Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Abdulah Sidran - Otac Na Sluzbenom Putu

Abdulah Sidran - Otac Na Sluzbenom Putu

Ratings: (0)|Views: 676 |Likes:
Published by sima_sociology

More info:

Published by: sima_sociology on Oct 02, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2010

pdf

text

original

 
Abdulah SidranDje
č
 ja bolest: otac na službenom putu
 Pozorišni komad u dva dijela sa epilogom i dvostrukim završetkomSarajevo, 1983.LICA:SABAHUDIN, 30 godinaSABAHUDIN, DINO, dje
č
akKERIM, njegov bratOTAC (MAHMUT ZOLJ)MAJKA (SENA ZOLJ)DJED, otac SeninFARUK, 30 godina, Senin brat, udbaš (službenik UDBE)ANKICAFAHRO, grani
č
ar, Senin bratVLADO PETROVI
Ć
, komšija porodice ZOLJŽIVKA PETROVI
Ć
, žena muNATAŠA PETROVI
Ć
, k
ć
i muJOŽA PETROVI
Ć
, sin Vlade i Živke Petrovi
ć
 LJAHOV, doktor, RusLIDIJA LJAHOV, žena muMAŠENJKA LJAHOV, njihova k
ć
iFRANJO KOPILE, 40 godina
ð
URO PISAR,
Ć
ORO, udbaš (službenik UDBE)OSTOJA CEKI
Ć
, udbašHAMDO, berberinPOPSEKRETAR OOSK Seninog preduze
ć
aKREŠIMIR KLARI
Ć
, psihijatarSTEVAN,
č
lan OOSKPARTIJACPARTIJAŠICALEŠINAR ILEŠINAR IIPREDSJEDNIK NARODNOG ODBORASEKRETARICAI DAMAII DAMAIII DAMADASKARABORA, peva
č
 
 
MILICIONEROMLADINKABANJSKI ORKESTARPRVI DIO1. PSIHIJATRIJSKA ORDINACIJA(U nevelikom svjetlosnom krugu: ordinacija, doktor Krešimir Klari
ć
, psihijatar, zastolom; preko puta, za niskim stoli
ć
em, a kao pred isljednikom, Sabahudin Zolj (30),pacijent. Sa pacijenta, svjetlost postupno, tokom dijaloga, prelazi te obuhvata i doktora(tj. cjelinu prostora ordinacije.) Monotoni, jezivi zvuk klofanja
ć
ilima.)SABAHUDIN:
Č
ujete li?DOKTOR: Ne.SABAHUDIN: Kao da neko klofa
ć
ilim!?DOKTOR (Intonacijom hipnotizera):
Č
ini ti se. Treba da se opustiš. Tebi je potreban mir.I strpljenje. Pokušaj zatvoriti o
č
i. Tako.SABAHUDIN: Molim ti se, Bože, podari mi mir i strpljenje, jer velike su i beskrajnetvoje mo
ć
i...DOKTOR: Gdje smo bili stali? Sje
ć
aš li se gdje smo stali?SABAHUDIN (Jecaju
ć
i): Velike su i beskrajne tvoje mo
ć
i: apaurin, »be« kompleks,meprobamat, tri puta dnevno, poslije obroka, dijetalnog, to jest neslanog, neslanog, to jestnikakvog...DOKTOR: Može i tako, važno je da u
č
estvuješ...SABAHUDIN: Ispijam, Bože, ovu postaspirinisku
č
ašu u zdravlje tvoje produžene ruke,otjelovljene u blagom i mudrom liku profesora Klari
ć
a, velikog majstora što popravljabolesnu spravu moje duše!(Pokušao je ustati ispijaju
ć
i
č
ašu vode, pa se skrhan, jecaju
ć
i, vra
ć
a u stolicu. Šutnja, ukojoj odjekuju udarci po
ć
ilimu. Sabahudin zatvara objema rukama uši, sagiba glavu naprsa.)DOKTOR (Strpljiv kao krvnik): Dokle smo, dakle, stigli? Sje
ć
aš li se dokle smo došli?SABAHUDIN: Sje
ć
am.DOKTOR: Kažeš: klofali ste
ć
ilim. Ko?SABAHUDIN: Franjo, i ja.DOKTOR: Nisi pominjao Franju. Ko je Franjo?SABAHUDIN: Franjo Kopile. Hauzmajstor, u našoj zgradi.(Sada Sabahudin »tone«. u sje
ć
anje, po
č
inje govoriti živo, gotovo dje
č
a
č
kom intonacijomi re
č
eni
č
kim sklopom.)SABAHUDIN: Imao je, ovdje (pokazuje na dvostruki vanjski miši
ć
nadlaktice)istetoviranu golu žensku. Pa kad radi, prstima, ovako, onda ona mi
č
e stražnjicom, kao da je živa... (Zatamnjenje.)2. DVORIŠTE U ZGRADI PORODICE ZOLJ(a) KUPE PRVOG RAZREDAPUTNI
Č
KOG VOZA (b)(Na pozornici se, dakle, paralelno odvijaju dvije radnje: jedna u dvorištu, Franjo i maliDino Zolj, i druga, u vozu, Mahmut Zolj, otac, i Ankica K., njegova ljubavnica. Prepli
ć
use zvuci klofanja
ć
ilima sa zvucima voza. Svjetlo prvo obuhvata Sabahudina, Dino, i
 
