Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Indrumari duhovnicesti pentru vremelnicie si vesnicie - Pr. Cleopa Ilie

Indrumari duhovnicesti pentru vremelnicie si vesnicie - Pr. Cleopa Ilie

Ratings: (0)|Views: 554|Likes:
Published by fratele
http://www.tezaurul-ortodox.com/
http://www.tezaurul-ortodox.com/

More info:

Published by: fratele on Feb 07, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2013

pdf

text

original

 
CLEOPA ILIE
|teognost|
Cluj-Napoca
2004
DIN CUVINTELE ARHIMANDRITULUI
ÎNDRUMĂRI DUHOVNICEŞTIPENTRU VREMELNICIE ŞI VEŞNICIE
O sinteză a gândirii Părintelui Cleopa în 1670 de capete
 
5 Avem în faţă o carte, cu îndrumări duhovniceşti, pentru vremea deacum şi pentru veşnicie. Cartea aceasta îl are ca autor şi ca îndrumător, pePărintele Arhimandrit Cleopa Ilie, din Mănăstirea Sihăstria - Neamţ. Dupăconţinut, deci, cartea este a Părintelui Cleopa. Dar materialul prezentat încarte, este organizat de Ioan Gînscă, licenţiat în teologie şi acum director alEditurii Teognost, din Cluj. Astfel, cartea de faţă are doi autori: unul ca autor de text - şi acesta este Părintele Cleopa -, iar altul, ca organizator almaterialului, pe teme şi după alfabet - acesta fiind Ioan Gînscă - cunoscutdeja ca organizator de text, pe teme şi pe alfabet şi ca sinteză de gîndire, princele două cărţi, care-i premerg cărţii de faţă, adică
Veniţi de luaţi bucurie
- o sinteză a gîndirii Arhimandritului Teofil Părăian,
din Mănăstirea
Brîncoveanu, de la Sîmbăta de Sus, precum şi cartea intitulată:
Părintele
 Arsenie Boca, mare îndrumător de suflete din secolul XX.
Indrumările duhovniceşti, pe care le cuprinde cartea de faţă, au fostpublicate în diferite cărţi, semnate de Părintele Cleopa şi tipărite în timpul vieţii lui, a această carte este „o carte din cărţi".Dar ea mai estealcătuită şi din cuvinte rostite de Părintele Cleopa şi înregistrate pe casete.Privită în felul acesta, cartea este şi „o carte de pe casete". Important estecă textul cărţii, pe care o avem în faţă, îi aparţine Părintelui Cleopa, făcînddin carte un fel de „Părintele Cleopa în mijlocul nostru". Afirmaţiile, concluziile, luările de atitudine, cîte se desc în cartea defaţă, toate ni-l aduc pe Părintele Cleopa aproape, ni-l pun în atenţie, ni-l facaccesibil şi lucrător în viaţa noastră, atît pentru vremea de acum, pentru vremea vieţii de faţă, cît şi pentru veacul ce va fie, pentru care ne pregătim în viaţa prezen.Iniţiativa pentru cartea aceasta, aşa cum se prezintă ea acum, a avut-odirectorul Editurii Teognost, care a căutat, a adunat şi organizat materialul,pe teme şi după alfabet, în dorinţa de a pune la îndemîna cititorilor ziceri,gînduri, principii şi idei călăuzitoare, pentru o viaţă duhovnicească autentică,aşa cum a înţeles-o şi a prezentat-o Părintele Cleopa, în diferite cărţi, precumşi în cuvîntări sau convorbiri care au fost înregistrate pe casete, de unde aufost luate şi încredinţate scrisului, spre folosul celor mulţi. Avantajul cărţii cu această sinteză a gîndirii rintelui Cleopa este ne dă posibilitatea să cunoaştem stilul de gîndire şi chipul de îndrumare alcelui ce a fost, vreme de cîteva zeci de ani, călăuzitorul sufletelor către cer,atît prin lucrarea de duhovnic, cît şi prin cea de îndrumător, în general. Ceicare citesc cartea aceasta, nu mai trebuie să scormonească în trecut şi să
CUVÎNT ÎNAINTE
 
