Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
P. 1
140. - 8

140. - 8

Ratings: (0)|Views: 170|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Feb 06, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/21/2014

pdf

text

original

 
PRIJEDLOG Na temelju
č
lanka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 06. velja
č
e 2014. godine donijela ZAKLJU
Č
AK 1.
 
Prihva
ć
a se „Poduzetni
č
ki impuls“ - Program poticanja poduzetništva i obrta za 2014. godinu“, u tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo poduzetništva i obrta aktom klase: 311-01/14-01/09 urbroja: 516/2-14-24 od 05. velja
č
e 2014. 2.
 
Zadužuje se Ministarstvo poduzetništva i obrta da provede postupak realizacije „Poduzetni
č
kog impulsa“ iz to
č
ke 1. ovoga Zaklju
č
ka te da isti dostavi svim ministarstvima i institucijama koje sudjeluju u njegovoj provedbi. Klasa: Urbroj: Zagreb, PREDSJEDNIK Zoran Milanovi
ć
 
 
OBRAZLOŽENJE Temeljem Programa Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 2011. do 2015. godine, te Strategije razvoja poduzetništva za razdoblje od 2013. do 2020. godine. Ministarstvo poduzetništva i obrta i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije u teku
ć
oj godini provodit
ć
e „Program poticanja poduzetništva i obrta – Poduzetni
č
ki impuls za 2014. godinu“. Klju
č
na odrednica Programa u 2014. godini stvaranje je povoljnijeg poduzetni
č
kog okruženja te poticanje inovacija i internacionalizacije u svrhu pove
ć
anja dodane vrijednosti stvorene u sektoru malog gospodarstva. Poduzetni
č
ki impuls sadrži mjere poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva za koje se koriste sredstva Državnog prora
č
una Republike Hrvatske te Strukturnih fondova Europske unije, a koji su Republici Hrvatskoj postali dostupni ostvarenjem
č
lanstva u Europskoj uniji. Ministarstvo poduzetništva i obrta i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije u protekloj godini proveli su Program poticanja poduzetništva i obrta za 2013. godinu na temelju
č
ega je dodijeljeno ukupno 1.815 bespovratnih potpora u iznosu od 139,1 milijuna kuna, odnosno ukupne vrijednosti poduzetni
č
kih projekata od 215,6 milijuna kuna. Analiza prijava za potpore u 2013. godini pokazala je kako su prosje
č
no na svaku kunu bespovratne potpore uložene iz Državnog prora
č
una poduzetnici uložili još 0,6 kuna iz vlastitih izvora. Na osnovu ovog Programa, u 2014. godini je planiran ukupni prora
č
un u iznosu od 1.265.648.165 kuna, što uklju
č
uje i iznose za finalne isplate po projektima koji se prenose u 2015. godinu, tj. u 2016. godinu na EU–projektima). Od toga ukupnog iznosa, za dodjeljivanje bespovratnih potpora planiran je iznos od 413.825.760 kuna. Slijedom toga Poduzetni
č
ki impuls za 2014. godinu sastoji se od
č
etiri programska prioriteta: 1. Prioritet: Ja
č
anje konkurentnosti malog gospodarstva (ukupni planirani iznos: 413.825.760 kuna). 2. Prioritet: Unapre
đ
enje poduzetni
č
kog okruženja (ukupni planirani iznos: 74.590.537 kuna). 3. Prioritet: Promocija i u
č
enje za poduzetništvo i obrt (ukupni planirani iznos: 248.080.998 kuna). 4. Prioritet: Lakši pristup financiranju (ukupni planirani iznos: 529.150.870 kuna). U 2014. godini nastavlja se s naglašavanjem u
č
inkovitosti javnih sredstva tako što se dodjeljuje manji broj potpora ve
ć
e prosje
č
ne vrijednosti, nastavlja se s uklanjanjem administrativnih prepreka, pove
ć
ava se transparentnost i vidljivost javnih poziva, a posebna važnost daje se unapre
đ
enju sustava pra
ć
enja i procjene u
č
inka dodijeljenih potpora. Slijedom navedenog, Ministarstvo poduzetništva i obrta predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje zaklju
č
ka kojim se prihva
ć
a predloženi Program poticanja poduzetništva i obrta – Poduzetni
č
ki impuls za 2014. godinu.
 
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
PODUZETNI
ČKI
 
IMPULS
 
2014.
 
Program
 
poticanja
 
poduzetništva
 
i
 
obrta
 
I2MINPO
 
MINISTARSTVO
 
PODUZETNIŠTVA
 
I
 
OBRTA
 
MINISTRY
 
OF
 
ENTREPRENEURSHIP
 
 AND
 
CRAFTS
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->