Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
77Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
alchimia chineza si indiana

alchimia chineza si indiana

Ratings: (0)|Views: 1,037|Likes:
Published by gayatrix

More info:

Published by: gayatrix on Oct 03, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/15/2015

pdf

text

original

MIRCtpi
A

bo\u00eees (1052) ; Le Yoga. Immorialite etlimfti (1954) ; Vai gerons et alchirnisics (135*) ; DasH\u00e2i-lige ur:<\u00ee das Profane,
lt>57 (Le sacre et le profane, HK$5) ;Myfft. es. rcrcs et m\u0163/steres (15157) ; Birth aud Rebirth, 1938 (A'\u00abj*-sa\u00eewe* mystiques,
1938) ; MepWstOpfietes et l'Am-ifrefyne (1962) ; Patatijfcli ef le Yoga (1962) ; Aspecis dn mythe (1963) ; From Frimitivcs

to Zeu (1967) ; The Quest, 1969 (La Nostalgie des origines, 1970) ; De Zatmoxis \u00e2 Gengis-Kh-aii (1970) ; Religions
austru\u00eeiennes (1972) ; OccuXtism, Witchcraft and Cultural Fashions (1976) ; Hiatoire des croyances
et desidee? religieuses, I\u2014III (1976\u20141933) ; Bri-

ser le toii de la maison (1936).
Prezenta edi\u0163ie reune\u015fte pentru prima oar\u0103 \u00eentr-un singur volum cele dou\u0103 fascicule ap\u0103rute separat \u2014 fascicula l :Alchimia
chinez\u0103 \u015fi indian\u0103. Editura \u201eCultura Poporului'', Bucure\u015fti, 1933 ; fascicula a Ii-a : Cosmologie \u015fi al-chimicbabilonian\u0103,

Editura \u201eVremea", Bucure\u015fti.
1937.
Transcrierea testelor s-a t\u0103cut conform normelor actuale ale ortografiei, corect\u00eendu-se tacit unele gre\u015feli de. tipar. Din lipsa
semnelor diacritice, ortografia numelor orientale \u015fi a ter-^ nmhi rom\u00e2n\u0103 a r\u0103mas
neas imita\u0163i in limt

felfabat\u00e2.
rom\u00e2n\u0103 a
Si
\
fj!\
\u00ab\u25a0*'

JA JUDE\u0162EAN\u0102!
6\u00ce6890U*
HUMANITAS

BUCURE\u015eTI. 1991
\u2022!!
;
-\u0102
%&
\u25a0'\u25a0:\u25a0\u25a0 -
Si
*-
a
'\u00ab&fc|7':
z>^-
cm
**m
^
.***
i^
ui o.
t \u00a9
\u2022\u0163s.-S\u00eefc
i1
r.-r
,..-
\u25a0& *i^wa !
P KE FA \u0162A

