Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
taina sfântului botez

taina sfântului botez

Ratings: (0)|Views: 27|Likes:
Published by gayatrix

More info:

Published by: gayatrix on Oct 04, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2013

pdf

text

original

1) TAINA SF\u00c2NTULUI BOTEZ

Sfintul Botez este \u00eent\u00e2ia dintre Tainele Sfintei Biserici ; este usa prin care se \u00eentr\u0103 \u00een
Sf\u00e2nta Biseric\u0103. Si numai ajung\u00e2nd membri ai Bisericii lui Hristos ne putem \u00eenvrednici si
de primirea celorlalte Sfinte Taine.

Taina Sf\u00e2ntulul Botez a fost asezat\u0103 de M\u00e2ntuitorul Iisus Hristos prin cuvintele :
\u00abMerg\u00e2nd, \u00eenv\u0103tati toate neamurile, botez\u00e2ndu-le \u00een numele Tat\u0103lui si al Fiului si al
Sf\u00e2ntului Duh\u00bb (Matei XXVIII, 19). Acestea le-a gr\u0103it dup\u0103 \u00eenvierea Sa din morti.

Dar Taina Sf\u00e2ntului Botez nu este numai usa prin care se intr\u0103 \u00een Sf\u00e2nta Biseric\u0103 a lui
Hristos, ci si pentru c\u00e2stigarea imp\u0103r\u0103tiei lui Dumnezeu, asa cum ne \u00eencredinteaz\u0103 \u00eensusi
M\u00e2ntuitorul, zic\u00e2nd : \u00abDe nu se va naste cineva din ap\u0103 si din Duh, nu va putea s\u0103 intre \u00een
\u00eemp\u0103r\u0103tia lui Dumnezeu.\u00bb (Ioan III, 5).

Si \u00eenaintemerg\u0103torul M\u00e2ntuitorului Hristos, sf\u00e2ntul Ioan, a botezat la Iordam. Dar botezul
lui nu era Tain\u0103, ci inchipuia doar cur\u0103tirea. de p\u0103cate prin credint\u0103 si poc\u0103int\u0103; el era mai
mult un \u00eendemn la poc\u0103int\u0103, un semn v\u0103zut si preg\u0103titor spre cele ce aveau s\u0103 vin\u0103, cum
m\u0103rturiseste chiar sf\u00e2ntul Ioan Botez\u0103torul: \u00abEu unul v\u0103 botez cu ap\u0103 spre poc\u0103int\u0103, dar
Cel ce vine dup\u0103 mine este mai puternic dec\u00e2t mine ; Lui nu sunt vrednic s\u0103-I duc
\u00eenc\u0103lt\u0103mintea. Acesta v\u0103 va boteza cu Duh Sf\u00e2nt si cu foc\u00bb (Matei III, 11). Mai t\u00e2rziu, si
sf\u00e2ntul apostol Pavel, \u00eent\u00e2lnind \u00een calea sa pe unii care primiser\u0103 botezul lui Ioan, i-a
\u00eentrebat: \u00abPrimit-ati voi Duhul Sf\u00e2nt c\u00e2nd ati crezut ? lar ei au zis c\u0103tre el: Dar nici n-am
auzit, dac\u0103 este Duh Sf\u00e2nt. Si el a zis : Deci \u00een ce v-ati botezat ? Ei au zis: In botezul lui
Ioan. Iar Pavel a zis : Ioan a botezat cu botezul poc\u0103intei, spun\u00e2nd poporului s\u0103 cread\u0103 \u00een
Cel ce avea s\u0103 vin\u0103 dup\u0103 el, adic\u0103 in Iisus Hristos. Si auzind ei, s-au botezat \u00een numele
Domnului Iisus\u00bb (Fapte XIX, 1 5), adic\u0103 au primit Botezul crestin.

\u0097
Sf\u00e2ntul Botez instituit de M\u00e2ntuitorul Iisus Hristos nu este doar un semn preg\u0103titor pentru
cele ce ar fi s\u0103 vin\u0103, ci este o Sf\u00e2nt\u0103 Tain\u0103 a Bisericii lui Hristos.

