Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Howard Philips Lovecraft-Azathoth 1

Howard Philips Lovecraft-Azathoth 1

Ratings: (0)|Views: 5 |Likes:
Published by Daniela

More info:

Published by: Daniela on Feb 06, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/06/2014

pdf

text

original

 
 
Howard Philips Lovecraft
AZATHOTH
Când bătrâneţ
ea s-
a abătut peste lume ş
i mirarea a pierit din sufletul omenesc, când ora
ş
ele cenu
şii au înălţ
at spre cerul afumat turnuri înalte, sinistre
şi slute, în umbra cărora nu mai era cu putinţă să visezi la s
oare ori la
câmpurile înflorite.ale primăverii, când ş
tiin
ţa a despuiat pământul de mantia
sa de minuni
ş
i poe
ţ
ii n-au mai cântat altceva decât fantomele deformate de
privirile lor răvăşite, întoarse numai înăuntru, când, aş
adar, toate aceste lucruri au devenit un fapt împlinit, iar dorin
ţele copilăriei s
-au
ş
ters pentru totdeauna din min
ţ
i, s-
a găsit un ins dispus să călătorească dincolo de
existen
ţ
a aceasta
şi să plece în spaţii, în căutarea vechilor noastre vise. Se ş
tiu pu
ţine despre numele său, despre locul unde a trăit respectivul om. Se ş
tie totu
şi că era clin stirpe obscură. Locuia într
-un ora
ş
 cu ziduri înalte, unde domnea în permanen
ţă un crepuscul steril ş
i în care el muncea zi de zi în semiîntuneric
ş
i vacarm. La sfâr
ş
itul zilei sale de lucru, revenea într-
o cameră cu o singură fereastră ce dădea nu spre pajiş
ti
şi păduri, ci spre o curticică sumbră în care se deschideau, l
-a fel, în disperare
ş
i plictis, alte ferestre. Din camera sa, panorama nu oferea privirilor decât ziduri
ş
i ferestre.
Ş
i treb
uia să te apleci ca să distingi, pe cer, stelele mărunte. Iar pentru că nevăzând mereu
decât ziduri
ş
i ferestre o fiin
ţă inteligentă şi visătoare poate înnebuni,
ocupantul acelei camere î
şi făcuse obiceiul de a scruta, noapte de noapte, cerul
de deasupra lui, în speran
ţa că va găsi ceva diferit de tot ce exista în lumea
treziei
ş
i în cenu
ş
iul ora
şelor suite în înalt. La capătul mai multor ani, el chema
stelele pe nume
şi le urmărea cu închipuirea pină ce dispăreau, cu un regret parcă, din privirea lui. Apoi, tot cercetând cerul, ajunse să descopere lucruri
misterioase. În fine, într-
o noapte, o punte fu zvârlită peste adânca prăpastie ce despărţea două universuri: cerurile pline de vise se amestecară cu aerul modest al încăperii, învăluind omul în fabuloasa lor fantasmagorie.
 Intense lumini violete de miez de noapte, scân-teindu-
ş
i pulberea de aur,
pătrunseră atunci în cameră. Apoi izbucniră furtuni de nisip ş
i de foc, ie
ş
ite din spa
ţ
iile n
emărginite, grele de parfumurile altor lumi. Se revărsară oceane de
opiu, luminate de sori pe care nici o privire nu-
i contemplase vreodată ş
i purtând pe valuri nimfe acvatice
ş
i delfini ciuda
ţ
i, ivi
ţ
i din adâncuri
insondabile. Infinitul se roti în tăcere în jurul visătorului ş
i-
l luă cu sine fără ca măcar să
-
i atingă corpul aplecat pe fereastră. Şi vreme îndelungată, ignorată de

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->