Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Arken_1_2008

Arken_1_2008

Ratings: (0)|Views: 32|Likes:
Published by farolito7

More info:

Published by: farolito7 on Oct 02, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/06/2009

pdf

text

original

 
 Arken
Foto: ©istockphoto.com/DNY59
Katolsk barnebladNr. 1–2008
 
Innhold
3
Kjære foreldre og foresatte...
 Arken nr.1–2008
Arken er Norges Unge Katolikkersblad or barn og unge i alderen 4-12år.Norges Unge Katolikker (NUK) eren landsdekkende sammenslutningav katolske barne- og ungdomslagsom har sitt utspring i de katolskemenighetene i Norge. NUK er etellesskap hvor barn og unge harsin egen plass og kan tree andrekatolikker. NUK som organisasjonbaserer sitt arbeid på troskaptil Kirken og arbeider i samrådmed biskopene på stitsplan,og sogneprestene i de enkeltemenighetene. NUK støttes avbiskopene i de tre katolske stitene iNorge.Til grunn or alt NUKs arbeidligger de tre nøkkelbegrepeneTro, Fellesskap og Handling, slikdet er beskrevet i organisasjonensormålsparagra.
Redaksjon
Kristine G. Stiansen (redaktør)Elin DingstadMarta Bivand ErdalChristine Maria OttersenTorvild OtestadKristoer T. Lindtveit (layout)
For mange barn så er jula den viktigste tida i året. Jula orbinder vi med Jesus og det ågå i kirka i tillegg til veldig mye annet. Påska derimot orbindes ote med årets sisteskiturer, hytta på ellet, sjokolade, appelsin og påskeharen. Hvor ble det av Jesus?Påska og pinsen er vel så viktige or kirka som jula er, om ikke enda mer viktig. Mendet kan være vanskeligere å orklare or barn hva som skjedde i påska og i alle all hvasom skjedde i pinsen. Hvordan orklarer man Den Hellige Ånd or et barn? Jeg tror at barn orstår mye mer enn vi voksne tror. Og det å ortelle historien om Jesusiste dager til barna våre, om hans lidelse og død, og ikke minst hans oppstandelse erutrolig viktig. Hvis dere trenger hjelp til å starte en samtale så kan dere jo lese enhistorie ra en barnebibel. Dere nner i dette bladet ti orslag til gode barnebibler sombarneutvalget anbealer.Vi har også i dette nummeret av Arken orsøkt å orklare hva Den Hellige Ånd er medoppgaver og historier. Vi håper dette kan inspirere dere til å snakke mer med barnaderes om troen vår, selv om det kan være vanskelig å orklare alt. Dere vil også herkunne lese om barnehelga i St. Olav og dere vil nne datoer or årets sommerleirer.Meld barna deres på, det kommer til å bli en uorglemmelig uke or dem!Alt godt i Kristus ra redaksjonen.3
 
InnholdKjære foreldre og foresatte...
Kjære oreldre og oresatte... 3Barnehelg i St. Olav, Oslo (alle aldre)4Oppgaver (4-7 år) 6Bønn (alle aldre) 9Tema: Den Hellige Ånd (10-12 år) 10Tema: Den Hellige Ånd (4-7 og7-10 år) 12 Sommerleir 2008 (or oreldre) 13Oppgaver (10-12 år) 14Barnebibler norsk (or oreldre) 16Oppgaver (7-10 år) 19Quiz (alle aldre) 22Fasit oppgaver (alle aldre) 23
 
45Andre helg i ebruar møttes 20 spente barn på St. Sunniva skole. Derskulle de være en helg sammen med em ledere.Ikke alle barnakjente noen der, men det gikk ikke mange minutteneør alle hadde ått seg noen venner.Når vi komspiste vi ostesmørbrød, lekte leker og hørte påhistorien om Jesus i ørkenen som Kristine Mariaortalte oss.Etterpå tegna alle sammen noe rahistorien, du kan tro det ble mange fotte tegninger!Før vi la oss hadde vi atenbønn med mye n sang.Lørdag morgen dro alle på katekesen, og etter det vardet klart or tur. Vi reiste opp til Maridalenog der grilla vi pølser, akte oghadde rebusløp.Tidagikk utrolig ortordi vi hadde detså gøy, og når viskulle hjem var detallerede blitt mørkt!kvelden kk vi se tegnelm om detre vise menn og vi kk tomatsuppe, kake ogkakao. Det smakte utrolig godt!Etter vi hadde spistrokost på søndag lagdevi rosenkranser.Vitredde mange perler påen snor, ti og ti. Vi kkalle ta med rosenkransenvi hadde lagd hjem. Såorberedte vi messen, lagde orbønnerog øvde på sanger. Etter enveldig n barnemesse,der barnekoret sang, såba vi en bønn sammen ogholdt hverandre i hendene ør alle barna ble medmammaen og pappaen sin hjem.Det var en utroligkoselig helg, og vi gleder oss alle til neste gang!
Barnehelg i St. Olav, Oslo
Dette synes Jacob om helga:
Hva gjorde dere påbarnehelg? – Vi lekte, gikk påtur, grilla pølser og mye mer som jegikke husker.Hva var det morsomste dere gjorde?– Det var når vi lekte ørste kveld. Vihadde en lek som het avisleken, der manskulle si et navn ort og hvis ikke man rakk detså ble man slått i hodet. Det var utrolig gøy!Fikk du mange venner på helga? – Ja, veldig mange. Alle var veldig snille.Vil du på barnehelg igjen? – Ja, hvis jeg år lov! Det var veldig gøy!
l   l    ef    o t   o :  © i    s  t  i   n e G  . S  t  i    a n s  en

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->