Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Frankismoa Gipuzkoako Gaurko Ekonomian. SARRERA (Eus) El Franquismo en la economía de Gipuzkoa. INTRODUCCION (Eus) The Franco regime in today's economy of Gipuzkoa. INTRODUCTION (Basque)

Frankismoa Gipuzkoako Gaurko Ekonomian. SARRERA (Eus) El Franquismo en la economía de Gipuzkoa. INTRODUCCION (Eus) The Franco regime in today's economy of Gipuzkoa. INTRODUCTION (Basque)

Ratings: (0)|Views: 231|Likes:
Published by EKAI Center
Frankismoa Gipuzkoako Gaurko Ekonomian. SARRERA (Eus) El Franquismo en la economía de Gipuzkoa. INTRODUCCION (Eus) The Franco regime in today's economy of Gipuzkoa. INTRODUCTION (Basque)
Frankismoa Gipuzkoako Gaurko Ekonomian. SARRERA (Eus) El Franquismo en la economía de Gipuzkoa. INTRODUCCION (Eus) The Franco regime in today's economy of Gipuzkoa. INTRODUCTION (Basque)

More info:

Published by: EKAI Center on Feb 07, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/25/2014

pdf

text

original

 
 Ns n Wjrdheg Snpkr, ht mjkse½t rkoakit ney hesthtuthjena pjshthje jr jphehje ekht`kr jo KDNH Iketkr, ejr jo hts spjesjrs jr suppjrtheg keththks KDNH Iketkr skkds tj mj fushekss wht` ijbpnehks jr gjvkrebkets ijvkrkm he hts rkpjrts. Vknmkrs s`juam fk nwnrk t`nt wk bny `nvk n ijeoahit jo hetkrkst t`nt ijuam nookit t`k jflkithvhty jo t`hs rkpjrt. Hevkstjrs s`juam ijeshmkr t`hs rkpjrt ns jeay n shegak onitjr he bndheg t`khr hevkstbket mkihshje.
 
GNVNHN HEEJ_N]HJE IKE]KV, GJHV[ >,N6 BJEMVNGJE ]KA< 8=96;3>3= _H]JVHN-GNY]KH\ ?98?=>=;7 AKDKH]HJ ?7;73>70; M[VNEGJ ?000>8;63 K-BNHA< heojCkdnhiketkr.ku onikfjjd.ijb/KDNHIketkr sirhfm.ijb/KDNHIketkr
 
 
Wjrdheg Snpkr
 
7 mk okfrkrj mk 63>=
 
Ornedhsbjn Ghpuzdjndj gnurdj kdjejbhne YNVVKVN
]`k Orneij rkghbk he tjmny 
‘s kijejby jo Ghpuzdjn
 HE]VJM[I]HJE Ka Ornequhsbj ke an kijejbân nituna mk Ghpuzdjn HE]VJM[IIHJE
 
 
Ns n Wjrdheg Snpkr, ht mjkse½t rkoakit ney hesthtuthjena pjshthje jr jphehje ekht`kr jo KDNH Iketkr, ejr jo hts spjesjrs jr suppjrtheg keththks KDNH Iketkr skkds tj mj fushekss wht` ijbpnehks jr gjvkrebkets ijvkrkm he hts rkpjrts. Vknmkrs s`juam fk nwnrk t`nt wk bny `nvk n ijeoahit jo hetkrkst t`nt ijuam nookit t`k jflkithvhty jo t`hs rkpjrt. Hevkstjrs s`juam ijeshmkr t`hs rkpjrt ns jeay n shegak onitjr he bndheg t`khr hevkstbket mkihshje.
 
GNVNHN HEEJ_N]HJE IKE]KV, GJHV[ >,N6 BJEMVNGJE ]KA< 8=96;3>3= _H]JVHN-GNY]KH\ ?98?=>=;7 AKDKH]HJ ?7;73>70; M[VNEGJ ?000>8;63 K-BNHA< heojCkdnhiketkr.ku onikfjjd.ijb/KDNHIketkr sirhfm.ijb/KDNHIketkr
 