Lucrarea pe care o prezint ast\u0103zi publicului rom\u00e2nesc este numai prima parte dintr-o monografie de
propor\u0163ii mai mari, asupra alchimiei asiatice. \u00eemprejur\u0103ri independente de voin\u0163a mea m-au silit s\u0103 ti-
p\u0103resc aceast\u0103 monografie\u2014 ca \u015fi monografiile care vor urma (asupra fizicii \u015fi \u015ftiin\u0163elor naturale
orient\u25a0\u2014 \u00een fascicule separate. G\u00eendul meu a fost s\u0103 prezint toate aceste studii \u00eentr-un singur volum,
pentru a face mai evident\u0103 structura specific\u0103 a ceea ce se nume\u015fte \u201e\u015ftiin\u0163a" oriental\u0103. Nu este vina
autorului dac\u0103 aceast\u0103 dorin\u0163\u0103 n-a putut fi realizat\u0103.
Fasciculei de fa\u0163\u0103 \u00eei va urma, n\u0103d\u0103jduiesc \u00eentr-un r\u0103stimp destul de scurt, o lucrare \u00eenchinat\u0103
alchimiei babiloniene care, prin controversele ce le-a iscat din 1925 \u00eencoace, pune o serie de
probleme ce nu puteau fi discutate \u00eentr-un singur capitol. Prin influen\u0163ele probabile exercitate de
alchimia babilonian\u0103 \u00een Egipt, se \u00eencepe istoria alchimiei europene (alexandrine, iraniene, arabe,
medievale). Deosebirile structurale di--prechimie \u015fi alchimie \u00eencep a fi acum evidente. A urm\u0103ri
istoria conflictului subteran dintre experimentarea \u201emistic\u0103" \u015fi experimentarea \u201e\u015ftiin\u0163ific\u0103'' \u00eenseamn\u0103
a da seama de toate transform\u0103rile care au condus la na\u015fterea lumii moderne. Problem\u0103 fascinant\u0103
\u015fi pri'
mejdioas\u0103, care nu poale fi atacat\u0103 dec\u00eet eu un arsenal' \u00eentreg de japte \u015fi documente, \u015fi cu mult spirit
critic.
Pentru aceste Japte \u015fi documente sint dator s\u0103 aduc mul\u0163umirile mele profesorilor G. Sarton
(Harvard University), Aldo Mieii (Comite International d'Histo-ire des Sciences), E\u0103mund von
Lippmann (Halle), Sir Praphulla Chandra Ray (Calcutla University) \u015fi Nae Ionescu \u25a0 (Bucure\u015fti),
care \u00een decurs de zece anin- au obosit s\u0103 m\u0103 ajute cu c\u0103r\u0163i, reviste \u015fi informa\u0163ii. O Iu-crare de acest
fel nu putea fi dus\u0103 la bun sf\u00eer\u015fit dec\u00eet \u00eentr-o bibliotec\u0103 special\u0103. Se cuvine deci s\u0103 mul\u0163umesc d-lui
Johan Van Manen, secretarul Societ\u0103\u0163ii Asiatice din Bengal, care mi-a pus la dispozi\u0163ie bogatele
colec\u0163ii ale Bibliotecii din Calcutta \u015fi mi-a \u00eencurajat cercet\u0103rile.
Termenii orientali s\u00eent transcri\u015fi cu o ortografie aproximativ\u0103, pe care ne-au impus-o mijloacele tipo-
grafice de care dispunem.

\u0163g^Ul * ~
\t.';:
M poate latr\u0103 \u00eeftks$Ui&
sre\u00bbil istoricilor \u015ftiin\u0163elor, \u015fi al Intelectualilor

general pentru alchimic a fost concentrat mai ales
por\u0163iunilor ..\u015ftiin\u0163ifice" din literatura alchimic\u0103.
limia a fost cercetat\u0103 numai \u00eentruc\u00eet se dovedea
\u25a0echimie. Erau stima\u0163i numai acei autori care ar\u0103-
:n scrierile lor c\u0103 s\u00eent \u00eenzestra\u0163i cu \u00eensu\u015firile
lui de \u015ftiin\u0163\u0103 modern : capacitate de observa\u0163ie,

^^\{\ si mit. oarecare putere de
JPHr
mai multe r\u00eenduri am menea criteriu de ju
ifitificat : c\u0103 alchimia nu o prechimie ; c\u0103 da1
h desprins la un moment di

\u25a0cat s\u0103 dovedesc c\u0103
este \u00eentotdeauna
jtindeni \u015fi tot-
tehnicile alchimice

^^^^^^^^^

nou\u0103 \u015ftiin\u0163ific\u0103
prin care s-a constituit chimia modern\u0103 \u2014 aceasta nu \u00eenseamn\u0103 e\u0103 toate tehnicile alchimice erau
pragmatice. In studiul de fa\u0163\u0103 voi limita investiga\u0163iile numai \u00een domeniul alchimiei asiatice propriu-
zise, adic\u0103 afar\u0103 ele chimia arab\u0103, care nu face clocii s\u0103 continue alchimia alexandrin\u0103. Inutil s\u0103 adaug

c\u0103 \u00een paginile care urmeaz\u0103 n-am inten\u0163ionat s\u0103 epui'/.ez materialii! do imentar ele care dispunen
murei
nit s\u0103 schi\u0163ez mima 0
f'\u2022&#
rien tarte.

