Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
92Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Format Penulisan Penyelidikan Tingkatan Enam

Format Penulisan Penyelidikan Tingkatan Enam

Ratings: (0)|Views: 6,285|Likes:
Published by abdmaleks

More info:

Published by: abdmaleks on Oct 05, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/12/2013

pdf

text

original

 
Format Penulisan Penyelidikan Tingkatan Enam
Oleh;En.Nallatamby a/l Nalliahnallatamby_63@yahoo.comEn.Abd.Malek bin Selamatabdmaleks@yahoo.comSMK Khir Johari, Tg.Malim
Tajuk hendaklah ringkas dan padat. Di bawah tajuk pula perlu diletakkan nama penuh penulis berkenaan. Sekiranya penulis lebih dari seorang, nama ketua penulis, namainstitusi beserta e-mel perlu ditulis mendahului nama penulis-penulis lain.Maklumat penulis yang lain memadai nama institusi sahaja.
i. Tajuk artikel :
Saiz: 18 poin
Bold & Title Case
Centered
ii. Nama Penulis:
Saiz: 12 poin
Bold & Title Case
Centered 
iii. Maklumat Penulis:
Saiz: 9 poin
 Normal & Title Case
Centered
• PENYEDIAAN ABSTRAK :
Abstrak adalah sinopsis artikel yang padat dan ringkas yang merangkumi aspek-aspek  pemasalahan, objektif, kaedah dan dapatan serta kesimpulan. Abstrak tidak bolehmelebihi 200 patah perkataan dan perlu ditulis menggunakan format Italic, bersaiz 10 danJustified.
• KANDUNGAN :
Manuskrip mesti mengandungi bahagian-bahagian berikut iaitu Pengenalan,Penghargaan, Abstrak serta isi kandungan.. Setiap bahagian perlu diberikan tajuk yangsesuai dan dinomborkan.Tajuk dan nombor tajuk tersebut perlu ditulis menggunakan format Bold, bersaiz 12 danJustified.Manakala teks artikel pula ditulis menggunakan format Normal, bersaiz 12 dan Justified.
 
• PENGHARGAAN :
Penghargaan tidak lebih dari 50 patah perkataan, jika ada, diletakkan di bahagian akhir manuskrip sebelum bahagian rujukan.
RUJUKAN :
Semua rujukan yang disebut dalam teks mestilah disenaraikan. Senarai rujukan tidak  boleh mengandungi sumber-sumber yang tidak dirujuk dalam artikel.Senarai rujukan yang lengkap hendaklah menggunakan sistem penulis – tahun (author -date) mengikut abjad.Senarai rujukan hendaklah diletakkan di bahagian akhir sesebuah manuskrip. Gaya penulisan rujukan adalah mengikut contoh yang berikut:Penulis (nama akhir diikuti dengan nama pertama bagi penulis utama dan nama pertamadiikuti nama seterusnya bagi penulis lain), tahun, tajuk, terbitan berkala (italic), volume(nombor): termasuk nombor muka surat.
• SPESIFIKASI JARAK 
 Nama penulis perlu diletakkan di bawah tajuk artikel dengan diselangkansebanyak dua baris.
Maklumat lanjut mengenai penulis seperti; institusi dan e-mel perlu diletakkan di bawah nama penulis pada muka surat pertama artikel berkenaan.
Jarak di antara Tajuk dengan Nama Penulis dan Abstrak dan di antara Abstrak dengan baris pertama teks ialah dua baris.
Jarak di antara sub-judul dengan baris terakhir teks sebelumnya ialah satu baris.Jarak di antara sub-judul dengan baris pertama teks selepasnya ialah satu baris.
Jarak di antara perenggan ialah satu baris. Mulakan sub-judul berserta nombornyadari jidar kiri .
Mulakan baris pertama perenggan dengan jarak ensotan 1.5cm dari jidar kiri.Jarak di antara ayat terakhir dengan Jadual, Rajah atau Ilustrasi ialah satu baris. 1.
Format Penulisan Laporan Penyelidikan
Susunan ayat yang mudah dan jelas difahami
Rajah atau lakaran yang dapat memudahkan pemahaman
Susunan persembahan laporan mengikut jujukan secara logik 
Format Penulisan
Jenis tulisan Times New Roman (Bold untuk tajuk)
Saiz tulisan 12
Margins :
o
Margin kiri 40mm Margin kanan, atas dan bawah 25mm (semuamaklumat termasuk nota kaki, muka surat mesti didalam margin yangtelah ditetapkan)
Spacing :
 
o
Dua spacing bagi setiap ayat
o
Empat spacing bagi setiap perenggan
o
Satu spacing bagi nota kaki, bibliografi, jadual, gambarajah, apendiks,headings atau subheading
Format Penghasilan Kertas Kerja Penyelidikan.
Kertas kerja Penyelidikan Empirical ditulis dalam bahasa Melayu atau Inggeris.
Menggunakan M/Word untuk penulisan.
Penulisan kertas kerja TIDAK melebihi 10 muka surat termasuk rujukan.
Penulisan kertas kerja perlulah menggunakan format APA system.
 Nota kaki tidak dibenarkan.
Keseluruhan teks perlu ditulis dalam kertas A4, saiz font 12, jenis huruf Times New Roman dan 1 langkau.
Tajuk (HURUF BESAR) yang dihitam (bold) di muka hadapan kertas kerja.
 Nama penulis atau penulis-penulis.
Abstrak selepas nama penulis atau penulis-penulis.
Biodata ringkas penulis atau penulis-penulis serta alamat lengkap pada bahagianakhir kertas kerja.
Contoh Penulisan Bibliografi
Menulis bibliografi atau daftar pustaka bermaksud menyenaraikan semua sumber rujukandan bacaan sama ada yang telah diterbitkan seperti buku, jurnal dan majalah ataupunyang belum terbit seperti kertas kerja,tesis dan disertasi. Bibliografi dapat membantu pembaca mengetahui sumber-sumber yang digunakan dalam sesuatu kerja ilmiah.Terdapat beberapa perkara dan unsur-unsur yang perlu ditulis dalam bibliografi antaranyaialah :
 Nama Penulis
Tahun Penerbitan
Judul – Digaris atau dicetak miring @ Italic
Tempat Penerbitan
 Nama PenerbitWalaubagaimanapun, terdapat beberapa kesilapan yang seringdilakukan oleh penulis dan hal ini perlu diperhatikan dalam penyusunan bibliografi, antaranya ialah
Bibliografi tidak diberi nombor 
Urutan nama penulis mengikut urutan huruf 
Gelaran penulis tidak dimasukkan
Bibliografi diletakkan pada bahagian terakhir tulisan
 Nama pengarang Melayu, Cina dan India ditulis penuh dalam susunan asal tetapiPengarang Barat, hanya nama keluarga sahaja yang ditulisAntara contoh-contoh :
Bibliografi
Abdullah Hassan, 1984. Linguistik Am Untuk Guru Bahasa Malaysia. Petaling Jaya.Petaling Jaya. Penerbitan Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Activity (92)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Sarimah Durasid liked this
hj_amli liked this
Kay Tie liked this
vasantha liked this
vasantha liked this
Lainad Nalhad liked this
Jiji Yusof liked this
mohd.norfaeezwan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->