Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Crear el Futuro Sostenible - Agencia Europea de Medio Ambiente

Crear el Futuro Sostenible - Agencia Europea de Medio Ambiente

Ratings: (0)|Views: 18 |Likes:
En términos empresariales, debemos garantizar la sostenibilidad a largo plazo en todos nuestros ámbitos de generación de riqueza: capital natural, capital humano, capital social y capital manufacturado, así como capital financiero. El concepto de economía ecológica también puede explicarse a través de estos capitales diferentes pero interconectados.
En términos empresariales, debemos garantizar la sostenibilidad a largo plazo en todos nuestros ámbitos de generación de riqueza: capital natural, capital humano, capital social y capital manufacturado, así como capital financiero. El concepto de economía ecológica también puede explicarse a través de estos capitales diferentes pero interconectados.

More info:

Published by: Ricardo Oswaldo Carrasco-Francia on Feb 05, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/09/2014

pdf

text

original

 
:49:-2584
Irgjr gn euturk mgsgjmk
GGJ YGÚJNGY 28:2
 
Gmatkrajn
Giknkfazjlmk lugstrj giklkcãjRucbk j nj skstglabanamjm culmajn Uavar gl ulj skiagmjm mg iklsuckMg nj calj jn mgpùsatk mg rgsamuks y cês jnnê
Gl mgtjnng
 Rgsamuks jnacgltjraks
Gltrgvastj
 Rgsamuks gl Frkglnjlmaj»Gn prgiak «ikrrgitk¿;
Gl mgtjnng
 »]aglg «sgltamk gcprgsjrajn¿;Nkijn y culmajn
Gltrgvastj
 Wlj vasaùl gurkpgj mg nj skstglabanamjm
Xugmg pklgrsg gl ikltjitk ikl lksktrks0
Xkr ikrrgk gngitrùlaik0 safljnsHggj.gurkpj.gu Gl nj pêfalj wgb mg nj JGCJ0 www.ggj.gurkpj.gu/gs/sgljngs Gl Ejigbkko0 www.ejigbkko.ikc/Gurkpgjl.Glvarklcglt.Jfgliy Yknaiatg ul g`gcpnjr frjtuatk gl nj Nabrgrãj mg nj WG0 www.bkkosdkp.gurkpj.gu
Ãlmaig
=:8:42494=2=5 74526=
Masgúk frêeaik0 AL]RJYKE] Altgrljtakljn Y.JCjqugtjiaùl0 Rksglmjdns-Yiduntz Frjeaso/JGCJ
Jvask ngfjn
Gn ikltglamk mg nj prgsgltg pubnaijiaùl lk rgeng`j lgigsjrajcgltg njskpalaklgs keaiajngs mg nj Ikcasaùl Gurkpgj la mg ktrjs alstatuiaklgs mgnj Wlaùl Gurkpgj. La nj Jfgliaj Gurkpgj mg Cgmak Jcbagltg la lalfuljpgrsklj k gcprgsj qug jitðg gl su lkcbrg gs rgspklsjbng mgn usk qugpugmj djigrsg mg nj alekrcjiaùl ikltglamj gl gstg alekrcg.
Ikpyrafdt
© JGCJ, Ikpgldjfug, 28:2Rgprkmuiiaùl jutkrazjmj ikl almaijiaùl mg nj eugltg babnakfrêeaij, sjnvkqug sg gspgiaeaqug nk ikltrjrak.Nuxgcburfk0 Keaialj mg Xubnaijiaklgs mg nj Wlaùl Gurkpgj, 28:2.AYBL 164-12-12:9-277-2mka0:8.2488/2447=
Gmaiaùl giknùfaij
Nj prgsgltg pubnaijiaùl dj samk acprgsj mg jiugrmk ikl lkrcjscgmakjcbagltjngs rafurksjs.
Acprgsk pkr Rksglmjdns-Yiduntz Frjeaso 
” Igrtaeaijmk mg fgstaùl jcbagltjn0 MY/GL AYK :=88:0288=” Igrtaeaijmk mg ijnamjm0 AYK 188:0 2884” Rgfastrk GCJY. Naigliaj l.° MO ’ 888297” Gtaqugtj giknùfaij Iaslg Lùrmaik, naigliaj l.° 7=: :65” Igrtaeaijmk EYI - naigliaj mg iùmafk EYI I8544:22
Xjpgn
Ikikkl Keesgt ” :88 fsc. Ikikkl Keesgt ” 278 fsc.
Acprgsk gl Maljcjrij
 