caute in scrieri multe şi de multe feluri, ca să-şi însuşască luminile de gîndale Parintelui Cleopa, căci le au în paginile acestei cărţi. Lucrarea aceastade scormonitor, în cărţi, reviste şi casete a făcut-o Ioan nscă, pentru el şipentru toţi cititorii cărţii de faţă.Ca să ne fie de folos, cartea nu trebuie să fie citită ca o lectură, ci caun studiu, deci cu dorinţa sinceră de a învăţa, ceea ce a învăţat, la vremeasa, Părintele Cleopa, şi ceea ce ne învaţă şi acum, după ce a trecut la cele veşnice, prin ceea ce a sat în urmă, în această lume, în vederea folosuluiduhovnicesc.Orice iubitor de învăţătură şi de îndreptare spirituală, plecîndu-se asupracuvintelor de învăţătură din cartea aceasta, se întîlneşte cu Părintele Cleopa,cel de odinioară, ascuns în gînduri şi în rîndurile cărţii de faţă, de undeapare în conştiinţa noastră, ca să ne spună ce să facem şi ce să nu facem,ca să ducem o viaţă religioasă adevărată, aşa cum o vrea Dumnezeu şiBiserica Lui cea Sfîntă.Părintele Cleopa, în timpul vieţii sale, i-a uimit pe toţi cei ce l-au cunoscut,prin volumul de cunoştinţe duhovniceşti, pe care-1 revărasa ca dintr-un izvor  îmbelşugat. Tot aşa sunt şi scrierile lui, precum şi scrierile şi învăţăturile careau rămas de la el. Toate ne uimesc, prin precizie, prin argumentare, prinreferirile pe care le face Părintele, care este acelaşi şi cînd vorbeşte, precum şicînd scrie. Acelaşi Părinte Cleopa a vorbit şi a scris şi prin cuvîntul vorbit sauscris, s-a desfăşurat pe sine, cu bogăţia lui lăuntrică, în scopul de a-L aduce peDumnezeu între oameni şi de a-i duce pe oameni la Dumnezeu.Fiecare temă din cuprinsul acestei cărţi e bine să fie considerată ca o întîlnire cu rintele Cleopa. Ea trebuie studiacu amănunţime şi cu profunzimeşi reţinută pentru viaţa practică. Temele din carte, prin conţinutul lor, nu secondiţionează unele pe altele; chiar de aceea au putut fi prezentate după alfabet. Astfel stînd lucrurile, cartea poate fi citită de oriunde, după interesul cititorului.Citeşti din ea tema care te interesează în primul rînd. Vrei să ştii ce învaţă Părintele Cleopa despre rai, citeşti la titlul „Raiul".Te interesează ce spune Părintele Cleopa despre duhovnic, citeşti la„Duhovnicul". Şi aşa porneşti cu ce te interesează în primul rînd şi cu vremeaciteşti toată cartea, cu bogăţia ei de argumentare scripturistică şi patristică,pe care o întîlneşti la orice temă.Important este însă ca „cel ce are minte, să ia aminte!". Iar aceasta,nu numai ca să reţină înţelepciunea cuprinsă în carte, ci mai cu seamă ca dela cuvînt să ajungă la faptă şi de la faptă, la realizarea de sine, ca să fie omul„tot mai om" şi „omul mai om" să fie „mai ca Hristos". Avînd această carte cu învăţături duhovniceşti ale Părintelui Cleopa, în forma ei de „dicţionar de cunoştinţe religioase", mulţumirea noastră se îndreaptă, acum şi totdeauna, spre toţi lucrătorii de la Editura Teognost,care ne-au dat cartea cu „îndrumări duhovniceşti, pentru vremelnicie şi pentru

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Anne Thompson liked this
aicacs liked this
Gabriela liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->