Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
6Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giao Trinh Visual Basic

Giao Trinh Visual Basic

Ratings: (0)|Views: 459|Likes:
Published by tuandt2_1415

More info:

Published by: tuandt2_1415 on Oct 01, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2011

pdf

text

original

 
Giáo trình đào tạo Visual Basic 6.0
1Mc lc
1 Mục lục.................................................................................................................................12 Làm quen với visual basic 6.0..............................................................................................9
2.1 Xây dựng ứng dụng ban đầu................................................................................92.1.1 Viết ứng dụng ban đầu...................................................................................92.1.2 Xây dựng tính năng Calendar........................................................................92.1.3 Thêm tính năng Clock..................................................................................112.2 Các tính năng mới trong Visual basic 6.0.........................................................112.2.1 Khái quát vắn tắt về Visual basic 6.0...........................................................112.2.2 Khai thác thế mạnh của các điều khiển mở rộng.........................................122.3 Làm việc với môi trường lập trình trong Visual basic ......................................122.3.1 Tìm hiểu các phần của IDE..........................................................................122.3.2 Thêm và xoá các thanh công cụ trong IDE của Visual basic.......................132.3.3 Thêm các điều khiển vào hộp công cụ.........................................................142.3.4 Định hướng thông qua cửa sổ form và code................................................142.3.5 Quản lý ứng dụng với project explorer .......................................................142.3.6 Cửa sổ properties..........................................................................................142.3.7 Hiển thị IDE.................................................................................................142.3.8 Trợ giúp........................................................................................................15
3 Tìm hiểu Visual basic 6 .....................................................................................................16 
3.1 Thuộc tính phương thức và sự kiện...................................................................163.1.1 Đối tượng.....................................................................................................163.1.2 Thuộc tính ...................................................................................................163.1.3 Phương thức.................................................................................................173.1.4 Sự kiện.........................................................................................................183.1.5 Mối quan hệ giữa phương thức, thuộc tính và sự kiện.................................183.1.6 Cửa sổ Properties.........................................................................................193.1.7 Viết chương trình sử dụng thuộc tính, phương thức và sự kiện...................203.2 Làm việc với một đề án......................................................................................243.2.1 Định nghĩa....................................................................................................243.2.2 Cửa sổ Project Explorer...............................................................................253.2.3 Tạo đề án......................................................................................................253.2.4 Đổi thuộc tính đề án.....................................................................................253.2.5 Lưu và đặt tên đề án.....................................................................................26
FPT Software SolutionTrang:1/261
 
Giáo trình đào tạo Visual Basic 6.03.2.6 Mở đề án có sẵn...........................................................................................263.2.7 Thêm xoá và lưu tập tin trong đề án.............................................................273.2.8 Thêm điều khiển vào đề án .........................................................................293.2.9 Tạo tệp tin EXE............................................................................................303.2.10 Sửa đổi thuộc tính đề án.............................................................................313.3 Làm việc với nhiều đề án...................................................................................323.3.1 Sử dụng Project Group.................................................................................323.3.2 Thêm đề án vào nhóm đề án........................................................................323.3.3 Xoá đề án trong nhóm đề án........................................................................33
4 Làm việc với các điều khiển...............................................................................................34 
4.1 Các loại điều khiển.............................................................................................344.1.1 Thao tác với điều khiển................................................................................344.2 Các điều khiển nội tại........................................................................................374.2.1 Nút lệnh........................................................................................................374.2.2 Hộp văn bản.................................................................................................384.2.3 Điều khiển thanh cuộn.................................................................................384.2.4 Điều khiển Timer..........................................................................................394.2.5 Điều khiển nhãn ..........................................................................................394.2.6 Checkbox: ...................................................................................................394.2.7 Một số thuộc tinh thông dụng:.....................................................................394.2.8 4.2.9 Hộp danh sách (Listbox).....................................................................394.3 Các điều khiển M ới...........................................................................................40
5 Nhập môn lập trình............................................................................................................41
5.1 Chuẩn lập trình (Coding convention)................................................................415.1.1 Coding conventions......................................................................................415.1.2 Form design standard...................................................................................465.1.3 Report design standard (for Crystal Report)................................................495.1.4 Database design standards............................................................................505.2 Thiết kế trước khi viết chương trình..................................................................515.3 Các thao tác thông dụng trong cửa sổ Code......................................................515.3.1 Soạn thảo Code............................................................................................515.3.2 Một số chức năng tự động ...........................................................................525.4 Biến hằng và các kiểu dữ liệu............................................................................525.4.1 Khai báo biến...............................................................................................525.4.2 Khai báo ngầm.............................................................................................525.4.3 Khai báo tường minh....................................................................................53
FPT Software SolutionTrang:2/261
 
Giáo trình đào tạo Visual Basic 6.05.4.4 Khai báo biến Static.....................................................................................535.4.5 Hằng.............................................................................................................535.5 Hàm thủ tục...................................................................................................605.6 Cấu trúc điều khiển............................................................................................615.6.1 Cấu trúc chọn...............................................................................................615.6.2 Cấu trúc lặp..................................................................................................625.6.3 Làm việc với cấu trúc...................................................................................635.7 Gỡ rối chương trình...........................................................................................635.7.1 Một số giải pháp giảm lỗi.............................................................................635.7.2 Gỡ rối...........................................................................................................645.8 Bẫy lỗi................................................................................................................655.8.1 Lệnh On Error..............................................................................................655.8.2 Kết thúc bẫy lỗi............................................................................................65
6 Lập trình xử lý giao diện....................................................................................................66 
6.1 Menu..................................................................................................................666.1.1 Dùng trình soạn thảo menu để tạo menu .....................................................666.1.2 Viết chương trình điều khiển menu..............................................................676.2 Hộp thoại............................................................................................................676.2.1 Thông điệp(Message box)...........................................................................676.2.2 Hộp nhập(Input box)....................................................................................686.2.3 Các hộp thoại thông dụng(Common dialog)................................................686.2.4 Hộp thoại hiệu chỉnh....................................................................................686.3 Thanh công cụ(ToolBar)....................................................................................696.3.1 Trong ứng dụng đơn giản.............................................................................696.3.2 Nhúng đối tượng..........................................................................................696.4 Thanh trạng thái.................................................................................................696.5 Xử lý chuột và bàn phím....................................................................................696.5.1 sự kiện chuột................................................................................................696.5.2 Hiệu chỉnh con trỏ chuột..............................................................................706.5.3 Sự kiện bàn phím.........................................................................................70
7 Xử tập tin........................................................................................................................72
7.1 Mô hình FSO(File System Object model).........................................................727.2 Xử lý các tập tin với các dòng lệnh và hàm I/O cổ điển....................................727.2.1 Các kiểu truy cập tập tin...............................................................................727.3 Các điều khiển trên hệ thống tập tin..................................................................757.3.1 Hộp danh sách ổ đĩa.....................................................................................757.3.2 Hộp danh sách thư mục................................................................................75
FPT Software SolutionTrang:3/261

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
LêĐìnhDanh liked this
ndtjen liked this
khanhthu9999 liked this
tu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->