Partea v\u0103zut\u0103 a Tainei Sf\u00e2ntului Botez const\u0103 din afundarea de trei ori \u00een apa sfintit\u0103 a
celui ce se boteaz\u0103 si \u00een rostirea cuvintelor : \u00abBoteaz\u0103-se robul lui Dumnezeu. (N) In
numele Tat\u0103lui, amin, si al Fiului, amin, si al Sfantului Duh, amin.; acum si pururea si in
vecii vecilor, amin\u00bb.

Sf\u00e2nta noastr\u0103 Biseric\u0103 face Botezul prin aiundaie, nu prin turnare sau pr\u00e2n stropire,
pentru c\u0103 chiar cuv\u00e2ntul botez are \u00e2nsemnarea de \u00aba afunda", \u00aba cufunda\u00bb. Sub form\u0103 de
turnare sau prin stropire se s\u0103v\u00e2rseste doar \u00een \u00eemprejur\u0103ri cu totul deosebite, c\u00e2nd, de
pild\u0103, cineva este greu biolnav sau c\u00e2nd nu se afl\u0103 la \u00eendem\u00e2n\u0103 ap\u0103 din destul.

Apa care se foloseste la Taina Sf\u00e2ntului Botez trebuie s\u0103 fie natural\u0103, curat\u0103, cu nimic
amestecat\u0103.
Efectele primirii Tainei Sf\u00e2ntului Botez sunt : iertarea p\u0103catului str\u0103mosesc si a tuturor
p\u0103catelor s\u0103v\u00e2rsite \u00eenainte de Botez \u00een situatia celor ce se boteaz\u0103 mai t\u00e2rziu ; renasterea,

sau nasterea la o viat\u0103 nou\u0103 duhovniceasc\u0103, viat\u0103 de cur\u0103tie si sfintenie ; de asemenea,
primirea \u00een s\u00e2nul Sfintei Biserici, adic\u0103 num\u0103rarea celui botezat \u00eentre fiii ei, put\u00e2ndu-se
\u00eemp\u0103rt\u0103si de toate celelalte Sfinte Taine si de bunurile sufletesti pe care Sf\u00e2nta Biseric\u0103 le
d\u0103ruieste membrilor ei (cum s-a mai ar\u0103tat). De aici si denumirile date Tainei Sf\u00e2ntului
Botez: \u00abbaie\u00bb, \u00abizvor sf\u00e2nt\u00bb, \u00abluminare\u00bb, \u00abrenastere\u00bb, \u00abnastere din nou\u00bb, \u00absfintire\u00bb,
\u00abpecetea lui Hristos\u00bb, \u00abbaia vietii"-, \u00abbaia renasterii\u00bbi \u00abbaia poc\u0103intei\u00bb.

Botezul sterge si vina si pedeapsa pentru p\u0103cate, dar el nu nimiceste si urm\u0103rile p\u0103catului
str\u0103mosesc, cum sunt: sl\u0103birea vointei si inclinarea spre r\u0103u, pofta inimii, suferintele,
bolile si moartea.

S\u0103v\u00e2rsitorii Tainei Sfantului Botez sunt episcopii si preotii, c\u0103ci lor le-a \u00eencredintat
M\u00e2ntuitorul Iisus Hristos puterea de a s\u0103v\u00e2rsi Sfintele Taine. Numai \u00een caz de nevoie
poate boteza si diaconul, iar \u00een cazuri cu totul deosebite poate face acest lucru si un
simplu credincios, av\u00e2nd \u00eens\u0103 grij\u0103 s\u0103 rosteasc\u0103 cuvintele care arat\u0103 c\u0103 lucrarea se face \u00een
numele Sfintei Treimi. In acest c\u0103z, dac\u0103 cel botezat tr\u0103ieste, trebuie chemat preotul
pentru citirea rug\u0103ciunilor din r\u00e2nduiala Botezului si administrarea Tainei Mirungerii si
\u00eemp\u0103rt\u0103saniei.

