Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Michael Harper - Calatoria unui evanghelic spre Ortodoxie

Michael Harper - Calatoria unui evanghelic spre Ortodoxie

Ratings: (0)|Views: 43 |Likes:
Published by Sad_Archangel

More info:

Published by: Sad_Archangel on Feb 09, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

02/15/2013

pdf

text

original

 
Michael Harper 
LUMINA CEA ADEV
Ă
RATA
C
ă
l
ă
toria unui evanghelic spre Ortodoxie
Traducere din limba englez
ă
deElena Tâmp
ă
nariu
Teofania
 
Sibiu - 2002
 
Michael Harper 
2
Traducere dup
ă
:
 
Michael Harper
 
The True Light 
 
 An Evangelical's Journey to Orthodoxy
 
Copyright
©
Michael Harper 
 
First published in Great Britain 1997
 
Hodder and Stoughton
 
A Division of Hodder Headline PLC
 
338 Euston Road
 
London NWl 3BH
 
Teofania, 2002, pentru prezenta traducere.Str. Emile Zola, nr. 28, 2400- SibiuTel/fax 069.43.23.23; 092.17.08.63
 
ISBN 973-85097-6-9
Tiparu
l
: Masib
Sibiu; Tel.&Fax: 069/23.11. l 0
 
Lumina cea adev
ă
rat
ă
. C
ă
l
ă
toria unui evanghelic spre ortodoxie
3 
 Dedicat 
ă
memoriei
 
 Marii Ducese Elisabeta,
 
 sfânt 
ă
 
 ş
i martir 
ă
 ,
 
1864- 1918
 Am v
ă
zut Lumina cea adev
ă
rat
ă
...Am aflat credin
ţ
a cea adev
ă
rat
ă
.
 
Sf. Liturghie a Sf. Ioan Gur 
ă
de Aur 
 
 Mul 
 ţ 
umiri 
So
ţ
ia mea
ş
i cu mine îi mul
ţ
umim lui Dumnezeu pentru ajutorul pe care 1-am primit dela atât de mul
ţ
i oameni în c
ă
l
ă
toria noastr 
ă
spre Ortodoxie:celor care ne-au ajutat în pelerinajul nostru spre Ortodoxie, mai ales arhiepiscopuluiMichael Kaiser, lui Nicholas
ş
i Ninei Chapman; prietenilor no
ş
tri din Statele Unite carene-au încurajat în drumul nostru, în special Episcopului Philip Saliba pentru sprijinuls
ă
u în perioada de început; P
ă
rintelui Yves Dubois
ş
i Comunit
ăţ
ii Ortodoxe Grece
ş
ti Sf.Ioan de Kronstadt, Bath; P
ă
rintelui Samir Gholam
ş
i credincio
ş
ilor Catedralei ortodoxeantiohiene Sf. Gheorghe, Londra; preo
ţ
ilor 
ş
i credincio
ş
ilor din Protopopiatul(Vicariatul) Ortodox Antiohian din Marea Britanie care au fost al
ă
turi de noi în acest pelerinaj, în mod special p
ă
rintelui Jonathan Hemmings pentru citirea atent
ă
amanuscrisului, pentru sugestiile sale
ş
i îmbun
ă
t
ăţ
irile aduse.Mai presus de to
ţ
i dorim s
ă
mul
ţ
umim Prea Fericitului Ignatie al IV-lea, PatriarhulAntiohiei
ş
i al întregului Orient,
ş
i episcopului nostru, Prea Sfin
ţ
itul Gabriel Saliby, carene-a urat bun-venit acas
ă
 
ş
i a înfiin
ţ
at în 1995 Protopopiatul Ortodox Antiohian dinMarea Britanie pentru a ne încuraja
ş
i sus
ţ
ine în drumul nostru.
 Nota autorulu
Episcopul Kallistos este autorul unei c
ă
ţ
i celebre despre Ortodoxie,
The OrthodoxChurch (Biserica Ortodox
ă
 ),
la care fac referire de mai multe ori precum
ş
i a c
ă
ţ
ii
TheOrthodox Way (Calea Ortodox
ă
 ).
De aceea, pentru a evita confuzia am scris „EpiscopulKallistos Ware". Atunci când el a scris cartea
ş
i înainte de a deveni episcop, era pur 
ş
isimplu Timothy Ware. Altminteri am folosit titlul lui complet, Episcopul Kallistos deDiokleia.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->