N\u0103d\u0103jduiescci, pentru justtfi^.te,^,,-). \u201e,.
' \u00een China, primul text alchimic propriu-zis se g\u0103se\u015fte \u00een HanShu XXV, 12 recto, linia 8, text pe care
Waley1 \u00eel dateaz\u0103 secolul I d. Hr. ; dar care se mai \u00een-t\u00eelne\u015fte \u015fi \u00een Shih Chi, opera faimosului istoric al
Chinei Se-Ma-Ts'ien (circa 163\u201485 \u00ee. Hr.) \u015fi are deci o vechime mai mare2. Din traducerea acestui
text (pe care o dau dup\u0103 Chavannes \u015fi Waley) se poate observa foarte precis caracterul \u201esacru" \u015fi ritual
al alchimiei chineze.
Magicianul Li Chao-Kn:i

\u00eemp\u0103ratului Wu-Ti
(dinastia Han) : \u201eAdu sacrificii cazanului (tsao) \u015fi -vei putea s\u0103 conjuri fiin\u0163e (supranaturale). Conjur\u0103
fiin\u0163ele (supranaturale) \u015fi vei fi \u00een stare s\u0103 schimbi praful de cinabru \u00een aur galben. Din acest aur
galben vei putea face vase din care s\u0103 m\u0103n\u00eenci \u015fi s\u0103 bei. \u00ee\u0163i vei prelungi atunci via\u0163a. Prelungindu-\u0163i
via\u0163a, vei fi \u00een stare s\u0103 vezi pe \u00abferici\u0163ii\u00bb (hsien) din insula P'ong-lai, care se afl\u0103 \u00een mijlocul m\u0103rii.
Atunci vei putea \u00eemplini \u00abajap-ficiilejong \u015fis han, \u015fi nu vei mai muri".
Din textul de mai sus trebuie s\u0103 re\u0163inem trei am\u0103nunte : 1) opera\u0163ia alchimic\u0103 (transformarea dnabrului

1A. Waley, Notes on Chine se Alchemy, \u00een ,,Buletinat #fo .. Oriental School of Londoiv', voi. VI. fasc. 1, 1930, p. 3.
ify
2Se \u00eent\u00eelne\u015fte, anume, \u00een .,Tratatul despre sacrificiile Fong \u015fi Shan". Vezi K. Chavannes, Les Memoires historiqueTWe Se-
Ma-Ts'ien, voi. III, partea II (Paris, 1899), p. 405. Despre inaugurarea acestor sacrificii, vezi nota lui Chavanr"33"' paginile
413\u201441.; si Marcel Granet, La civilisatic (Paris, 1929), p. 451.
10
\u25a0\u00een aur) implic\u0103 anumite acte religioase (sacrificii e 2) aurul ob\u0163inut se asimileaz\u0103 prin m\u00e2ncare, \u015fi

lunge\u015fte via\u0163a (motivul \u201eelixirului vie\u0163ii"); 3) \u00ab aceast\u0103 via\u0163\u0103 nou\u0103 \u015fi sacr\u0103, se poate intra \u00een leg\u0103tuir\u00e2
\ direct\u0103 cu \u201eferici\u0163ii". Vom reveni mai t\u00eerziu asupra \u25a0fi^tor ..ferici\u0163i" din insula P'ong-lai, de care se
leag\u0103 num\u0103rate legende alchimice \u015fi religioase. S\u0103 ad\u0103u-m \u00eens\u0103 c\u0103 aurul alchimic se bucur\u0103 de cea mai
mare im\u0103 \u00een toat\u0103 literatura chinez\u0103. \u201eDac\u0103 din acest aur firimie faci farfurii \u015fi vase, \u015fi dac\u0103 m\u0103n\u00eenci \u015fi
bei ele, vei tr\u0103i mult timp", spune cel mai renumit himist chinez; Pao P'u Tzu^ pseudonimul lui
Ko Acela\u015fi autor precizeaz\u0103 virtu\u0163ile magice ale alchimic : \u201eOmul adev\u0103rat face aur pentru c\u0103 ca,
folosindu-1 medicinal (adic\u0103, asimil\u00eendu-1 re), s\u0103 ajung\u0103 un nemuritor" "'. Aurul preg\u0103-..f\u0103cut", era
superior aurului natural ; ndat\u0103, se bucur\u0103 \u015fi el de virtu\u0163i ma-anfele s\u00eent impure c\u00eend s\u0103 fie \u201eg\u0103tite"5
\u2014 Ie \u2014 ca