Dac\u0103 sunt unii crestini din afara Bisericii Ortodoxe care spun c\u0103 nu trebuie s\u0103 botez\u0103m pe
prunci, pentru c\u0103 ei nu au p\u0103cate si, mai ales, pentru c\u0103 nu pot s\u0103 m\u0103rturiseasc\u0103 credinta
lor, noi r\u0103m\u00e2nem la practica noastr\u0103, veche c\u00e2t Biserica, de a boteza pe prunci, practic\u0103
\u00eentemeiat\u0103 si pe Sf\u00e2nta Scriptur\u0103 si pe Sf\u00e2nta Traditie si pe ratiune. Aceasta, pentru c\u0103
Taina Sfantului Botez este absolut necesar\u0103 pentru mantuire, de la care nu pot fi exclusi
nici copiii. Primitorii Tainei Sf\u00e2ntului Botez sunt toti cei nebotezati, de orice v\u00e2rst\u0103 ar fi
ei, toti fiind \u00eentinati de p\u0103catul str\u0103mosesc (Fapte XVI, 14 15; XVI, 33; 1 Cor. I, 16,

\u0097
14 15 ; XVI, 23). Necesitatea Botezului pentru toti este ar\u0103tat\u0103 de M\u00e2ntuitorul prin
\u0097

cuvintele: \u00abAdev\u0103rat zic, de nu se va naste cineva din ap\u0103 si din Duh, nu va putea s\u0103 intre
\u00een imp\u0103r\u0103tia lui Dumnezeu\u00bb (Ioan III, 5). Chiar din timpul sfintilor apostoli se s\u0103v\u00e2rsea
botezul copiilor : Lidia si casa ei (Fapte XVI, 15) ; temnicerul si casa lui (Fapte XVI,
33) ; Crispus si casa lui (Fapte XVIII, 8) ; Stefanas si casa lui (1 Cor.I, 76).

Sf\u00e2nta Tain\u0103 a Botezului este s\u0103v\u00e2rsit\u0103 de preoti, care au primit harul sfintitor al preotiei.
Este socotit\u0103 s\u0103rb\u0103toare mare pentru orice familie de crestin ziua \u00een care copiii nou-
n\u0103scuti primesc Taina Sf\u00e2ntului Botez si intr\u0103 prin ea \u00een r\u00e2ndul credinciosilor crestini.
Potrivit r\u00e2nduielilor sale, Biserica noastr\u0103 boteaz\u0103 pe prunci, cur\u00e2nd dupa nasterea lor.
Asa a f\u0103cut ea dela \u00eenceput.

Dacd botezul ne cur\u0103teste \u00een primul r\u00e2nd de p\u0103catul str\u0103mosesc, oare trebuie s\u0103 uit\u0103m c\u0103
si copiii se nasc cu acest p\u0103cat ? Stim ce spune psalmisitul: \u00abIntru f\u0103r\u0103delegi m-am
z\u0103mislit si \u00een p\u0103cate m-a n\u0103scut maica mea\u00bb (Ps. L, 6). Stim ce spune si sf\u00e2ntul apostol
Pavel : \u00abDe aceea, precum printr-un om a intrat p\u0103catul \u00een lume si prin p\u0103cat moartea, asa
moartea a trecut la toti oamenii, prin acela \u00een care toti au p\u0103c\u0103tuit\u00bb (Rom. V, 12). Acest
lucru cunosc\u00e2ndu-l, c\u0103 toti ne nastem cu p\u0103catul str\u0103mosesc, avem noi siguranta c\u0103 un
prunc va tr\u0103i p\u00e2n\u0103 la v\u00e2rsta c\u00e2nd poate s\u0103 cunoasc\u0103 si s\u0103 m\u0103rturiseasc\u0103 credinta \u00een Hristos,

pentru ca atunci s\u0103-l botez\u0103m ? Putem noi s\u0103 risc\u0103m ca el s\u0103 moar\u0103 nebotezat, sub os\u00e2nda
p\u0103catului str\u0103mosesc ?
Iar dac\u0103 ne referim la vremurile str\u0103vechi, la Traditia Bisericii, vedem c\u0103 de atunci, din
secolele I II si III se practica botezul copiilor. Sfintii p\u0103rinti arat\u0103 \u00een scrierile lor c\u0103
\u0097
Biserica a primit de la apostoli obisnuinta de a administra botezul si pruncilor.

