Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
24Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Normativ Securitate Incendiu Parcaje Subterane

Normativ Securitate Incendiu Parcaje Subterane

Ratings: (0)|Views: 362|Likes:
Published by bizon03

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: bizon03 on Oct 01, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/10/2014

pdf

text

original

 
 
NORMATIV
DE SECURITATE LA INCENDIU APARCAJELOR SUBTERANE PENTRUAUTOTURISME
 ________________________________________________________________ 2008
 
 _______________________________________________________________________________________ 
NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU
A PARCAJELOR SUBTERANE PENTRU AUTOTURISME
 
1 
CUPRINS
CAP.
I
.
DISPOZI
Ţ
II GENERALE
 
SEC
Ţ
IUNEA I - Obiect
ş
i domeniu de aplicare
 
SEC
Ţ
IUNEA II - Terminologie
 CAP.
II
.
SPA
Ţ
II
Ş
I ÎNC
Ă
PERI CU ACTIVIT
ĂŢ
I
Ş
I FUNC
Ţ
IUNISPECIFICE
CAP.
III
.
RISCURI DE INCENDIU
CAP.
IV
.
STABILITATE LA INCENDIU
 CAP.
V
.
AMPLASAREA PARCAJELOR SUBTERANE
CAP.
VI
.
ACCESE
Ş
I CIRCULA
Ţ
II PENTRU AUTOTURISME
CAP.
VII
.
C
Ă
I DE EVACUARE A UTILIZATORILOR
CAP.
VIII
.
COMPARTIMENT
Ă
RI, SEPAR
Ă
RI
Ş
I FINISAJE
SEC
Ţ
IUNEA I - Compartiment
ă
ri fa
ţă
de alte cl
ă
diri sau destina
ţ
ii
 
SEC
Ţ
IUNEA II - Separ 
ă
ri în interiorul parcajului subteran
 
CAP.
IX
.
UTILIT
ĂŢ
I
 
SEC
Ţ
IUNEA I - Evacuarea fumului în caz de incendiu
 
SEC
Ţ
IUNEA II - Ventilatoare de evacuare a fumuluiSEC
Ţ
IUNEA III - Instala
ţ
ii utilitare
 
SEC
Ţ
IUNEA IV - Ascensoare de persoane
ş
i marf 
ă
, platforme elevatoare
ş
i ascensoare pentruautoturisme
CAPITOLUL
X
.
INSTALA
Ţ
II DE PROTEC
Ţ
IE LA INCENDIU
 
SEC
Ţ
IUNEA I - Sisteme de alarmare
 
SEC
Ţ
IUNEA II - Instala
ţ
ii de detectare
ş
i semnalizare a incendiilor 
 
SEC
Ţ
IUNEA III - Instala
ţ
ii de stingere a incendiilor 
 CAPITOLUL
XI
.
INTERVEN
Ţ
IE
 CAPITOLUL
XII
.
MARCAJE
 CAPITOLUL
XIII
.
EXPLOATARE
 
 
 _______________________________________________________________________________________ 
NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU
A PARCAJELOR SUBTERANE PENTRU AUTOTURISME
 
2 
CAPITOLUL I
DISPOZI
Ţ
II GENERALE
SEC
Ţ
IUNEA I
 
Obiect
ş
i domeniu de aplicareArt. 1.
Prezentul normativ stabile
ş
te principalele condi
ţ
ii, performan
ţ
e
ş
i nivele deperforman
ţă
minime specifice construc
ţ
iilor civile subterane destinate parc
ă
rii a mai multde 10 autoturisme, astfel încât s
ă
îndeplineasc
ă
cerin
ţ
a esen
ţ
ial
ă
de calitate “securitate laincendiu”, statuat
ă
prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construc
ţ
ii, modificat
ă
cuLegea nr. 123/2007
ş
i Hot
ă
rârea Guvernului nr. 622/1996 , republicat
ă
.
Art. 2.
Prevederile prezentului normativ de securitate la incendiu sunt obligatorii laproiectarea, realizarea
ş
i exploatarea construc
ţ
iilor parcajelor subterane noi
ş
i ainstala
ţ
iilor utilitare aferente acestora, precum
ş
i la extinderea parcajelor subteraneexistente sau schimbarea destina
ţ
iei construc
ţ
iilor existente subterane în parcaje,indiferent de forma lor de proprietate.
Art. 3.
La lucr 
ă
rile de extindere, modernizare ori reabilitare a parcajelor subteraneexistente sau la schimbarea destina
ţ
iei construc
ţ
iilor subterane existente pentru func
ţ
ia deparcaj pentru autoturisme, atunci când în mod justificat nu pot fi îndeplinite uneleprevederi ale prezentei reglement
ă
ri, prin proiect se vor asigura m
ă
suri alternative desecuritate la incendiu potrivit prevederilor reglement
ă
rilor tehnice aplicabile.
Art. 4.
Parcajele subterane existente în exploatare sau în curs de execu
ţ
ie la dataintr 
ă
rii în vigoare a prezentului normativ nu necesit
ă
punerea de acord cu prevederileacestuia, dac
ă
respect
ă
reglement
ă
rile tehnice aplicabile la data realiz
ă
rii lor.
Art. 5.
Pentru îndeplinirea cerin
ţ
ei esen
ţ
iale de calitate “securitate la incendiu”,construc
ţ
iile subterane destinate parc
ă
rii autoturismelor vor fi proiectate, executate
ş
iexploatate astfel încât în cazul ini
ţ
ierii unui incendiu:
a)
stabilitatea elementelor portante ale construc
ţ
iei subterane s
ă
fie asigurat
ă
peperioada de timp normat
ă
;
b)
posibilit
ăţ
ile de ini
ţ
iere si propagare a focului
ş
i a fumului în interiorulconstruc
ţ
iei subterane s
ă
fie reduse;
c)
propagarea
ş
i extinderea incendiului la spa
ţ
iile învecinate s
ă
fie limitate;
d)
utilizatorii s
ă
aibe prev
ă
zute posibilit
ăţ
i de p
ă
ă
sire a construc
ţ
iei subterane saualte mijloace de salvare;
e)
securitatea echipelor de interven
ţ
ie in caz de incendiu s
ă
fie luat
ă
înconsiderare.
Art. 6.
Prevederile prezentului normativ se refer 
ă
la proiectarea, executarea
ş
iexploatarea parcajelor subterane pentru autoturisme
ş
i remorci ale acestora, cu sarcinatotal
ă
autorizat
ă
de maximum 3500 kg.
NORMATIV DE SECURITATELA INCENDIU
A PARCAJELOR SUBTERANE PENTRU AUTOTURISME
 
Indicativ:

Activity (24)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
victorb liked this
mihai400 liked this
mihai400 liked this
mjuravlea liked this
adimurey liked this
Andreea Maria liked this
lsandu liked this
Adrian Nita liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->