 
Ornedhsbjn Ghpuzdjndj gnurdj kdjejbhne YNVVKVN
>.
 63>6ne kghemndj anekne nzphbnrrntu gkeukekz, guzthjd ketzue mugu ejhzfnht Ornedjrke gnrnhne Ghpuzdjne ktn jrjdjrrkne Kusdna @krrhne gnrnpke kdjejbhdjn jsj pjshthfjn hzne zkan, kmj nghne, fkrtndj kdjejbhn
enfnrbke suspkrtu zkan … Gk`hkektne, skdtjrk
pjahthdj djedrktu fntzud fnhzhd kz mhrn gnh `jrrktne zuzkedh nrhtu, mhdtnmurnrke ljdnfhmk
‑pjshthfjtznt‒ `nrtuz, en`hngj gkeukandj
mhdtnmurnrke fkstk kspnrruktne sndjemu.
6.
 @nan krk, zhur nsdj, gurk `hrhtnrrke hedjetzhketk djakdthfjnd jenrtu kghe mu ejanfnht ornedhsbjnrke krnghe kdjejbhdj fnhdjr `jrh, mhdtnmurn gnrnhne ksdufhmk sjzhna, mkbjdrnthdj ktn enzhjenake nurdn gkrtntutndj znpnadktn ktn fjrtxndktn guzthnd nrhetzkdj fnahjgnrrhn fnahtz bjmune.
9.
 Hrhzphmk `jrhkd `jrh znanetzktne lnrrh gkehtuke 63>6dj prjhkdtunrke fhtnrtkz. Kgje fnmngjandj en`hdjn mntu kmj nrgumhj, ksne kmj sheksbke `nu znanetzne lnrtzke muken. Srjhkdtu `jrrke fhtnrtkz, namkrnetzhz, ornedhsbjnrke krnghe kdjejbhdjn Ghpuzdjnrketznt guzthz dnatkgnrrhn hzne zkan kghnztntuz.
=.
 
Ornedhsbj gnrnhdj ‑mksnrrjaahsbj‒
dunethtnthfjnrke jemjrhjz -mhdtnmurnrke tkstuhegurune pjshfak hzne mnhtkdkken fndnrrhd-, Ghpuzdjn, mhdtnmurn `jeke nbnhkrne, jsj kgjkrn n`uamune zkgjke, nrgh ktn gnrfh, kpk auzkrndj gnrnpkenrke hduspuetuthd.
;.
Ksduane bkrdkne ktn gutxhkghzdj hefkrtshjmue hemustrhn zn`nrdhtune jhenrrhturhdj k`ue prjmudthfjn ktn, gnhekrn, mhdtnmurn nurrkthd hznehdj pjshzhj kranthfjnrke nzphthd djdnturhdjn gkeuke. =3 urtk `jrhktne g
urk `krrhnamkn ‑`nzh‒
kghe zke, ejsdh, fnhen fkrk pkr inphtn krrketnrke bnhan kranthfjn `jgkh ktn `nbnrgnrrke `nbnrdnmndjnrkdhe namkrntutn jsj fnxun zke, Kstntu jsjnrkdhe ktn Kurjpnrkdhe djepnrndktne. Kghn mn, gnrnh `jektne mhrutzn `nemhnd kghe mhtuztkan fntzukd, fnhen pkrtsjen fndjhtznrke jeghzntknrke gnakrnrke djetu, ekdnzna skdtjrknrke hn mksngkrpkenrke djetu, hegurughrjnrke enrrhntzknrke djetu `krrhnamknrke zjenamk nsdjtne, drhsh duaturna, sjzhjajghdj ktn pjahthdjnrke djetu,
?.
Kurjpne kzkznguend zhrke prjpjrtzhjktne, `hrugnrrke buemudj nmbhehstrnzhj fntkdhe, kmj kohzhketzhnrhd gnfkdj `kzduetzn ktn jsnsueghetzn kdhpnbkemukdhe.
7.
Nzdke `hru `nbnrdnmntne, gurk hemustrhnd lndhe mu kurjpnr bkrdnturn znfnatzke ktn, jemjrke, kurjpnr bjektn fntnsuenrke snrrkrnrh nurrk kghtke, ak`ke bnhandj djepktketzhn hetkrenzhjenanrh nurrk kghenz. ]nbnakz, kzhe mugu gnuzn fkrn ksne nraj sjzhna ktn hesthtuzhjenakne mhtugue mkohzht enfnrhkz. Mhdtnmurnrke `jemnbke kdjajghdjn jrnhemhd zuzkemu gnfk mugu. Gurk nmbhehstrnzhjn, gurk `kzduetzn ktn uehfkrtshtntk shstkbnd, jrnhemhd Kurjpndj nzdke pjstuktne  lnrrnhtzke mu.
0.
Jrnhegj prjpjsnbken nsdjz nurrkrn mjn. Gurk ustkz, ornedhsbjnrke krnghe kdjejbhdj dnatkgnrrh `jrh kz zke mhdtnmurnrkdhe nbnhtu. Gnurdj Ghpuzdjne ktn Kusdna @krrhne mnuzdngue kghturn gnfkzhn enfnrh nsdjd krk ornedhsbjne mutk  lntjrrhn< dnatk kdjajghdjnd, mksjrkdn sjzhnand, gurk prjmudtuke bnhan tkdejajghdj ksdnsn,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->