In ceea ce priveste faptul c\u0103 pruncii nu pot s\u0103-si m\u0103rturiseasc\u0103 credinta crestin\u0103, Biserica
are ca garant pe nasii care-i primesc la botez, care m\u0103rturisesc pentru acestia credinta
crestin\u0103 rostind Crezul si care \u00eesi iau indatorirea ca finii lor s\u0103 fie crescuti de ei \u00een credinta
Bisericii.

De altfel, noi cunoastem tot din Sfintele Scripturi at\u00e2tea cazuri c\u00e2nd pentru credinta cuiva
Dumnezeu S-a \u00eendurat de cel pentru care acesta se ruga. Sa ne amintim c\u0103 M\u00e2ntuitorul a
vindecat pe sluga sutasului din Capernaum pentru credinta st\u0103p\u00e2nului s\u0103u ; a vindecat pe
fiica femeii canaanence pentru credinta mamei sale, si a \u00eenviat pe fiica lui Iair pentru
credinta tat\u0103lui s\u0103u, si pe fiul v\u0103duvei din Nain pentru credinta mamei sale. Si atunci s\u0103
nu credem noi c\u0103 botezul poate fi s\u0103v\u00e2rsit pruncilor pe temeiul credintei nasilor lor?

Ca s\u0103 fac\u0103 m\u0103rturisirea de credint\u0103, nasului i se cere s\u0103 fie buin credincios, s\u0103 fie mai \u00een
v\u00e2rst\u0103 ; de asemenea, sa fie de acelas sex cu pruncul care se boteaz\u0103. P\u0103rintii pruncului nu
pot fi nasi. Este bine ca pentru fiecare nou botezat s\u0103 fie numai un nas.

Nasul are \u00eendatorirea sa \u00eengrijeasc\u0103 de viata sufleteasc\u0103 a finului s\u0103u, \u00eenv\u0103t\u00e2ndu-l, la
vremea cuvenit\u0103, adev\u0103rurile dreptei noastre credinte spre a face din el un bun credincios,
m\u0103dular s\u0103n\u0103tos al Sfintei Biserici. Dar si finul este dator cu ascultare si cu respect fat\u0103
de nas, \u00een aceeasi m\u0103sur\u0103 cum \u00eei ascult\u0103 pe p\u0103rintii s\u0103i trupesti.

Exist\u0103 un Botez al muceniciei sau al sangelui (Matei X, 32 ; XVI, 25), cunoscut \u00een cele
dint\u00e2i veacuri crestine, \u00eenteleg\u00e2nd prin el moartea martiric\u0103, \u00een persecutii, pentru
M\u00e2ntuitorul Iisus Hristos. Sfintii p\u0103rinti \u00eel socotesc asemenea Botezului din ap\u0103 si din
Duh, umeori chiar mai de pret dec\u00e2t acesta (sf\u00e2ntul Grigorie Teologul).

Mai cunoastem si Botezul dorintei care const\u0103 \u00een dorinta arz\u0103toare a cuiva de a ajunge membru al Sfintei Biserici, duc\u00e2nd o viat\u0103 de poc\u0103int\u0103 si \u00een virtute. Dac\u0103 dintr-o pricin\u0103 oarecare f\u0103r\u0103 voia lui nu ajunge s\u0103 primeasc\u0103 botezul prin ap\u0103 si prin Duh, el e socotit botezat cu Botezul dorintei.

Taina Sf\u00e2ntului Botez nu se repet\u0103. C\u0103ci \u00abeste un Domn, o credint\u0103, un botez\u00bb (Efes. IV,
5)... \u00abM\u0103rturisesc un botez spre iertarea p\u0103catelor\u00bb, rosteste cel ce primeste Sf\u00e2nta Tain\u0103
a Botezului (Art. 10 din Simbolul Credintei). Intr-adev\u0103r, dup\u0103 cum cineva nu se naste
trupeste dec\u00e2t o singur\u0103 dat\u0103, tot asemenea nasterea sufleteasc\u0103 nu poate fi dec\u00e2t una
singur\u0103. Numai dac\u0103 a fost g\u0103sit un prunc si nu se stie sigur de a fost sau nu botezat,
atunci acesta este botezat conditionat, dac\u0103 n-a fost botezat. Deci nici aici nu se
s\u0103v\u00e2rseste un al doilea botez.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->