Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
P. 1
Heather Holland

Heather Holland

Ratings: (0)|Views: 638 |Likes:
Published by relicraider
Yesteryear - Free short story from erotic romance author Heather Holland. Genre: Paranormal.
Yesteryear - Free short story from erotic romance author Heather Holland. Genre: Paranormal.

More info:

Published by: relicraider on Oct 02, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2013

pdf

text

original

 
Fabpfa~ Fhddbe` _awpa~yab~ 2
_awpa~yab~
¯ >::7 Fabpfa~ Fhddbe` Bdd ^omfpw ^awa~ya`%
 
Pae yab~w% Pae a~y dhem yab~w% A~og dhhca` bp pfa oeopbpohe oe fow fbe` be`wfhhc fow fab`% Wh lqgf fb` gfbema` woega m~b`qbpohe$ fa }bwe‟p wq~a beyhea}hqd` ~aghmeo{a fol beylh~a$ }fogf }bwe‟p eagawwb~ody b nb` pfoem% Maac%Ea~`% @}aan% Pfa }h~`w agfha` oe fow loe` bw fa pfhqmfp nbgc he fow fomfwgfhhd yab~w% Wh }fbp oi pfay‟` naae ~omfp$ zahzda gfbema`% Fa }bw dooem z~hhihi pfbp…wh~p hi%Fa mdbega` hqp pfa }oe`h} ph pfa nbec bg~hww pfa wp~aap% ]hqd` Bdogob mhhqp ih~ dqegf ph`by8 H~ fb` wfa n~hqmfp whlapfoem }opf fa~8 @by bipa~ `by fawbp pfa~a fhzoem ih~ b mdolzwa hi fa~$ be bemad }opf dhem bqnq~e fbo~ be` m~aaeayaw% Hi ghq~wa$ i~hl pfow `owpbega$ fa ghqd`e‟p waa fa~ ayaw$ nqp fa cea} pfay}a~a m~aae%Bdd pfhwa yab~w bmh$ fa‟` lowwa` fow gfbega }opf fa~% Pfa oeopbpohe oe fowfbe` phd` fol op }bw pola ph dap mh hi pfa zbwp$ ~abgf hqp be` m~bn }fbp fa}bepa` hqp hi doia% Nqp io~wp$ fa eaa`a` pfa za~iagp Gf~owplbw moip%—Fb~~y$ O‟l mhoem hqp ih~ b nop$ nbgc oe bnhqp be fhq~$“ fa gbdda` hqp ph fowgh,}h~ca~ naih~a zqddoem he fow ghbp be` fab`oem ih~ pfa `hh~%—Hcby$“ gbla `~oipoem ph fow ab~w bw pfa `hh~ gdhwa` nafoe` fol% Fa fab`a`ih~ pfa lbdd b wfh~p `owpbega qz pfa wp~aap% ]fbp fa fb` oe loe` ph `h }bwwoddy…a~y woddy% Fh}aa~$ fa wb} eh hpfa~ }by ph `h op%—M~abp$“ fa lqppa~a`$ wpb~oem bp pfa zdbga }fa~a Wbepb }bw wqzzhwa` ph nawoppoem% Pfa zdqlz hd` lbe oe ~a` }bw bnwaep be` oe fow zdbga$ wbp b doppda db`y%Fa pq~ea` ph }bdc b}by }fae wfa gbdda` hqp ph fol%—A~og$ gbe O fadz yhq8“ wfa bwca`%Fh}‟` wfa ceh} fow ebla8 Wdh}dy$ fa pq~ea` ph ibga fa~ be` wfhhc fowfab`% —Eh$ O `he‟p pfoec wh% Op }bw woddy beyfh}%“
 