Franju, a poslije, u odgovaraju
ć
em trenutku dijaloga, ljubavnike u vozu. Franjoku
ć
epazitelj, oko 40 godina, žestoko bije kloferom po
ć
ilimu, ne puši se
ć
ilim, puši seFranjo! Lije s njega mamurlu
č
ki znoj. Sabahudin pridržava krajeve
ć
ilima. Franjo zastajeda otpuhne.)FRANJO: Džaba mi ovo lupamo, ortak! Nema ovdje trunke!DINO: I ja sam reko mami. Kad smo ga ono klofali?FRANJO: Nema petnest dana. Al' ako kaže vaša gospo
ñ
a mama. (Nastavlja klofati,mijenjaju
ć
i mjesta po kojima udara.)DINO (Deru
ć
i se da nadja
č
a zvuk udaraca): Tako ona uvijek. Kad treba da do
ñ
u gosti.FRANJO: Kakvi gosti?DINO: Ho
ć
e da sunete mene i Kerima.
Č
im tata do
ñ
e s puta.FRANJO: Zar se komunisti sunete?DINO: Nemam pojma. Bi
ć
e puno gostiju. Dobi
ć
emo puno para.(Udarci bivaju tiši, slabi svjetlosni krug nad njima, »otvara« se svjetlost nad kupeom,zvuk voza nadja
č
ava. U atmosferi no
ć
nog voza miješaju se zvuci lokomotive saregrutskim pjesmama u pozadim. Postepeno stišavanje zvukova. Tišina, šutnja me
ñ
uljubavnicima. Traje li traje. Oni su sami u kupeu, jedno preko puta drugog, do prozora.Na sjedištu do o
č
eve noge, crna putna tašna, i paket s poklonima.)ANKICA: Pri
č
aj nešto. (On šuti.) Pri
č
aj nešto. Teško mi je kad šutiš.OTAC: Ama šta
ć
u ti pri
č
ati, ženska slavo!?ANKICA: Nekad si pri
č
o... (Pauza.)OTAC (Umorno): Pun mi je klinac službenih putovanja... (Pauza.)ANKICA (Pla
č
no): Ti mene više ne voliš.(Nakon kra
ć
e šutnje, Mahmut Zolj, Otac, se osvr
ć
e okolo, kao da ga ko ne bi
č
uo, pa seprimakne njenom licu...)OTAC: Ko koga voli u ovoj ludnici...?(Ponovo zvuci voza, regrutske pjesme »Rastanak nam nije mio nije mio, nije mio...«Zatamnjenje. Svjetlo na Franju i Dinu koji zamotavaju u tubu isklofani
ć
ilim. Prije negošto
ć
e ga podi
ć
i.)FRANJO: Kuži ovo, ortak! (Pokazuje manipulaciju miši
ć
ima, ženska »miješa«. Dino sestidno smiješi.)DINO: Ja
ć
u, kad porastem, tetovirati avion. Pa nek maše krilima! (Dok odlaze
ć
i prte ipronose scenom, tubu
ć
ilima, Franjo ispod pazuha, Dino na ramenu) Je li, Franjo, što tebezovu kopile?FRANJO: Greška. Greška sudbine, orta
č
e! (Zatamnjenje.)3. STAN PORODICE ZOLJ(U dnevnoj sobi srednjegra
ñ
anskog izgleda, Majka, Senija Zolj, i Djed, ZulfikarŠe
ć
eragi
ć
, njen otac. Sa radija na kredencu neka odve
ć
ozbiljna glazba. Majka ustaje odšiva
ć
e mašine, singerice, gasi radio. Djed pu
ć
ka svijenu cigaretu, kao meditira. Zvuksingerice.)DJED: Ja ga, vala, Seno, ne bi gasio... Nek se nešto doga
ñ
a...MAJKA: Malo se doga
ñ
a... Još mi svirka treba...(Zvono na vratima. Majka se trzne, Djed miran. Ona ustaje da otvori, kre
ć
e preko sobe.)DJED: Beli je ona tvoja zakletva.(Ulaze u sobu Majka i Otac, ona je ve
ć
preuzela njegovu tašnu i paket, dva-tri sastavljena

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Dzenan Dzevlan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->