Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tara Barsei anul IX, nr. 2, martie-aprilie 1937

Tara Barsei anul IX, nr. 2, martie-aprilie 1937

Ratings: (0)|Views: 5 |Likes:
Published by romulus13
periodic interbelic. La p. 44, articolul 'Ionel Mota si Vasile Marin" despre moartea eroilor legionari. Miscarea Legionara
periodic interbelic. La p. 44, articolul 'Ionel Mota si Vasile Marin" despre moartea eroilor legionari. Miscarea Legionara

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: romulus13 on Feb 08, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/08/2014

pdf

text

original

 
Ax.
 Banciu:
Sever
 Pop:
A
A.
 Mureşianu:
Victor
 Marian:
A
Sacerdoţeanu:
Mih.
 Popescu:
 Tara
 Bârsei"
 :
Ax.
 B.:
Ax.
 Banciu:
Ax.
 Banciu:
P.
 I.
 Teodorescu:
Ecat.
 Pitiş:
Alex.
 Ceuşianu: Aurel
 Marin: Mihail
 Sturdza:
Ada
 Negri-Pimen Constantinescu
 :
Emil
 Micu:
N.
 Hurlup:
P.
 I.
 Teodorescu,
 Aurel
Marin,
 C.
 C,
 Dr.
I.
 Puşcariu
 şi Ax. B.:
Bibliografie,
 paginile
CUPRINSUL
Sextil
 Puşcariu
Sextil
 Puşcariu
0
 nouă
 contribuţie
 la ist. Românilor în evul mediu (III) Pravila Comerţială de Ia 1837
O
 diplomă de înobilare din Haţeg Contribuţiuni la Domnia lui Ma-vrogheni
f
 Ionel Moţa şi Vas. Marin
Din
 ziarul
 prof.
 Aurel Ciortea (Cont.)
f
 Pr. Ioan Brânzea Scrisori vechi. Un
 curier
 al lui lancu şi călăuza aceluia
 spre
cartierul rusesc
 din Ţara Rom.
Partea literară
Al.
 Lascarov Moldovanu Sonete Reîntoarcerea a) Poetului b) Adâncă
 seară
c)
 Fragment a) Crăciunul meu b) Mângâiere Soare de
 iarnă
Fuga
 în codru Pagina de umor şi
 satiră
|
 Dări de seamă administraţiei,
 poşta
 redacţiei
Anul
 IX.
Martie-Aprilie
 1937
No.
 2
 
ŢARA
 BARSEI
APARE
 TOT LA
 DOUĂ LUNI SUB CONDUCEREA PROFESORULUI
 AX. BANCIU
AdmfiSstrVa
 }
 Str
- Mureşenilor No.
 22,
 etaj,
 Braşov
Abonamente şi
 achitări
 de abon. se pot face şi la d.
 D.
 Berbecariu
corn., Str. Voevodul
 Mihai,
 colţ cu Mih. Weiss.
ABONAMENTUL
PENTRU
 UN AN LEI
 260
 ACHITAT DECURSfV LEI
 300
 NUMĂRUL LEI
 50
Pentru
 străinătate
 Lei 400
 —
INFORMAŢIUN1
Pentru autori
Manuscrisele primite Ia redacţie nn se Înapoiază.
Autorii,
 ale căror articole urinează să se publice, vor fi incunoştlinţaţi
 despre
aceasta.
Extrase
 din
 articolele
 publicate in revistă se pot face plătindu-se tipografiei numai costul hârtiei şl al trasului.
O
 coală 16 p. formatul
 revistei.
50 ai.
 Lai
 320 100
 ax. Lai
 440 200
 ai.
 Lai 540
8 pag.
50
 ax. Lai
 230 100
 ax. Lai
 270 200
 ax. Lai
 320
Revista
 noastră tipărindu-se într'un număr limitat de exemplare, nu putem trimite câte două exemplare din acelaşi nr. în contul
 unui
 abonament.
Ni
 s'ar descompleta colecţiile de rezervă. De aceea, rugăm pe toţi abonaţii noştri ca, în interesul lor, să ne avizeze din vreme în caz şi-au schimbat
domiciliul
 sau n'au primit vre-un număr. Reclamaţiunile prea întârziate nu le putem lua în consideraţiune.
*
Cine
 doreşte răspuns, e rugat să trimită şi mărcile poştale necesare.
In
 lipsa acestora, nu li se răspunde decât la poşta redacţiei.
Tot
 aşa şi cei care nu se mulţumesc cu confirmarea în corpul revistei
a
 primirii abonamentului şi doresc să li se trimită şi chitanţa de achitarea abonamentului.
*
Oricine
 reţine vre-un număr, se consideabonat.
*
Meseriaşilor
 şi negustorilor care vor abona revista, achitând anticipativ
costul
 abonamentului pe un an, dacă ni se cere, li se va anunţa gratuit adresa
în
 corpul revistei, anul întreg.
Cei
 care ne vor
 face
 10 abonamente, plătite înainte, vor primi revista gratuit, un an.
Admlnistraţiunea.
Nu
 publicăm dări de seamă decât despre lucrările primite la redacţie.
Nu
 luăm notă de cuprinsul revistelor ce ni se trimit decât în măsura reciprocităţii.
Lucrările
 şi
 revistele primite la
 red. vor fi
 amintite la
 „Bibliografia*
 acestei reviste Reproducerea, fără indicarea izvorului, este oprită.
 