Ei asimilate de organismul
t-pijpra aurului alchimic, \u00een care cep\u0163ionale ale acestui \u201eelixir". . Asupra lui Ko Hung vom reveni.'\u2022 Pao
Pu Tzu, Nei P'icn, cap. XVI, tradus \u00een OS. Johnson, ttt\u0103y o; Chuiese Alchemy (Shanghai, 1928), p. 71. Cartea lui Johnson \u2014
singura care exist\u0103 p\u00een\u0103 azi asupra alchimiei \u2022 nuerte lipsita de gre\u015feli \u015fi confuzii. Vezi re-
.v\u00ab.\u00bb\u00abicU K iumpioyer, Uree
____._ .......\u00ab*\u00bb.> . \u201eDescription des Arts de l'Em-
pire'- et traduite par M.C. Landresse) care m\u00ee-a fost inaccesibil \u015fi de cane aflu din bibliografia lui H. Cordier, Biblioteca Si"
nica (t. I, Paris, 1331), coloana 708.5 A. Waley, op. cit:, p H8
Iii

tul este tradus din Ts'an T'ung Ch'i'\ pcpul\u00e2r\u015f carte alchimic\u0103 a lui Wei-Po-Yang (120\u201450 \u00ee. Hr.), \u015f care
\u00eenseamn\u0103 ceva asem\u0103n\u0103tor cu \u201eUnirea coresponden\u0163elor comparate".
\u201eDaca chiar iarbachi i -sheng poate prelungi via
De ce nu \u00eencerci s\u0103 pui Elixirul \u00een gur\u0103 ?
Aurul prin firea lui nu se stric\u0103 ;

v&rrifompn

De aceea este, dintre toate lucrurile, cel mai pre\u0163ios. C\u00eend artistul (alchimistul) \u00eel include \u00een dieta sa Durata vie\u0163ii
sale ajunge etern\u0103.,.~|IM*/*>*.-. C\u00eend pudra aurie intr\u0103 \u00een cele 5 m\u0103runtaie, Cea\u0163a e risipit\u0103, ca norii de ploaie
prin v\u00eent. P\u0103rul alb ajunge din nou negru ; Din\u0163ii c\u0103zu\u0163i cresc din nou la locul lor. \u00ee\u00ee\u0103l rinul ramolit e din nou un
t\u00een\u0103r lubric ;
t\u00een\u0103r\u0103.""\u2022JlE%?Z,.-*.,^i,

- \u25a0.\u25a0\u25a0\u25a0\u25a0, \u015fi a sc\u0103pat de naSt-

z. Ei
B\u0103tr\u00eena ru\u0163nat\u0103 Cel a c\u0103rui 1 ej'diile vie\u0163ii Are ca titlu (
Este limpede, deci, scopu nu caut\u0103 aurul ca s\u0103 se \u00eembog\u0103\u0163easc\u0103. Nici m\u0103cuijfflm aut\u0103 o maro cantitate de metal.

Activity (77)

You've already reviewed this. Edit your review.
REXREX2013 liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
VIOLETA liked this
VIOLETA liked this
Dragos Radu liked this
jeanionescul liked this
anna_moscovici liked this
raza de soare liked this
IDEHALL liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->