaoceánske lode a obstarávali doklady nutné k cestovani
u na tejto lodi
 .
 Mnoho takýchto kancelárií bolo na území Nemecka , čo súviselo s rozvojom lodnej dopravy aj emigráciou v
tej dobe .
 -EK boli
často agentmi
 (
 províznymi predajc
ami)
n
ámorných spoločností a železníc
.
Thomas Cook
a jeho přínos pro organizovaný cestovní ruch
 Thomas Cook 
 ( 1808-1892) -
zakladateľ
 CK 
 -
uskutočnil
5. júla 1841 prvú hromadnú organizovanú prepravu
 570 os
ô
b vlakom z Leicestri do
 
Loughborough
 
 pri príležitosti otvorenia železničnej trate z Derby do Rugby
na veľkú akciu zameranú
proti
konzumácii alkoholu
 . CK
Cook 
 
založil
v roku
 1845
 . - v roku
1855
 zorganizoval
 p
rvý zahraničný zájazd
 na
Svetovú výstavu v Paríži
 a -
od roku
 
1856
 
začal organizovať
pravidelné
 
zájazdy
 
do
 
ďalších
európskych
 
štátov
. Pracovisko CK presunul do
Londýna
 v roku
1865
 .
Od roku 1877
 
měl
 
Cook vlastné
cestovné kancelárie v Európe , Amerike , Austrálii , na Strednom východe a v Indii
. Založením filiálok rozšíril činnosť aj na ostatné kontinenty ,
 
zorganizoval napríklad cestu okolo sveta za 222 dní
 
, cesty indických
 moslimov do Mekky k hrobu Mohameda ,
cesty indických
 
maharadžov do Európy
 
a mnohé ďalšie .
 
Cook vo svojej činnosti uplatnil radu prvkov , ktoré sa v modifikovanej podobe používajú v cestovných kanceláriách dodnes :
 
 
 
Blanketové
úverové listy (vouchery
)
 -
 poukážka na čerpanie služieb CR (
ubytovanie , stravovanie ,
atď
) ;
 
Rooming listy
 
určené na
rezervovanie
 predom zaplateného
 ubytovania (
hotel obdržal rooming list dopredu a mohol sa na príchod hosťa pripraviť
) ;
 
Po
pisy trás , harmonogramy
 a programy
 
vrátane všetkých zabezpečených služieb ;
 
 
 
Zavedenie a využívanie
dopravných cenín
*
 po dohode
so železničnými spoločnosťami (vydávanie cestovných lístkov za zmluvné ceny na určitej železničnej trati
) .
*dopravné ceniny = miestenka, cestovný lístok 
 
►Vývoj CK v Československu mezi světovými válkami
 
V roku
1920
 bola zmluvou medzi
Československými dráhami , Zemským cudzineckým zväzom a
bankou Bohemia
 
založená
 monopoln
á
 
Československá cestovná a dopravná kancelária
 
s filiálkami v Prahe , Brne , Bratislave . Karlových Varoch a Františkových lázních
 .
O dva roky neskôr , tj
1922
 , zriadila
filiálky vo Viedni , Paríži a v Londýne
 . V
 
roku
1925
 
 potom spoločne s maďarským Ibusz
o
m , poľským Orbis
om
a juhoslovanským Putnik 
om
 
vytvorila stredoeurópsku medzinárodnú asociáciu A
GOT
 
, ktorá neskôr združovala na štyri desiatky cestovných kancelárií .
 V roku
1926 poprvé
 
použila
 
kancelář značky Čedok 
 .
 
Čedok 
 
ako
 
prv
ý
 
touroperátor v
 Eur
ó
pe
 
 použil
 
k masovému
 objavovaniu
turisticky atraktívnych  pobytových miest
do
 posiaľ
 
neobvyklé dopravné prostriedky
 . Boli to
 
luxusné autobusy
 
značky Praga
 ,
ktoré smerovali s prvými stovkami českých turistov
 
na dalmatské pobrežie
 Jadranu .
Tiež
 
ako prvá CK na světě
 
organizoval
autokarové zájazdy do Álp
 .
Do začiatku druhej svetovej vojny
 
si Čedok udržiaval
silnú pozíciu na domácom trhu
 
cestovných služieb
a
získal veľmi dobrú povesť v západnej a strednej Európe
 
ako spoľahlivý partner pri organizovaní zájazdov zahraničných turistov do Československej republiky .
 