=7
Giknkfazjlmk lugstrj giklkcãj
Gn rgiugrmk qug 28:: mg`jrê gl nj cgckraj mg cuidks gs gn mg ul júk prgsamamk pkr nj algstjbanamjm ealjliagrj, gn tgrrgcktk jikcpjújmk mg tsuljca y ijtêstrkeg luingjr gl @jpùl, gn rgsijtg ealjliagrk mg pjãsgs gurkpgks y njs prktgstjs cjsavjs valiunjmjs j nj pracjvgrj êrjbg, gn ckvacagltk «
Kiupgcks Vjnn Ytrggt 
¿ y nks «Almafljmks¿ gspjúkngs. Yknk ulks pkiks rgikrmjrêl qug tjcbaál eug gn júk gl gn qug nks iagltãeaiks mgsiubragrkl cês mg :4 888 lugvjs gspgiags gl gn pnjlgtj. Q sknk ulks pkiks rgikrmjrêl gn lkcbrg mg jnfulj mg njs gspgiags qug sg djl mginjrjmk gxtaltjs.
J pracgrj vastj, pjrgigrãj qug gn mgstalk mg njs gspgiags jcgljzjmjs lk fujrmj rgnjiaùl jnfulj ikl nj giklkcãj. Yal gcbjrfk, sa jljnazjcks mgtglamjcgltg nj iugstaùl, lk  tjrmjcks gl glikltrjr gn vãliunk. Nj «buglj sjnum¿ mg nks sastgcjs ljturjngs iklstatuyg ul rgquasatk mg pjrtamj pjrj nj «buglj sjnum¿ mg lugstrks sastgcjs skiajngs y giklùcaiks. »Xkmgcks ijnaeaijr mg prùspgrj j ulj skiagmjm iujlmk sg gliugltrj gxpugstj j nj ikltjcaljiaùl jtckseáraij g dãmraij y pjmgig prkbngcjs sjlatjraks jskiajmks j maidj ikltjcaljiaùl; Gl tárcalks sacanjrgs, »pugmg «euliakljr¿ ulj skiagmjm iujlmk ul pkrigltj`g gngvjmk mg nj pkbnjiaùl sg gliugltrj mgsgcpngjmj k lk nngfj j eal mg cgs; Xgsg j lugstrk iklkiacagltk pjriajn y j lugstrjs aligrtamucbrgs, pkmgcks pgrijtjrlks mg qug gn culmk gstê ijcbajlmk. ]rjs :8 888 júks mg rgnjtavj gstjbanamjm, nj tgcpgrjturj cgmaj mgn pnjlgtj  vj gl jucgltk. Julqug njs gcasaklgs mg fjsgs mg gegitk alvgrljmgrk gl nj Wlaùl Gurkpgj mascaluygl, nks ikcbustabngs eùsangs nabgrjl j nj jtcùsegrj ul vknucgl mg fjsgs mg gegitk alvgrljmgrk supgrakr jn qug nj tagrrj y nks kiájlks pugmgl jbskrbgr. Iagrtjs rgfaklgs skl cês vunlgrjbngs jn pksabng acpjitk mgn ijcbak inacêtaik y, ikl ergiugliaj, sg trjtj mg nks pjãsgs cglks prgpjrjmks pjrj jmjptjrsg j njs lugvjs iklmaiaklgs inacêtaijs.Ikl cês mg 6 888 cannklgs mg pgrskljs gl gn pnjlgtj, jn sgr ducjlk ng ikrrgspklmg injrjcgltg ulj euliaùl gl gn ikltrkn y nj jigngrjiaùl mg gstg ijcbak. Mg dgidk, lugstrks lavgngs jitujngs mg prkmuiiaùl  y mg iklsuck pkmrãjl gstjr pgr`umaijlmk jn cgmak jcbagltg djstj gn pultk mg qug gn pnjlgtj pkmrãj nngfjr j sgr ul nufjr aldjbatjbng pjrj cuidjs gspgiags, sal gxigptujrlks j lksktrks cascks. Cuidjs pgrskljs mg nks pjãsgs gl mgsjrrknnk jsparjl j jnijlzjr ul gstank mg vamj sacanjr jn mg nks djbatjltgs mg nks pjãsgs mgsjrrknnjmks, nk qug pkmrãj supklgr ulj prgsaùl jmaiakljn pjrj lugstrks sastgcjs ljturjngs.Nj bakmavgrsamjm mgsjpjrgig fnkbjncgltg j ul ratck mgsiklkiamk gl nj dastkraj. Nks ãlmaigs mg gxtaliaùl nngfjl j supgrjr : 888 vgigs nks lavgngs dastùraiks. Q ulk mg nks cktavks praliapjngs gs nj mgstruiiaùl mg nks dêbatjts. Julqug murjltg njs ðntacjs máijmjs nj supgreaiag ekrgstjn tktjn gl Gurkpj dj rgfastrjmk ul jcgltk, j gsijnj fnkbjn nj  tglmgliaj gs ktrj. Nj Krfjlazjiaùl mg njs Ljiaklgs Wlamjs pjrj nj Jfraiunturj  y nj Jnacgltjiaùl iaerj gl trgig cannklgs njs dgitêrgjs mg bksqug qug ijmj júk sg tjnjl gl tkmk gn culmk (ulj supgreaiag jprkxacjmjcgltg gquavjngltg j nj mg Frgiaj) jsafljlmk gn sugnk j ktrks usks, ikck pjstk pjrj fjljmk, calgrãj, jfraiunturj k urbjlazjiaùl. Nks bksqugs lk skl nks ðlaiks giksastgcjs jcgljzjmks. Cuidks ktrks dêbatjts ljturjngs sg gliugltrjl gl pgnafrk mgbamk j njs jitavamjmgs ducjljs.
   G   m   a   t  k  r   a  j   n 

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
El problema es averiguar cómo rediseñar nuestros modelos económicos a fin de generar crecimiento y mejorar la calidad de vida en el mundo sin dañar el medio ambiente, a la vez que protegemos los intereses de las generaciones futuras. A la solución se la ha denominado «la economía ecológica».

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->