Ţ
BÂRSEI
APARE
 TOT LA
 DOUĂ LUNI
Redacţia
 şi administraţia:
 BRAŞOV,
 STR.
 MUREŞENILOR
 No.
 22
Anul
 IX. Martie-Aprilie 1937 No. 2
Sextil
 Puşcariu
Intre
 personalităţile reprezentative ale Ardealului cărturăresc,
între
 figurile care sintetizează sforţările neamului nostru de a
ocupa
 un
 loc onorabil
 între
 popoarele în vecinică emulaţie
 spre
•culmile
 senine ale ştiinţei, d-1
 Sextil
 Puşcariu e, fără îndoială,
între
 cele dintâi.
Prin
 activitatea ştiinţifică de aproape
 patru
 decenii, ca şi prin calităţile d-sale personale şi-a
 creat
 un ascendent, de care
nu
 se bucură mulţi din aleşii neamului, — numele său,
 respectat
pe urma a ceeace a dat ştiinţei, trecând de mult hotarele Ţării.
Căci
 d-1 S. P. e un pasionat al ştiinţei. In camera lui,
•cu
 păreţii căptuşiţi cu cărţi,
 străbat
 greu chiotele partidelor
politice.
 Departe de contingenţele politicei de
 interes
 personal, el
înţelege
 să iese din izolarea sa numai când e vorba pună în discuţiune şi să lupte
 pentru
 probleme de
 interes
 general româ
nesc,
 iar bunul simţ
 care-1
 caracterizează îl apără de a cădea în
exagerări,
 în alunecări sau afirmaţiuni necontrolate, care scad valoarea individului, fiindcă-i scad seriozitatea, probitatea. Intelect
 agil,
 dar întotdeauna echilibrat,
 înzestrat
 cu un discernământ aproape fără greş în judecarea oamenilor şi a operelor lor, în judecarea valorilor şi nonvalorilor;
 spirit
 disciplinat şi totuşi de îndrăsneţe iniţiative, fără însă a se aventura în lucrări care-i depăşesc puterile; cap clar, duşman neîmpăcat al obscurităţii, preocupat mereu de grija de a-şi înveşmânta ideile şi sentimentele
în
 forma cea mai aleasă dar şi mai accesibilă celor cărora se a-dresează, — viaţa şi realizările lui
 Sextil
 Puşcariu, cu aceste ca
lităţi,
 sunt
 o comoară care poate servi
 tuturor
 timizilor, neîncrezătorilor în puterile proprii, dezordonaţilor în munca pe care o

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->