Fabpfa~ Fhddbe` _awpa~yab~ >
—Bwcoem ih~ fadz ow eaa~ woddy$ A~og%“ Wfa ~abgfa` `h}e oeph Wbepb‟w nbm be`zqdda` hqp b zbgcbma% —Fa~a$ pfow ow ih~ yhq% Aekhy%“Fa fawopbepdy phhc pfa zbgcbma be` eh``a` ph fa~% —Pfbec yhq% O pfoec%“Wfa wloda` be` zbppa` fow fbe`% —Op }odd n~oem yhq lqgf fbzzoeaww% Oz~hlowa yhq pfow%“A~og dhhca` bp pfa zbgcbma oe fow fbe`w% ]fae fa dhhca` qz bmboe$ pfalywpa~ohqw db`y fb` beowfa` i~hl womfp% ]fh }bw wfa8 Be` }fy fb` wfa moaefol b moip8Wfbcoem hii pfa `owpq~noem pfhqmfpw$ fa fab`a` nbgc ph }h~c% Eh waewa oe}h~~yoem ha~ whlapfoem fa‟` docady eaa~ ioe` pfa bew}a~w ph beyfh}%
+ + + + +
Bdogob wpb~a` bp fa~wadi oe pfa nbpf~hhl lo~~h~%
]f gbe‟p O na nabqpoiqd8
Wfawomfa`% Hf }add$ nbgc ph }h~c$ nbgc ph fa~ nh~oem doia$ nbgc ph naoem omeh~a`% Wfa}owfa` wfa‟` naae nh~e b ndhe`a$ oewpab` hi }opf dhem$ wp~oemy$ `qdd ~a`,n~h}edhgcw pfbp wfa fbpa`% Oi hedy wfa }a~a pfoe% Oi hedy wfa }bwe‟p wh bdhea%Wfa daip pfa nbpf~hhl be` fab`a` nbgc ph fa~ `awc$ wpqiioem fa~ zq~wa oephpfa nhpphl `~b}a~% He fa~ `awc$ wfa ehpoga` b wlbdd aeadhza% Zogcoem op qz$ wfa~be fa~ ioema~poz ha~ pfa alnhwwa` dappa~oem he pfa i~hep% Bdogob Wphea% ]add$ op}bw lb`a hqp ph fa~$ nqp }fbp ghqd` op na8Wfa wdozza` b dappa~ hzaea~ qe`a~ pfa doz be` gb~aiqddy hzaea` op% Beoeopbpohe ph fa~ fomf wgfhhd gdbww ~aqeohe% Pfay‟` ~alalna~a` ph oeopa fa~8Olbmoea pfbp% Wfa eaa~ }hqd` fba mqawwa` pfay‟` pfoec ph wae` fa~ hea% Wfawfhqd`e‟p mh$ wfhqd`e‟p aae ghewo`a~ op% Op }bwe‟p b pola wfa }bepa` ph~alalna~$ yap$ wfa }bw h``dy gq~ohqw% Lbyna fa‟` na pfa~a%Fa~ fab~p idqppa~a`% A~og Dhem$ hf fh} wfa‟` doca ph waa fol bmboe$ qz gdhwa%Wfa cea} fa }h~ca` bg~hww pfa wp~aap bw b GZB$ pfhqmf wfa‟` eaa~ naae n~baaehqmf ph mh ha~ pfa~a be` pbdc ph fol% Fa }hqd`e‟p ehpoga fa~ beyfh}…ehpzdboe hd‟ Bdogob%
 
Fabpfa~ Fhddbe` _awpa~yab~ 7
Wfa womfa` bmboe be` wpqiia` pfa oeopbpohe oeph fa~ zq~wa% Eh eaa` ph `ago`aeh}% Pfa ~aqeohe }bwe‟p qepod bipa~ pfa io~wp hi pfa yab~$ be` op }bwe‟p rqopaGf~owplbw yap%B wfb`h} lha` bg~hww fa~ `awc% Wfa doipa` fa~ mb{a ph waa }fbp fb` gbqwa`op% Fa~ fab~p kqlza` oeph fa~ pf~hbp bp pfa womfp hi fol wpbe`oem pfa~a% Wfaw}bddh}a` fb~`$ qebnda ph wzabc bp pfa qeavzagpa` bzzab~bega hi pfa lbe wfa‟`wzaep yab~w `~abloem bnhqp% A~og Dhem wphh` naih~a fa~$ oe pfa idawf$ ehp biomlaep hi fa~ olbmoebpohe%—Gbe O fadz yhq8“ wfa bwca`% ]bw pfbp ~abddy fa~ hoga8 Wfa `o`e‟p wrqabc}fae wzabcoem$ `o` wfa8 Wfa w}bddh}a` bmboe ph p~y be` fo`a fa~ ea~hqweaww%—Faddh$ Bdogob% Op‟w mhh` ph waa yhq bmboe$“ fa ~azdoa` oe b `aaz$ pfogcdy bggaepa`hoga% —O fba whlapfoem ih~ yhq%“—Ih~ la8“ Pfow ghqd`e‟p na fbzzaeoem% Wfa fb`e‟p wzhcae ph folwoega…}add$ eaa~% ]fy }hqd` fa wq``aedy `ago`a ph n~oem fa~ whlapfoem8Wfa phhc pfa zbgcbma i~hl fol be` gb~aiqddy qeihd`a` pfa zbza~wq~~hqe`oem op% Oewo`a$ wfa ihqe` pfao~ fomf wgfhhd yab~nhhc% —B yab~nhhc8“ Wfadhhca` qz bp fol$ zq{{da` ny pfa moip% Io~wp pfa oeopbpohe$ eh} b yab~nhhc%Ehpfoem }bw lbcoem waewa%Fa wloda` be` fa~ fab~p ladpa`% Fh} ghqd` fa wpodd fba pfbp aiiagp he fa~bipa~ bdd pfawa yab~w8—O pfoec yhq‟dd ioe` op aedomfpaeoem% O ceh} O `o`%“ Fa pq~ea` ph }bdc b}by%—]bop$“ wfa gbdda` hqp$ gbqwoem fol ph zbqwa% —Pfbec yhq%“Fa wloda` bmboe$ eh``a`$ be` }bdca` b}by%Bdogob fqmma` pfa nhhc ph fa~$ }foda }bpgfoem fol daba% Op lby ehp fbanaae beypfoem wzagobd ph lhwp zahzda$ nqp op }bw ph fa~% Pfa ebla apgfa` oeph pfanhpphl hi pfa nhhc }bw fa~w% Pfa nhhc fb` nadhema` ph fa~% Wfa‟` pfhqmfp op dhwpyab~w bmh be` A~og ~apq~ea` op%

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
M. Jingles liked this
M. Jingles liked this
mateer6 liked this
livletdie liked this
RohanSolanga liked this
malikabbas4u liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->