 
Stornovacie podmienky CK
Stornovacie podmienky -
upravujú postup pre prípad odstúpenia jednej zo zmluvných strán a výšku storno
 poplatkov.
●Zákazník 
 
môže od uzatvorenej zmluvy
odstúpiť
 
kedykoľvek 
 
 pred zahájením zájazdu, čím skôr, tým platí
 
menšie storno poplatky (nemusí uvádzať dôvod).
 
Cesto
vná kancelária
 
môže odstúpiť len z dôvodu
zrušenia zájazdu
 alebo
porušenia povinnosti zákazníkom.
 
k úplnému
zrušeniu zájazdu
 
(prihlásilo sa málo ľudí
) -
zákazník má právo
 aby mu CK poskytla
nový zájazd
,
najmenej v kvalite toho starého
 
zájazdu
 Ak klient
závažne porušil povinnosti
 
zákazníka (nezaplatil v daný termín
).
Ak zruší CK zájazd
 v lehote
kratšej ako 20 dní
 
 pred konaním zájazdu
, je
 povinná
 
zákazníkovi
 
uhradiť pokutu vo výške 10% z ceny zájazdu.
 
 
2. Vývoj CK v Československu v období 50.
-
80. let 20. století. Vývoj CK a CA v České republice od
 
roku 1989 do současnosti. Reklamace služeb CK.
 
►Vývoj CK v
 
československu 50.
-80. roky
Vývoj
CR a CK 
 
 bol v tomto období
determinovaný
 
formou spoločenského zriadenia ( znárodňovanie ) a
 prvkami
plánovaného hospodárstva
 .
Dominantné
 postavenie v cestovnom ruchu mal
Čedok 
 
, ktorý bol
v roku
1948 znárodnený
 
a prešiel dlhým
radom organizačných zmien
 
a podôb a v jeho systéme boli
integrované podniky cestovných kancelárií s
 
podnikmi hotelovými
 .
 
V tejto štruktúre fungoval
samostatný
 
organizátor zájazdov
 -
touroperátor
 (
Správa zahraničného
CR)
a
 
sieť
 
 pobočiek
-
sprostredkovateľov zájazdov
 (Podnik CK) . V oblasti DCR i ZCR
začali
 
od polovice 60. rokov
pôsobiť špecializované
CK 
 
 
CKM
 -
cestovná kancelária mládeže
,
Rekrea
 -
cestovná kancelária spotrebných družstiev
,
Balnea
 -
reprezentácie kúpeľov a
 
žriediel
 
(žriedlo – 
 
miesto, kde vyviera/pramení voda – 
 
česky Zřídlo
),
Sport-Turist
 -
cestovná kancelária telovýchovných zväzov,
 
Autoturist
 -
cestovná kancelária Automotoklubu ČSSR .
 
Uvedené cestovné kancelárie originálne obsluhovali združenia a organizácie , ktoré boli ich zakladateľmi
, ale
 postupne rozšírili svoju činnostné všetky skupiny klientely
 .
 
Mnohé z nich
 , ako
CKM , Rekrea , Šport 
-Turist 
 , integrovala alebo
 budovala vlastné
MTZ
najmä hotelová a reštauračné zariadenia
.
 
 Na Slovensku
v tejto dobe vznikli a pôsobili cestovnej kancelárie
Tatratour
 ,
Slovakoturist
 a
Slovakotherma
 . Do roku 1990
teda pôsobilo v bývalom Československu celkom desať cestovných kancelárií :
 a )
s celoštátnou pôsobnosťou
 
Čedok a Autoturist ,
  b )
s národnou českou
 
pôsobnosťou
 
Rekrea , Šport
- Turist , Balnea , CKM , c )
s národnou slovenskom pôsobnosťou
 Tatratour , Slovakoturist , Slovakoterma d ) CK , ktor 
é
 neboli
 podnikateľským
 subjektom -
Ústredná správa rekreační 
 
péče
 
(starostlivosti)
 , z ktorej  po roku 1989 vznikla CK Orea s.r.o. , ktor 
á
 
 je dnes vo vlastníctve odborov .
 CK
a organizácie v období päťdesiatych až osemdesiatych rokov
 
organizovali zájazdy domáceho a výjazdového cestovného ruchu pre českých a slovenských občanov a zabezpečovali služby cestovného ruchu  pre zahraničných návštevníkov .... fungovali teda ako tzv všeobecné C
 .
V osemdesiatych rokoch
 dosiahli
výkony
CK 
 
týchto parametrov:  príjazdový
 CR -
700 000 osôb (štruktúra 70% socialistickej krajiny, 30% ostatné krajiny), výjazdový
 CR -
600 000 osôb (štruktúra
 
95% socialistickej krajiny, 5% ostatné krajiny)
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->